Thursday, May 8, 2014

ကတိသစၥာ တည္ဖို႔ လိုတယ္

ေမလ ၆ ရက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္
အပစ္ရပ္အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ အပစ္ရပ္

စဥ္က ေနရာသတ္မွတ္ခ်က္ 
မေဆြးေႏြးခဲ့လို႔ တုိက္ပြဲ ျဖစ္
ရတာ မဟုတ္ပါ။ အပစ္ရပ္စဥ္
မွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ေနရာကို 
သေဘာတူၿပီးလည္း ျဖစ္ပါ
တယ္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 
လက္မွတ္မေရးထုိးရေသးတဲ့ KIA အဖြဲ႔သာ နယ္ေျမ သတ္မွတ္ခ်က္ မေဆြးေႏြးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရသစ္ လက္ထက္မွာ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈကို
ႀကည့္ရင္ ကခ်င္နဲ႔ ရွမ္းလို ျမန္မာႏုိင္ငံအထက္ပိုင္းက အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ပဲ ျပန္ျဖစ္ေနၿပီး ေကအင္န္ယူအပါအဝင္ ေတာင္ပိုင္းေဒသေတြမွာ မျဖစ္တာ၊ တပ္မေတာ္က ရင္းႏွီးတဲ့ ဆက္ဆံမႈေတြ ရွိတာဟာ ခြဲျခားဆက္ဆံတာမ်ိဳးလည္း မဟုတ္ပါ။ ေတာင္ပိုင္းကို နားလည္ မႈရေအာင္ ယူၿပီး အထက္ဘက္ကို ဖိတိုက္၊ ထုိးစစ္ဆင္တယ္ဆုိတဲ့ နည္းဗ်ဴဟာမ်ိဳးလည္း မဟုတ္ပါ။ တပ္မေတာ္ဟာ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးစအခ်ိန္ကလို ရွိတဲ့ တပ္ရင္း (၄/၅) ရင္းနဲ႔ တိုက္ေနရတဲ့ေခတ္မဟုတ္ေတာ့ပါ။ ေျခလ်င္၊ အကူလက္ရံုးတပ္ဖြဲ႔၊ ဝန္ထမ္းတပ္ဖြဲ႔ေတြ အျပင္ တပ္မေတာ္(ေလ)၊ တပ္မေတာ္(ေရ) နဲ႔ ေခတ္မီတဲ့ အင္အားရွိတဲ့ စြမ္းရည္ရွိတဲ့ မ်ိဳးခ်စ္တပ္မေတာ္၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံေတြက ေလးစားရတဲ့ တပ္မေတာ္၊ Modernized Army၊ Standard Army၊ Mechanized Army အျဖစ္ကို တည္ေဆာက္ေနတဲ့ တပ္မေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။


တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္သလို ဘယ္ရန္သူကိုမဆိုလည္း ေခ်မႈန္းႏုိင္ ပါတယ္။ အင္အားရွိလို႔ လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းေတြ အေပၚမွာ အႏိုင္က်င့္ ၿပီး တိုက္ေနတာမ်ိဳးလည္း မဟုတ္ပါ။ KNU နဲ႔ ဘာေႀကာင့္မျဖစ္လဲ၊ KNU က ကတိတည္ၿပီး စည္းကမ္းနဲ႔အညီ ေနထုိင္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကရင္ျပည္နယ္မွာ တိုက္ပြဲေတြ မျဖစ္လို႔ တပ္ေတြမထားတာ၊ မရွိတာလည္း မဟုတ္ပါ။ ယခင္အတိုင္း သတ္မွတ္တဲ့ ေနရာမွာ တပ္မတပ္ေတြ၊ တိုင္းတပ္ေတြ၊ နယ္ေျမထိန္း၊ နယ္ေျမလႈပ္ရွားတပ္ေတြဟာ အရင္အတိုင္း ပါပဲ။ ေအာက္ပိုင္းမွာ တိုက္ပြဲေတြမရွိလို႔ ထုတ္ၿပီးအေပၚပိုင္းကို ပို႔တာလည္း မဟုတ္ပါ။ အေပၚပိုင္းမွာရွိတဲ့တပ္ေတြက သူ႔တာဝန္နဲ႔ သူထမ္းေဆာင္ရင္း သူ႔လံုၿခံဳေရး တာဝန္ယူရင္း စည္းကမ္း မလိုက္နာတဲ့ ကတိမတည္တဲ့ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ရတာပါ။ ေဒသခံ ျပည္သူလူထုအတြက္ အကာအကြယ္ျပဳရင္း ျဖစ္ရတာပါ။ လက္နက္ကိုင္ၿပီး ဆက္ေႀကးေကာက္တာ၊ အတင္းအဓမၼလူသစ္စုတာ၊ လူသစ္ ေခၚတာေတြကို ေဒသခံ ျပည္သူလူထုက လက္မခံသလို တပ္မေတာ္ကလည္း လက္မခံပါ။ လက္နက္အားကိုးနဲ႔ ျပည္သူလူထုအေပၚ အႏိုင္က်င့္တာ၊ ႏွိပ္စက္တာကေတာ့ ျပည္သူကို အလုပ္အေကၽြး ျပဳရတဲ့ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရတဲ့ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ လက္ပိုက္ႀကည့္ေနလို႔ မရပါ။ မ်က္ႏွာလႊဲေနလို႔ မျဖစ္ပါ။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ဆိုၿပီး ေျမြမေသ၊ တုတ္မက်ိဳးနဲ႔ အလိုက္ သင့္ၿပီးၿပီးေရာ ေနလို႔မရပါ။ အခုရႈပ္မွေနာင္ရွင္း၊ ရွင္းလင္းရင္းနဲ႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ရတာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူၿပီး လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး ကတိမတည္ရင္ေတာ့ တိုက္ပြဲထပ္ျဖစ္ ဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္က ကတိမတည္တာ မဟုတ္ပါ။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔တခ်ိဳ႕က ကတိမတည္တာ၊ စည္းမေစာင့္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး အေနနဲ႔ ဘယ္လိုမွတ္ခ်က္ျပဳရမလဲ။ ကတိတည္ပါလို႔ပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ေမလ ၅ ရက္ထုတ္ ဒီမိုကေရစီတူေဒး သတင္းစာ အတြဲ(၁) အမွတ္(၅၇) မွ ထုတ္ႏႈတ္ကူးယူ ေဖာ္ျပသ
ည္

No comments:

Post a Comment