Friday, November 22, 2013

ကုလသမဂၢ ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ရွင္းလင္းခ်က္

ကုလသမဂၢ တတိယေကာ္မတီက
 ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ Resolution မွာျမန္မာႏိုင္
ငံက ႏိုင္ငံမဲ့ (Stateless) ရိုဟင္ဂ်ာ 
(မူလအသုံးအႏႈံးအတိုင္း ေဖာ္ျပျခင္း
သာျဖစ္သည္) ေတြကို ႏိုင္ငံသားျဖစ္
ခြင့္ေပးဖို႔ ျမန္မာအစိုးရကို တိုက္
တြန္းေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ကုလ
သမဂၢတတိယေကာ္မတီကအဂၤါေန႔က အားလံုးသေဘာတူ အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ဒီအေပၚမွာအစိုးရရဲ႕ သေဘာထားရပ္ တည္ခ်က္ ကို ေျဖၾကားရာမွာ ေအပီ သတင္းဌာနက ေျပာၾကားခ်က္ အျပည့္အစုံကို ေဖာ္ျပျခင္း မရွိဘဲ ျဖတ္-ညွပ္-ကပ္ျပီး ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ (ေအပီသတင္းေထာက္က အျပည့္အစုံတင္ခဲ့ေပမယ့္ ေအပီရုံးခ်ဳပ္
က  ျဖတ္ခ်လိုက္တာလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္)
 ေအပီသတင္းဌာနနည္းတူ ေျပာၾကားခဲ့တဲ့
 ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို Daily Eleven မွာ အျပည့္အစုံေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ေျပာၾကားခ်က္အျပည့္အစုံကေတာ့ ေအာက္ပါအတိုင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္-

ရုိဟင္ဂ်ာ မရွိ
--------------
♦ အစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ လံုး၀မရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုထားၿပီးျဖစ္ခ်ိန္တြင္ ကုလ သမဂၢ က ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုေသာ အသံုးအႏႈန္းအား အသံုးျပဳၿပီး ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းႏွင့္ ဘဂၤါလီမ်ား၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ အခြင့္အေရးကို ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒျဖင့္ သာ ေဆာင္ ရြက္မည္ဟု သမၼတ႐ံုး အဆင့္ျမင့္ အရာရွိတစ္ဦးက ႏို၀င္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္တံု႔ျပန္ ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ (Daily Eleven)
♦"႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ တိုင္းရင္းသား ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ မရွိဘူးဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူႀကီးေတြက လည္း ေျပာထားတယ္။ အဲဒီ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ အသုံးအႏႈန္းသည္ ဒီမွာလည္း မရွိဘူး။ လ၀က(လူ ၀င္ မႈႀကီးၾကပ္ေရး) ဥပေဒနဲ႔လည္း မညီဘူး။ အဲဒါကို ကန္႔ကြက္တယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ ဘဂၤါလီ လူမ်ဳိးေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သူတို႔ေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးကို အစိုးရက ျငင္းဆိုေနတာ၊ ကန္႔ ကြက္ေနတာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီမွာရွိတဲ့ ဘဂၤါလီေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကို ဒီအတိုင္းေတာ့ မေပးဘူး။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားဥပေဒနဲ႔ စိစစ္ၿပီး ညီတဲ့သူကို ေပးမယ္" ဟု သမၼတ႐ံုး အဆင့္ျမင့္အရာရွိ က ေျပာၾကားသည္။ (Daily Eleven)
♦ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ လူမ်ဳိးစု ၁၃၅ မ်ဳိးတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုသည္မွာ လံုး၀မ ပါ၀င္ေၾကာင္းႏွင့္ ဘဂၤါလီမ်ား ေတာင္းဆိုေနေသာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကို ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သား ဥပေဒျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္သည္ဟု လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးခင္ရီက ႏို၀င္ဘာ ၂၀ ရက္ထုတ္ 7 Day သတင္းဂ်ာနယ္ အင္တာဗ်ဴး တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ (Daily Eleven)

ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ (တိုင္းရင္းသား မဟုတ္)
---------------------------------------------
♦ ဘဂၤါလီမ်ား ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္အတြက္ အစိုးရက အေထာက္အထား စစ္ေဆးမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ၿပီး ဦးဆံုးတြင္ အဆင္ေျပေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုသည္ကို ခြင့္ျပဳမွ စစ္ေဆးမႈကို လက္ခံမည္ဟု ေျပာလာေသာေၾကာင့္ အဆင္မေျပမႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း သမၼတ႐ံုး အဆင့္ျမင့္အရာရွိ က ေျပာၾကားသည္။ (Daily Eleven)
♦"ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္သူေတြက ညီတယ္၊ ဘယ္သူေတြက မညီဘူး၊ စိစစ္ဖို႔အ တြက္ Identification လုပ္ဖို႔လိုတယ္။ လိုတဲ့ဟာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီက လ၀ကက လုပ္တယ္။ ပထမပိုင္းမွာ အဆင္ေျပတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ အဆင္မေျပဘူး။ အေႏွာင့္အယွက္ေတြ ျဖစ္ လာ တယ္။ သူတို႔က ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ဟာကို ခြင့္ျပဳမွ လက္ခံမယ္ဆိုတဲ့ဟာမ်ဳိး ျဖစ္လာ တယ္။ ျဖစ္ လာေတာ့ ႏိုင္ငံရဲ႕တည္ဆဲ ဥပေဒအရ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ တိုင္းရင္းသားမရွိတဲ့အတြက္ လက္မခံႏိုင္ တဲ့အခါမွာ ဆန္႔က်င္တာေတြ၊ ေႏွာင့္ယွက္တာေတြ၊ ဆႏၵျပတာေတြ၊ လုံျခံဳေရးအဖြဲ႕ေတြကို ရန္ရွာ တာေတြ ျဖစ္လာတယ္။ အဲဒီေတာ့ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေအာင္ အစိုးရက ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရရယ္၊ လ၀ကရယ္ ေခၚသြားတယ္။ ေခၚသြားတဲ့အခါမွာ အဲဒီလို ျပႆနာေတြျဖစ္တယ္။ ျဖစ္ေတာ့ ဆက္မ လုပ္ႏိုင္ဘူး။ ရပ္ဆိုင္းထားရတယ္" ဟု သမၼတ႐ံုး အဆင့္ျမင့္ အရာရွိက ေျပာၾကားသည္။ (Daily Eleven)

♦ ဒီေနရာမွာ ကိုယ့္ႏိုင္ငံထဲပဲ၊ ဒါကို မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ မလုပ္ႏုိင္ဘူးလား ေမးစရာ ရွိပါတယ္။ မွန္ပါ တယ္။ လုပ္လို႕ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အစိုးရခ်ည္း လုပ္ရင္ ေ၀ဖန္စြပ္စြဲခ်က္ မ်ဳိးစုံနဲ႕ ယုံၾကည္ရဖြယ္ မရွိဘူး ဆိုတာမ်ဳိးေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ အတြက္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ဘဂၤါလီဘာ သာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြပါ Verification Process မွာ ပါ၀င္ဖို႕ လိုပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အ စည္းေတြ ပါ၀င္တဲ့ စစ္ေဆးမႈေတြမွာ အထက္မွာ တင္ျပခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ OIC အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာအေနနဲ႕ တိုက္တြန္းတာလည္း တိုက္တြန္း၊ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးဖို႕ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဘဂၤါ လီေထာက္ခံသူေတြကိုတိုက္တြန္းေပးဖို႕လိုအပ္တယ္ဆိုတာကို ေအပီမွာ ေျပာၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

♦ ႏိုင္ငံမဲ့ ဆိုတဲ့ စကားလုံးေထာင္ေခ်ာက္
--------------------------------------------
အထူးသတိထားသင့္တဲ့ Stateless Persons ဆိုတာကို အနည္းငယ္ ရွင္းျပလိုပါတယ္။ ဒါနဲ႕ ပတ္သက္ လို႕ ကုလသမဂၢမွာ 1961 Convention on the Reduction of Statelessness ဆိုတာ ရွိပါတယ္။ ဒီကြန္ ဗင္းရွင္း ရဲ႕ Article 1(1) မွာ Contracting States shall grant their nationality to persons, otherwise stateless, born in their territory (subject to Article 1(2)). The grant may be by virtue of the birth, or upon application by or on behalf of the person so born. ဆိုျပီး ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒီကြန္ဗင္းရွင္း အရ မိမိႏိုင္ငံသားမဟုတ္ေသာ္လည္း မိမိႏိုင္ငံ ပိုင္နက္နယ္ေျမမွာ ေမြးဖြားလာရင္ ႏုိင္ငံသား လက္ခံ ရမယ္ ဆိုတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ဒီကြန္ဗင္း ရွင္း မွာ ပါ၀င္ျခင္း၊ လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္း လုံး၀ မရွိပါဘူး။ ကုလသမဂၢရဲ႕ မူ၀ါဒအရ မည္သူ မွ် ႏိုင္ ငံမဲ့ မျဖစ္ေစရ ဆိုတဲ့အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ဖို႕ ဒီကြန္ဗင္းရွင္းကို စတင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ မီဒီယာမ်ားအပါအ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအေနနဲ႕ ဒီ Stateless ဆိုတဲ့ အသုံးအႏႈံး ကို ေယာင္ လို႕ေတာင္ မသုံးႏႈံးမိဖို႕ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီစကားလုံးရဲ႕ ေထာင္ေခ်ာက္ ကို ေကာင္း စြာ သိျမင္ သေဘာေပါက္ဖို႕ လိုပါတယ္။ ဒီေတာ့ Stateless မရွိဘူး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသား (တိုင္းရင္းသား မဟုတ္) ျဖစ္ရင္ျဖစ္၊ မျဖစ္ရင္ အျခားႏိုင္ငံသား ျဖစ္ရပါလိမ့္မယ္။ (AP သတင္းမွာ ဒါကို ေျပာထား တာ ျဖစ္ပါတယ္) အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံေတြဆိုရင္ Boat People လို႕ပဲ သုံးႏႈံးၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို သတိ ထားဖို႕ လိုပါတယ္။ျပီးေတာ့ ဘဂၤါလီျပႆနာဟာ Immigration Problem သက္သက္ သာ ျဖစ္ေၾကာင္း  သိ ရွိထားရန္ လိုအပ္ပါတယ္။

♦ ကုလသမဂၢ တိုက္တြန္းခ်က္
---------------------------------
ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕၀င္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အမ်ားက ဆုံးျဖတ္တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ ကို ေလးစား(ေလးစား)ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အၾကြင္းမဲ့ လုိက္နာဖို႕ မဟုတ္သလို ကုလသမဂၢ မွာ ႏုိင္ငံ တိုင္းရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ေလးစားဖို႕ ပဋိဥာဥ္ ရွိပါတယ္။ ကုလသမဂၢရဲ႕ သေဘာသဘာ၀ ဟာ သံခင္းတမန္ခင္းအရ သြားရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ (လုံျခဳံေရးေကာင္စီကလြဲလို႕) UN Organ ေတြရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြဟာ မျဖစ္မေန လိုက္နာရမယ့္ Binding Resolution မဟုတ္ပါဘူး။ သို႕ေသာ္ ေလးစားသမႈေတာ့ ရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို Non-Binding Resolution ေတြကို သက္ဆိုင္ ရာႏုိင္ငံေတြအေနနဲ႕ ကန္႕ကြက္တာ၊ ပယ္ခ်တာေတြ လုပ္ေလ့ ရွိပါတယ္။ တတိယေကာ္မတီ အစည္း အေ၀းက တိုက္တြန္းေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္တာနဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံက လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရ မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီသတင္းအေပၚ စိုးရိမ္စိတ္ႀကီးမားေနၾကသူေတြ သိရွိနားလည္ေအာင္ ရွင္းလင္းရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႕ ဒီထက္ ဆိုးတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ရင္ဆိုင္လာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရ စီျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးေၾကာင့္ အျပဳသေဘာ တိုးတက္မႈေတြ မ်ားလာတဲ့အခါ ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္ပြား ခဲ့တဲ့ ဒီဘဂၤါလီကိစၥက အာရုံစိုက္စရာ ျဖစ္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

♦ OIC နဲ႕ ဆက္ဆံေရး
------------------------
တိုက္ႀကီး(၄)တိုက္က အဖြဲ႕၀င္ႏိုုင္ငံေပါင္း (၅၇)ႏိုင္ငံ ရွိတဲ့ OIC ဟာ ေငြေၾကးခ်မ္းသာတဲ့ ႏုိင္ငံမ်ား ပါ၀င္တာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ အလွဴရွင္အျဖစ္ ရပ္တည္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ OIC ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းမွာပဲ သေဘာထားကြဲလြဲမႈေတြ ျဖစ္ေပၚတတ္ေပမယ့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရးကိစၥလို ၾကားကိစၥေတြမွာ သူတို႕ရဲ႕ စုေပါင္းညီညြတ္မႈကို ထုတ္ေဖာ္ျပသႏုိင္မယ့္ Common Ground သေဘာမ်ဳိး ျဖစ္လာပါတယ္။ အက်ဳိးဆက္ကေတာ့ ျမန္မာကိစၥဆိုရင္ အသံပိုက်ယ္ႏိုင္တယ္ ဆိုတာမ်ဳိး ျဖစ္လာတယ္။ OIC ျမန္မာႏုိင္ငံ လာေရာက္တာနဲ႕ ပတ္သက္လို႕ သေဘာထားအျမင္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိေနၾကတာလည္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ကဆိုရင္ ထိုင္းေတာင္ပိုင္းကိစၥ ရွိေနတဲ့ ထိုင္းႏုိင္ငံနဲ႕ OIC ဆက္ဆံေရးနဲ႕ ယွဥ္ျပီး ေျပာၾကတာေတြ ရွိပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ သိရွိထားဖို႕ လိုအပ္တာကေတာ့ ထိုင္းႏုိင္ငံဟာ OIC ရဲ႕ Observer State ေလ့လာသူ ျဖစ္ တာကို သတိမထားမိၾကဘူး လို႕ ထင္ပါတယ္။ OIC Website ရဲ႕ ဒီလိပ္စာ (http://www.oic-oci.org/oicv2/page/?p_id=179&p_ref=60&lan=en) ကို ၀င္ၾကည့္ရင္ ရွင္းသြားပါလိမ့္မယ္။

ထိုင္းႏုိင္ငံဟာ OIC ရဲ႕ ေလ့လာသူအဆင့္ကို ေရာက္ေနပါျပီ။ ဘာ့ေၾကာင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံ OIC ရဲ႕ ေလ့ လာသူ ျဖစ္ေနတာလဲ ဆိုတာကိုလည္း ထိုင္းေတာင္ပိုင္းနဲ႕ ဆက္စပ္ စဥ္းစားၾကည့္ႏုိင္ မွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္ရွိ ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႕ ထိုင္းအစိုးရေလာက္ မျပတ္သားဘူး ဆို တဲ့ ေျပာ ၾကား ခ်က္ေတြကို ခ်င့္ခ်ိန္ႏိုင္ဖို႕ လိုပါတယ္။

♦ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သေဘာထား
---------------------------------------
ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႕ကေတာ့ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးမယ့္ အေရးကိစၥေတြကို ဘယ္တုန္းကမွ လက္မခံခဲ့ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးရဲ႕ ႏုိင္ငံျခားေရးမူ၀ါကိုလည္း အခိုင္အမာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ၾကား ထားျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့ OIC ခရီးစဥ္ အျပီး ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ "ရခိုင္ၿပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအး ခ်မ္းေရးနွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီနွင့္ အစၥလာမ္မစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္" မွာလည္း " ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုး ညီညြတ္မႈနွင့္ အခ်ဳပ္အၿခားအာဏာ၊ တစ္ႏိုင္ငံ၏ ၿပည္တြင္းေရးကို ဝင္ေရာက္စြက္ ဖက္ၿခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္သည့္ အေၿခခံ မူတို႔ကို အၿပည့္အဝ ေလးစား၍ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ၿဖစ္သည္။" ဆိုျပီး ထည့္သြင္းေၾကညာ ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ (http://www.president-office.gov.mm/zg/?q=issues%2Frakhine-state-peace-and-stability%2Fid-4783)

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးရဲ႕ သေဘာထားကို အတိအလင္းေၾကညာထားျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈေတြ ေပးလိုတဲ့ OIC ရဲ႕ ဆႏၵကိုလည္း လက္ရွိ ကုလသမဂၢ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတာအဖြဲ႕အစည္းေတြနည္းတူ လက္ခံေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ မခြဲျခားဘဲ ႏွစ္ဘက္စလုံးကို တန္းတူရည္တူ ေပးအပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိုလည္း တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မွာ ထည့္သြင္းထားျပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ေ၀ဖန္ေနၾကသူမ်ား၊ စိုးရိမ္ေနၾကသူမ်ားအေနနဲ႕ လက္ရွိအေနအထားကို သိျမင္နားလည္ႏိုင္ေစဖို႕ အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ကုလသမဂၢ ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႕ ပတ္သက္လို႕ အထက္ပါ ရွင္းလင္းခ်က္ဟာ ေအပီသတင္းနဲ႕ ကြဲလြဲေနသလိုမ်ဳိး၊ ျပည္တြင္းမွာ တစ္မ်ဳိး ျပည္ပမွာ တစ္မ်ဳိး ျဖစ္ႏိုင္သလိုမ်ဳိး ေ၀ဖန္ေျပာၾကားတာေတြနဲ႕ ပတ္သက္လို႕ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးနဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ကို တရား၀င္ ကန္႕ကြက္ထားျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ အျမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္ (ကုလသမဂၢသံအမတ္ႀကီး) ဦးေက်ာ္တင္ရဲ႕ ကန္႕ကြက္ခ်က္ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လင့္မွာ ေလ့လာ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရအေနနဲ႕ ဒီဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ကုလသမဂၢမ်က္ႏွာစာမွာလည္း တရား၀င္ ကန္႕ကြက္ထားတာကို သိျမင္ေစလိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

From: Hmuu Zaw

No comments:

Post a Comment