Monday, November 18, 2013

ေမတၱာသည္ ေဒါသျဖစ္သူအတြက္ လက္နက္ေကာင္း

လူတို႔သည္ မေက်နပ္ေသာအေၾကာင္းအရာ
တခုခုေၾကာင့္ ေဒါသမ်ား ဆူေဝလာၾကပါ
သည္။ ထိုေဒါသမ်ား ဆူေဝလာမႈေၾကာင့္
 ေပါက္ကြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာျပီး မျဖစ္
သင့္ေသာ ခိုက္ရန္ေဒါသမ်ား ျဖစ္ေပၚလာ
ကာ တဦးႏွင့္တဦး မုန္းတီးၾကျခင္း၊ 
ရန္ျဖစ္ၾကျခင္း၊ ရုိက္ႏွက္ၾကျခင္းႏွင့္
 ေနာက္ဆံုးလူသတ္သည္အထိပါ
 ျဖစ္ေပၚလာေတာ့သည္။

ဤသို႔ မျဖစ္သင့္ေသာကိစၥမ်ား မျဖစ္ေပၚ
လာေစဘဲ မိမိတဦးတည္းသာ ေဒါသမ်ား
ကို တအံုတေႏြးေႏြးနဲ႔ စိတ္အေႏွာင့္
အယွက္မ်ားကို မေျဖေဖ်ာက္ႏို္င္ဘဲ
 ျဖစ္ေနပါက စိတ္မ်ား ဆူေဝလာျပီး
 စိတ္နာမႈ၊ အသားတဆတ္ဆတ္ တုန္မႈ၊
 ေခါင္းကိုက္ခဲမႈမ်ား ျဖစ္လာတတ္သည္ကို ေတြ႔ဖူး ၾကံဳဖူးၾကပါလိမ့္မည္။
အေနာက္တိုင္း စိတ္ပညာရွင္အခ်ိဳ႔တို႔၏ အဆိုအရ ေဒါသေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ စိတ္လႈပ္ရွားမႈ တို႔ကို ေျပေပ်ာက္ေစရန္ မိမိကိုယ္ကိုမိမိ ရိုက္ပုတ္ျခင္း၊ တစံုတခုကို ပစ္ေပါက္ျခင္း၊ အိုးခြက္ပန္းကန္ တို႔ကို ရိုက္ခြဲျခင္းတို႔သည္ ေဒါသကိုေျပရာေျပေၾကာင္း ျဖစ္ေစသည္ဟု ဆိုၾကသည္ကို ဖတ္ခဲ့ရဖူး ပါသည္။
ထိုအဆိုသည္ မွားသည္ဟုမဆိုလိုေသာ္လည္း မွန္သည္ဟုေတာ့ မဆိုႏိုင္ပါ။ ထိုနည္းလမ္းတို႔သည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔အတြက္ ဖီလာကန္႔လန္႔ႀကီးျဖစ္ေနသည္ မဟုတ္ပါေလာ။
**ေအာ္ဟစ္ဆဲဆိုျခင္းသည္ ေဒါသကိုမေလ်ာ့**
ေဒါသျဖစ္သူတဦးသည္ ေအာ္ဟစ္ဆဲဆိုလိုက္လွ်င္ ေဒါသေျပေပ်ာက္သြားမည္ဟု အေနာက္တိုင္း ပညာရွင္ တခ်ိဳ႔က ထင္ၾကသည္။ မဟုတ္ပါေခ်။ ေဒါသမ်ား မယုတ္ေလ်ာ့သည့္အျပင္ မိမိက ေအာ္ ဟစ္ဆဲဆိုလိုက္၍ခံရသူတဦး၏အျငိဳးအေတးထားျခင္းကိုသာခံရဖို႔ရွိေပသည္။သို႔အတြက္ ေၾကာင့္ 
 ေသးႏုပ္ေသာ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစကာမူ ေစာ္ကားေသာ အမူအရာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ေခ်ပရာ၌ ႀကီးက်ယ္ေသာ ခိုက္ရန္ေဒါသမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။
 အေနာက္တိုင္းအယူအဆ ဆရာတို႔၏ ေဒါသေျပေပ်ာက္နည္းမ်ား ရွိပါေသးသည္။

**တစ္မွ တစ္ေထာင္ထိ ေရပါ**
ေဒါသထြက္လာပါက ေျပေပ်ာက္ေအာင္ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ကို ေလးနက္စြာ နည္းလမ္း ရွာၾကံသင့္သည္။ မည္သည့္စိတ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးကိုမဆို အခ်ိန္ၾကာၾကာေစာင့္ဆိုင္း၍ျငိမ္သက္ စြာေန ပါက အမ်က္ေဒါသတို႔ တျဖည္းျဖည္း ယုတ္ေလ်ာ့သြားမည္သာ ျဖစ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ မွ တစ္ေထာင္အထိ ေရတြက္ေနပါကတျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ေဒါသမ်ား ေျပသြားမည္ျဖစ္ သည္။ ဒါသည္ ပံုေသနည္းတရပ္ျဖစ္သည္ဟု တခ်ိဳ႔ကဆိုၾကပါသည္။

**ေဒါသျဖစ္ေနခ်ိန္ ဘာကိုမွ မလုပ္ပါနဲ႔**
ေဒါသျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္တြင္ ဘာမွမလုပ္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေလသည္။ ဘာမွမလုပ္ျခင္းျဖင့္ ထိုအေၾကာင္းအရာကို ေမ့ေလ်ာ့သြားပါလိမ့္မည္။ တိတ္ဆိတ္စြာေနျခင္းသည္ စိ္တ္ကိုျငိမ္းခ်မ္း ခြင့္ ေပးထား၍ ထိုကိစၥမ်ားကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ သင့္,မသင့္ကို ခ်င့္ခ်ိန္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ခြင့္ ရွိလာ ပါလိမ့္မည္။

**ရန္စ, ရန္လုပ္လာသူကို ကိုယ္ခ်င္းစာၾကည့္ပါ**
ငါ့ကို သူက ဘာထင္လို႔ မထီမဲ့ျမင္လုပ္ရတာလဲ။ အေတြးအေခၚမရွိတဲ့ ေအာက္တန္းစားအမ်ိဳးေတြ၊ ရုပ္ကိုၾကည့္ပါ၊ လင္ငယ္ေနမယ့္ရုပ္မ်ိဳး စသည္ျဖင့္ ေျပာဆိုမႈမ်ားေၾကာင့္ အေစာကားခံရသည့္ အခါမ်ား တြင္ ပို၍အမ်က္ေဒါသထြက္တတ္ၾကေပသည္။
သည္အခါတြင္ နင္ပဲငဆေျပာဆိုသူအား ကိုယ္ခ်င္းစာျပီး သူ ဘာေၾကာင့္ေျပာသည္ဆိုတာကို အေထာက္အထားႀကိဳးစားျပီးရွာပါ။ မည္သုိ႔ဆက္လုပ္ရမည္ကိုလည္း နည္းလမ္းရွာေဖြသင့္ပါသည္။
ေျပာဆိုသည့္ပုဂၢိဳလ္သည္ ဒုကၡႏွင့္ၾကံဳေတြ႔ေနရသလား၊ ဤသို႔ေျပာဆိုျခင္းမွာ သူ စိတ္မခ်မ္း မသာ ျဖစ္ေန၍သာ ထိုသို႔ေျပာဆိုသည္ဟု ႏွလံုးသြင္း၍ အေျဖကိုရွာေဖြသင့္ပါသည္။

**ရယ္ေမာလိုက္ျပီး ေဒါသကို ခ်ဳပ္တည္းပါ**
အလိုမက်ဘဲ မ်က္ေမွာင္ကုတ္၍ ေတာက္ေခါက္မႈႏွင့္ ဝမ္းသာေပ်ာ္ရႊင္၍ ရႊင္ျပံဳးမႈတို႔ တခ်ိန္တည္း၌ မလုပ္ႏိုင္သည္မွန္ေသာ္လည္း အခ်ိုဳ႔စိတ္ပညာသမားမ်ားသည္ ေဒါသထြက္ေနသူတို႔အား ျပံဳး ရယ္ရႊင္လန္း၊ ရယ္ေမာလာေအာင္ ကုစားနည္းကို အသံုးျပဳၾကေလသည္။ကေလးငယ္ မ်ား ေဒါသထြက္ေနပါလွ်င္ ဟာသရုပ္ရွင္ကားမ်ား ၾကည့္ေစျခင္းျဖင့္ ကေလး ငယ္တို႔အား ရယ္ေမာလာေအာင္ ေနာက္ေျပာင္၍ရယ္စရာစကားမ်ား ေျပာဆိုျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္လိုက္ပါက ေဒါ
သမ်ားခ်ဳပ္ျငိမ္း၍ ရယ္ေမာလာပါလိမ့္မည္။

**သမထနည္းျဖင့္ ေဒါသကို ထိန္းပံု**
အမ်က္ေဒါသ ထြက္လြယ္သူမ်ားအဖို႔ အေကာင္းဆံုးနည္းမွာ စိတ္ႏွင့္ကိုယ္ကို တည္ျငိမ္ေအာင္
ႏွလုံးသြင္းမႈပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔၏ သမထထိုင္နည္းႏွင့္ ဝိပႆနာတရား ပြားမ်ား နည္း၊ အိႏၵိယ, ဟိႏၵဴ ေယာဂီမ်ား၏ ေယာဂက်င့္စဥ္တို႔သည္ စိတ္မ်ားပ်ံ႔လြင့္ေစမႈတို႔ ခ်ဳပ္ျငိမ္းေစျ ပီး ေဒါ သေျပေပ်ာက္မႈတို႔ကို ရရွိေစပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္ အေနာက္တိုင္း  စိတ္ပညာရွင္မ်ားက ထိုနည္းတို႔ကို နည္းယူလက္ခံ၍ လိုက္စားေနၾကေလသည္။

**ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားမႈမ်ားသည္ ေဒါသကို ေလ်ာ့သြားႏိုင္ပါသလား**
ေဒါသထြက္ေပၚမႈမ်ားကို အိပ္သြန္ဖာေမွာက္ ေျပာဆိုလိုက္ရ၍ ေပၚေပါက္လာတဲ့ေဒါသအာ ဃာ တမ်ား ေလ်ာ့ပါးသြားေစပါတယ္လို႔ အေနာက္ႏိုင္ငံသားမ်ားက ယူဆေနၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႔ပညာ ရွင္မ်ားကေတာ့ ဤသို႔ေပါက္ကြဲထြက္မႈသည္ ေဒါသမ်ား၊ အာဃာတမ်ားပင္ ေပ်ာက္မသြားဘဲ ထပ္တလဲလဲ ပြားမ်ားေစေၾကာင္းကိုလည္း သေဘာေပါက္ၾကပါသည္။
ခံစားခ်က္မ်ားကို ခေရေစ့တြင္းက် ေျပာဆိုလာမႈေၾကာင့္ ထိုလူ၏ စိတ္လႈပ္ရွားမႈတို႔သည္ ပိုမိုႀကီး ထြားလာေစသည္သာမက ေဒါသ၊ အာဃာတမ်ားမွာလည္း ပိုမို၍ ႀကီးထြား လာေစႏိုင္ပါ သည္။ ေဒါ သေလ်ာ့ပါးေစလိုျပီး ဆက္ဆံေပါင္းသင္းမႈ ေျပျပစ္ေစလိုပါလွ်င္ တဖက္ကို ျပန္၍မေျပာဘဲ အေလွ်ာ့ေပး၍ တိတ္တိတ္ေနသင့္ပါသည္။ စိတ္ဆိုးျမဲ ဆိုးေနပါေစ၊ ျမန္မာတို႔ ဆိုရိုးစကားအ တိုင္း ေမာလွ်င္ ရပ္သြားလိမ့္မည္ဆိုသလိုပါပဲ။ ထိုေဖာ္ျပခ်က္မ်ားမွာ အေနာက္တိုင္း စိတ္ပညာရာ တုိ႔၏ ေယဘုယ်ယူဆခ်က္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

**ဗုဒၶေဟာၾကားခဲ့ေသာ ေဒါသရန္ျငိဳး ေျဖေဖ်ာက္နည္း**
္ျမတ္ဗုဒၶဘုရားရွင္ ေဟာၾကားခဲ့သည့္ တရားေတာ္မ်ားအရ တဦးတေယာက္အား အမ်က္ေဒါသ ထြက္ ၍ ရန္ျငိဳးမ်ားရွိခဲ့ပါလွ်င္ ထိုရန္ျငိဳးေဒါသတရားတိုု႔ကို တားဆီးႏိုင္ေသာတရားမွာေမတၱာ ဓာတ္သာျဖစ္သည္ဟု ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္ေမတၱာဘာဝနာကို စနစ္တက် ပြားမ်ား သြားပါ က ေဒါသေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ရန္ျငိဳးႀကီးမားျခင္း၊ ျပစ္မွားျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ မုန္းျခင္း၊ စိတ္သေဘာထား ကြဲလြဲျခင္း၊ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားျခင္းတို႔ ေျပေပ်ာက္ေစႏိုင္ရန္ ပဋိသမၻိဒါမဂ္ ပါဠိေတာ္ ၌ ေမတၱာပြားမ်ား၍ ရရွိေသာ အက်ိဳးတရား မ်ားကို ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ေဒါသတရား မ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါလွ်င္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အမ်က္ေဒါသတရားတို႔ကို ဆင္ျခင္ကာ ေမတၱာပြား မ်ား၍ ရန္ျငိဳးေျပေစေသာ နည္း(၁၁)နည္းကို ဝိသုဒၶိမဂ္၌ ဤသို႔ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
**ရန္ျငိဳးရန္စေျဖေဖ်ာက္နည္း (၁၁)နည္း**
(၁) ေမတၱာစ်ာန္ဝင္စား၍ ရန္ျငိဳးေျဖေဖ်ာက္ျခင္း။
(၂) ေဒါသအျပစ္တို႔ကို ဆင္ျခင္၍ ရန္ျငိဳးေျဖေဖ်ာက္ျခင္း။
(၃) ရန္သူ၏ အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို ဆင္ျခင္၍ ရန္ျငိဳးေျဖေဖ်ာက္ျခင္း။
(၄) ကရုဏာျဖင့္ ရန္ျငိဳးေျဖေဖ်ာက္ျခင္း။
(၅) ဘုရားရွင္ေဟာၾကားေတာ္မူသည့္ တရားေတာ္မ်ား၊ ၾသဝါဒမ်ားကို ဆင္ျခင္ပြားမ်ား၍ မိမိကိုယ္ကိုမိမိ ဆံုးမကာ ရန္ျငိဳးေျဖေဖ်ာက္ျခင္း။
(၆) ကမၼႆကတာဉာဏ္ျဖင့္ ရန္ျငိဳးေျဖေဖ်ာက္ျခင္း။
(၇) ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည့္ ဇာတ္ေတာ္လာ သည္းခံနည္းမ်ားျဖင့္ ရန္ျငိဳး ေျဖေဖ်ာက္ျခင္း။
(၈) သံသရာတေလွ်ာက္လံုး၌ မိဘ ညီအကိုေမာင္ႏွမ ေဆြမ်ိဳးမေတာ္စပ္ခဲ့ဖူးသူ မရွိပါလားဟု ဆင္ျခင္သည့္နည္းျဖင့္ ရန္ျငိဳးေျဖေဖ်ာက္ျခင္း။
(၉) ေမတၱာအက်ိဳးတရားမ်ားကို ဆင္ျခင္၍ ရန္ျငိဳးေျဖေဖ်ာက္ျခင္း။
(၁၀) ဓာတ္ခြဲ၍ ရန္ျငိဳးေျဖေဖ်ာက္ျခင္း။
(မိမိ၏ ရုပ္နာမ္မျမဲျခင္းသေဘာကို ဆင္ျခင္၍ ငါလည္း တခ်ိန္ေသရမည္၊ သူတို႔လည္း တခ်ိန္ေသရမည္ဟု ႏွလံုးသြင္း၍ မရဏာႏုႆတိတရား ပြားမ်ား၍ ရန္ျငိဳးေျဖေဖ်ာက္ျခင္း)။
(၁၁) ပစၥည္းဥစၥာ ေပကမ္းေထာက္ပံ႔ေသာနည္းျဖင့္ ရန္ျငိဳးေျဖေဖ်ာက္ျခင္းတို႔ပင္ ျဖစ္ၾကပါသည္။

သေဒါသံ စိတၱံ သေဒါသံ စိတၱႏၱိ ပဇာနာတိ၊ေဒါသစိတ္ျဖစ္သည္၊ ေဒါသစိတ္ျဖစ္သည္ဟု ထပ္တလဲလဲ သတိတရားယွဥ္၍ ႏွလံုးသြင္းရပါမည္။

**ေတာင္တန္းသာသနာျပဳ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ေရေမတၱာ**
အလ်ဥ္းသင့္၍ ခႏၶာဝန္ခ်ေတာ္မူခဲ့ျပီးျဖစ္ေသာ ေတာင္တန္းသာသနာျပဳ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမသာရ ၏ ေရေမတၱာကိုလည္း အသံုးျပဳပါက မုန္းသည့္သူကို ခ်စ္ခင္လာႏိုင္တာ၊ စိေျဖေဖ်ာက္ လာႏိုင္ တာကို လက္ေတြ႔ခံစားရပါမည္။ဥပမာ---ဘာအေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ တစံုတေယာက္ေသာသူက ရန္မူလာလွ်င္ ရန္မူေသာထိုသူကို စိတ္အာရံုညြတ္၍ သူ႔ခမ်ာ ငါ့ကို ရန္မူေနတဲ့အတြက္ စိတ္ႏွလံုး ပူေလာင္ေနရွာမွာပဲ-ဟု ကရုဏာစိတ္ကို ဦးစြာျဖစ္ေစပါ။ သနားထိုက္ေသာ သနားစ ရာေကာင္းေသာ သတၱဝါအျဖစ္ထား၍ ကရုဏာစိတ္ ဝင္စားျပီးလွ်င္ ေနာက္မွတဆက္တည္း တကယ္ခ်မ္းသာေကာင္းစားေစလိုုေသာ ေစတနာျဖင့္ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ေမတၱာပို႔လႊတ္ေပးရမည္။ အျမဲမျပတ္ မလုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ေမတၱာပို႔ေနေသာအခိုက္တြင္ လႈိက္လွဲေသာေစတနာ ထက္သန္မႈရွိေစရမည္။ ထက္သန္မႈရွိမွ ထိေရာက္သည္။ တန္ခိုးထက္ျမက္သည္။

အထူးသတိျပဳရန္မွာ စိတ္ညြတ္၍ ေမတၱာပို႔ေသာအခါ မိမိစိတ္ထဲသို႔ ေဒါသဝင္မလာေစရပါ။ တဖက္သား ပ်က္စီးေစလိုျခင္း၊ ဒုကၡေရာက္သြားေစလိုျခင္း စေသာ ေဒါသစိတ္ (အာဃာတ-ရန္ျငိဳးစိတ္၊ ေဒါမနႆ-မေက်မခ်မ္း နာၾကည္းစိတ္) ဝင္လာတတ္သည္။ ဝင္လာလွ်င္ လြတ္ေအာင္ဖယ္ထုတ္ပစ္ပါ။ ယင္းေဒါသစိတ္ကင္းေအာင္ ဖယ္ထုတ္ပစ္ႏိုင္လွ်င္ ရန္သူအေပၚ မိမိကေအာင္ႏိုင္ျပီဟူ၍ မွတ္ပါ။

အကယ္၍ ရန္သူကို စိတ္အာရံုညြတ္၍ ေမတၱာပို႔ရံုသက္သက္ျဖင့္ အျမန္ေျပေအးသြားမည္ မထင္လွ်င္ ဖန္ခြက္တခုကို ေဆးေၾကာ၊ ေရေအးေအး သန္႔သန္႔ထည့္ျပီး အမႈိက္သရိုက္မက်ေအာင္ အဖံုး,ဖံုး၍ ဘုရားစင္မွာ တင္ထား၊ ရန္မူသူကို ကိုယ္စားရည္မွတ္၍ ေက်ာက္စရစ္ ခဲကေလးကိုျဖစ္ေစ၊ တုတ္ေခ်ာင္းကေလးကို ျဖစ္ေစ ထိုေရဖန္ခြက္ထဲသို႔ခ်ျပီး စိမ္ထား။ သူ႔ကို ေအးခ်မ္းသြားေစရန္ ေမတၱာေရ စိမ္ထားျပီ-ဟု စိတ္ရွင္းစြာထား၍ ေမတၱာပို႔လႊတ္ေပးေနပါ။

ထိုရန္မူေနသူကို ေကာင္းစားခ်မ္းသာေစလိုေသာ ေမတၱာစိတ္ပို႔လႊတ္ေပးေနလွ်င္ ခုနစ္ရက္အတြင္း မူေျပာင္းလာလိမ့္မည္။ ထူးျခားသည္မွာ သူ႔မွာေဒါသမရွိလွ်င္၊ ေဒါသနည္းလွ်င္ ခ်စ္ခင္လာလိမ့္မည္။ ကိုယ့္ကို သနားစိတ္ဝင္လာလိမ့္မည္။ သူေျပာမွားရွိသမွ် ဝန္ခ်ေတာင္းပန္လာလိမ့္မည္။ အကယ္၍ လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္မေတာင္းပန္ေစကာမူ ဆက္လက္၍ ရန္မမူေတာ့ေခ်။ မီးကို ေရႏွင့္ဖ်န္းလိုက္သလို ျငိမ္းသြားလိမ့္မည္။

သို႔ေသာ္ သူ႔မွာ မေက်နပ္ႏိုင္၊ မေအးႏို္င္ေအာင္ ေဒါသရွိေနေသးလွ်င္ကား ကိုယ့္အနားမွာ ေနလို႔မရ၊ ေဝးရာသို႔ တနည္းနည္းျဖင့္ ဖယ္ခြါသြားရတတ္သည္။ အားလံုး ဤပံုစံခ်ည္းပင္။ ထံုးစံပင္တည္း။ မလြဲႏိုင္ေခ်။

ထိုမွတပါး အျခားမည္သည့္လုပ္ငန္းကိစၥမဆို ေတြ႔ၾကံဳေနရေသာ ေႏွာင့္ယွက္သူကို ျဖစ္ေစ၊ ေနထိုင္စားေသာက္ေရးကိစၥ၌ ေတြ႔ၾကံဳရသူကိုျဖစ္ေစ ေတြ႔ၾကံဳရေလသမွ် အထက္ပါနည္း အတိုင္းသာ လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ပါ။ ေမတၱာစိတ္ဓာတ္ခိုင္ျမဲေသာ အေဆာင္တန္ခိုးျဖင့္ ၾကည္လင္ေအးျမျခင္းကို ျဖစ္ေစရမည္။ ေအာင္ႏိုင္ရမည္ဟူ၍ ညႊန္ၾကားအပ္ပါသည္။

အိမ္မွ စိတ္ေကာက္ျပီး ထြက္သြားသူကိုလည္း ဤနည္းအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ပါ။ ျပန္ေရာက္ လာပါလိမ့္မည္။ သူေတာ္ေကာင္းတို႔မည္သည္ ေမတၱာတရားကို လက္ကိုင္ထားရမည္။ အျခားနည္းကို လက္ကိုင္ထားလွ်င္ မွားေရာ-မွတ္ပါ။ ေမတၱာေလာက္ ေကာင္းတာ ေလာကမွ ဘာမွမရွိပါ။

ဤေရေမတၱာကို ျပဳလုပ္ေနသူသည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုေတာ့ လိုက္နာရပါလိမ့္မည္။
(၁) အရက္ေသစာ မေသာက္ဖို႔၊
(၂) တတ္ႏိုင္လွ်င္ ဥပုသ္ေစာင့္ဖို႔၊
(၃) ေသြးသံရဲရဲ သားစိမ္း၊ ငါးစိမ္း မစားရ၊ (ငါးေျခာက္လိုဟာမ်ိဳး စားႏိုင္တယ္)
(၄) ရန္ရွာတဲ့လူအေပၚကို ေဒါသစိတ္ အလွ်င္းမထားနဲ႔၊ စကားကို ညင္ညင္သာသာေျပာ။
(၅) ေရထဲသို႔ထည့္ထားသည့္ ေက်ာက္ခဲေလးအား မိမိေမတၱာပို႔သူ၏ ရုပ္ကို ေပၚေအာင္ၾကည့္၍ စူးစူးစိုက္စိုက္ ေမတၱာပို႔လႊတ္ပါ။

တဦးေပၚတဦး ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ေသာစိတ္မ်ား ေမြးျမဴႏိုင္ၾကပါက သည္ကမၻာေျမႀကီးသည္ ထာဝစဥ္ ေမတၱာပန္းမ်ား ပြင့္လန္းေနၾကပါမည္။

ေကာင္းက်ိ္ဳးလိုရာျပည့္ပါေစ
**ေမာင္လွယဥ္(ေမာ္လျမိဳင္)**
ရတနာဝါသဘုရားေက်ာင္း

No comments:

Post a Comment