Friday, February 14, 2014

ၿပီးခဲ႔သည္႔ရက္ပိုင္းက တပ္မေတာ္မွ တရားမ၀င္သစ္မ်ား တန္ခ်ိန္ေထာင္ႏွင္႔ခ်ီကာ ဖမ္းဆီးခဲ႔မွႈႏွင္႔ ပတ္သက္၍ KIAထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္႔ တရုတ္ကုန္သည္မ်ားအၾကား ျပႆနာအႀကီးအက်ယ္တက္ေန

ဓါတ္ပံု(၅)ပံု

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္
ၿပီးခဲ႔သည္႔ရက္က တပ္မေတာ္
စစ္ေၾကာင္းမ်ားက ကခ်င္ျပည္
နယ္ေဒသရွိ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံႏွင့္
ဆက္စပ္ေနေသာ နယ္ေျမမ်ား
တြင္ တရားမဝင္ သစ္ခိုးထုတ္မႈ
မ်ားစြာကို ေဖာ္ထုတ္ရွင္းလင္း
ခဲ့ကာ အဆုိပါသစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္
ငန္းသံုး ယႏၱရားမ်ားကို ဖမ္းဆီး
ရာမွ ေကအုိင္ေအတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင္႔
တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ဝ ရက္ မွ ၁၂ ရက္အထိ တိုက္ပြဲငယ္အခ်ိဳ႕သံုး ရက္ၾကာ ျဖစ္ ပြား ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။
တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားသည့္ နယ္ေျမမ်ားအားလံုးသည္ ေကအုိင္အို ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္း ျဖစ္ပြား ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ၿပီး သစ္တင္ယာဥ္ ၄၁ စီး၊ ကၽြန္းႏွင္႔ တမလန္းသစ္ တန္ခ်ိန္ တစ္ေထာင့္ငါးရာေက်ာ္နဲ႕ လက္နက္ခဲယမ္းအမ်ားအျပား ဖမ္းဆည္းရမိခဲ႔သည္။ 
ထိုကဲ႔သို႔ တရားမ၀င္သစ္မ်ား တန္ခ်ိန္ေထာင္ႏွင္႔ခ်ီ၍ ဖမ္းဆီးခံခဲ႔ရျခင္းႏွင္႔ပတ္သက္ၿပီး 
ေကအိုင္ေအ ဌာနခ်ဳပ္သို႔ တရုတ္ႏုိင္ငံမွကုန္သည္မ်ားႏွင္႔ လုိင္ဇာသစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားျဖစ္သည္႔ ဦးေနာ္ေတာင္ႏွင္႔ ဦးေၾကာင္စီတုိ႔မွ သြားေရာက္ခဲ႔ၾကကာ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားမွ တရားမ ၀င္သစ္မ်ား ဖမ္းဆီးရာတြင္ ေကအိုင္ေအမွ အကာအကြယ္ေပးကာ တိုက္ခိုက္သြားေရးႏွင္႔ တုိက္ပြဲ အ တြင္းကုန္က်စားရိတ္မ်ားအား တရုတ္ႏုိင္ငံမွ ကုန္သည္မ်ားက က်ခံသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ ၾကားခဲ႔သည္။
ထို႔ျပင္ ၄င္းတုိ႔အေနျဖင္႔ ေကအိုင္ေအနယ္ေျမအတြင္း သစ္ထုတ္လုပ္ခြင္႔ရရန္ တရုတ္ႏုိင္ငံရွိ အျခား ကုန္ သည္မ်ားႏွင္႔ ယွဥ္ျပိဳင္ကာ ေလလံေၾကး သိန္းေပါင္းဘီလ်ံႏွင္႔ခ်ီ၍ ေပးထားခဲ႔ၿပီးျဖစ္သည္႔အ တြက္ ေကအိုင္ေအအေနျဖင္႔လည္း ထိုကဲ႔သို႔ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားမွတရားမ၀င္သစ္မ်ား ဖမ္းဆီးလာပါက ထြက္ေျပးျခင္းမ်ိဳးမျပဳလုပ္ဘဲ ျပန္လည္တိုက္ခိုက္သင္႔ေၾကာင္းသစ္မ်ား တန္ ခ်ိန္ေထာင္ႏွင္႔ခ်ီ၍ သိမ္းဆည္းခံခဲ႔ရျခင္းမွာ လံုး၀မျဖစ္သင္႔ေၾကာင္း ေဒါသတၾကီးေျပာဆိုခဲ႔ၾက သည္။
သို႔ေသာ္လည္း တရုတ္ကုန္သည္မ်ားထံမွ အခြန္ေကာက္ခံရရွိေသာ ေငြေၾကးမ်ားအား ေအာက္ေျခ အဆင္႔ ေကအိုင္ေအစစ္သည္မ်ား ျမင္ေတာင္မျမင္ဖူးလုိက္ပဲ ထိပ္ပိုင္းအဆင္႔ရွိ KIA ေခါင္းေဆာင္မ်ားသာ သံုးစြဲေပ်ာ္ပါးေနသည္႔အတြက္  ေကအုိင္ေအေအာက္ေျခရွိ တပ္မ်ားက တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင္႔ ထိပ္တုိက္ေတြ႔ဆံုကာ တုိက္ပြဲမ်ား ရင္ဆုိင္ျဖစ္ပြားလိုျခင္းမရွိဘဲ
ဆုတ္ခြာ ထြက္ေျပးခဲ႔ၾကျခင္းျဖစ္သည္
KIA ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္မွလည္း တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင္႔ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားက တရားမ၀င္သစ္မ်ား
ဖမ္းဆီးလာပါက တိုက္ခိုက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တရုတ္ကုန္သည္မ်ားအား ကတိျပဳေျပာၾကားခဲ႔ ကာတရားမ၀င္သစ္မ်ားဖမ္းဆီးေနေသာ တပ္မေတာ္စစ္ၾကာင္းမ်ားႏွင္႔ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားအား တုိက္ ခိုက္ရန္အတြက္ KIA ရင္း (၂၄) အား တာ၀န္ ေပးအပ္ခဲ႔သည္။
အထက္ပါ ကိစၥႏွင္႔ပတ္သက္၍ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆာင္ရြက္ထားေသာ ကရင္ျပည္နယ္၊ 
မြန္ျပည္နယ္၊ တနသာၤရီတုိင္းေဒသၾကီး နဲ႕ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီးေတြမွာ တိုက္ပြဲမ်ားမျဖစ္ပြားပဲ ကခ်င္ျပည္နယ္နဲ႕ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွာ ဘာ့ေၾကာင့္တိိုက္ပြဲေတြျဖစ္ေနရသလဲ ဆိုကာ 
၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအခ်ိဳ႕က ေမးခြန္းထုတ္ခဲ႔ၾကၿပီး ေက အိုင္ေအ(KIA) အေနျဖင္႔ တရုတ္ကုန္သည္မ်ားအလိုက် တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားအား တုိက္ ခိုက္ေနျခင္းအား အျမန္ဆံုးရပ္တန္႔သင္႔ေၾကာင္း လက္ရွိေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ ငန္းစဥ္မ်ားမွ ေသြဖည္မသြားေစလိုေၾကာင္း UNFC မွလည္း ယမန္႔ေန႔က ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ႔သည္
တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမွ ဖမ္းဆီးရမိခဲ႔ေသာ တစ္ဖက္ႏုိ္င္ငံရွိသစ္ကုန္သည္မ်ား၏ တရားမ၀င္ သစ္မ်ား

- The Yangon Time Media Group

No comments:

Post a Comment