Friday, April 25, 2014

စိတ္ပူမိတယ္.....

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ လူထု လႈပ္ရွားမႈေတြပါ၀င္လာေအာင္  ေဆာ္ၾသ
လာၾကတာ၊ စည္း႐ံုးလာၾကတာကို ကၽြန္ေတာ္ကိုဉာဏ္ စိတ္ပူမိတယ္။ (လမ္းေပၚႏုိင္ငံေရး အလိုမရွိ၊ ဥပေဒအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ပါ။)
ျမစ္ဆံုကိစၥဟာ ႏုိင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္စရာ
တစ္ခု၊ ႏုိင္ငံေရးတိုက္ကြက္တစ္ခု ျဖစ္လာ
တာကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္ကိုဉာဏ္ စိတ္ပူမိတယ္။ (ႏုိင္ငံေရးလုပ္စားမ်ား သတိထား)

၂၁ရာစုေခတ္ႀကီးထဲမွာ ေတာင္သူလယ္သမားေတြနဲ႔အစိုးရတို႔ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံုေရးလမ္းေၾကာင္းျ  ဖစ္ေအာင္ ေဘးကေန၀င္ၿပီးေတာ့လမ္းေၾကာင္းေပးေန၊ ေျမာက္ေပးေနၾကတာေတြကို ျမင္ေနရတဲ့ အတြက္လည္း ကၽြန္ေတာ္ကိုဉာဏ္ စိတ္ပူမိတယ္။ (ေတာင္သူေတြကို နယ္႐ုပ္အျဖစ္ အသံုးခ်ေနတာ အခုရပ္)
လက္ေဆာင္ပစၥည္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ထုတ္ျပန္တဲ့ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို တရား၀င္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ခြင့္ျပဳသေယာင္ေယာင္ ၀ါဒျဖန္႔ၾကၿပီး ႏုိင္ငံေရးသတ္လံုးတစ္ခုအျဖစ္ လြဲမွားစြာ ေျပာဆိုေ၀ဖန္ ေနၾကတာကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္ကိုဉာဏ္ စိတ္ပူမိတယ္။ (အစိုးရလုပ္သမွ် ဆန္႔က်င္ၾကဆိုတဲ့ အေမြဆိုး မထားခဲ့ေစလိုပါ)

မီဒီယာကို အသံုးခ်ၿပီး တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ အၿပိဳင္အဆုိင္ အပုပ္ခ်၊ တိုက္ခိုက္၊ ေ၀ဖန္၊ ေျခထိုး လုပ္ေနၾကတာေတြ ျမင္ေန၊ ၾကားေန၊ ဖတ္ေနရတဲ့အတြက္လည္း ကၽြန္ေတာ္ကိုဉာဏ္ စိတ္ပူမိ တယ္။ (စတုတၳမ႑ိဳင္ ဘာလဲ၊ ဘယ္လဲ)

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ ျပည္သူေတြအတြက္ မျပင္မျဖစ္ ျပင္ဆင္ရမယ့္ ဥပေဒေတြ၊ အသစ္ျပ႒ာန္းရမယ့္ ဥပေဒေတြ ရွိေနမွန္း သိေနပါလ်က္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းမွာ တစ္နည္းနည္းနဲ႔ ပါ၀င္ပတ္သက္ဖို႔ပဲ ႀကိဳးပမ္းေနၾကတာေတြကို ျမင္ေတြ႕ၾကားသိေနရေလေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ကိုဉာဏ္ စိတ္ပူမိတယ္။ (ခ်ိန္ခြင္လွ်ာညႇိပါ၊ တန္းမညႇိပါႏွင့္)

ကုိယ့္အိမ္နီးခ်င္းကို အဆင္ေျပေအာင္ ဆက္ဆံေပါင္းသင္းၿပီး သူ႔ဆီကေန ကုိယ့္အတြက္ အက်ိဳး ရွိေအာင္ ႀကံေဆာင္ႀကိဳးပမ္းၾကရမယ့္အစား "တ႐ုတ္ဟူသမွ် ဆန္႔က်င္ၾက" ဆိုတဲ့ အယူအဆကို ကိုင္ဆြဲၿပီး တစ္ဘက္စြန္း ေရာက္ေနၾကသူေတြကို ျမင္ေနေတြ႕ေနရေတာ့ ႏုိင္ငံတကာဆက္ ဆံေရးကို နားမလည္တာပဲလား၊ ၀ါးလံုးေခါင္းထဲမွာပဲ လသာေနၾကတာပဲလားလို႔ ေတြးမရျဖစ္ရင္း ကၽြန္ေတာ္ကိုဉာဏ္ စိတ္ပူမိတယ္။ (US က China နဲ႔ သင့္ျမတ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္မွာ ျမန္ မာေတြ က ဘာလုပ္တာလဲ)

ဦးေရႊမန္းနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တပူးတြဲတြဲ ျဖစ္ေနတာကို ကၽြန္ေတာ္ကိုဉာဏ္ စိတ္ပူမိတယ္။ (မည္သူ႔ကို မည္သူကမွ် အသံုးခ်ျခင္း မျဖစ္ေစလိုပါ)

ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ INGOs, NGOs ေတြကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ႔ ဆန္႔က်င္ေနၾကတာကို ျမင္ေနရေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ကိုဉာဏ္ စိတ္ပူမိတယ္။ (ႏုိင္ငံ့ပံုရိပ္ကို ငဲ့ၾကေစလိုပါသည္)

ႏုိင္ငံေရးမွာ ဘာသာေရး စြက္ဖက္လာတာ၊ သံဃာေတြ စိတ္၀မ္းကြဲလာတာကို ကၽြန္ေတာ္ကိုဉာဏ္ စိတ္ပူမိတယ္။ (ကၽြန္ေတာ့္ကို ပက္ပက္စက္စက္ ဆဲႏုိင္ၾကပါၿပီ)

ဆႏၵျပပြဲေတြ ခပ္စိပ္စိပ္ ျပန္ျဖစ္လာတာကို ျမင္ေတြ႕ၾကားသိေနရသည့္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ကိုဉာဏ္ စိတ္ပူမိပါသည္။ (ေနာက္ထပ္ ရွစ္ေလးလံုး မႀကံဳခ်င္ေတာ့ပါ)
အမွတ္တရ
ကိုဉာဏ္ (ပန္းေလာင္ေျမ)
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၉ ရက္၊ ေသာၾကာေန႔။

No comments:

Post a Comment