Friday, April 25, 2014

တပ္မေတာ္ေန႔အေတြး (၂၀၁၄ ခုႏွစ္)

ယေန႔ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔သည္ (၆၉) ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔ ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္က ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ဟု သံုးႏႈန္းေခၚေ၀ၚခဲ့ဖူးပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း အစိုးရက တပ္မေတာ္ေန႔ဟု ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ သံုးႏႈန္းခဲ့သည္ဟုလည္း ဖတ္ဖူးမွတ္ဖူးပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ ဤေနရာတြင္ အျငင္းမပြားလိုပါ။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ ဆိုသည္ထက္ တပ္မေတာ္ေန႔ ဆိုသည္ကို ပို၍ သေဘာက်ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးက လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အလွည့္အေျပာင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေစခဲ့သည့္ ေတာ္လွန္ေရးတစ္ရပ္ကို စိတ္တူကုိယ္တူ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည့္ အထင္ကရ အမွတ္ထင္ထင္ သမုိင္း၀င္ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ တစ္ခုကို ယခုကဲ့သို႔ တေလးတစား တန္ဖုိးထား၍ က်င္းပခဲ့ၾကျခင္းအတြက္လည္း ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ရပါသည္။

(၆၉) ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔ အခ်ိန္အခါ သမယ၀ယ္ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းကာလ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္၊ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ျပည္တြင္းစစ္မီး ေတာက္ေလာက္ေနခ်ိန္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးေႏွာင့္ယွက္လာသည့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည့္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္၊ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ မေဖာက္မျပန္၊ မယိုင္မလဲ ရပ္တည္ကာကြယ္ေပးခဲ့သည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ အသက္၊ ေသြး၊ ေခၽြး၊ ကုိယ္လက္အဂၤါ စသည္ စသည္ျဖင့္ စြန္႔လႊတ္၍ ကာကြယ္ေပးခဲ့ၾကသည့္ တပ္မေတာ္သားအားလံုးကို ဦးၫြတ္ဂုဏ္ျပဳပါေၾကာင္း ဦးစြာ ေျပာၾကားလိုပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑သာ မရွိခဲ့လွ်င္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ဆိုသည္မွာ အိပ္မက္ပင္ မက္လုိ႔ရမည္ မဟုတ္ခဲ့ပါ။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ျပည္တြင္းစစ္မီး တဟုန္းဟုန္း ေတာက္ေလာင္၍ တုိင္းျပည္ကႏုႏု မုန္တုိင္းကထန္ထန္ ျဖစ္ခဲ့ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သာ စြမ္းရည္ကင္းမဲ့ခဲ့လွ်င္၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သာ အင္အားခ်ည့္နဲ႔ခဲ့လွ်င္၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သာ ျပည္သူတို႔ကို သစၥာပ်က္ယြင္းခဲ့လွ်င္ ယေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆိုသည္မွာ မည္ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္လာေနမည္နည္း ဟူသည္ကို ေျဖဆိုရန္ ခက္ခဲလွပါသည္။ အေမရိကန္က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳထားခဲ့သည့္ ျပည္ပက်ဴးေက်ာ္သူ တ႐ုတ္ျဖဴ  ကူမင္တန္တို႔၏ က်ဴးေက်ာ္မႈကို ခံရခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကသာ အသက္ေသြးေခၽြး စေတး၍ တုိင္းျပည္ကို ရြပ္ရြပ္ခၽြံခၽြံ ကယ္တင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ အရွည္ၾကာဆံုး ျပည္တြင္းစစ္မ်ားထဲက တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု တင္စားၾကသည့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သာ မယိမ္းမယိုင္ ရပ္တည္ခဲ့ျခင္း မရွိပါလွ်င္ အမ်ိဳးစံုလင္ မ်ားျပားလွသည့္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျမန္မာ့ေျမပံုသည္ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ျဖစ္ေနေလာက္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုႀကီးဟု အားလံုးက တင္စားရည္ၫႊန္းၾကသည့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေျခအေနကို ျပန္လွန္ သံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္လည္း အဆိုပါ အျဖစ္အပ်က္ကို ဖန္တီးသူမွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ မဟုတ္ပါ။ အဆိုပါ အျဖစ္အပ်က္ကို ေသြးထိုးလံႈ႔ေဆာ္သူမွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ မဟုတ္ပါ။ အဆိုပါ အျဖစ္အပ်က္ႀကီးကို မည္သုိ႔ပင္ နာမည္ေပး ကင္ပြန္းတပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မည္သို႔ပင္ သတ္မွတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ထိုအခ်ိန္က မင္းမဲ့စ႐ုိက္မ်ား ႏုိင္ငံႏွင့္အ၀န္း ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ ျပည္သူအားလံုး က်ီးလန္႔ဆန္စား ျဖစ္ေနခဲ့ရခ်ိန္၊ လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ ဥပေဒကင္းမဲ့လ်က္ မိမိစိတ္ႀကိဳက္ လူသတ္၊ ႏွိပ္စက္၊ ဖ်က္ဆီး၊ လုယက္ ျဖစ္ေနခဲ့ခ်ိန္၊ ျပည္ပႏုိင္ငံတစ္ခုက အခ်ိန္ကုိက္ ဆိုသလိုပင္ စစ္ေရယာဥ္မ်ားျဖင့္ လာေရာက္၍ စစ္အင္အားျပ ၿခိမ္းေျခာက္၍ ျမန္မာ့အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို သြယ္၀ိုက္ေသာနည္းျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္လာခဲ့ခ်ိန္တြင္ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္း၊ မည္သည့္လူထုေခါင္းေဆာင္က ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ရပ္တည္ကာကြယ္ခဲ့ပါသနည္း။ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္၀န္းလံုး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ မည္သူက အာမခံခ်က္ ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသနည္း။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သာ အင္အားမေတာင့္တင္းခဲ့ပါလွ်င္၊ အေရးႀကံဳလွ်င္ သက္လံုမေကာင္းခဲ့ပါလွ်င္၊ ျပည္သူအတြက္ မဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါလွ်င္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးကို ေမွ်ာ္ေတြးၾကည့္ရန္ ရင္ေလးလွပါသည္။

တပ္မေတာ္အစိုးရအျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့ခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံအတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကသည္ ဆိုသည္မွာ အျငင္းပြားဖြယ္ မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ အမွားအယြင္းေတြ အမ်ားႀကီး လုပ္ခဲ့သည္ကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္ခံရပါမည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ မလိုလားအပ္သည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ နစ္နာဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဆိုခဲ့ပါ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ယထာဘူတက်က် သံုးသပ္ပါလွ်င္ တပ္မေတာ္က က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ဦးေဆာင္ခဲ့သူ၊ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိခဲ့သူ လူပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕ကသာ က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမင္ႏုိင္ပါသည္။ တပ္မေတာ္အစိုးရကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တာ၀န္ယူခဲ့သည့္အတြက္ ေ၀ဖန္စရာ ရွိပါသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း တပ္မေတာ္အစိုးရ ဦးေဆာင္ခဲ့စဥ္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုး တုိင္းျပည္ကို ဦးေဆာင္ႏုိင္ေလာက္သည့္၊ အားလံုးအတြက္ လက္ခံေလာက္သည့္၊ တုိင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုကို တာ၀န္ယူေခါင္းေဆာင္ႏုိင္မည့္ အဖြဲ႕အစည္း၊ လူပုဂၢိဳလ္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မရွိခဲ့ျခင္းကိုလည္း လက္ခံရပါမည္။ ရွိခဲ့သည္ဟု လူပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕ကို ရည္ၫႊန္းလိုပါက ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန၊ လံုၿခံဳေရးအေျခအေန စသည္တုိ႔ႏွင့္ ေသေသခ်ာခ်ာ ခ်ိန္ထိုး၍ သံုးသပ္ၾကည့္ေစလိုပါသည္။ တပ္မေတာ္အစိုးရတစ္ရပ္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာၾကာေအာင္ ႏုိင္ငံေတာ္ကို ဦးေဆာင္ခဲ့ျခင္းကို ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္လည္း မႏွစ္ၿမိဳ႕ပါ။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ ဦးမေဆာင္ခဲ့လွ်င္ မည္သူဦးေဆာင္မည္နည္း ဟူသည့္အေျဖကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္ မေျဖတတ္ပါ။

လက္ရွိကာလအခ်ိန္ကို ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ ဖူးပြင့္စအခ်ိန္၊ အားယူစအခ်ိန္အျဖစ္ အားလံုးက မွတ္ယူၾကပါသည္။ ကုိယ့္ဖဲကုိခ်ိဳး၊ ကုိယ့္ဖဲကုိယ္ေ၀ လုပ္သည္ဟုပဲ ေျပာေျပာ၊ ဇာတ္တိုက္၍ ကခဲ့သည္ဟုပဲဆိုဆို၊ ယခုအေျပာင္းအလဲအတြက္ တပ္မေတာ္အစိုးရကို အံ့ၾသတႀကီး ျဖစ္ရသည္ကေတာ့ အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားက ရည္ၫႊန္းခဲ့ၾကသည့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တစ္နည္း စစ္အာဏာရွင္ စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ဆီသို႔ ညင္ညင္သာသာ သိမ္သိမ္ေမြ႔ေမြ႔ျဖင့္ ကူးေျပာင္းေပးခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္မႈကို ျပည္တြင္းမွ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားက လက္ခုပ္မတီးႏုိင္ၾကပါေသာ္လည္း ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားကမူ အသိအမွတ္ျပဳ ခ်ီးက်ဴးခဲ့ၾကသည္ကို သတိထားၾကေစလိုပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာကို ကာလၾကာရွည္ တာ၀န္ယူခဲ့သည့္ အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၀ိ၀ါဒ ကြဲျပားၾကပါလိမ့္မည္။ အာဏာကို လက္မလႊတ္လိုေသာေၾကာင့္ဟု မုန္းတီးသူတို႔က ဆိုၾကပါလိမ့္မည္၊ ႏုိင္ငံကို စိတ္မခ်ေသာေၾကာင့္ဟု ခ်စ္ခင္သူတို႔က ဆိုၾကပါလိမ့္မည္။ ထို႔အတြက္မူ ကၽြန္ေတာ္က အဆံုးအျဖတ္ မေပးလိုပါ။ စာဖတ္သူတို႔၏ အေတြးအျမင္အတုိင္း၊ ထင္ျမင္ခ်က္အတုိင္း ျဖစ္ေစလိုပါသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္ကာလ တပ္မေတာ္ကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ တပ္မေတာ္အတြင္း ေျပာင္းလဲမႈ အမ်ားအျပား ျပဳလုပ္ေနသည္ကို ျမင္ႏုိင္သိႏုိင္ပါသည္။ တပ္မေတာ္သည္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ဖို႔ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ တာ၀န္ရွိေနသည္ျဖစ္ရာ အဆိုပါ အခ်က္သည္ တပ္မေတာ္အတြက္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိက တပ္မေတာ္အစိုးရအျဖစ္ တာ၀န္ယူ၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေနရသည့္ အခ်ိန္အခါ မဟုတ္ဘဲ အရပ္သားအစိုးရေအာက္တြင္ အဆိုပါတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ရျခင္းျဖစ္ရာ တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲႏွင့္ ထိပ္တန္းအရာရွိႀကီးမ်ား၏ စိတ္ေစတနာႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အေျမာ္အျမင္တို႔သည္ အေရးႀကီးလွပါသည္။ ေသခ်ာသည္ကေတာ့ လက္ရွိအႀကီးအကဲသည္ တပ္မေတာ္ကို ယခင္ကထက္ စည္းကမ္းျပည့္၀ေအာင္၊ အင္အားေတာင့္တင္းေအာင္၊ လူထုေထာက္ခံမႈရေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္ကို ျမင္ေတြ႕ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစလိုသည့္ ဆႏၵ အမွန္ပင္ရွိေၾကာင္းလည္း သူ၏ တရား၀င္ မိန္႔ခြန္းမ်ား၊ ေပါက္ၾကားလာေသာ ေျပာစကားမ်ားအရ သိရွိခဲ့ရၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ သံသယရွိရန္ မလိုပါ။ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈကို ၾကည့္လွ်င္လည္း တရား၀င္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း မရွိေသာ္လည္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုၾကည့္၍ ေကာက္ခ်က္ဆြဲရပါလွ်င္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ဦးေဆာင္လမ္းၫႊန္မႈကို နာခံလ်က္ရွိသည္ဟု သံုးသပ္ႏုိင္ပါသည္။ ထိုအခ်က္သည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္အခ်က္၊ ႀကိဳဆိုရမည့္အခ်က္၊ လက္ခုပ္တီးရမည့္အခ်က္ဟု ကၽြန္ေတာ္က ျမင္ပါသည္။ တပ္မေတာ္သည္ သီးျခားအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုအျဖစ္ ရည္တည္လုိသည့္ သေဘာထားရွိေစလိုကာမူ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ရွိေနသည့္ဆိုသည့္အခ်က္က ဒီမိုကေရစီနည္းက်သလို၊ ျဖစ္သင့္သည့္ ကိစၥတစ္ရပ္ဟုလည္း ျမင္ပါသည္။

လက္ရွိတပ္မေတာ္ကို ဦးေဆာင္ေနၾကသူမ်ားသည္ ေသြးသစ္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကသူမ်ား ယခုတပ္မေတာ္တြင္ မရွိေတာ့ပါ။ ယခင္ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္က အဆံုးအျဖတ္ေပးခဲ့သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ရွိေနခဲ့ၾကသူမ်ား ယေန႔ တပ္မေတာ္ထဲတြင္ မရွိၾကေတာ့ပါ။ ယေန႔ တပ္မေတာ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည့္ အႀကီးအကဲႏွင့္ ထိပ္တန္းအရာရွိႀကီးမ်ားသည္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ သူတို႔အေနျဖင့္ တစ္ခ်ိန္က တပ္မေတာ္အစိုးရ၏ အာဏာပါ၀ါကို တမ္းတေနစရာ မရွိသျဖင့္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၾကမည္ဟု သံသယထား၍ မုန္းတီးေနျခင္းမ်ားသည္ ယုတၱိမတန္လွဟု ကၽြန္ေတာ္ျမင္မိပါသည္။

တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲႏွင့္ ထိပ္တန္း တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို ျပည္သူက ေထာက္ခံေသာ၊ ခ်စ္ခင္ေသာ၊ အားကိုးေသာ၊ ယံုၾကည္ေသာ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းခ်င္လိုစိတ္ရွိေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္ပါသည္။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ တပ္မေတာ္က ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ျမင္ေနရပါသည္။ ျပည္တြင္းစစ္မီး ခ်ဳပ္ၿငိမ္း၍ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အစိုးရႏွင့္အတူ လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားရန္ ရည္သန္စိတ္ဆႏၵ ျပင္းျပေနေၾကာင္း အထင္အရွား ျမင္ေနေတြ႕ေနရပါသည္။ တပ္မေတာ္အေပၚ အရိပ္ထိုးေနသည့္ ယခင္ကာလမွ အျဖစ္အပ်က္ဆိုးမ်ား၊ အရိပ္မည္းမ်ားကို လက္ရွိ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေခ်ဖ်က္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းႀကံေဆာင္ေနၾကသည္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္ခံၾကဖို႔ လိုပါသည္။ မေမ့မေလ်ာ့ ခ်ီးက်ဴးလိုသည့္ အခ်က္တစ္ခုမွာ တပ္မေတာ္သည္ ႏွစ္အတန္ၾကာ ကင္းကြာေနခဲ့သည့္ မူလတာ၀န္ျဖစ္ေသာ ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားအတြက္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ျပည္ပရန္အတြက္ ေလ့က်င္ျ့ခင္း၊ စုဖြဲ႕ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္လာသည့္အခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ စြမ္းရည္ထက္ျမက္ေသာ၊ တုိက္ပြဲ၀င္အသင့္ျဖစ္ေသာ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ၎တို႔၏ မူလတာ၀န္မ်ားကို သေဘာေပါက္ေၾကာင္း၊ အေလးထားေၾကာင္း ျပသျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကၽြန္ေတာ္က ျမင္ပါသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အတိုက္အခိုက္အခံရဆံုး အဖြဲ႕အစည္းကုိ ျပပါဆိုလွ်င္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို ျပသရပါလိမ့္မည္။ အဆိုပါအခ်က္ကပင္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး၏ ထူးျခားခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ား ပါ၀င္ေန႐ံုမွ်ျဖင့္ တပ္မေတာ္အေပၚ ထိုကဲ့သို႔ တိုက္ခုိက္ေနျခင္း၊ ရန္ေစာင္ေနျခင္းမ်ားသည္ အျခားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ လူထုေထာက္ခံမႈ၊ မိမိတို႔၏ စြမ္းအားကို မယံုၾကည္ျခင္းဟု ျမင္မိပါသည္။ လူထုအားလံုးကသာ တစ္ညီတစ္ၫြတ္တည္း ေထာက္ခံၾကသည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုကို တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ မ်က္ကြယ္ျပဳရန္၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈရန္ စိတ္ကူးရွိပါမည္လားဟု ေတြးၾကေစလိုပါသည္။ တပ္မေတာ္အား ပုတ္ခတ္ျခင္းကို ႏုိင္ငံေရးလက္နက္တစ္ခုအျဖစ္ အသံုးခ်ျခင္းသည္ အႏၲရာယ္မ်ားလွပါသည္။ ဆိုခဲ့သည့္အတုိင္း လက္ရွိတပ္မေတာ္သည္ မ်ိဳးဆက္သစ္ ေသြးသစ္ေလာင္း တပ္မေတာ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္တပ္မေတာ္မွ လူပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕ကို မေက်နပ္ျခင္းမ်ားအား ယခုလက္ရွိ တပ္မေတာ္အေပၚ ပံုခ်၍ တိုက္ခုိက္ေနျခင္းသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားအၾကား သံသယ တိုးပြားေစျခင္း၊ အဖုအထစ္ ျဖစ္ေစျခင္းသာ အဖတ္တင္လိမ့္မည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား အေျမာ္အျမင္ရွိဖို႔၊ အရွည္ေမွ်ာ္ဖို႔ လိုပါသည္။

တပ္မေတာ္သည္ သူ႔အတြက္ အာမခံခ်က္တစ္ခု လိုအပ္သည္ဟူေသာ ခံယူခ်က္တစ္ခု ရွိသည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ယူဆပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ယူဆခ်က္သာ ျဖစ္သည့္အတြက္ မွန္ေကာင္းမွ မွန္ပါလိမ့္မည္။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာသည့္ အာမခံခ်က္ဆုိသည္က တပ္မေတာ္သည္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိ ပါ၀င္ပတ္သက္လိုပါသည္။ ထိုအခ်က္ကလည္း အာဏာကို ဖက္တြယ္ျခင္း ဆိုသည္ထက္ အတိတ္က သင္ခန္းစာမ်ားကိုယူ၍ ေသလုေျမာပါး အေျခအေနေရာက္မွ အသက္ကယ္ေဆး မထိုးလိုဘဲ (နာမည္ပ်က္မခံဘဲ) ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း လုပ္ေဆာင္လိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ဟု ျမင္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ေအးေအးေဆးေဆး ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိျဖင့္ ပါ၀င္လိုေနေသးေၾကာင္း အႀကီးအကဲ၏ ေျပာစကားအခ်ိဳ႕က သက္ေသျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ သူတုိ႔၏ ႐ႈျမင္ခ်က္သည္ စစ္သားပီပီ စစ္သားအျမင္ျဖင့္ ျမင္ၾကသည္ကို ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား နားလည္ၾကဖို႔ လိုပါသည္။ စစ္သားတစ္ေယာက္အတြက္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးသည္ အဓိကျဖစ္သည္ဟု ကၽြန္ေတာ္က ယံုၾကည္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္ မျဖစ္မေန ပါ၀င္ပတ္သက္ရန္ လိုအပ္ေနေသးသည္ဟု တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ယံုၾကည္သည္ကို ဥေပကၡာ မျပဳသင့္ေသးဟု ကၽြန္ေတာ္က ဆိုခ်င္ပါသည္။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ရင့္က်က္လာခ်ိန္၊ အရွိန္ရလာခ်ိန္၊ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ တပ္မေတာ္ ပါ၀င္ပတ္သက္ရန္ မလိုအပ္ေတာ့ဟု ေသခ်ာခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္သည္ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ သူ႔ေနရာသူ ျပန္သြားလိမ့္မည္ဟု ကၽြန္ေတာ္အခိုင္အမာ ယံုၾကည္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္းကိုလည္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ေႏြဦးက သက္ေသျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

(၆၉) ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔ အခ်ိန္အခါ သမယ၀ယ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ကာကြယ္ေရးတာ၀န္ကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားအားလံုး ေအးခ်မ္းသာယာ ရွိၾကပါေစေၾကာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးတာ၀န္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး တာ၀န္မ်ားကိုလည္း လက္ရွိအစိုးရ၊ ျပည္သူႏွင့္ တပ္မေတာ္ အတူတကြ လက္တြဲညီညီ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရင္းျဖင့္ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ဆီသို႔ ခ်ီတက္ႏုိင္ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းအပ္ပါသည္။
အမွတ္တရ
ကိုဉာဏ္ (ပန္းေလာင္ေျမ)
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၇ ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔။ (၆၉) ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔)

No comments:

Post a Comment