Wednesday, April 9, 2014

အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ကာကြယ္ေပးထားသည့္ ပုဒ္မ ၄၃၆

စာေရးသူ ေျပာခ်င္သည္က ႏိုင္ငံေရး
အေၾကာင္း။ သို႔ေသာ္ ေဘာလံုး
အေၾကာင္းႏွင့္ အစပ်ိဳးပါမည္။ 
နာမည္ေက်ာ္ ေဘာလံုးအသင္းေ
တာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လက္ကိုင္
ထားေသာ စကားတစ္ခြန္းရွိသည္။
ထိုစကားသည္ အေတာ္လည္းမွန္

သည္။ ထိုစကားေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္
မႈမ်ားလည္းရၾကသည္။
ထိုစကားအေပၚ အားေပးသူ ပရိသတ္

မ်ားကလည္း ေထာက္ခံၾကသည္။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္
ထိုစကားကား မည္သို႔နည္း။ ေျပာျပပါမည္။ ထိုစကားမွာ “အသင္းရဲ႕ အေပၚမွာ မည္သည့္ကစားသမားမွ မရွိ” ဆိုသည့္ စကားပင္ ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ကစားသမားမ်ားမွာ ေအာင္ျမင္မႈရလာသည္ႏွင့္ အသင္းအေပၚ
လႊမ္းမိုးလိုလာၾကသည္။ ငါမရွိလွ်င္ မျဖစ္ဟု စိတ္ႀကီး ၀င္ကာ ငါလုပ္ခ်င္ရာ လုပ္မည္ ငါ့သာဗဟုိျပဳ ဆိုသည့္ ပံုစံမ်ား ခ်ိဳးလာၾကသည္။ထိုအခါ အသင္း၏ ညီညႊတ္မႈသည္ သူ႔ေၾကာင့္ ပ်က္ရေလေတာ့သည္။ ကမာၻေက်ာ္ နည္းျပႀကီး ဖာဂူဆန္ ကိုင္တြယ္သည့္ မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္ အသင္းသည္ ထိုစကားကို လက္ကိုင္ျပဳေသာေၾကာင့္ အသင္းအေပၚ ေရာက္လိုေသာ ကစားသမားမ်ားလည္း အသင္းမွ စြန္႔ခြာခဲ့ရသလို ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာလည္း ရရွိခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အားကစား ဘာဆိုင္လဲ လို႔ စာဖတ္သူေမးခ်င္လာပါလိမ့္မည္။ ဆက္ရွင္းပါအံ့။
တပ္မေတာ္အစိုးရေနာက္ပိုင္း ျပည္သူလူထုအမ်ားေတာင့္တေနေသာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ
ေပၚထြန္းလာမႈသည္ ၃ ႏွစ္ ေက်ာ္လာၿပီ ျဖစ္သည္။ ၃ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ဆႏၵျပမႈမ်ားစြာ ေပၚေပါက္လာခဲ့သလို ေနာက္တစ္ဆက္ အစိုးရေနရာကို ရည္မွန္း၍ ႀကိဳးစားေနသူမ်ားလည္း
အမ်ားအျပား ေပၚလာခဲ့သည္။ ထိုသူတို႔အတြက္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒသည္ ေပၚျပဴလာျဖစ္လာခဲ့သည္။
အေျခခံဥပေဒ ျပင္ေရး မျပင္ေရး၊ ဘယ္အခ်က္ကို ျပင္မည္ မျပင္မည္ဆိုသည့္ ကြဲလြဲမႈမ်ားလည္း
ထြက္ေပၚလာသည္။ ေနာက္တစ္ဆက္အစိုးရေနရာကို ရည္မွန္းသူမ်ားထဲမွ လူအခ်ိဳ႕၏ အျပင္ခ်င္ဆံုးအရာကို ေလ့လာၾကည့္ေသာ္ သမၼတအရည္အခ်င္းမ်ားထဲ
မွ ပုဒ္မ ၅၉(စ) ကို ျပင္လိုၾကေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ျပင္လိုသူမ်ားက ထိုပုဒ္မကို ျပင္ႏိုင္ရန္အတြက္ လူထုဆႏၵေကာက္ခံပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသလို မျပင္ေစလိုသူမ်ားဘက္ကလည္း မျပင္ဆင္ေရး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္ကို သိၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ၅၉(စ) ျပင္ေရး မျပင္ေရးဂယက္သည္ အေတာ္ပင္လိႈင္းထန္ခဲ့ၿပီး ထိုမွတဆင့္ ျပင္လိုသူမ်ားက ေျခလွမ္းသစ္တစ္ရပ္အျဖစ္ ပုဒ္မ ၄၃၆ ဘက္သို႔ ဦးတည္လာခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။

ပုဒ္မ ၄၃၆ သည္ အဘယ္သို႔နည္း။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒတြင္ အခန္း(၁၂)ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း အခန္းမွာ ပါ၀င္ေသာ ပုဒ္မ ၄၃၆ ပုဒ္မခဲြ(က)၌ ‘‘ဤဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ အခန္း(၁)ပုဒ္မ ၁ မွ ၄၈ ထိ၊ အခန္း(၂) ပုဒ္မ ၄၉ မွ ၅၆ ထိ၊ အခန္း(၃)ပုဒ္မ ၅၉၊ ၆၀ ၊ အခန္း(၄)ပုဒ္မ ၇၄၊၁၀၉၊ ၁၄၁၊ ၁၆၁၊ အခန္း(၅)ပုဒ္မ ၂၀၀၊ ၂၀၁၊ ၂၄၈၊ ၂၇၆၊ အခန္း(၆)ပုဒ္မ ၂၉၃၊ ၂၉၄၊ ၃၀၅၊ ၃၁၄၊ ၃၂၀၊ အခန္း(၁၁) ပုဒ္မ ၄၁၀ မွ ၄၃၂ ထိ၊ အခန္း(၁၂) ပုဒ္မ ၄၃၆ တို႔ရွိ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ လိုလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အားလုံး၏ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္က ျပင္ဆင္ရန္ သေဘာတူလက္ခံၿပီးေနာက္ ျပည္လုံးကြၽတ္ ဆႏၵခံယူပဲြက်င္းပ၍ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူအားလုံး၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ဆႏၵမဲျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ရမည္’’ဟု ဆိုထားသည္။ တစ္ခါပုဒ္မခဲြ(ခ)၌ ‘‘ပုဒ္မခဲြ(က)တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားမွာအပ အျခားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလုံး၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ေထာက္ခံ ဆႏၵမဲျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ရမည္’’ဟု ဆုိထား၏။ ထိုအခ်က္သည္ ပုဒ္မ ၅၉(စ) ကိုျပင္ဆင္ရန္အတြက္ တားဆီးထားေသာ ပုဒ္မျဖစ္သည္ဟု ျပင္လိုသူမ်ားက ယူဆထားသည္။ ၅၉(စ) ကို ျပင္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ပုဒ္မ ၄၃၆ ကို အရင္ျပင္မွ ရမည္ဟု ျပင္လိုသူမ်ားက ေတြးမိလာၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစက ၅၉ မွ ၅၉ ျဖစ္ေနရာမွ ၄၃၆ ဘက္ကို ေျခလွမ္းလွည့္လာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံတစ္ခုအတြက္ အသက္ေသြးေၾကာပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုအေျခခံဥပေဒကို ႏိုင္ငံထဲရွိ အလႊာေပါင္းစံုမွ တတ္သိပညာရွင္မ်ား စုေပါင္းေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သလို ျပည္သူမ်ား၏ ေထာက္ခံမဲျဖင့္ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုအေျခခံဥပေဒထဲတြင္ ျပည္သူမ်ား အက်ိဳးအတြက္ ပါသည္။ ႏိုင္ငံ့အက်ိဳးအတြက္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ အေျခခံဥပေဒသည္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္စံုတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ တစ္သင္းတစ္ဖြဲ႔၏ ပေယာဂ ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုကို ျပင္၍မရ ဖ်က္ဆီး၍ မရေအာင္ ကာကြယ္ထားသည္။ ရွင္းရွင္းဆိုရေသာ္ ျပည္သူအမ်ား ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အေျခခံဥပေဒ၏ အထက္တြင္ မည္သူမွ် မရွိ။ ျပည္သူအားလံုးသာ ရွိသည္။ အေျခခံဥပေဒကို တစ္ဦး တစ္ေယာက္ တစ္သင္း တစ္ဖြဲ႔ အတြက္ ေရးဆြဲထားျခင္း မဟုတ္ဘဲ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ျပည္သူအားလံုးအက်ိဳးကို ေရွးရႈ၍သာ
ေရးဆြဲထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ မတ္လ ၂၇ ရက္ က တပ္မေတာ္ေန႔အခမ္းအနား တြင္လည္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးခ်င္းအတြက္၊ ပါတီတစ္ခု အတြက္၊ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုအ တြက္၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု တစ္ ခုအတြက္၊ တပ္မေတာ္အတြက္ ေရးဆဲြခဲ့ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ျပင္ ဆင္ရန္ လိုအပ္လာပါကလည္း ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ ျခင္း အခန္း(၁၂)ပါ ျပ႒ာန္းထား မႈမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သြား ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ မွန္ပါသည္။ သို႔ ျဖစ္၍ မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ အတြက္မွ အေျခခံ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေပးရန္ မလိုသလို အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္လာပါကလည္း ျပည္သူအမ်ားစု၏ ေထာက္ခံမႈ ျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေအာင္ ပုဒ္မ ၄၃၆ ကို ထည့္သြင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ စနစ္တြင္ အမ်ားစု၏ တရားမွ်တေသာ ဆႏၵကို အနည္းစုက လက္ခံရမည္သာ ျဖစ္သည္ကို ပုဒ္မ ၄၃၆ က ပံုေဖာ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဘာလံုးအသင္းတစ္သင္းသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို ကိုယ္စားျပဳျခင္းမဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံသို႔မဟုတ္ သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕တစ္ခုကို ကိုယ္စားျပဳသည္ ျဖစ္သည္။ အမ်ားကို ကုိယ္စားျပဳေသာ အသင္းတစ္ခုအေပၚ
ကစားသမားတစ္ေယာက္က လႊမ္းမိုးလိုလာမႈကို မည္သည့္ ပရိသတ္မွ လက္ခံမည္ မဟုတ္ေပ။ ေအာင္ျမင္မႈဆိုသည္ကလည္း လိုလားမည္ မဟုတ္ပါ။ထို႔ေၾကာင့္
အသင္း၏ အထက္တြင္ မည္သည့္ကစားသမားမွမရွိ ဟူေသာ စကားေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္လည္း ျပည္သူအမ်ားက ေထာက္ခံအတည္ျပဳထားသည္ ျဖစ္၍ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ တစ္သင္းတစ္ဖြဲ႔၏ လႊမ္းမိုးလိုလာျခင္းကို မည္သူမွ လက္ခံႏိုင္မည္ မဟုတ္သလို တစ္စံုတစ္ေယာက္ အက်ိဳးအတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္းကိုလည္း လက္ခံမည္ မဟုတ္ေပ။ သမၼတအရည္အခ်င္း ျဖစ္သည့္ ပုဒ္မ ၅၉(စ) ဆိုသည္မွာလည္း မိမိႏိုင္ငံကို မိမိလူမ်ိဳးတို႔သာ အုပ္ခ်ဳပ္လိုၿပီး မည္သည့္ ၾသဇာခံ လက္ေအာက္မွမေရာက္ရေအာင္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ထားေသာ ပုဒ္မ သာျဖစ္၍ ထိုပုဒ္မအေပၚ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ရွိေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားကလည္း လက္ခံၾကသည္။ ထိုသို႔ အေရးႀကီးေသာ ပုဒ္မ ၅၉ ကို ပုဒ္မ ၄၃၆ က ကာကြယ္ေပးထားကာ အမ်ိဳးသားေရးအတြက္ ေရွးရႈ၍ ကာကြယ္ထားျခင္းသာ ျဖစ္၍ လက္ခံၾကမည္သာ
ျဖစ္သည္။ အေျခခံ ဥပေဒက မည္သည့္ ပုဒ္မကို မဆို ျပင္လိုလာသည္ ဆိုပါကလည္း ပုဒ္မ ၄၃၆ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း စနစ္တက် ျပင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ေအာင္ျမင္ေသာ အသင္းတစ္သင္းအေပၚတြင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း ရွိျခင္းမဟုတ္ဘဲ
အားလံုး၏ ညီညြတ္မႈ ႀကိဳးစားမႈတို႔၏ ရလဒ္သာ ျဖစ္သည္။ တစ္ေယာက္တည္းကိုသာ အားကိုးလြန္းေသာ၊ တစ္ေယာက္တည္းကသာ မရွိမျဖစ္ဟုဆိုေသာ အသင္းသည္ ထိုသူမရွိလွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈရမည္ မဟုတ္ဘဲ
က်ရံႈးျခင္းသို႔ ေရာက္သြားႏိုင္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ ရည္မွန္းေရးဆြဲထားေသာ အေျခခံဥပေဒကိုလည္း တစ္စံုတစ္ေယာက္ကသာ လႊမ္းမိုးမည္ ခ်ဳပ္ကိုင္မည္ ခ်ယ္လွယ္မည္ ျပင္ဆင္ဖို႔ ျဖည့္စြက္ဖို႔ အခြင့္အေရးရွိမည္ဆိုပါက အေျခခံဥပေဒပါ အမ်ားအခြင့္အေရး အက်ိဳးစီးပြားမ်ားလည္း ပ်က္စီးသြားႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ လံုၿခံဳေရး အႏ ၱရာယ္ကိုပါ
ထိခိုက္လာႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ မျဖစ္ရေအာင္ နဂိုကတည္းက အမ်ားဆႏၵျဖင့္သာ ေထာက္ခံအတည္ျပဳထားေသာ အေျခခံဥပေဒကို အမ်ားဆႏၵျဖင့္သာ
ျပင္ဆင္ႏိုင္ေအာင္ စနစ္တက် ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ အမ်ား၏ဆႏၵကို
ထင္ဟပ္ေစယံုသာမက အေျခခံဥပေဒအထက္တြင္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ တစ္သင္းတစ္ဖြဲ႔မရွိေၾကာင္း ျပသသည့္အျပင္ အမ်ိဳးသားေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ပုဒ္မ ၅၉ ကိုပါ တစ္မ်ိဳးသားလံုး အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ကာကြယ္ေပးထားသည့္ ပုဒ္မ ၄၃၆ ကို ျပည္သူမ်ားကလည္း ကာကြယ္ရမည္သာ ျဖစ္သည္။

သီဟျမင့္ေအာင္

No comments:

Post a Comment