Thursday, January 16, 2014

ဒီလုိ စိတ္ဓါတ္ကုိ ေလးစားတယ္ဆုိရင္ ရွယ္လုိက္

အခုဓါတ္ပုံထဲက ေမာ္ေတာ္ပီကယ္ကေတာ့
ကေလးျမဳိ႕လမ္းဆုံမွာတာ၀န္က်ေလ့ရွိ
တဲ့ရဲေဘာ္ျဖစ္ပါတယ္။နံနက္ ပုိင္းညေန ပုိင္းဆုိရင္လမ္းသြားလမ္းလာေတြပစ္ခ်ထား
ခဲ့တဲ့အမႈိက္ေတြကုိတံမ်က္စည္းနဲ႕လွဲ က်ည္းေလ့ရွိျပီးလမ္း သြားလမ္းလာမ်ား အဆင္ေျပေစရန္ကုိယ့္အသိစိတ္ နဲ႕ရွင္းလင္းေပးေလ့ရွိတာကုိ ျမဳိ႕ခံ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက သတိထားမိ လာၾကပါတယ္။
သူ႕တာ၀န္နဲ႕ဘာလားလားမွမဆုိင္တဲ့စည္ပင္
သန္ ့ရွင္းေရးအလုပ္ကုိ ေစတနာနဲ႕ဘယ္သူမွ
မခုိင္းရဘဲလုပ္ေပးေလ့ ရွိတဲ့ အမည္မသိ ေမာ္ေတာ္ပီကယ္ကုိ ဒီကေန ဂုဏ္ျပဳလုိက္ပါတယ္။
မာ္ေတာ္ပီကယ္ေတြတာ၀န္ထမ္းေဆာင္တဲ့ေနရာကလူမ်ားတဲ့လမ္းမေပၚမွာဆုိေတာ့လူေတြကသာအမွတ္တမဲ့ သတိမထားမိၾကတာ။ဒါေပမယ့္သူတုိ႕ကေတာ့လမ္းသြားလမ္းလာေတြကုိတာ၀န္အရေသာ္၄င္း၊ ေစတနာနဲ႕ေသာ္၄င္း သတိနဲ႕ၾကည့္ေလ့ရွိပါတယ္။ကူညီသင့္တာရွိရင္လဲလမ္းမကူးတတ္သူကုိလဲကူညီလုိက္တာေတြကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။

I Love Myanmar
 
ဓါတ္ပုံ ေအာင္နုိင္

No comments:

Post a Comment