Friday, November 29, 2013

အစိုးရႏွင့္ျပည္သူညီညြတ္ဖို႔လိုၿပီ

ယခုဆိုလွ်င္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရးအသြင္သို. ကူးေျပာင္း လာခဲ. သည္မွာ ၂ႏွစ္ခြဲေက်ာ္ (အစိုးရ/လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းတစ္၀က္ေက်ာ္)သို. ေရာက္ရွိခဲ.ျပီ ျဖစ္သည္ ။ ကုန္လြန္ခဲ.ေသာကာလကိုျပန္ေျပာင္းၾကည္.လ်ွင္ ျပည္သူလူထုအားလံုးဒီမိုကေရစီစနစ္ အေၾကာင္း ကို ေသေသခ်ာခ်ာ သိသူမ်ား အင္မတန္ နည္းပါးေၾကာင္း ေလ.လာေတြ.ရွိရပါသည္ ။
ဒီမိုကေရစီယဥ္ေက်းမွဳ.၊ ဒီမိုကေရစီ သေဘာတရားေတြကို ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ ၊ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ပဲ သိဖို. လိုအပ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ သာမန္ သူလိုကိုယ္လို ရပ္သူရြာသားေတြက အစ ျပည္သူေတြ အားလံုး သိဖို. လိုအပ္ ပါတယ္ ။ ဒီမိုကေရစီကို ထူေထာင္မယ္ဆိုရင္ ျပည္သူလူထုရဲ. အသိအျမင္ ၊ အေတြးအျမင္ေတြဟာ ျမင္.မား ေနဖို. လိုအပ္တယ္ဆိုတာ ေျပာျပဖို.ေတာင္ လိုအပ္မည္ မထင္ပါ ။ အဲဒီလို ျမင္.မားေနဖို.ဆိုရင္ ပညာရွင္ ဆိုတဲ.သူေတြ ပညာတက္ေတြဟာ သာမန္ျပည္သူေတြရဲ. ဘ၀ ၊ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ဆႏၵေတြနဲ. ကိုက္ညီတဲ. အေတြးအေခၚ ၊ အယူအဆေတြကိ္ု ေျပာဆို ၊ေရး သား၊ ျဖန္.ခ်ီ ၊ ထုတ္ေ၀ေနဖို.လည္း လိုအပ္ပါတယ္။
မိမိတို.ေနထိုင္တဲ. ႏိုင္ငံကို ျပည္သူေတြကပဲ ပိုင္ပါတယ္။ ႏိုု္င္ငံကို ဘယ္အဖြဲ.အစည္း ၊ ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ ကမွ မပိုင္ ပါဘူး ။ သူလိုကိုယ္လို သာမန္ႏိူင္ငံသား ျပည္သူေတြကပဲ ပိုင္ဆုိင္ၾကတာပါ ။ သမၼတ ဆိုတာ ကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ကို မိမိတို. ကိုယ္စား ခဏတာ အုပ္ခ်ဳပ္ဖို. ေရြးခ်ယ္ထားတဲ. ကိုယ္စား လွယ္ ပါပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္.လည္း သမၼတ ေရြးခ်ယ္ရာမွာ ဥာဏ္အေျမာ္ အျမင္ရွိသူ ၊ ျပည္သူ လူထု အက်ိဳးကို လိုလားသူကိုသာ ေရြးခ်ယ္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။

ဒီမိုကေရစီ ၀ါဒဆိုတာ အစိုးရမင္းေတြရဲ. ထင္ရာျမင္ရာ ၊ လုပ္ခ်င္တာကို လုပ္ဖို. အသိအမွတ္ မျပဳ ပါဘူး။အစိုးရဆိုတာ ျပည္သူေတြ ေစခိုင္းရာကို လုပ္ဖို.အတြက္ ဖြဲ.စည္းထားတဲ. အဖြဲ.ပဲလို. သတ္မွတ္ ထားတာပါ ။ ယေန.ေခတ္က လူတစ္ေယာက္ (သို.) လူတစ္စုက တိုင္းသူျပည္သားေတြကို ထင္သလို လုပ္ျပီး အုပ္ခ်ဳပ္တဲ. ေခတ္ မဟုတ္ေတာ.ပါဘူး ။
ပည္သူေတြဟာ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ သူတို.ရဲ. ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ဆႏၵမဲေတြနဲ. ေရြး ခ်ယ္ၾကပါ တယ္ ။ အဲဒီကို္ယ္စားလွယ္ေတြကမွတဆင္. ျပည္သူအားလံုး လိုက္နာရမယ္. ဥပေဒေတြ ကို ေရး ဆြဲျပဌာန္း ၾကပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင္. ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ျပဳလုပ္တဲ. ဥပေဒေတြ ဟာ ျပည္သူလူထု ကိုယ္ တိုင္ ျပဳလုပ္တဲ. ဥပေဒေတြ လိုပါပဲ ။ ျပည္သူအားလံုးကလည္း ဒီဥပေဒကို လိုလိုခ်င္ခ်င္ လိုက္နာရပါမယ္ ။ 
သို.ေသာ္ ယခုလက္ရွိမွာေတာ. ျပည္သူအမ်ားစုဟာ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ဘာမွန္းမသိ ျဖစ္ေနပါတယ္ ။သူမ်ား ေအာ္လိုလိုက္ေအာ္ေနတာ၊သူမ်ားေျပာလိုလိုက္ေျပာေနတာမ်ားပါတယ္။အမ်ားစုေသာ ျပည္ သူေတြက ဒီမိုကေရစီ ရရင္ ငါတို.ဘာလုပ္လုပ္ လုပ္လို.ရျပီလို. ထင္ေနၾကပါတယ္ ။ စစ္အစိုးရဘက္ က ျပဳျပင္ဖို. လိုေနေသးသလို ျပည္သူေတြ အေနနဲ.လည္း ျပင္ဆင္ရမယ္. အခ်က္ေတြ အမ်ားၾကီး ရွိေနပါေသးတယ္ ။ ယေန.ေခတ္ Social Network ေတြ အသံုးျပဳေနၾကတဲ.အခ်ိ္န္မွာ ဘယ္အရာမဆို ဖံုးကြယ္ထားဖို.မျဖစ္ႏိုင္ေတာ.ပါဘူး။ပြင္.လင္းျမင္သာမွဳ.နဲ.အတူလူအမ်ားရဲ ေ၀ဖန္ အၾကံျပဳသံေတြ ကို ခံစားရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။ သတင္းေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား ဖတ္ၾကည္.မိရင္ ျပည္သူေတြရဲ. စိတ္ သေဘာထားေတြကိုသိႏိုင္ပါတယ္ ။ယေန.မွာေတာ. တိုင္းျပည္တိုးတက္တာက နည္းနည္း ၊ မွဳခင္းေ တြ ျဖစ္တာက မ်ားမ်ား ျဖစ္ေနပါတယ္ ။ ဘာေၾကာင္.လဲဆိုတာ စဥ္းစားၾကည္.ပါ ။ အေျခခံ အက် ဆံုး လို. ေျပာရရင္ ျပည္သူေတြရဲ. ဆင္းရဲမြဲေတမွဳ.ေၾကာင္.လို. ေျပာၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ အစိုးရ က ျပည္သူေတြကို အခြင္.အေရးေတြ လုပ္ပိုင္ ခြင္.ေတြ မေပးႏိုင္တာလည္း ပါပါတယ္ ။ အဓိ က အက်ဆံုးက လူေတြရဲ. စိတ္ဓါတ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။ အဲဒီ စိတ္ဓါတ္ေတြကုိ ျပဳျပင္မွသာ က်ြန္ေတာ္ တို. ႏိုင္ငံဟာ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ တိုးတက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္အရာမ ဆို ေသေသ ခ်ာ ခ်ာ ေရေရ ရာရာ မသိဘဲ စမ္းတ၀ါး၀ါးနဲ. လုပ္တက္ၾကတာ က်ြန္ေတာ္တို. ျမန္မာ လူမ်ိဳးေတြရဲ. အက်င္.ပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။ လူအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဒီလို အက်င္.ရွိေနၾကပါတယ္ ။

အရင္ကဆို အာဏာရွင္ေတြကို ေ၀ဖန္ရင္ အဖမ္းခံရေပမယ္ အခုဆိုရင္ လြတ္လြတ္လပ္ လပ္ ေ၀ဖန္လို. ရပါျပီ ။ သို.ေသာ္္ လည္း မိမိ ေ၀ဖန္မယ္. အေၾကာင္းအရာကို ေသေသခ်ာခ်ာ သိ ရွိျပီး ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ ေျပာတက္ဖ္ို.ေတာ. လိုအပ္ ပါတယ္ ။ သတင္း ျဖန္.ေ၀ျခင္းဟာ ဒီမိုကေရစီ အတြက္ အင္မတန္ အေရးပါပါတယ္ ။သာမန္ျပည္သူေတြ အေနနဲ. သတင္း အမွန္ကို ရေအာင္ ရွာေဖြဖို.နဲ. ရရွိလာတဲ. သတင္းေတြကို ေကာင္းေကာင္း အသံုးခ် တက္ဖို. ကလည္း လိုအပ္ပါတယ္ ။ ကိုယ္ရရွိ လာတဲ. သတင္းေတြကို ကို္္ယ္ထက္ပိုျပီး တက္သိနားလည္တဲ. မိတ္ေဆြ ေတြနဲ. တိုင္ ပင္ ေဆြးေႏြးျပီး သူတစ္ပါးကို ျပန္လည္ ျဖန္.ေ၀ဖို.လည္း လိုအပ္ပါတယ္ ။ ကိုယ္နဲ. ပတ္သက္ တဲ. ျပႆနာေတြကို စုေပါင္းတိုင္ပင္ျပီး မလုပ္ရင္ လက္တစ္ဆုပ္စာ လူစုကလာျပီး အားလံုးကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္ သြားပါလိမ္.မယ္ ။ ဒါေၾကာင္. ျပည္သူလူထူအားလံုး လက္တြဲျပီၤး မိမိတို.ကိုယ္တိုင္ လည္း ျပဳျပင္ျပီး တျခား ျပဳျပင္သင္.တာကို လက္တြဲညီညီ ျပဳျပင္ႏိုင္မွသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ရွင္ သန္ၾကီးထြားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။

ေကာင္းစံ

No comments:

Post a Comment