Wednesday, January 15, 2014

အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြသတ္မွတ္ခ်က္ ထြက္ရန္ ၾကာႏိုင္ေသး

၂၀၁၄ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ထုတ္ျပန္မည္ဟု တရား၀င္ေျပာၾကားထားသည့္ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ သတ္ မွတ္ခ်က္ အမွန္တကယ္ထြက္ရွိလာရန္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ႏိုင္ေသးသည္ဟု ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ ၍ေဆာင္ ရြက္ေနသူမ်ားအသိုင္းအ၀ိုင္းက မ ေျပာၾကားသည္။
နယ္ေျမအလိုက္ အနည္းဆံုးအခေၾကး ေငြႏႈန္းထားသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ၂၀၁၄ ႏွစ္ဆန္းတြင္ စစ္တမ္း ေကာက္ယူထုတ္ျပန္မည္ဟု အလုပ္သမားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမ်ဳိးေအာင္က တရား၀င္ေျပာၾကားထားျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းကာ မဇၩိမကေမးျမန္းရာတြင္ ယင္းတို႔
က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။
အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြသတ္မွတ္ေရးေကာ္မတီတြင္ ပါ၀င္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ လႈိင္သာယာစက္မႈ ဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးျမတ္သင္းေအာင္က “အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြႏႈန္းထား သတ္ မွတ္ခ်က္ က ႏႈန္းထားသတ္မွတ္ဖုိ႔လုပ္ေနတဲ့အဖြဲ႔အစည္းေတြကသတ္မွတ္ၿပီး သမၼတဆီကို တင္ရ မယ္။ ၿပီးေတာ့မွ သမၼတအတည္ျပဳရမွာဆုိေတာ့ ၾကာႏုိင္ေသးတယ္။ ေမလေလာက္ဆုိရင္ ဆႏၵျပ မႈေတြက ျဖစ္လာႏုိင္ ေသးတယ္ဆုိေတာ့ အဲဒီမတုိင္ခင္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးႏုိင္ရင္ေတာ့ အေကာင္း ဆုံးပါပဲ။ အခုအေန အထားက ဆက္ၾကာႏုိင္ေသးတယ္”  ေျပာသည္။
အခေၾကးေငြႏႈန္းထား သတ္မွတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ လက္ခစားအဆင့္ CMP လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ အထည္ ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားအား ၂၀၁၃ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၂ ရက္တြင္လည္းေကာင္း၊ ၂၃ ရက္တြင္ အေအး ခန္းလုပ္ငန္း၊ ဖိနပ္လုပ္ငန္း၊ ဆံပင္တုလုပ္ငန္းတုိ႔မွ အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမားမ်ားအား အသီး သီးေတြ႔ဆုံညိႇႏႈိင္းေစ ခဲ့ရာ ႏႈန္းထားသတ္မွတ္မႈေအာင္ျမင္မႈမရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ စစ္တမ္းေကာက္ ယူသတ္မွတ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည္ဟု အလုပ္သမားအလုပ္အကုိင္ႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရး၀န္ႀကီး ဌာန၊ အလုပ္သမားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမ်ိဳးေအာင္က  ၂၀၁၃ ႏို၀င္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ သည္။
အဆုိပါ စစ္တမ္းမ်ားအရ ေဒသအလုိက္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အလုိက္ အလုပ္သမားမ်ား၏ လက္ရွိရ ရွိေန ေသာ လုပ္ခလစာ၀င္ေငြႏႈန္းထားႏွင့္ တစ္ေန႔တာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိေလ့လာ ကာ ျဖစ္သင့္ သည့္ႏႈန္း ထားတစ္ခုအား သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းမည္ျဖစ္သည္ဟု အလုပ္႐ံုႏွင့္ အလုပ္သမား ဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီး ဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းရွိန္က မဇၩိမသို႔ေျပာသည္။
ဦး၀င္းရွိန္က“ႏႈန္းထားသတ္မွတ္တာေတြ တင္ျပတာေတြ လုပ္ရဦးမွာဆုိေတာ့ အဆင့္ေတြက အမ်ားႀကီး က်န္ေနေသးတယ္။ ဒီႏွစ္ထဲမွာေတာ့ ျပတ္ေအာင္လုပ္ၾကမွာပဲေလ။ ဒါေပမဲ့ ဒီႏွစ္ဘယ္အခ်ိန္ေလာက္ ျဖစ္မယ္ဆုိတာက အဆင့္ေတြ အမ်ားႀကီးလုပ္ရမွာဆုိေတာ့ ေျပာရခက္တယ္” ဟု ေျပာသည္။
ထုိသုိ႔ အခေၾကးေငြႏႈန္းထား သတ္မွတ္ခ်က္ ျပ႒ာန္းႏုိင္ေရးၾကာျမင့္ေနျခင္းမွာလည္း ယင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအၾကား ျဖစ္ေပၚလာမည့္ျပႆနာမ်ားအတြက္ တာ၀န္ယူရန္ အခက္ အခဲမ်ားစြာရွိေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးျမတ္သင္းေအာင္ကေျပာသည္။
ဦးျမတ္သင္းေအာင္က “အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္တာကုိ တာ၀န္ယူရဲတဲ့သူလည္း မရွိဘူးေလ။ ထုိင္းက ျပႆနာလုိျဖစ္လာမွာကုိ ေၾကာက္ေနၾကတာ။ ႏွစ္ဖက္အဆင္ေျပမယ့္ ႏႈန္းထားတစ္ခုကုိ ျ မန္ျမန္သတ္ မွတ္ေပးႏုိင္ဖုိ႔ေတာ့ အျမန္ဆုံးလုိေနတာေပါ့” ဟု ေျပာသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ စီးပြားေရးက်ပ္တည္းမႈသည္ ျပည္တြင္း တစ္ဦးခ်င္းရရွိေသာ ၀င္ေငြပမာဏေလ်ာ့က်ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ကုန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားလာေသာ္လည္း တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြျမင့္မားလာပါက အလုိက္အထုိက္ အဆင္ေျပႏုိင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသုိလ္ အၿငိမ္းစားပါေမာကၡ ဦးေမာင္ေမာင္စုိးက မဇၩိမသုိ႔ေျပာထားသည္။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၃ ရက္က အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြဥပေဒအား ထုတ္ျပန္လုိက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး နည္း ဥပေဒအား ၾသဂုတ္လအတြင္း ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ္လည္း ယခု ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အထိ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ႏုိင္ရန္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment