Saturday, February 22, 2014

၅၉ (စ)ကုိ မျပင္ခ်င္တာ ျမန္မာေသြးစစ္စစ္ကသာ ျမန္မာျပည္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေစခ်င္လုိ႔ပါ

ယခုအခ်ိန္မွာဆုိရင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ျမန္မာျပည္ႀကီးမွာ ၂၀၁၅ 
သုိ႔ နီးလာသည္ႏွင့္အမွ် ျပည္တြင္း
လက္ နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိလည္း ေနရာ
အသီးသီး၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေန ၾကပါတယ္။ ထုိ႔အျပင္ သမၼတျဖစ္ေရး၊ ပါတီအႏုိင္ရေရး
စတဲ့ လြန္ဆြဲအားၿပိဳင္မႈေတြနဲ႕ စိန္ေခၚမႈေတြဟာဆုိရင္ လည္း ႀကိတ္၍တမ်ဳိး၊ ေပၚေပၚထင္ ထင္ တမ်ဳိး အမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။ အဓိက ကေတာ့ ဒီ ၂၀၁၄ မွာ သမၼတျဖစ္ေရးအတြက္ ပုဒ္မ ၅၉ (ဃ)နဲ႕(စ)လုံးကုိ ေထာက္ခံသူမ်ားနဲ႕ မေထာက္ခံသူမ်ား ထိပ္တုိင္ရင္ဆုိင္ ပြဲေတြ ဆြင္ႏႊဲေနၾက တဲ့ ႏွစ္တစ္ႏွစ္လုိ႔ေတာင္ဆုိရမလုိျဖစ္ေနပါတယ္။ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ဥပေဒဆုိ တာ ထုိႏုိင္ငံမွာ မွီတင္းေနထုိင္တဲ့ ႏိုင္ငံသားတုိင္းက ပုိင္ပါတယ္၊ ဆုိင္ပါတယ္။

ခု ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ဆိုတာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ အတြက္ရည္ရြယ္ၿပီး ဆြဲတာမဟုတ္ဘူး။ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတြက္၊ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔အတြက္
ေရရွည္ ကိုေမွ်ာ္ၿပီး ဆြဲထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ထုိအတူပဲ ၅၉ (ဃ) ဟာဆုိရင္လဲ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဟာ စစ္ေရးအျမင္ ရွိရမဲ့ဆုိေသာ အခ်က္မွာလဲ လုံးဝလုိအပ္ပါသည္။ ျပီးေတာ့ စစ္ေရးအေတြ႔အၾကဳံရွိရမယ္လုိ႔ ေရးထားတာ မဟုတ္ ပါဘူး။ အျမင္ရွိရမယ္လုိ႔သာ ေျပာထားတာကုိလဲ သိေစခ်င္ပါတယ္။ ဒါဟာ ျပည္တြင္းစစ္ကုိ အတြက္မဟုတ္ပဲ ျပည္ပက်ဴးေက်ာ္လာမဲ့စစ္ကုိ
ေမွ်ာ္မွန္း၍ ေရးဆြဲထားေသာအခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရယ္လုိ႔ ေရရွည္ အဓြန္႔ရွည္ဖို႔ အတိတ္မွာ ရွိခဲ့၊ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္ ဟူသမွ်ကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီးမွ တုိင္းျပည္ အက်ဳိးအတြက္ လိုအပ္လို႔ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားတဲ့ ဥပေဒျဖစ္တယ္။ အရင္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ တစ္ပါတီစနစ္မွာ ေတာင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၄ မွာ ႏုိင္ငံျခားရဲ႕႔ ၾသဇာလႊမ္းမိုးခံ ရွိတဲ့သူဟာဆုိရင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတာင္ျဖစ္ခြင့္ မရွိဘူးဆိုတဲ့ အခ်က္ ပါ ပါတယ္။ အဲ့ေတာ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဟာ ဆုိရင္ ပါတီစုံစနစ္ျဖင့္ ေရးဆြဲထားတာျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ကုိ လုံးဝမျပင္သင့္ေသာ ပုဒ္မျဖစ္ပါ တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံဟာ မိမိလူမ်ဳိး အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာေတာင္မွ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ ဖိအား ေတြ၊ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈေတြ အမ်ားအျပား ခံစားေနရပါတယ္။

အကယ္၍သာ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ကုိသာျပင္ လုိက္မယ္ဆုိရင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံဟာ တုိင္းတစ္ပါးရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ကုိ မလြဲမေသေရာက္သြား ႏုိင္ပါ တယ္။ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) မွာ မိမိကိိုယ္တုိင္၊ မိမိရဲ႕မိဘ၊ မိမိရဲ႕ ဇနီး(သုိ႔)ခင္ပြန္း၊ မိမိရဲ႕သား/သမီး ၿပီးရင္ မိမိရဲ႕ သားမက္(သုိ႔)ေခၽြးမ ဆုိၿပီး အခ်က္ (၅) ခ်က္ရွိပါတယ္။ ထုိ (၅) ခ်က္မွာ တစ္ခ်က္မွ ျပင္ဆင္ခြင့္ေပးလုိက္လုိ႔ မရပါဘူး။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ ဥပမာအားျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ ဘဂၤလီ လူမ်ဳိးေတြကုိ မသိလုိက္၊မသိဖာသာ ေနထုိင္ခြင့္ေပးလုိက္ရာမွ အခုဆုိရင္ လူမ်ဳိးေရးအထိကရုဏ္းေတြနဲ႕ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈေတြဟာဆုိရင္ ေနရာအ ႏွံ႔အျပားမ်ား
ျဖစ္ပြားေနတာကုိလဲ ႏုိင္ငံသားအားလုံး ၾကဳံေတြ႔ခံစားေနရတာ အမွန္ပါပဲ။

ဒါေၾကာင့္ တုိင္းတစ္ပါး သားေသြးေရာေႏွာေနတဲ့ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အဓိကဦးေသွ်ာင္ အဆုံးအျဖတ္ရွင္ ျဖစ္ ခဲ့မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံဟာ လုံးဝဥဏ္သုံ တုိင္းတစ္ပါး ရဲ႕ ျခယ္ လွယ္မႈေတြကုိ ခံရေတာ့မယ္ျဖစ္ပါ တယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံႀကီးဟာ ကမာၻႀကီးတည္တံ့ေနသမွ် ျမန္မာလူမ်ဳိး၊ ျမန္မာ့ေသြးစစ္ရွိတဲ့ ပုဂ္ၢိဳလ္ေတြရဲ႕ စီမံ ကြပ္ကဲမႈအတုိင္း တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစခ်င္ပါတယ္။ အဲဒါဆိုရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသားအားလုံး ဟာ ဒီပုဒ္မ ၅၉ (စ) ကုို မျပင္ပဲ လက္ခံဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။

From:အေမ့အိမ္

No comments:

Post a Comment