Friday, April 4, 2014

ဘာရယ္မဟုတ္ဘူး....

ဘာရယ္ဟုတ္ဖူး . . . .
ကြၽန္ေတာ္ အျမင္ေလးတစ္ခုကိုပဲ ေျပာပါရေစ...။ အေၾကာင္းကေတာ့ 'စိတ္'သည္ တစ္ႀကိမ္တြင္ တစ္မ်ိဳးသာ ျဖစ္ေပၚၿပီး ဆက္ကာ ဆက္ကာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အၾကာင္းအရာ တစ္ခုကိုသာ ေရးသား ရျခင္း ျဖစ္သည္။
လူသားေတြ ေမြးကင္းစ ကတည္းက အျမင္နဲ႔ စတင္ ထိေတြ႔ ၾကသည္။ ဝန္းက်င္ရဲ႕ အလင္းက စူးရွေတာ့ ေမြးစမွာ မ်က္လံုးေတြ မွိတ္ထား တတ္ၾက ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကေလး ေမြးဖြားခန္း ကို အလင္း အနည္းငယ္သာ ရရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ ထားၾက ပါတယ္။ ရွိႏွင့္ ေနၿပီးတဲ့ သူေတြ အတြက္ စူးရွတဲ့ အလင္းက ဘာမွ်မေျပာ ပေလာက္ ေသာ္လည္း.....

ယခု ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး သည္ စနစ္ တစ္ခုသို႔ ကူးေျပာင္းၿပီး ခရီးဆက္ ေနၾကသည္။ တစ္နည္း စနစ္တစ္ခု အတြက္ စတင္ ေမြးဖြား ကာစ ျဖစ္၏။ မိခင္ ဝမ္းၾကာတိုက္ မွ ထြက္လာ ကာစ အလြန္ပင္ ငယ္လွ ေသး၏။ ဝန္းက်င္ရွိ အာရံု ငါးပါး ထဲပါ ဝင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အမ်ိဳးသားေရး၊ ဘာသာ သာသနာေရး အျပင္ ျပည္သူေတြရဲ႕ စားေရး၊ ဝတ္ေရး၊ ေနေရး ေတြက အားအင္နဲ႕ ေျပးလာ ေနၾက ပါသည္။ စူးရွတဲ့ အလင္းေရာင္ ေၾကာင့္ (သို႔မဟုတ္) မိခင္ ဝမ္းတိုက္၌ ေနခဲ့ရေသာ က်ဥ္းက်ပ္မႈကို မခံႏိုင္ လြန္းေသာ ေၾကာင့္ ကေလးငို ပါေတာ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး သည္ က်ဥ္းေျမာင္း ေသာ ပိတ္ဆို႔ နယ္ပယ္မွ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဆႏၵသို႔ တိုးေဖာက္ ေနသည္ကို သတိျပဳ မိၾကပါ လိမ့္မည္။ အရင္က မေကာင္း၍ ကူးေျပာင္းျခင္း မဟုတ္ဘဲ ေကာင္းသည္ထက္ ေကာင္းေအာင္ ကူးေျပာင္း ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိသည္ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘက္စံုမွ အျမင္မ်ားသည္ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ကို တို႔ ၊ ထိ လာၾက၏။

အျမင္မ်ားသည္ မတူညီၾကေခ် (စကၡဳအာရံု ခ်ည္း သက္သက္ကို မဆိုလိုပါ)။ မတူ ျခားနားျခင္း သည္ ကပင္ သဘာဝျဖစ္၍ လက္ခံဖြယ္ ျဖစ္၏။ သို႔ျဖင့္ အျမင္သည္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲထြက္ လာသည္-
အခ်က္အလက္ပိုင္ႏိုင္စြာ အေကာင္း ျမင္ျခင္း။
အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးအေပၚ အေကာင္း ျမင္ျခင္း။
အခ်က္အလက္ ပိုင္ႏိုင္စြာ မေကာင္း ျမင္ျခင္း။
အေၾကာင္းမဲ့ မေကာင္း ျမင္ျခင္း။
ေကာင္း၏၊ မေကာင္း၏ မရွိေသာ ေတြေဝေသာ အျမင္။
စိတ္မတည္ၿငိမ္ ယိမ္းယိုင္ တတ္ေသာ အျမင္ (သာကူး) စသည္တို႔ ထက္ပင္ ပိုဖြယ္ ရွိသည္။
ယေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ကိုလည္း ထိုအျမင္ မ်ားျဖင့္ ဆက္ဆံ လာၾကသည္။ အျမင္ မတူသူ တစ္ခ်ိဳ႕က ' ငါတို႔ လုပ္မွ၊ ရွိမွ တိုးတက္မည္' ဟူေသာ ငါစြဲ၊ ပါတီစြဲျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ကို တို႔ ၊ ထိ ၾက၏။ 'မင္းတို႔ လုပ္ရပ္ေတြက ညံ့ဖ်င္း သိမ္ႏုပ္တယ္၊ အသံုးမက်ဘူး၊ အာဏာရွင္ ဆန္တယ္၊ လက္ဝါးႀကီး အုပ္တယ္' စသျဖင့္ တို႔ထိ စမ္းသပ္ လာၾကသည္။

ကိစၥရပ္ တစ္ခုတြင္ မည္မွ် ကြၽမ္းက်င္သူ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေနရာေဒသ ႏွင့္ ဝန္းက်င္ ေျပာင္းလွ်င္ လြဲေခ်ာ္မႈမ်ား ျဖစ္တတ္ ေသး၏။ ယခု ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ စစ္မွန္ေသာ တစ္မ်ိဳးသားလံုး လိုက္ေလ်ာ ညီေထြေသာ ဒီမိုကေရစီ ေျခလွမ္းသည္ အစ ျပဳကာစ ရွိသည္။ ေဘးထိုင္ ေဘာင္ခတ္ တတ္ေသာ သူတစ္ခ်ိဳ႕က 'မင္းတို႔ ေျခလွမ္းက စိပ္တယ္ကြ၊ မင္းတို႔ ေျခလွမ္းက က်ဲတယ္ကြ၊ ေျခလွမ္း ကလည္း အားမပါ လိုက္တာကြာ၊ သြားေတာ့ သြားပါရဲ႕ ေလးတိေလးကန္နဲ႔' စေသာ အျမင္တို႔ျဖင့္ ေဘာင္ခတ္၍ တို႔ ၊ ထိ ၾကျပန္သည္။ ေမြးကာစ ကေလးငယ္သည္ အေၾကာင္း ေၾကာင္းေၾကာင့္ ငိုေသာ္လည္း ယေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ ႏွင့္ တပ္မေတာ္သည္ အျမင္မ်ားၾကား မယိုင္နဲ႔ ခဲ့ပါ။

ဗုဒၶျမတ္စြာ ဘုရားရွင္သည္ ''ေလာက၌ အကဲ့ရဲ႕ လြတ္ေသာသူ မည္သည္ မရွိေပ'' ဟု ေဟာၾကားခဲ့ သည္။ ဤတရားကို စာ အလကၤာျဖင့္-

'ေလာကလူမ်ား၊ စိတ္အထားကား၊ စကားမ်ားလွ်င္၊ အျပစ္တင္၏၊ နည္းလွ်င္ ကဲ့ရဲ႕၊ ႐ံႈ႕ခ်မဲ့၏။ မခ်ဲ႕လိုရင္း၊ သင့္ရံု ရွင္းလည္း၊ စိတ္တြင္း မႀကိဳက္၊ ကဲ့ရဲ႕လိုက္၏၊ ႏွစ္ျခိဳက္မႈကြာ၊ ဘာပဲျမင္ျမင္၊ အျပစ္တင္သည္၊ ဤလွ်င္ လူ႔သေဘာ ေပတည္း'။ (ေကာ”ဝဂ္၊ အတုလ ဥပါသကာ ဝတၴဳ)

ယေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အျမင္မတူ ေျပာဆိုမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ က ျပန္လည္ ေျဖရွင္းမႈ ျပဳလုပ္ ၾကရသည္ (သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ၊ ေန႔စဥ္ သတင္းစာ တြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာျခင္း)။ ေျပလည္ ေစခ်င္ေသာ ေစတနာေၾကာင့္ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ အနည္းအမ်ား ရွိႏိုင္၏။

သမိုင္း ေျခရာခံ ၾကည့္လွ်င္ ယေန႔ ရွိေနေသာ တပ္မေတာ္ သည္ ျပည္သူၾကား က ေပါက္ဖြားလာ ျခင္းျဖစ္၍ ျပည္သူမ်ားသည္ တပ္မေတာ္ ၏ မိဘ သဖြယ္ျဖစ္၏။ တဖန္ တပ္မေတာ္ မွ ေပါက္ဖြား လာေသာ မ်ိဳးဆက္ တို႔သည္ ျပည္သူမ်ား ျဖစ္ၾက ရျပန္သည္။ သို႔ျဖင့္ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ျပည္သူ တို႔သည္ အျပန္အလွန္ ခ်စ္ၾကင္နာမႈ ရွိၾကသည္။ ျပည္သူထဲက ေပါက္ဖြားၿပီး မိမိပါတီ အာဏာ ရရွိေရးကို ဦးတည္သည့္ အခ်ိဳ႕က ျပည္သူႏွင့္ တပ္မေတာ္ၾကား ျဖတ္ေလွ်ာက္၍ အားမရ မစင္ပင္ စြန္႔ၾကသည္။ တိုင္းျပည္၏ အနားကြပ္ သဖြယ္ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ ေနေသာ တပ္မေတာ္ကို လႈပ္ယိုင္ နဲ႔ေအာင္ ျပဳလုပ္ ျခင္းသည္ လြပ္လပ္ေရး ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ၏ ဖခင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ႏွင့္ ေရွးဦး တပ္မေတာ္သား မ်ားကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳ ျခင္းပင္ ျဖစ္ရာ ေရာက္ပါသည္။

ျပည္သူႏွင့္ တပ္မေတာ္ သည္ အတူလက္တြဲ၍ လြတ္လပ္ေရး ကို ရယူ ခဲ့ၾကသည္။ တပ္မေတာ္ က အာဏာ ရယူေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ ခဲ့ျခင္း မဟုတ္သည္မွာ သမိုင္းက ထင္ရွား ျပဆို ပါသည္။ ေရစီးသန္ေသာ ျမစ္ေခ်ာင္းကို ကူးျဖတ္ရန္ ခႏၶာကိုယ္ကို တံတား ခင္းေပးျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းျပည္ႀကီး ပြက္ပြက္ဆူ ျခင္းကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ ရာတြင္ 'ငါႏွင့္ ငါတို႔ လူတစ္စု အာဏာ ရရွိ၍ တိုးတက္ေအာင္ လုပ္မည္' ဟူေသာ သူတစ္စု မပါဝင္ ခဲ့ၾကေခ်။ ႏိုင္ငံ၏ အေရးကိစၥ ၾကီး - ငယ္ႀကံဳလွ်င္ ထိုသူ တို႔ ၾကက္ေပ်ာက္၊ ငွက္ေပ်ာက္ ကိုယ္ေယာင္ ေဖ်ာက္ ေနခဲ့ ၾကသည္။ ပြက္ပြက္ဆူ ေဝက်ေနေသာ ေရေႏြးအိုး ကို အဖံုးဖံုး ေသာ္လည္း တဒုတ္ဒုတ္ လႈပ္ခါ ေသးသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ သူတို႔က မိမိ အိမ္တြင္းေရး ကို တိုင္းတစ္ပါး က ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ျခင္း မရွိႏိုင္ေအာင္ ေရေႏြးအိုး အဖံုးသဖြယ္ ေဆာင္ရြက္ ၾကသည္။

ေျမႇာက္ပင့္ေကာ္ မီးစာထိုးသူ တစ္ခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ေရးေႏြးအိုး အဖံုးလံု ေသာ္လည္း တဒုတ္ဒုတ္ လႈပ္ရမ္း ေနျပန္သည္။ ထို အခ်ိန္တြင္ ျပႆနာ၏ အရင္းအျမစ္ ျဖစ္ေသာ မီးစာႏွင့္ မီးစာကို အရွိန္ျမႇင့္သူ တို႔ကို တပ္မေတာ္က ထိန္းသိမ္း ရသည္။ မလႊဲ မေရွာင္သာ၍ ျပည္သူၾကားက ေပါက္ဖြားသည္ အျမင္မတူ သူ၊ မီးစာေကြၽးသူ မ်ားကို ထိန္းသိမ္း ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

တပ္မေတာ္ သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာကို ေနာင္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ သိမ္းပိုက္ လိမ့္မည္ ဟူေသာ သည္းေျခႀကိဳက္ သို႔ေလာ သို႔ေလာ ယံုမွား သံသယမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ အျမင္မတူ သူမ်ားဟု ေခၚေသာ ငါ့ ပါတီ အႏိုင္ရရွိေရး ဦးေဆာင္သူ တစ္ခ်ိဳ႕ ဝါဒျဖန္႔ ၾကသည္။ တစ္ကယ္ အစစ္အမွန္ သည္ကား တပ္မေတာ္ က ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာကို သိမ္းယူရန္ မဟုတ္။ ' ဒို႕တာဝန္ အေရး (၃) ပါး' ကို တို႔ ထိ စမ္းသပ္၍ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ျဖစ္၏။

အၾကင္သူ အေပါင္းတို႔ . . . ယခင္၊ ယခု၊ ေနာင္ တည္မည့္ တပ္မေတာ္သည္ လူသားတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္ ထားျခင္း ျဖစ္၍ လူသားဆန္ေသာ အျပဳအမူ အေျပာအဆို အေနအထိုင္မ်ား ရွိၾက၏။ ဤသို႔ ရိုးရွင္းေသာ အေတြးမ်ား ရွိၾကပါလွ်င္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ အားလံုး (ျပည္သူ၊ တပ္မေတာ္၊ အျမင္မတူ သူမ်ား) အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ၿပီး တုိင္းျပည္ကို တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ရိုးရွင္းေသာ အေတြးမ်ားျဖင့္ ဘာရယ္ မဟုတ္ေသာ ရႈတ္ေထြးေသာ အျမင္မ်ားကို ၾကည္လင္ ေစေၾကာင္း ေမတၱာေပါင္းျဖင့္ . . .

''လူတစ္စုက ဦးေဆာင္ကာ၊
အာဏာရေအာင္ ႀကိဳးပမ္းတာ။
ျပည္သူၾကားက တပ္မေတာ္သား၊
ႏိုင္ငံ့ရန္ကို ကာကြယ္ထား''။

သန္႕ေဇာ္ထိုက္

No comments:

Post a Comment