Wednesday, April 2, 2014

ေဗဒင္၀ါသနာအိုး မွ ( ၇ ) ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ ( ၂၇-၃-၂ဝ၁၄ မွ ၂-၄-၂ဝ၁၄ ) ေဟာစတမ္း


တနဂၤေႏြ
အေျခအေနကုိ ေစာင့္ဆိုင္းျခင္းထက္ ေရွ႕တိုးေဆာင္ရြက္ရန္ အခါသင့္သည္။ သူတစ္ပါး ေဝဖန္ေျပာဆိုျခင္း၊ အခါေပးျခင္းမ်ားကုိ နားဝင္ျခင္း မရွိပါႏွင့္။ လုပ္လုိသည့္ကိစၥမ်ားကုိ တုိင္ ပင္မေနပါႏွင့္။ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ စိတ္ခ်မ္းသာျခင္းမ်ား ဆက္တိုက္ႀကံဳေတြ႕ရမည္။ မိမိလုပ္ႏုိင္ သည္ထက္ ပုိ၍ပင္ပန္းေသာ၊ ထုထည္ႀကီးေသာ၊ တာဝန္ႀကီးေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းရမည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕တြင္ အျပာ၊ အနီေရာင္ ေရာေထြးေနေသာ အက်ႌ၊ အဝတ္ အစားမ်ားကုိ ဝတ္ဆင္ပါ။

တနလၤာ
အခက္အခဲ ႀကံဳၿပီးမွ ေကာင္းေသာတိုးတက္မႈ ရမည္။ အုိးအိမ္စီးပြား တုိးတက္မည္။ မအားမလပ္၍ လည္းေကာင္း၊ မႏိုင္မနင္း၍ လည္းေကာင္း ရပ္ဆုိင္းဆိုင္းငံ့ထားေသာ လုပ္ငန္း မ်ားကုိ အခ်ိန္ပိုေပး၍ ေရွ႕တိုးလုပ္ကုိင္ေနရမည္။ အရပ္ေဝး၊ ခရီးေဝးသြားေရာက္ရန္ စီစဥ္ထား သည္မ်ား သတ္မွတ္ကာလထက္ ေစာ၍ ခရီးသြားျခင္းကိစၥမ်ား အဆင္ေျပသြားမည္။ လက္ဝယ္ ေငြလံုးဝျပတ္ သြားၿပီးေနာက္ ေငြအလံုးလိုက္၊ အရင္းလိုက္ဝင္ကိန္း ရွိသည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕ တြင္ ဖန္ပုလင္းတစ္ခုအတြင္း ဓာတ္ပံုထည့္၍ အျမင့္တစ္ေနရာတြင္ ထားပါ။
အဂၤါ
လုပ္သမွ် ေပၚလြင္မည္။ စိတ္ကူးသစ္မ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ အိုးအိမ္ေနရာထုိင္ခင္းကိစၥ အတြက္ ေဆာင္ ရြက္ျခင္းမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ အလုပ္တိုးတက္မည္။ ရင္းႏွီးသူမ်ားႏွင့္ စကား မ်ားရမည္။ ရန္အတိုက္အခံႏွင့္ ယွဥ္တြဲလုပ္ကာ ေအာင္ျမင္ျခင္း ႀကံဳမည္။ အစားအေသာက္ မွားယြင္းျခင္း ျဖစ္တတ္သည္။ စီးပြားေရးတြင္ကား ရပ္တန္႕ထားသည့္ လုပ္ငန္း ျပန္လည္ေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ျခင္းရွိမည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕တြင္ အစိမ္းႏုေရာင္မ်က္ႏွာသုတ္ပုဝါတစ္ထည္ ဝယ္ယူၿပီး သံုးစြဲပါ။
ဗုဒၶဟူး
ေဆာင္ရြက္သမွ် အလံုးစံုတုိးတက္မည္။ လူမ်ဳိးျခား မ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား အလြန္ တိုးတက္ျခင္း၊ အဆင့္ျမင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္း ႀကံဳမည္။ ပညာလိုလားသူမ်ားအဖို႕လည္း အလိုရွိရာ ေဆာင္ ရြက္ႏုိင္မည္။ ရည္မွန္းထားသည္ မ်ား၊ စိတ္ဆႏၵ ျပင္းထန္ေနသည္မ်ားကုိ လက္ေတြ႕အေကာင္ အထည္ေဖာ္၍ အက်ဳိးေပးမည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕တြင္ ေနအိမ္၏ ေျမာက္ ဘက္အရပ္တြင္ရွိေသာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကုိ ဆန္၊ ဆီ၊ ေဆး လွဴပါ။
ရာဟု
လုပ္ေဆာင္လုိက္သည့္ ကိစၥမွန္သမွ် တစ္ပါးသူထက္ သာလြန္ျမင့္မားေသာ အေနအထား ရွိမည္။ အၿပိဳင္အဆုိင္မ်ားႏွင့္ႀကံဳက ေအာင္ႏုိင္ျခင္း ရွိမည္။ ပညာသင္တန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည္ မ်ား အက်ဳိးေပးမည္။ သံုးသပ္မႈမွားယြင္း၍ အခ်ိန္ကုန္၊ စိတ္ပန္း၊ လူပန္းျဖစ္ရာမွ ကင္းလြတ္သြား မည္။ မိသားစုတြင္ ယခုရက္အတြင္း ျဖစ္လာသည့္ျပႆနာ ေျဖရွင္းၿပီးက အလံုးစံု အဆင္ေျပ မည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕ညေနပုိင္းတြင္ ေကာင္းမႈကုသိုလ္တစ္ခု ေန႕စဥ္ျပဳပါ။
ၾကာသပေတး
အေပ်ာက္အရွ မ်ားမည္။ ေငြလိမ္ခံရမည္။ လူ႐ႈပ္လူညစ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရမည္။ မိမိ အေပၚ အမ်ဳိးမ်ဳိးဒုကၡေပးေနသူမ်ားႏွင့္ ႀကံဳမည္။ အပ်ဳိႀကီးမ်ားအဖို႕ မိမိထက္ အလြန္အသက္ ငယ္ေသာသူ၏ ေမတၱာကမ္းလွမ္းမႈ ႀကံဳမည္။ ႏွစ္သက္ေသာ္လည္း ျပန္လည္တံု႕ျပန္ရန္ ခက္ေနမည္။ မိမိျပႆနာႏွင့္မိမိ အလြန္စိတ္႐ႈပ္ရသည့္အၾကား သူတစ္ပါးမွ မိမိထံ လာေရာက္ အကူအညီ ေတာင္းက တတ္အားသမွ် ကူညီပါ။ မိမိတြင္လည္း ေအးခ်မ္းျခင္း ရွိမည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕တြင္ ႀကိမ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ အမႈိက္ျခင္း ဝယ္ယူသံုးစြဲပါ။
ေသာၾကာ
သူတစ္ပါးႏွင့္ ပဋိပကၡႀကံဳမည္။ အရာရာအေပၚ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ျပတ္ျပတ္သားသား လုပ္ကုိင္သည့္ပံုစံျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိမည္။ သူတစ္ပါးအတြက္ ၾကားမွဝင္၍ အာမခံျခင္း၊ တာဝန္ယူေပးျခင္းမ်ား ေရွာင္ပါ။ ကျပားစပ္ေသာ အမ်ဳိးသမီးမိတ္ေဆြတစ္ဦးထံမွ အေထာက္ အကူေကာင္း ရရွိမည္။ ယာဥ္၊ ကားေမာင္းႏွင္မႈ၊ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈ ျဖစ္တတ္သည္။ ေရႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေပ်ာ္ခရီး ေရွာင္ပါ။ ပ်ဳိရြယ္သူမ်ား အခ်စ္ေရး ကံေကာင္းမည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕တြင္ နံရံကပ္ အပူခ်ိန္တုိင္း ျပဒါးတိုင္တစ္ခု နံရံတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားပါ။
စေန
အလ်င္စလိုလုပ္ေသာကိစၥမ်ားမွ အမွားအယြင္းမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ မွန္းသည္ႏွင့္ လက္ ေတြ႕ကြာျခားမည္။ ဤအခ်ိန္တြင္ ဤသုိ႕ ျဖစ္လာမည္ဟု ႀကိဳတင္တြက္ဆထားသည္မ်ား အမွန္ တကယ္ ျဖစ္လာ မည္။ ေငြေၾကးစာရင္းဇယားကြာျခားမႈ ျဖစ္မည္။ အေရးႀကီးသည့္ ေျပစာျဖတ္ ပုိင္းမ်ား ေပ်ာက္ရွတတ္သည္။ အလုပ္ေနရာ၊ ႐ံုးေနရာ အေျပာင္းအေရႊ႕တြင္ ေပ်ာက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕တြင္ ေမာ္ေတာ္ကားအ႐ုပ္ ဝယ္ယူၿပီး ေဆာင္ထားပါ။
Credit to ေဗဒင္၀ါသနာအိုး

No comments:

Post a Comment