Saturday, November 30, 2013

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အရည္အခ်င္းကန္႔သတ္ခ်က္ မျပင္ရန္ ဧရာ၀တီတုိင္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုေလ့လာေရးေကာ္မတီ ဆံုးျဖတ္

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၉ ပါ သမၼတအရည္အခ်င္း ကန္႔သတ္ခ်က္ကို မျပင္ရန္ ဧရာ၀တီ တိုင္း လႊတ္ေတာ္တြင္ တိုင္းအမတ္ ၂၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုေလ့ လာေရးေကာ္ မတီ က ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္ဟု ေကာ္မတီ၀င္မ်ားက ႏို၀င္ဘာ ၂၆ ရက္တြင္ မဇၩိမ ကို ေျပာသည္။
ဧရာ၀တီတိုင္း ဖြဲ႕စည္းပံုေလ့လာေရးေကာ္မတီက ဖြဲ႕စည္းပံုပါ အခ်က္ကိုးခ်က္ကို ျပင္ဆင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ ထားေသာ္လည္း သမၼတအရည္အခ်င္း ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပင္ရန္ အခ်က္ မ်ား ကုိ ေကာ္မတီက ထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိေပ။
“ဒီဥပေဒက ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးအတြက္ ထည့္သြင္းထားတဲ့ ဥပေဒပါ။ ဒါကိုအခုမွ ကိုယ္လိုရာ ဆြဲယူၿပီး ေျပာေနၾကတာကေတာ့ အျပစ္မတင္ေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ သေဘာမတူပါ ဘူး” ဟု ဖြဲ႕စည္းပုံ ေလ့လာေရးေကာ္မတီ၀င္ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရးပါတီအမတ္ ဦးေဇာ္ ၀င္း က ဆုိသည္။
ေကာ္တီက ျပင္ဆင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ထားသည့္ အခ်က္မ်ားကို ႏို၀င္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ ျပန္လည္စတင္ မည့္ တုိင္းလႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံစာတင္ၿပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ဆက္လက္ တင္ျပ မည္ျဖစ္ သည္။
လက္ရွိတြင္ NLD ပါတီအေနႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးတြင္ သမၼတအရည္အခ်င္း ကန္႔သတ္ခ်က္ ကုိ ျပင္ ဆင္လုိေသာ္လည္း ဧရာ၀တီတုိင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ အမတ္ဦးေရ ၇၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး လႊတ္ေတာ္ တစ္ခုလုံးနွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံေလ့လာေရးေကာ္မတီ၀င္ ၂၀ တြင္ ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီအမတ္မ်ား အမ်ားစု ပါ၀င္ကာ NLD ပါတီ၀င္ တစ္ဦးသာ ရွိေပသည္။
တစ္ဦးတည္းျဖစ္သည့္ NLD အမတ္ ေဒါက္တာေဒၚလွျမတ္ေသြးက “စၿပီး ေဆြးေႏြးကတည္းကိုက ပုဒ္မ ၅၉ ကို ဒီအတိုင္းထားသင့္ပါတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ အန္တီက ဒီအခ်က္ေတြ ေဆြးေႏြးလို႔မရ ဘူး ဆိုတာ သိ ၿပီးသားေလ။ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ NLD အေနနဲ႔က ဒီအခ်က္ေတြ (ျပင္ရမွာ) ပဲေလ” ဟု ဆိုသည္။
သမၼတ၊ ဒု-သမၼတ ျဖစ္ခြင့္ရွိသူ၏ အရည္အခ်င္း ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္း ပံု အေျခခံဥပေဒ အခန္း(၃)၊ ပုဒ္မ(၅၉)(စ)တြင္ “မိမိကိုယ္တုိင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ မိဘ တစ္ပါးပါး ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဇနီး သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္း၊ သားသမီး၊ သားသမီး၏ ဇနီး/ခင္ပြန္းသည္ တုိင္းတစ္ပါး၏ ႏုိင္ငံသားျဖစ္သူမ်ား မျဖစ္ေစရ”ဟု ပါရွိသည္။
အထက္ပါအခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္မွသာ လြတ္လပ္မွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္မည္ဟု ျပည္ေထာင္ စု လႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းက ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္က မီဒီ ယာ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ ဆံုစဥ္ ေျပာဆိုထားသည္။
ျပင္ဆင္သင့္သည္ဟု ေကာ္မတီတင္ျပထားသည့္ အစီရင္ခံစာပါ အခ်က္မ်ားမွာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥ ပေဒ ၏ အခန္း ၁၂ ပါ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း၊ ပုဒ္မ ၈ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကုိ အစိုးရ၀န္ ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္သည့္အခါ လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ရန္ မလိုဘဲ ထိုလႊတ္ေတာ္အမတ္ အေနျဖင့္ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိရန္ စသည္တို႔ ပါ၀င္သည္။
အခန္း ၁၂ပါဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္းတြင္ပါ၀င္သည့္ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္လုိလွ်င္ ျပည္ေထာင္ စု လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အာလုံး၏ ၇၅ ရာ ခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ သေဘာတူၿပီး ျပည္လုံးကြၽတ္ ဆႏၵခံ ယူပြဲ က်င္းပရမည္ဟူသည့္ အခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လပြတၱာအမတ္ ဦးေဇာ္၀င္းက “အဲ့ဒီဥပေဒက တင္းက်ပ္ လြန္းေနတယ္။ ဒါကို နည္းနည္းေလး ျပန္ေလွ်ာ့ေပးမွ တျခားဥပေဒေတြကို ျပင္ဖို႔ လြယ္ မယ္ေလ။ ဒါကို ျပင္ဖုိ႔ကေတာ့ တစ္ညီတစ္ၫြတ္တည္းပါပဲ”ဟု ေျပာသည္။
တိုင္းလႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕ထားသည့္ ယင္းေကာ္မတီတြင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ လႊတ္ေတာ္ ဒု-ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ထိန္၀င္းက ဦးေဆာင္ၿပီး တပ္မေတာ္သားအမတ္ ႏွစ္ဦးလည္း ပါ၀င္ေသးရာ “သူတို႔ကေတာ့ ေျပာရ မယ္ဆို ရင္ အိမ္ျဖည့္သေဘာပါ။ ဘာမွ ေ၀ဖန္ေဆြးေႏြးျခင္းမရွိပါဘူး”ဟု တပ္မေတာ္သား အမတ္ မ်ား ကို ရည္ ၫြန္းကာ ဦးေဇာ္၀င္းက ေျပာသည္။
ယခုကဲ့သုိ႔ ဧရာ၀တီတုိင္းလႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္းပုံေလ့လာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာ္မတီ ဖြဲ႕ ကာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ဖြဲ႕စည္း ထားသည့္ အေျခခံဥပေဒ ေလ့လာသုံးသပ္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီက လာမည့္ႏွစ္ ၂၀၁၄ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ တြင္ ေနာက္ ဆုံး အစီရင္ခံစာ တင္မည္ျဖစ္သည္။
ထုိ႔ျပင္ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သမၼတ၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ လႊတ္ေတာ္ တုိ ႔ႏွင့္  ေဆြးေႏြးရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပုိ႔ထားၿပီး အေၾကာင္းျပန္ျ ခင္း မရွိေသးေပ။
လက္ရွိတြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံေလ့လာေရးေကာ္မတီကုိ ဧရာ၀တီတုိင္းတစ္ခုတည္းတြင္သာ ဖြဲ႕စည္း ထား သည္ ကုိ ေတြ႕ရွိရၿပီး အျခားတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ဖြဲ႕စည္း ထားျခင္း မရွိေသးေပ။ ဧရာ၀တီတုိင္းလႊတ္ေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံေလ့လာေရးေကာ္မတီကုိ တုိင္း လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးတင္စုိးက ဖြဲ႕စည္းေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္။

Mizzima

No comments:

Post a Comment