Saturday, November 23, 2013

"ႏုိင္ငံေရးဆုိတာဘာလဲ"

ဒီကေန႔ မီဒီယာေလာကကုိ ပဲ ၾကည့္ ၾကည့္၊သတင္းဂ်ာနယ္ေတြ ပဲၾကည့္ၾကည့္ ယုတ္ဆြအ ဆံုး အရပ္ ဘက္စကား၀ုိင္းေတြကုိ ပဲၾကည့္ၾကည့္ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး၊ လက္ရွိ အစိုးရကုိ ဖ်က္သိမ္း ၿပီး ေနာက္ မင္းေလာင္းေမွ်ာ္တဲ့ အေၾကာင္း အရာေတြပဲ အမ်ား ဆံုးေတြ႔ျမင္ လာရေတာ့ အေတြးတစ္ခု၀င္လာပါ တယ္။ ႏုိင္ငံေရးဆုိတာဘာလဲေပါ့.....။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ႏုိင္ငံေရးအေၾကာင္းေျပာမယ္ဆုိရင္ ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ အစုိးရအပုိင္းကုိ ထည့္ မေျပာလုိ႔ မျဖစ္ပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ ျပည္သူ၊ မီဒီယာနဲ႔ အတုိက္အခံေတြကုိ လည္း ထည့္သြင္း စဥ္း စားေပးရမွာပါ။ ပထမဦးဆံုးျဖစ္တဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ စတင္စဥ္းစားမယ္ဆုိရင္ ပထ၀ီအေန အထား အရ သတ္မွတ္ထားတဲ့ဧရိယာအတြင္းမွာရွိတဲ့ တိုင္းျပည္လည္းျဖစ္သလို လူမ်ိဳးေပါင္းစုလည္းျဖစ္ ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ အဓြန္႔ရွည္ရွည္နဲ႔ တုိးတက္ေအာင္ျမင္ၿပီး တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေစခ်င္ရင္ ၎တုိုင္းျပည္ အတြင္းမွာရွိ တဲ့လူမ်ိဳးေပါင္းစံုမ်ား တစ္နည္းအားျဖင့္ တုိင္းရင္းသားအမ်ားစုရဲ႕ စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးက အဓိကက်တယ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔ရပါ တယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အေျခအေန ကုိ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ လူမ်ိဳးစုေပါင္း ၁၃၅ မ်ိဳးခန္႔ တည္ရွိေနတာကုိ ေတြ႔ျမင္ရပါမယ္။ ဘာသာ စကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ေနာက္ခံသမုိင္း၊ စုေပါင္း ေနထုိင္တဲ့ နယ္ေျမေတြ မတူညီတဲ့ ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံမွာ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုညီၫြတ္ေရး တည္ေဆာက္ဖုိ႔က အဓိကစိန္ေခၚေနတဲ့ျပႆနာ တစ္ရပ္ႀကီးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ သမုိင္းျဖစ္စဥ္အရလည္း တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္ မႈရရွိေစရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ႀကိဳးပမ္းခဲ့တာကုိလည္း အားလံုးေတြ႔ရွိႏုိင္ပါတယ္။ ၁၉၄၈မွ ၂၀၁၀ကာလ အတြင္း အာဏာရ အစုိးရအဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးတုိ႔ဟာ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုညီၫြတ္မႈကုိ စြမ္း အားရွိသမွ် ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေသာ္ လည္းေအာင္ျမင္သင့္သေလာက္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကပါဘူး။
အခုအာဏာရအစုိးရအေနနဲ႔လည္း တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ
္ေရးအ တြက္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ ငန္းစဥ္ေတြလုပ္ကုိင္ၿပီး ႀကိဳးပမ္းေနၾကတာ လည္း အားလံုးအသိပါပဲ။ အဲဒီေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး အဓြန္႔ရွည္ရွည္တုိးတက္ခုိင္ၿမဲေစဖုိ႔ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုး ညီညြတ္မႈကုိ တည္ေဆာက္ဖုိ႔ အားလံုးက တစ္တပ္တစ္အားအေနနဲ႔ ၀ုိင္း၀န္းဖုိ႔ မလုိအပ္ဘူးလား......။ ဒုတိယ ျဖစ္တဲ့ အစုိးရဘက္ကုိ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ အစုိးရဆုိတာ ဥပေဒျပဳျခင္း၊ ဥပေဒကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ဥပေဒကုိ လုိက္နာေစျခင္းလုိ႔ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ ဆုိ ပါတယ္။ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ အယူ၀ါဒအျမင္နဲ႔ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕အာဏာကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္တားတဲ့ အဖြဲ႔လုိ႔ ေခၚလုိ႔ရပါတယ္။ ဥပေဒျပဳခြင့္၊ အာဏာသံုးစြဲခြင့္ရရွိထားတဲ့ အစုိးရနဲ႔ ဥပေဒမသိ၊ မေလးစား မလုိက္နာသူေတြနဲ႔ကေတာ့ အၿမဲတမ္းျပ ႆနာျဖစ္ေနမဲ့ အေနအထားပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျပည္သူနဲ႔ အစုိးရအၾကား အျပန္အလွန္ ေလးစားလုိက္နာျခင္းဆုိ တာ ရွိရပါမယ္။ အျပန္အလွန္ ေလးစားျခင္းျဖစ္လာေအာင္ အစုိးရ အေနနဲ႔ ကလည္း အာဏာနဲ႔လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ အသံုးျပဳၿပီး ျပည္သူကုိ ႏုိင္ထက္ စီးနင္း မလုပ္ရပါဘူး။ ျပည္သူေတြ အေနနဲ႔ကလည္း ျပဌာန္းထား တဲ့ ဥပေဒကုိ ေလးစားလုိက္နာဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ လုိက္နာမႈမရွိလုိ႔ အေရးယူတယ္ဆုိတာ လည္း ထံုးစံပါဘဲ။ လုိက္နာမႈလည္းမရွိ၊ အေရးယူလည္း မခံဆုိရင္ အစုိးရရဲ႕ အာဏာနဲ႔လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ ကင္း ကြာသြားေအာင္ ျပဳလုပ္တယ္လုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။
ဒီလုိကင္းကြာ သြားခ်ိန္မွာ ႏုိင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈနဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာ တတ္ပါ တယ္။ ေနာက္ဆံုး နစ္နာရတာက ျပည္သူပါပဲ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျပည္သူနဲ႔ အစုိးရဟာ အျပန္အ လွန္ေလးစားမႈနဲ႔ ထိန္းေၾကာင္းၿပီး ေနထုိင္သြာ းၾက ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒီလုိ ထိန္းေၾကာင္းဖုိ႔ဆုိ တာ အစုိးရအေနနဲ႔ ျပည္သူေတြ ရဲ႕ အသံကုိ နားေထာင္ဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ အရင္အစုိးရ ေတြ လက္ထက္မွာ ဒီလုိနားမေထာင္ခဲ့လုိ႔ ေအာင္ျမင္မႈမရခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ အမ်ားႀကီး ေတြ ႔ႏုိင္ ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အသံေတြကုိ နားေထာင္ရာမွာ Voice နဲ႔ Noise ကုိေတာ့ ခြဲျခားသိဖုိ႔ေတာ့ လုိအပ္ပါတယ္။ ဘာလုိ႔ လည္းဆုိေတာ့ ျပည္သူ႔အသံဆုိၿပီး ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး ဘက္လုိက္တဲ့ အသံ၊ ပုဂိၢဳလ္စြဲ၊ ခံစားခ်က္လြန္ကဲတဲ့ အသံေတြပါလာႏုိင္လုိ႔ပါပဲ။ ျပည္သူ႔အ သံစစ္စစ္ကုိ နားေထာင္ၿပီး အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးစီးပြား တုိးတက္ေအာင္ ဘယ္ေလာက္ျမန္ျမန္လုပ္ႏိုင္တ
ယ္ဆိုတာကို အကဲျဖတ္ခဲ့ရင္း Noise ေတြကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္တဲ့ အစိုးရျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရ ရဲ႕ အသံျဖစ္တဲ့ က်င့္ သံုးေနတဲ့မူ၀ါဒကို ျပည္သူေတြကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းခ်ျပေပ းဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ မူ၀ါဒဆိုတာ ဘာလည္း အဂၤလိပ္လိုေတာ့ Policy ျမန္မာလို မူ၀ါဒဆိုတာ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္မဟုတ္ပါဘူး
ရွင္းရွင္းေလးေျပာမယ္ဆိုရင္
ျပႆနာရွာတာနဲ႔ ရွင္းတာပါပဲ။ Policy : generalized approaches or strategies for solving a particular problem ဆုိၿပီး အဂၤလိပ္စာမွာ ေလ့ လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လြယ္ေတာ့မလြယ္လွဘူး။ ဘာေၾကာင့္လည္း ဆိုေတာ့ ျမန္မာ ႏိုင္ ငံမွာ ျပႆနာေပါင္းေသာင္း ေျခာက္ေထာင္ျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ။ အစိုးရဘာပဲလုပ္လုပ္ ဟိုဟာေလး လုပ္ေပးၿပီး၊ ဒီဟာေလးလုပ္ေပးၿပီး ၊ ဟိုဟာလိုေသးတယ္၊ ဒီဟာလိုေသးတယ္ဆိုၿပီး အားမနာ တမ္း ေတာင္းဆို တက္သူေတြ ရွိတက္ၾကလို႔ပါ။ ကမၻာအဆင့္မီ၊ အာရွအဆင့္မီေတြ လုပ္မေနနဲ႔။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတိုင္မီက ျမန္မာ့အဆင့္မီ လုပ္စမ္းပါဆိုတဲ့ လူေတြကလည္း အမ်ားသား။ ဘယ္အစိုး ရမဆို မူ၀ါဒတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကိုေတာ့ ခ်မွတ္ရစၿမဲပါ။ တက္ႏိုင္သမွ် ျမင္မိ သေလာက္ေထာင့္ေစ့ေအာင္ စဥ္းစားၿပီး လုပ္လာတာပါပဲ။ တိုးတက္ တဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာေတာင္ မူ၀ါဒခ်မွတ္တဲ့အခါ အတိမ္းအေစာင္းေတြရွိၾက ပါေသးတယ္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကိုၾကည့္မယ္ဆို ရင္ ျပည္သူေတြက အစိုးရဟာ သူတို႔ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ ဆင္းရဲဒုကၡအေပါင္း ကို ေျဖရွင္းကယ္ တင္ေပးရမယ္ ဆိုၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ၾကတာ မ်ားပါတယ္။ ဘ၀မွာ မေပးပဲနဲ႔ ဘာမွမရသလို ႏိုင္ငံတစ္ ခုမွာလည္း မေပးဘဲရတယ္တာမရွိပါဘူး။
ဒီေတာ့ ဘာေတြေပးဆပ္ ရမွာလည္း... ? အစိုးရရဲ႕မူ၀ါဒ တိမ္းေစာင္းမႈမျဖစ္ေပၚေအာင္
မူ၀ါဒ ခ်မွတ္ေရး ျဖစ္စဥ္ေတြမွာ ျပည္သူေတြပညာရွင္ေတြက လုပ္ငန္းစဥ္ထဲပါ၀င္ျခင္း၊ မူ၀ါဒခ်မွတ္ရာ မွာ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္တဲ့သူမ်ား ကလည္း ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္း၊ က်င့္သံုးမယ့္မူ၀ါဒေရြးခ်ယ္ရာ မွာ ေပါင္းစပ္ပါ၀င္ အႀကံေပးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ ေပးဖို႔လိုအပ္ ပါတယ္။ Who gets what, How and why ? ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေတြအတြက္ ပူးေပါင္းၿပီး ေလးေလးနက္နက္ အေျဖရဖို႔ ႀကိဳးစားၾကဖို႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါမွသာ အစိုးရရဲ႕ မူ၀ါဒကို ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္မွာျဖစ္ပါ တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ ငံရဲ႕သမိုင္းကို ျပန္ၾကည့္ရင္ မူ၀ါဒေတြက်ဆံုးခဲ့ၾကလို႔ ႏိုင္ငံမတိုးတက္ခဲ့တာ အားလံုးေလ့လာ ႏိုင္ပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံကို တကယ္တိုးတက္ေစခ်င္ရင္ အစိုးရရဲ႕ မူ၀ါဒခ်မွတ္ေရးေတြ မွာ ျပည္သူ ထဲက ပညာရွင္ေတြပါ၊ အတိုက္အခံအင္အားစုေတြကပါ ပူးေပါင္းပါ၀င္လာဖို႔ မလိုအပ္ေပဘူးလား။ ဒီေနရာမွာ ၾကားျဖတ္ေျပာခ်င္တာက အစိုးရရဲ႕ မူ၀ါဒပိုင္းဆိုင္ရာေတြထိခိုက္ေအာင္ ႏိုင္ငံတကာ ကို စီးပြားေရးပိတ္ ဆို႔ေရးကို ဖိအားေပးတာကို မျပဳလုပ္သင့္ပါဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ခံ ရရင္ ၎ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးနယ္ပယ္ကို အစိုးရရဲ႕ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈကို ဆထက္တံပိုး တိုးပြားေစလို႔ပါ။ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈမ်ား လာရင္ ပုထုစဥ္မ်ားျဖစ္ တဲ့ အတြက္ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ မာန္မာနမ်ား မကင္းၾက ေသးေတာ့ မသမာမႈေတြ ျဖစ္ေပၚစၿမဲပါ။ ဒီမသမာမႈေတြကို ေဖာ္ထုတ္ေပးရမွာ၊ ထိန္းေၾကာင္း တည့္မတ္ေပးရမွာက ျပည္သူေတြနဲ႔ စတုတၳမ႑ိဳင္လို႔ေခၚတဲ့ မီဒီယာေတြရဲ႕ တာ၀န္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ မီဒီယာေလာကအေနျဖင့္လည္း Professional ပီသစြာရပ္တည္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။
ၾသဇာအာဏာနဲ႔ စီးပြားေရးအတြက္ မီဒီယာကိုလက္နက္လိုအသံုးခ် လာရင္လည္း ႏိုင္ငံေရး အတြက္ အႏႈတ္သေဘာ ေဆာင္တဲ့ အေျခအေနေတြပဲျဖစ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ ျမန္မာ့မီဒီယာေလာကကို ၾကည့္ရင္း ပုဂၢိဳလ္ေရးေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္မႈကို ေဇာင္းေပးေရးသားမႈ ရာခိုင္ႏႈန္း ေတာ္ေတာ္မ်ားတယ္ဆိုတာ အာလံုးေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ အမွားေတြခ်ည္း ပဲ ေထာက္ျပေနမဲ့ အစား ဒီအမွား ေတြကို ဘယ္လို ျပင္ဆင္သင့္သလဲ၊ ဘယ္ဟာေလးမွာေတာ့ မွန္တယ္၊ ဒီထက္ပိုေကာင္း ေအာင္ ဘယ္လိုေလး လုပ္လုိက္ပါလားဆိုၿပီး ၀ိုင္း၀န္း ထိန္းေၾကာင္း ၾကရင္ ပိုမေကာင္းႏိုင္ဘူးလား။ အမွန္တရားဘက္ ရပ္တည္လြန္တဲ့ ေစတနာလြန္ကဲၿပီး အတိုက္အ ခံဘက္ကို ယိမ္းယိုင္သြားလို႔မျဖစ္ပါဘူး။ ဘယ္ဘက္ကိုမွ မယိမ္းယိုင္ဘဲ လူထုအတြက္ မီဒီယာဆိုတဲ့ မူ၀ါဒတစ္ခုနဲ႔ လူထုအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ပဲ ေရွးရႈသင့္ပါတယ္။ ေနရာတစ္ခုမွာပဲ စုစည္းမႈရွိေနရင္ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အႏွစ္သာရျဖစ္တဲ့ Check and Balance ေပ်ာက္သြားတက္တာကို သတိျပဳရ ပါ မယ္။ ဒီေနရာမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အက်ိဳးစီးပြားမၾကည့္ပဲ ေစာင္ေရတက္ေရးဦးစားေပးလြန္းရင္ တစ္ကယ္ျပည္သူ လူထုအတြက္ အက်ိဳးစီးပြားရမယ့္ ကိစၥရပ္ေတြ ပ်က္ဆီးသြားႏိုင္ပါ တယ္။ ႏိုင္ ငံေတာ္ရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ပညာရွင္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲေတြ၊ သတင္းဖတ္ပြဲေတြမွာ ေျပာၾကား ခ်က္ေတြကို ျပည္သူလူထုဆီ ကို အကယ္ဒမီ ဆုေပးပြဲ၊ မင္းသမီးကေလးေမြးသတင္းေလာက္မွ ေဖာ္ျပေပးမႈနည္းေသး တယ္ဆိုရင္ စတုတၳမ႑ိဳင္လို႔ အမည္တပ္ဖို႔ အားနာမိပါတယ္။
ဆက္ပါဦးမည္..........
ေဒါက္တာ မင္းဇံ
Waddy Wai

No comments:

Post a Comment