Wednesday, May 7, 2014

"လက္ညိုးထိုးၾကသူမ်ား၊ ျမည္းတစ္ေကာင္ႏွင့္ သမၼတၾကီး”7Dayသတင္းဂ်ာနယ္မွ"ရုပ္ရွင္ကားေကာင္း
မ်ားကိုပရိတ္သတ္မ်ားေစာင့္ေန
သည္”ေဆာင္းပါးကို ဖတ္ ရေတာ့နယ္ပယ္
အသီးသီးမွာလည္းဒီလိုမ်ားျဖစ္ေနမလား
ဟုေတြးမိသည္၊၊
“ စစ္အစိုးရလက္ထက္ ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ ခုေက်ာ္ကာလအတြင္း ဆင္ဆာစနစ္ကို လက္ညိဳး ထိုုးရင္း တျဖည္းျဖည္းက်ဆင္းလာခဲ့သည့္ ျမန္မာ႔ရုပ္ရွင္ေလာကသည္ ဆင္ဆာေျဖေလ်ာ့ မွုုမ်ားျပဳ လုပ္ျပီး
သည့္တိုင္ ျမန္မာပရိတ္သတ္မ်ားအတြက္ အရည္အေသြးမီဇတ္ကား မ်ားထြက္မလာနိုုင္ေသးသည့္ အေပၚ မည္သူ႔တြင္ တာဝန္ရွိသနည္းဟု ေမးခြန္း ထုတ္စ ရာျဖစ္လာပါျပီ” ဟု အစခ်ီထားသည့္ သတင္း ေဆာင္းပါကိုဖတ္ရင္းသက္ျပင္ခပ္ေလးေလးတစ္ခ်က္ခ်မိသည္၊၊
ဆင္ဆာရွိစဥ္ကာလက ဆင္ဆာ၊ ဆင္ဆာလြတ္ေတာ့ ပရိတ္သတ္အၾကိဳက္ေၾကာင့္၊ ထုတ္ လုပ္ သူ ႏွင့္ေစ်းကြက္ကို လက္ညိဳးထိုုး၊ လမ္းေဘး ကူးေခြမ်ားကိုလက္ညိဳးထိုး၊ ေခတ္မွီပစၥည္း ကရိယာ မ်ားကို လက္ညိဳးထိုးႏွင့္လက္ညိဳးမ်ားမဆံုးနိုုင္ေတာ့ေပ၊၊
စစ္အာဏာရွင္စနစ္မွ U-Turn ေကြ႔ခါ အရာရာ အစက ျပန္စေနရေသာ လက္ရွိအစိုးရၾကိဳး ပမ္း ေဆာင္ရြက္မွုု မ်ားတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိနိုုင္သည္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိနိုုင္သည္၊၊ အားနည္း ခ်က္မ်ား ကို ခြင့္လြတ္ပါဟုမဆိုလို၊၊ သို႔ေသာ္ တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရးတြင္ တတတ္တအား ပါဝင္ေစခ်င္ သည္၊၊ ေဝဖန္အၾကံျပဳမည္ဆိုပါကလည္း Constructive Criticism ျဖစ္ေစခ်င္ ပါသည္၊၊
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပညာ၊ ေစတနာကို မေစာေၾကာလိုပါ၊၊ သို႔ေသာ္ အေမစု အေမစုဟု တ ဖက္ ေစာင္းနင္းျဖစ္နၾကသူမ်ား“နိုုင္ငံအတြက္”ဟူေသာအေတြးေပ်ာက္ေနသည္ဟု ဆို ခ်င္ သည္၊၊ အဘယ့္ၾကာင့္ဆိုေသာေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လည္းလူသားျဖစ္သည့္အတြက္ တစ္ေန႔ေသရ မည္ျဖစ္ သည္၊၊ ထာဝရအသက္မရွင္နိုုင္၊၊ ဦးသိန္းစိန္လည္းေသရမည္၊၊ ထာဝရအသက္မရွင္နိုုင္၊၊ ဒါဆို ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္မရွိေတာ့ပါက မည္သူ႔ကို တမ္းတမ္ တတ ေမ်ွာ္ၾကအံုးမည္နည္း?၊၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကဲ့သို႔တမ္းသတိရရံုဂုဏ္ပုဒ္မ်ားေဖၚ ထုတ္ျပီး၊ တက္လာသမွ်အစိုးရ လက္ညိဳး အပစ္ေျပာရံုမွ်ျဖင့္ ဤတိုင္းျပည္ လည္း ဘယ္ေတာ့မွ နလံထူနိုုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ၊၊

အျမန္လမ္းမမ်ားတြင္မၾကာခဏကားမေတာ္တဆမွုုမ်ားျဖစ္လိုက္သည္နွင့္အစိုးရတည္ေဆာက္ ထား ခဲ့ေသာ လမ္းေၾကာင့္ဟု လြယ္လင့္တကူ အစိုးရကိုပင္ အပစ္ပံုလိုက္ၾကေတာ့ သည့္၊၊ အေဝးေျပး လမ္းမ်ားတြင္ ယဥ္ေမာင္းသူမ်ား လိုက္နာရမည္စည္းကမ္း မ်ားလိုက္မနာ မွုုရွိမရွိ၊ သတ္မွတ္မိုင္နွုုန္းျဖင့္ ေမာင္းမေမာင္း၊ လံုျခံဳေရးခါးပတ္ျခင္း၊ ကားၾကံံ႕ခိုင္မွုုစစ္ေဆးျခင္း ကိစၥမ်ား အတြက္ မည္သူမွ် စိတ္မ ဝင္စား၊ လမ္းႏွင့္အစိုးရကိုသာ လြယ္လြယ္အပစ္ ပံုၾက ရာ ေနာက္ လူအုပ္ၾကီးလိုက္ေတာ့သည္၊၊

ဆိုလိုသည္မွာ လမ္းမ်ား၏ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ ရွိေကာင္းရွိနိုုင္သည္၊ သုုိ႔ေသာ္ ကိစၥရပ္တစ္ခု အေပၚ တြင္ မ်ွတစြာသံုးသတ္သည့္အေလ႔အက်င့္ျဖစ္ထြန္းေစခ်င္သည္၊၊

ျမစ္ဆံုကိစၥ သမၼတၾကီးမွ မိမိအစိုးရလက္ထက္တြင္ ရပ္မည္ေျပာေတာ့ ဒါေနာက္တက္ လာ သည့္ အစိုးရကို ဒုကၡေရာက္ေအာင္လုပ္သည့္ ဝွက္ဖဲဟုဆိုသည္၊၊ ျမစ္ဆံုကိစၥမရပ္လွ်င္လည္း အပစ္တင္မ ဆံုးျဖစ္ၾကမည္၊၊ရပ္လိုက္ျပန္ေတာ့လည္းအပစ္ကမလြတ္ေသးေပ၊၊

ေတာင္ငူမီးေလာင္ေတာ့ စစ္သားမ်ား ကူညီျငိမ္းသတ္ၾကသည္၊၊ ဒီေလာက္စစ္သား အမ်ားၾကီး ရွိေန တာ မီးေလာင္တာ ၾကိဳသိလို႔ျဖစ္ရမယ္ဟုဆိုသည္၊၊ မကူညီလ်င္လည္း ဒီစစ္တပ္ၾကီးဒီ နားရွိျပီး
ျပည္သူဒုကၡေရာက္တာေတာင္ကူညီေဖၚမရဟုဆိုမည္၊၊

သမၼတၾကီးအေနျဖင့္ အကူးအေျပာင္းကာလ Transitional Period တစ္ခုမွာ ႏွလံုးတု စက္ ေလးတတ္ခါျပံဳးျပံဳး ျပံဳးျပံဳးျဖင့္ သူတတ္နိုုင္ သေလာက္ စြမ္းေဆာင္ေနသည္၊၊ ေထာက္ခံမွုု မ်ား ရွိေနခဲ႔သည္ဆိုလွ်င္ေတာင္ သမၼတအေနျဖင့္ အာဏာဆုပ္ကိုင္ထားရန္ မည္သို႔မွ်ျဖစ္နိုုင္ စရာအေၾကာင္းမရွိေပ၊၊မိတ္ေဆြမ်ားအေလးထားျဖစ္ေစျခင္သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ေနျဖင့္ လည္း သမၼတျဖစ္မွ မဟုတ္ သူတတ္နိုုင္သေလာက္ လုပ္ျခင္လုပ္သြားနိုုင္သည္၊၊ (သမၼတျဖစ္လာခဲ့ လ်င္ ေတာင္ စစ္တပ္မၾကိဳက္၍ NLD က လူအားလံုး စစ္ထဲဝင္ျပီး လက္ရွိတိုင္းျပည္ ကာကြယ္ေရး ကိစၥမ်ားထမ္း ေဆာင္မည္ဆို လ်င္ေတာင္ လက္ရွိစစ္သားမ်ား ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာရွိ မည္ထင္ သည္၊၊ ၂၀၁၅ အတြက္ အခ်ိန္နည္းလြန္းသည္ ဟိုလူသမၼတျဖစ္ေရး၊ ဒီလူသမၼတျဖစ္ေရးထက္ ထက္ မိမိလုပ္နိုုင္သေလာက္ တိုင္းျပည္အတြက္ လုပ္ၾကေစျခင္သည္၊၊ ယခုေခတ္က သမၼတျဖစ္ လာလ်င္လည္း တစ္တိုင္ျပည္လံုးယခင္ေခတ္ကလို NLD ေထာက္ခံမည္ဟု မိုက္မဲစြာမေမ်ွာ္ လင့္ သင့္ဟုေတာ့ထင္သည္၊၊ ဆိုလိုသည္မွာ လြတ္ေတာ္ထဲတြင္ ၾကိမ္းေသ အတိုက္အခံေတြရွိေနမည္၊၊ မိမိလုပ္ျခင္တိုင္းလုပ္မရနိုုင္၊၊ တိုုင္းျပည္ေကာင္းစားေရး အတြက္လုပ္မည္ဆိုလ်ွင္ သမၼတမျဖစ္ လည္း လုုပ္နိုုင္ စရာေတြ အမ်ားၾကီးရွိေနသည္ထင္သည္၊၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ေရး မိမိအ ေနျဖင့္ သေဘာတူနိုုင္၍ ဆိုေနျခင္းမဟုတ္ အျခားတဖက္မွ စဥ္းစားၾကည့္ျခင္းမွ်သာ၊၊
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သမၼတျဖစ္သည္နွင္႔လက္ရွိျမန္မာနိုုင္ငံရင္ဆိုုင္ေနရသည္႔ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊လူမ်ိဳးေရး၊ပဋိပကၡမ်ားခ်က္ျခင္းေျပလည္သြားနိုုင္မည္ဆိုပါက မိမိထိပ္ဆံုး က ေထာက္ခံ မဲေပးမည္၊၊ ၂၀၁၅ အတြက္ နီးျပီ၊၊ အတိုက္အခံပါတီၾကီးတစ္ခုအေနနွင့္ ဘယ္လိုဝန္ၾကီးအဖြဲ႔ေတြ က၊ဘယ္လို စီးပြားေရး ပညာေရးမွုုဝါဒေတြႏွင့္ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္မည္ဆိုတာ ခုထိခ်မျပနိုုင္ ေသး၊၊ အကဲဆတ္သည့္လက္ရွိသတ္ရွုုိခံေနရသည္႔လူမ်ိဳးေရးျပႆနာမ်ားအတြက္ တိုင္းျပည္လံုျခံဳေရး စည္းမ်ား ဘယ္္လို ထားမည္ဆိုသည့္မွုုမ်ား မရွိေသး၊လူမ်ားလည္း မရွိေသး၊၊

သမၼတျဖစ္ေရးတစ္ခုအတြက္လံုးပန္းေနလြန္းသည္ဟုသာ မဝ႔ံမရဲျမင္ေနမိသည္၊၊ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ လက္ရွိသမၼတၾကီးအေနနွင့္ေတာ့ထည့္ထားသည့္နွလံုးတုစက္ေလးမရပ္ သေရြ႕ ျပံဳးျပံဳး ျပံဳးျပံဳးျဖင့္ သူလုပ္နိုုင္သေလာက္ လုပ္သြားမည္ဟုုထင္သည္၊၊ သမၼတၾကီးတစ္ေယာက္ ျမည္းတစ္ေကာင္ ဆြဲလ်က္ဆက္ေလ်ာက္ေနေသးသည္၊၊

RedAngel
3:25 p.m

No comments:

Post a Comment