Tuesday, April 29, 2014

ကြၽန္ေတာ္ ဘာမွားလို႔လဲခင္ဗ်ာ

Author: ထားထားျမင့္
ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚတြင္တင္ထားေသာ စာတစ္ပိုဒ္ေၾကာင့္ ႐ုံးမွအထက္လူႀကီးက ဒီကေန႔သူ႔ကိုေခၚေတြ႕ကာ သတိေပးသည့္ အတြက္ ကိုျပည့္ၿဖိဳးေအာင္ အေတာ္မေက် မနပ္ ျဖစ္ေနပါသည္။ လူႀကီးကို ဘာမွျပန္မေျပာခဲ့ ေသာ္လည္း ဒီကိစၥမွာ ၎မမွားဘူးဟု အခိုင္အမာယုံၾကည္ထားသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ့္ကိုယ္ပုိင္ ေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္အေကာင့္ဗ်၊ အလုပ္နဲ႔ မဆုိင္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ႀကိဳက္တာ ကြၽန္ေတာ္ျမင္တာေတြကို ကြၽန္ေတာ့္ဘာသာ တင္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္လည္း ကိုယ္ပုိင္အခြင့္အေရးနဲ႔ ယူဆခ်က္ေတြ ရွိတယ္။ အဲဒါေတြကို အလုပ္နဲ႔တဲြၿပီး မျမင္သင့္ဘူး။ အလုပ္အေၾကာင္းလည္း ေရးတာမဟုတ္ဘူး’’ဟု ဆိုသည္။

ကိုျပည့္ၿဖိဳးေအာင္၏ မိတ္ ေဆြအခ်ဳိ႕ကလည္း ၎ေျပာတာ ကို လႈိက္လိႈက္လွဲလွဲ ေထာက္ခံ ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံက ဒီမုိကေရစီေခတ္ ကူးေျပာင္းလာၿပီး စာေပစိစစ္ေရးပင္ မရွိေတာ့သည့္ အခ်ိန္မ်ဳိး၌ ကိုျပည့္ၿဖိဳးေအာင္ အေနျဖင့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္လူမႈေရး စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ေရးခ်င္တာေရးလို႔ရသည္ဟု ေထာက္ခံအားေပးၾကသည္။ ေျပာစရာရွိတာတစ္ ခုက ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္သည္ အစိုးရ မဟုတ္ေသာအ ဖဲြ႕အစည္းတစ္ခု မွ မန္ေနဂ်ာတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ၎ကကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ဟု ေျပာထားလင့္ကစား သူ၏အလုပ္ အကိုင္ႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္းကို သိေနေသာသူမ်ားက ထိုရာထူးအလုပ္ အကိုင္ကို စဲြကိုင္ၿပီး မွတ္ခ်က္ေရး တုံ႔ျပန္ေနၾကေသာအခါ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚကေန အေခ်အတင္ ျပႆနာမ်ားျဖစ္လာ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အထက္လူႀကီးက ေခၚယူသတိေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၏ စာရင္းတြက္ ခ်က္မႈအရ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္အထိ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ လူမႈေရးအင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာသုံးစဲြသူ တစ္သန္းေက်ာ္ ရွိေနၿပီဟု ဆုိသည္။ ထိုအေရအ တြက္က အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ ပါက သိသိသာသာနည္းေနပါေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေၾကာင့္
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႀကံဳဆုံေနရသည့္ ျပႆနာမ်ားက ေတာ့ နည္းလွသည္ဟု မဆိုႏုိင္ ပါ။

ကိုျပည့္ၿဖိဳးေအာင္တို႔ ႀကံဳခဲ့ သည့္ ျပႆနာမ်ားမွာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံထက္အရင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ သုံးစဲြခဲ့ၾကသည့္ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ယမန္ႏွစ္မ်ားက ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရ သည့္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထိုျပႆနာမ်ားတြင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ က ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ ကမၻာေက်ာ္ အိုင္တီကုမၸဏီႀကီး ျဖစ္သည့္ Apple ကုမၸဏီမွ၀န္ထမ္းတစ္ဦး အား အထက္လူႀကီးက ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚမွ စာပိုဒ္တစ္ပုိဒ္ေၾကာင့္ အ လုပ္ထုတ္ခဲ့ရာမွ တရားတေပါင္အထိပင္ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းခဲ့ရသည္။

ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံမွ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၊တြစ္တာစေသာ လူမႈစာမ်က္ႏွာ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
ေျဖရွင္းေပးေနေသာ ေရွ႕ေနဖီလစ္လန္ဒူးက ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ကုမၸဏီ ႐ုံးအမည္ကို သုံးသည္ျဖစ္ေစ၊ မသုံးသည္ျဖစ္ေစ တစ္ခုခု မေရး သားမီ စဥ္းစားဆင္ျခင္သင့္သည္ ဟု ဆုိပါသည္။

‘‘ဒါကကိုယ့္ရဲ႕ ကိုယ္ေရး ကိုယ္တာဆိုေပမယ့္ တျခားသူ ေတြကလည္း ျမင္ႏုိင္တယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ လက္ကိုင္ဖုန္းကပဲ ေရး ေရး၊ အလုပ္စားပဲြကပဲ ေရးေရး၊ အိမ္ကပဲ တင္တင္’’

ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအခါ လြတ္ လပ္စြာ ေျပာဆိုေရးသားခြင့္ ရွိသည္ဆိုေသာ အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လူမႈကြန္ရက္အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ား၊ ဘေလာ့ဂ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မူ၀ါဒမ်ားကို အလုပ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ ဆို ခ်ိန္တြင္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားက ထည့္သြင္းခ်ဳပ္ဆို ထားၾက သည္။ ထိုအခ်က္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္အတြင္း မိမိ၏ အလုပ္ကြန္ပ်ဴတာမွ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ ကဲ့သို႔ လူမႈအင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ား သုံးစဲြျခင္း မျပဳပါဆိုသည့္ အခ်က္လည္း ပါ၀င္သည္။ ထုိအထဲတြင္ Apple ကဲ့သို႔ကုမၸဏီႀကီးမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ Appleကယင္း၏ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
၀န္ထမ္းအားလုံးကို တံဆိပ္အမွတ္အသားႏွင့္ပတ္သက္၍ လူမႈအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္
ေျပာၾကားျခင္း မရွိေစရ။ ေျပာလွ်င္ အေရးယူမည့္အေၾကာင္း တရား၀င္သတိေပးထားသည္။

အေမရိကန္ နယူးဂ်ာစီအ ေျခစိုက္ ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ မစုသြယ္က လည္း သူ႔အေနျဖင့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ အေကာင့္ရွိေသာ္လည္း မည္ သည့္ေနရာတြင္ လုပ္ကိုင္ေန သည္ဆုိေသာ အလုပ္အကိုင္ကို ခြင့္မေတာင္းဘဲ ေရးသားေဖာ္ျပ ခြင့္ မရွိဟုဆုိပါသည္။

‘‘ကြၽန္မကုမၸဏီရဲ႕ အင္တာ နက္စာမ်က္ႏွာေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွာ ရွိ ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီက ၀န္ထမ္း လုိ႔ ကိုယ္ကေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွာ ေဖာ္ ျပမယ္ဆိုရင္ သူတို႔ေစာင့္ၾကည့္ တာကို ခံရမယ္။ ကိုယ္ေရး ကိုယ္ တာကအစ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေျပာလို႔ မရေတာ့ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္မတို႔ အလုပ္အကိုင္နဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီး ဘာမွမေရးေတာ့ပါဘူး’’

သို႔ရာတြင္ အေမရိကန္ရွိ လူမႈေရးအဖဲြ႕အစည္း အခ်ဳိ႕က လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အလုပ္ရွင္က မတရားျပဳျခင္း၊ လစာႏွင့္ အျခား အခြင့္အေရး မမွ်မတလုပ္ျခင္း စေသာ မတရားျပဳက်င့္မႈမ်ား ရွိပါ က ၀န္ထမ္းမ်ားက အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေဖာ္ ျပခြင့္ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။ အ လုပ္၊ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ မဆုိင္ဘဲ လုပ္ငန္းခြင္ အခြင့္အေရး ေဖာက္ဖ်က္သည္မ်ားကို အင္တာနက္ ေပၚတင္မိေသာေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအလုပ္ျဖဳတ္ခံရပါက ထိုအဖဲြ႕အစည္းမ်ားက ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပး ၾကသည္မ်ား ရွိသည္။

အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ ႀကီးဌာနစစ္တပ္ႏွင့္ လုံၿခံဳေရးတပ္ ဖဲြ႕၀င္၀န္ထမ္းအမ်ားစုမွာ အၿငိမ္း စားမ်ားမွလဲြၿပီး အမ်ားစုက ေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္တြင္ အလုပ္အကိုင္ေဖာ္ျပ ျခင္း မရွိၾကပါ။ ထို႔အတြက္ ေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္လုံၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္မႈ တြင္လည္း အသိမိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ သာ ဆက္သြယ္ၿပီး အျပင္တြင္ သိ ကြၽမ္းျခင္းမရွိေသာ သူမ်ားအား လက္ခံျခင္းမရွိၾကေပ။ အဖဲြ႕အစည္း၊ အလုပ္အကိုင္ ေဖာ္ျပသူမ်ားကလည္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တြင္ ေဆာင္ရြက္လႈပ္ရွားမႈ နည္းပါး ကာ ဓာတ္ပုံ၊ စကားအသုံးအစဲြမ်ား အစဆင္ဆင္ျခင္ျခင္ သုံးစဲြၾက သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ၀ါရွင္တန္ ဒီစီ အေျခစိုက္အလုပ္သမား အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒပညာ ရွင္ ဒန္ပ႐ုိင္းက ‘‘အလုပ္ရွင္ေတြ မွာ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြ သုံးစဲြတာ ကန္႔ကြက္ဖို႔၊ အခြင့္အေရးနဲ႔ ကိုယ္ေရးအခ်က္ အလက္ေတြကို တင္တာကို ကန္႔ သတ္ဖုိ႔အခြင့္အေရး ရွိပါတယ္။ ၀န္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ ကိုယ္တင္ လုိက္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျဖစ္ လာမယ့္ အက်ဳိးဆက္အတြက္ ျပင္သာထားၾကေပါ့’’

ၿဗိတိသွ်ေရွ႕ေနဖီလစ္လန္ ဒူးက ၀န္ထမ္းမ်ားသာမက အျခားသူမ်ားလည္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တြင္
စာပိုဒ္မ်ား ေရးသားျခင္း၊ ဓာတ္ပုံမ်ားတင္ျခင္းတုိ႔ကိုအၿမဲ ဆင္ျခင္သင့္သည္ဟု ဆုိပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္တြင္ လူတစ္ဦးက ဒူးေဂါင္းဆိုေသာ ေရႏြားသတၱ၀ါ
ႏွင့္ ေဆာ့ကစားေနသည့္ ပုံကို ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚတင္ခဲ့သည္။ ထိုအခါ တိရစၧာန္ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ေရးအဖဲြ႕မ်ားက ထုိဓာတ္ပုံကိုျပ ၿပီး တိရစၧာန္ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ျဖင့္ တရားစဲြသျဖင့္ အျပစ္ဒဏ္ ခံခဲ့ရသည္။ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးမွာ လည္း ခရီးထြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တြင္ ေရးသားခဲ့ရာ ၎မရွိခိုက္ သူခိုးကအိမ္ကိုေဖာက္ထြင္းခိုးယူသြားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္းကိုျပည့္ၿဖိဳးေအာင္ကဲ့သို႔ တစ္ဦးခ်င္းေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္မွ ျပႆနာမ်ား အျပန္အလွန္ အေခ်အတင္ ျဖစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ကုမၸဏီမ်ားက ၀န္ထမ္းမ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သုံးစဲြခြင့္ မေပးေတာ့ေခ်။

ထိုျပင္ လူမႈအင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ား ကုမၸဏီကိုယ္စား တစ္စုံတစ္ရာ ေျပာဆိုေခ်ပခြင့္ကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားလည္း ရွိလာသည္။

ကိုျပည့္ၿဖိဳးေအာင္ကို ေခၚ ယူသတိေပးအၿပီးမွာ သူတုိ႔အဖဲြ႕ အစည္းက ၀န္ထမ္းမ်ားေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္ကို ႐ုံးခ်ိန္အတြင္းမသုံးစဲြ ၾကရန္ႏွင့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သုံးစဲြသည့္ အခါ အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို မေဆြးေႏြးရန္ တရား၀င္စာထုတ္ အေၾကာင္းၾကားလုိက္ပါသည္။ ကိုျပည့္ၿဖိဳးေအာင္ကေတာ့ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မေက်နပ္လွေခ်။

သူေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚမွာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ တုံ႔ျပန္ေရးသားသည္မွာ ဘာမွားလုိ႔တုံးဟု လူေတြ႕တုိင္း ေျပာၾကားေန ေတာ့ သည္။ ။

No comments:

Post a Comment