Wednesday, November 20, 2013

အေျခခံဥပေဒကို အမ်ားအတြက္သာျပင္ေပးပါ

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကလည္း ကုန္ဆံုးေတာ့မည္။ 
မၾကာခင္ ၂၀၁၄။ ေနာက္ ၂၀၁၅ ေရာက္ဖို႔
က သိပ္မလိုေတာ့။က်န္ရွိသည့္ လက္ က်န္
 ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းမွာ NLD ပါတီ 
အေနျဖင့္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားမည့္
အရာက ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥ
ပေဒျပင္ေရး ျဖစ္လိမ့္မည္ ဆိုတာ 
လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသိမည္ ထင္ ပါသည္။
ယခုအခ်ိန္မွာလည္း NLD အေနျဖင့္ ၂၀၀၈ 
ဖြဲ႕စည္းပံု ျပင္ေရးအတြက္ ျမန္မာျပည္
 ေနရာေဒသ ေတာ္ေတာ္
မ်ားမ်ားတြင္ ျပည္သူအေပၚ အေျခခံဥပေဒ
အေၾကာင္း စည္းရံုးေဟာေျပာမႈမ်ား၊ သေဘာထား ဆႏၵေကာက္ယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္။
ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ႏို၀င္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္မွာ ျပဳလုပ္သြားတဲ့အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ လူထုဆႏၵသေဘာထားရယူတဲ့ အခမ္းအနားမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ပင္ တက္ေရာက္ စည္းရံုးေဟာေျပာခဲ့သည္ကို
ေတြ႕ရသည္။ အစိုးရရံုးမ်ားစိုက္ရာ ေနျပည္ေတာ္တြင္ပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္
လာေရာက္ ေဟာေျပာျခင္းကို ၾကည့္လွ်င္ NLD အေနျဖင့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ေရးအေပၚ
ေျခလွမ္းစိတ္စိတ္ျဖင့္ ႀကိဳးစားလာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ေရးအေပၚဘာေၾကာင့္ NLD သည္ အျခားပါတီမ်ားထက္ပုိ၍ တက္ၾကြေနရသနည္း။ ဒီအေျခခံဥပေဒျပင္ဖို႔လိုသည္ဆိုတာကို NLD မွမဟုတ္အျခားပါတီမ်ား
ကလည္း ေထာက္ခံမႈမ်ားရွိသည္။ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာလည္း အေျခခံဥပေဒေလ့လာေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႕၍ အေျခခံဥပေဒအေပၚ ေလ့လာမႈမ်ားရွိသည္။ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ား လည္းျပင္ဖို႔လိုသည္ဟုဆိုသည္။ 
 
သို႔ေသာ္ ျပင္ဖို႔လိုသည္ဟု ေျပာသူေတာ္ေတာ္မ်ားထဲတြင္ NLD ကေတာ့ အတက္ၾကြဆံုးျဖစ္သည္။
 NLD က ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ေသာ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ လူထုဆႏၵသေဘာထားရယူ
မႈပြဲမ်ားတြင္ တက္ေရာက္သူရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ျပည္သူလူထု လူဦးေရႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ မေျပာပေလာက္ဟု
ဆိုေနၾကေသာ္ျငားလည္းNLDကဇြဲမေလွ်ာ့သည့္အျပင္ ေနာက္ဆံုး ေနျပည္ေတာ္မွာ
 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ ျပဳလုပ္သြားခဲ့သည္။ ဘာေၾကာင့္ NLD အသည္းအသန္ျပင္ခ်င္ေနသနည္း။

သည္ေနရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာထားေသာ  သမၼတျဖစ္ခ်င္ပါသည္ ဆိုသည့္ အခ်က္သည္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ေရးကို NLD အသည္းအသန္ ျပင္လိုေနျခင္းအတြက္
ခိုင္မာသည့္ အခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ၂၀၁၅ မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ဖို႔ဆိုလွ်င္ အေျခခံဥပေဒပါ အပိုဒ္ ၅၉(စ) သည္ ျပင္ကိုျပင္ရမည့္ အရာျဖစ္သည္။ တစ္ခုသတိထားမိသည္မွာ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ ထိုအခ်က္ကိုျပင္ဖို႔ လူထုဆႏၵ သေဘာထားရယူတဲ့အခမ္းအနားမွာ
လံုး၀မေျပာျခင္းပင္။ သူ႔အေနျဖင့္ တိုင္းျပည္ ေအးခ်မ္းသာယာေရး၊ တိုးတက္ေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရး အတြက္ အားလံုးအတြက္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေျပာင္းလဲေရးသည္ လိုကို လိုအပ္သည္ဟု သာေျပာသည္။
ဒါကလည္း ျပည္သူမ်ားဆီမွ အေျခခံဥပေဒျပင္ရန္ ေထာက္ခံမႈ ရရွိၿပီဆိုလွ်င္ ၅၉(စ) ကိုလည္း
ျပင္ရႏိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဒါမွမဟုတ္ ထိုအခ်က္ကို ျပင္ဖို႔သာ
အဓိက ဦးစားေပးေျပာေနမည္ဆိုလွ်င္ ရခိုင္အေရး၊ တိုင္းရင္းသားအေရးမ်ားတြင္ ႏႈတ္ဆိတ္ေနျခင္းေၾကာင့္
အျမင္မၾကည္သည့္ ျပည္သူမ်ား၏ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပမႈမ်ား ႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔မႈကို ခံရႏိုင္သည္ကို ႀကိဳတင္
တြက္ဆမိျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ NLD ၏ ျပည္သူ႔ဆႏၵေကာက္ယူမႈမ်ားသည္ အေျခခံဥပေဒျပင္ေရး
ေနာက္ကြယ္တြင္ ၂၀၁၅ ၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ေရးအတြက္ ၅၉(စ) ကို အဓိကထားျပင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းလာမည္မွာ အမွန္ျဖစ္သည္။ NLD သတိထားဖို႔လိုသည္မွာ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ လူထုဆႏၵသေဘာထားရယူတဲ့ အခမ္းအနားမ်ားက်င္းပၿပီး အေျခခံဥပေဒျပင္ေရးကို အေၾကာင္းျပဳ၍  ေနာက္တဆင့္တက္လာမည့္ ၅၉(စ) ကိစၥကို
မသိရိုးသားသည့္ ျပည္သူမ်ားလည္း အမ်ားအျပားရွိသလို ျပင္ရန္လက္မခံသည့္ ရိပ္စားမိသူ ျပည္သူအမ်ားအျပားလည္း ရွိသည္ဆိုသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။

ဆႏၵခံယူပြဲမ်ားသည္လည္း NLD ပါတီ၀င္မ်ားသာ တက္ေရာက္ၾကသည္ဟူေသာ သတင္းမ်ား
ထြက္ေပၚမႈရွိေနေသာ္လည္း NLD အေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္သည္ဟုသာ
သတင္းထုတ္ျပန္ေနျခင္း၊ အစက အသစ္ျပန္ဆြဲမည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚလာေသာ္လည္းဆႏၵခံယူပြဲမ်ားတြင္ ျပင္ဆင္လိုသူမ်ားသာ ပို၍ မ်ားျပားျခင္းေၾကာင့္ NLD အေနျဖင့္ ေနာက္ပိုင္း ျပင္ေရးဘက္ကိုသာ ယိမ္းသြားျခင္းမ်ားစသည့္ NLD ၏ ျပည္သူ႔အေပၚ မပြင့္
လင္းမႈမ်ားသည္ ျပည္သူအေပၚ လွည့္စားေနသလိုျဖစ္ေနသည္။ မိမိဆႏၵတစ္ခုအတြက္ ျပည္သူကို အသံုးခ်
ေနသလိုျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကလည္းၿပီးခဲ့သည့္ ႏို၀င္ဘာလမိန္႔ခြန္းတြင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးတြင္ မိမိဆႏၵထက္ ျပည္သူလူထုအမ်ားစု၏လိုလားခ်က္မ်ားကို
ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံေရးေစတနာေကာင္းမ်ားျဖင့္ ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း ကို တိုင္းျပည္ရွိ အေျခခံဥပေဒျပင္လိုသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိန္႔ခြန္းတြင္
ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္ကို ျပည္သူမ်ားလည္း ၾကားသိခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။
ေလာကတြင္ ကိုယ္က်ိဳးထက္ အမ်ားအက်ိဳးေဆာင္ရြက္သူသာ ပို၍ ေအာင္ျမင္မႈ
ရရွိသည္မွာ ဧကန္မလြဲပင္ျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment