Thursday, April 24, 2014

သတိမုိင္းရိွသည္

နမ့္ဆမ္ယန္တံတားအေက်ာ္ စရာႏွင့္ 
လဲလံုရြာၾကားရိွ ျမစ္ႀကီးနား-ဗန္းေမာ္
ကားလမ္းမႀကီး ၏ ေဘးတစ္ေနရာ 
တြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ဆုိင္းဘုတ္စုိက္ထူထား
သည္ကုိ ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။
ဆုိင္းဘုတ္ႏွင့္အတူ ကားလမ္းမႀကီးေဘးတစ္ေနရာကုိ သြပ္ျပား၊ ထရံ၊ ၀ါး႐ံုပင္မ်ားႏွင့္အတူ ထြက္မရေအာင္ ကာရံပိတ္ဆို႔ထားပါသည္။ လမ္းမႀကီးေဘးအျခားတစ္ဖက္ကိုလည္း ၀ါး႐ံုမ်ားျဖင့္ ပိတ္ဆုိ႔ထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ယင္းေနရာသည္ ဧရာ၀တီျမစ္႐ိုးဘက္မွတစ္ဆင့္ လုိင္ဇာအနီးရိွ မဆမ္ပန္၊ ယင္းမွတစ္ဆင့္

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ သစ္ေမွာင္ခိုတင္ပုိ႔သည့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။
ၿပီးခဲ့သည့္လအနည္းငယ္မွစ၍ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က သစ္ေမွာင္ခိုတင္ပို႔၍မရႏုိင္ေအာင္ မုိင္းေထာင္ၿပီး ယင္းေတာလမ္းကုိ ပိတ္ဆို႔ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေနရာကို သြပ္ျပားမ်ားျဖင့္ ကာရံထားၿပီး “မိုင္းရိွသည္”ဟု ေရးထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
ျမစ္ႀကီးနား-ဗန္းေမာ္ကားလမ္းမႀကီးတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ယင္းကဲ့သို႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔တင္ပို႔သည့္ သစ္ေမွာင္ခို လမ္းေၾကာင္း ခုနစ္ခုခန္႔ရိွၿပီး သစ္ခုိးထုတ္၍မရႏိုင္ေအာင္ ပိတ္ဆို႔ထားရသည္ ဟု ေရွ႕တန္း စစ္ေျမျပင္မွ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အရာရိွတစ္ဦးကဆုိပါသည္။
“သစ္ခုိးထုတ္တဲ့ ကားတန္းႀကီးက ဒီကထြက္လာတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကားလမ္းမကုိျဖတ္ၿပီး ဟုိဘက္၀င္သြား တယ္။ သူတုိ႔ေတာလမ္းကုိ လူမျမင္ႏုိင္ေအာင္ ျပန္ပိတ္ခဲ့တယ္။ ၀ါးပင္ေတြနဲ႔ ေနာက္ဆံုးကားမွာ လမ္းျပန္ပိတ္ဖုိ႔ အလုပ္သမားေတြ ဆယ္ေလးငါးေယာက္တင္လာတယ္”ဟု ပခံုးတြင္အနက္ေရာင္ၾကယ္ ပြင့္တပ္ဆင္ထားေသာ ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ အရာရိွတစ္ဦးကေျပာသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္ႏွင့္ မီဒီယာတိုက္ငါးတိုက္မွ သတင္းေထာက္ေျခာက္ဦးကို ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ ေရွ႕တန္းစစ္ေျမျပင္သို႔ လိုက္ပါသတင္း ယူခြင့္ျပဳၿပီး ေကအိုင္ေအႏွင့္ မၾကာခင္ကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္း လင္းေျပာၾကားေသာခ ရီးစဥ္တြင္ အထက္ပါအရာရိွက ထိုကဲ့သို႔ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ သစ္ေမွာင္ခိုထုတ္သည့္ ေတာလမ္းမ်ားကုိ တ႐ုတ္ကုန္သည္မ်ားက ေငြေၾကးစုိက္ ထုတ္၍ ေဖာက္ လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း ေရွ႕တန္းေရာက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သားမ်ားကဆုိပါသည္။

သယံဇာတေပါမ်ားႂကြယ္၀သည္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အစုိးရတပ္ႏွင့္ ေကအုိင္ေအ တို႔အၾကား တုိက္ပဲြမ်ားတစ္ေက်ာ့ျပန္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္မွာ သံုးႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။ အလြတ္သေဘာအပါအ၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္မေရးထုိးႏုိင္ေသးပါ။

ယခုႏွစ္ ႏွစ္လအတြင္းမွာပင္ အစုိးရတပ္ႏွင့္ တုိက္ပဲြေပါင္းအႀကိမ္ ၃၀ ခန္႔ ျပန္လည္ျဖစ္ပြား ခဲ့ေၾကာင္း ေကအိုင္ေအဘက္မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လတ္တေလာ ျပန္လည္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တုိက္ပဲြမ်ားသည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဘက္မွ သစ္ေမွာင္ခုိရွင္း လင္းျခင္း သာျဖစ္ၿပီး အင္အားသံုးထုိးစစ္ဆင္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေကအိုင္ေအဘက္မွ သစ္ေမွာင္ခုိခုိးထုတ္ရာ တြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္း၊ စတင္ပစ္ခတ္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ တုိက္ပဲြျပန္လည္ျဖစ္ပြားခဲ့ရေၾကာင္း အစိုးရဘက္ မွဆိုပါသည္။

သစ္ေမွာင္ခိုမ်ားသည္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားဘက္မွ ၀င္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္၍ ယင္းေဒသမ်ားတြင္ပင္ ဟန္႔တားပိတ္ဆုိ႔၍ရႏုိင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုျပန္လည္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တုိက္ပဲြမ်ားမွာ အပစ္အခတ္ရပ္ စဲေရး လက္မွတ္မေရးထုိးမီ အစိုးရဘက္က ေကအုိင္ေအတပ္မ်ားၾကား အဆက္အသြယ္ျဖတ္ေတာက္ခ်င္၍ လူအင္အားနည္းပါးသည့္စခန္းမ်ားကုိ ယခုကဲ့သို႔ သိမ္းဆည္းေနျခင္းျဖစ္ သည္ဟု ေကအိုင္ေအ ထိပ္တန္းအရာရိွတစ္ဦးက တံု႔ျပန္ထားသည္။

ေဒါဖုန္းယန္ၿမိဳ႕နယ္ခဲြရိွ ဂ်ာအိန္ယန္ေက်းရြာ
ဂ်ာအိန္ယန္ေက်းရြာသည္ နယ္ေျမမတည္ၿငိမ္မႈေၾကာင့္ ေဒသခံအမ်ားစု စြန္႔ခြာသြားသည့္ ရြာေဟာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္းရြာတြင္ ေကအုိင္ေအ၏ စခန္းငယ္တစ္ခုရိွသည္။ ျမစ္ႀကီနား-ဗန္းေမာ္ကားလမ္းမႀကီးမွ စရာလမ္းခဲြအတုိင္း တစ္နာရီခြဲ၀န္းက်င္ခန္႔ ၀င္ေရာက္သြားရေသာ ဂ်ာအိန္ယန္ေက်းရြာသည္ ဧရာ၀တီျမစ္အေနာက္ဘက္ေက်ာမွ လုိင္ဇာအနီး လမယန္၊ ယင္းမွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ သစ္ေမွာင္ခိုတင္ပို႔သည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ တည္ရိွေနသည္။

သတင္းအရ သစ္ေမွာင္ခိုရွင္းလင္းရန္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ ရက္တြင္ ဂ်ာအိန္ယန္ေက်းရြာကို စတင္၀င္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း တပ္မ ၉၉ တံဆိပ္ တပ္ဆင္ထားေသာ အရာရိွတစ္ဦးကဆုိပါသည္။

ယင္းေန႔ညေန ၄ နာရီခန္႔တြင္ ေကအုိင္ေအဘက္မွ စတင္ပစ္ခတ္သျဖင့္ ထိေတြ႕မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ဂ်ာအိန္ယန္ေက်းရြာရိွ သစ္ကြင္းတြင္ ျပင္းထန္ေသာခုခံမႈႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရကာ စစ္သည္တစ္ဦး ဒဏ္ရာရရိွခဲ့သည္ဟုလည္းေျပာသည္။

နယ္ေျမရွင္းလင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ေကအုိင္ေအတပ္မ်ားဆုတ္ခြာသြားခဲ့ၿပီး သစ္မ်ိဳးစံုတန္ခ်ိန္ ၃၇၀၀ ႏွင့္ ၄၀၀၀ နီးပါးႏွင့္အတူ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံလုပ္ ယန္နန္ (YaNan)ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊ ကရိန္းကားမ်ား၊ တူမီးေသနတ္မ်ားအပါအ၀င္ ေကအိုင္ေအယူနီေဖာင္းႏွင့္ တံဆိပ္မ်ားပါ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း အထက္ပါအရာရိွက သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားကုိ ျပသရင္းရွင္းျပပါသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က လက္နက္ကုိင္စီးပြားေရးလုိ႔ေခၚတယ္။ စီးပြားေရးမွာ သူတုိ႔ပါ၀င္ပတ္သက္ေနရင္ေတာ့ ျဖစ္ေနမွာပဲ”ဟု မပခေရွ႕တန္းအရာရိွတစ္ဦးကဆုိသည္။

ေကအုိင္ေအဘက္ကမူ ယခုလပိုင္းအတြင္း စခန္းငယ္သံုးခုအသိမ္းခံခဲ့ရၿပီး ေနာက္ဆံုးအသိမ္းခံရသည့္စခန္းတြင္ သစ္ေမွာင္ခိုလံုး၀မရိွေၾကာင္းႏွင့္ အစိုးရတပ္မွ သစ္ေမွာင္ခိုအေၾကာင္းျပ၍ နယ္ေျမစိုးမုိးမႈျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တံု႔ျပန္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

(၁၇)ႏွစ္ေက်ာ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားၿပီးမွ တိုက္ပဲြမ်ားတစ္ေက်ာ့ျပန္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ကခ်င္စစ္ပဲြၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွရန္မွာ သယံဇာတအက်ိဳးအျမတ္မ်ားေၾကာင့္ မလြယ္ကူႏုိင္ေသးေၾကာင္း ယခုႏွစ္အတြင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံတကာစစ္တမ္းအခ်ိဳ႕တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေဒသတြင္းအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ကခ်င္အေရးေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားကမူ ယခုျပန္လည္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာတုိက္ပဲြမ်ားသည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ သစ္ေမွာင္ခိုအေၾကာင္းျပ၍ နယ္ေျမစုိးမိုးမႈျပဳလုပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး သစ္ေမွာင္ခိုမ်ားသည္ စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္)တုိ႔မွ ၀င္ေရာက္လာျခင္းေၾကာင့္ ယင္းေဒသမ်ားတြင္ ပိတ္ဆုိ႔ထားပါက တုိက္ပဲြမျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း သံုးသပ္ေျပာဆုိၾကသည္။

အစုိးရႏွင့္ ေကအုိင္အုိၾကား ယမန္ႏွစ္ေအာက္တိုဘာအတြင္းကျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြတြင္ စစ္ရိွန္ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ တုိက္ပဲြမ်ားထပ္မံမျဖစ္ပြားေစေရးအတြက္ ပူးတဲြေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (Joint Monitaring Committe)မ်ားကုိ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေဒသအားလံုးအက်ံဳး၀င္ေစမည့္ အဖြဲ႔အျဖစ္ဖဲြ႕စည္းသြားရန္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလကပင္ စစ္ဆင္ေရးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ေရွ႕တန္းအရာရိွတစ္ဦးကမူ သူ႔၏သေဘာထားကုိ ေအာက္ပါအတိုင္းေျပာျပပါသည္။

“စစ္တုိက္ေနတဲ့ စစ္သားေတြအားလံုးလုိလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိလုိလားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ပုိလုိခ်င္ပါတယ္”

No comments:

Post a Comment