Wednesday, January 15, 2014

ပုဒ္မ(၁၈)နဲ႕ ပုံပ်က္ပန္းပ်က္ဒီမိုကေရစီ

ပုဒ္မ(၁၈) ဖ်က္သိမ္းေရးအႏၱရာယ္
ျငိမ္းစီလွည့္ဥပေဒရဲ႕ ပုဒ္မ(၁၈)ကို
 ျပင္ဆင္မယ္ဆိုတဲ့ လႊတ္ေတာ္တြင္း 
အဆိုတစ္ရပ္ အတည္ျပဳလိုက္တာ 
ကို ၾကားသိရေတာ့ အထူးပဲ စိုးရိမ္ပူ
ပန္မိပါတယ္။ သူရဦးေအာင္ကိုရဲ႕ 
ရွင္းလင္းခ်က္အရ ဆႏၵ ျပမယ့္ ေန႕၊ ေနရာ၊ အခ်ိန္၊ လူအင္အားကို အသိေပးရုံပဲ ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ဳိး နားလည္မိပါတယ္။ ပုဒ္မ(၁၈) ျပဌာန္းခ်က္ အရ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ မူလအခြင့္အေရးကို ပိတ္ပင္ရာ ေရာက္ေနျပီး အေျခခံဥပေဒနဲ႕ ေသြဖီရာ ေရာက္ေန တယ္ ဆိုတာလည္း မွန္သင့္သေလာက္ မွန္ပါတယ္။ ဒီအေပၚမွာပဲ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္က ပုဒ္မ(၁၈)ကို ပယ္ဖ်က္မယ္ ဆိုရင္ ဥပေဒတစ္ခုလုံး ပယ္ဖ်က္ပစ္ရမွာ ျဖစ္တယ္၊ ဥပေဒဆိုတာ ျပစ္မႈနဲ႕ ျပစ္ဒဏ္ကို သတ္မွတ္ေပးထားတာ ျဖစ္ျပီး အဓိကက်တဲ့ ျပစ္မႈနဲ႕ ျပစ္ဒဏ္ကို ပယ္ ဖ်က္မယ္ဆိုရင္ ဥပေဒတစ္ခုလုံး မလိုအပ္ေတာ့ဘူး ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ဳိး ေျပာသြားခဲ့တာလည္း ေတြ႕ရပါ တယ္။
ပုဒ္မ(၁၈)နဲ႕ပတ္သက္လို႕ ေျဖေလွ်ာ့ေပးဖို႕ လိုတယ္ ဆိုတာ လက္ခံပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ရွိ ျမန္မာျပည္သူလူထုရဲ႕ အေနအထားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ သုံးသပ္ဖို႕ လိုပါတယ္။ တစ္ကယ္လို႕ ခြင့္ျပဴခ်က္ ေတာင္းခံစရာ မလိုေတာ့ဘူး ဆိုတဲ့အခ်ိန္မွာ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အုံၾကြမႈေတြကို အလြယ္တကူနဲ႕အခ်ိန္မေရြး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတိုင္းမွာ ရွိေနတဲ့ အဖ်က္သမားအုပ္စုေတြရဲ႕ အကြက္ခ်မႈေတြနဲ႕ လူအုပ္စုႀကီးလာတဲ့အခါ ျဖစ္ေပၚလာတတ္တဲ့ ေသြးဆူမႈသေဘာတရားကို သတိထားသင့္ပါတယ္။ လူေတြဟာ တစ္ဦးတည္းျဖစ္ျဖစ္၊ လူနည္းစုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈေတြ လုပ္တဲ့အခါမွာ လူနည္းစုျဖစ္ တဲ့အတြက္ သတိအျမဲကပ္ေနတတ္ပါတယ္။ လူအုပ္ႀကီးမ်ားလာျပီ ဆိုရင္ စိတ္ပညာသေဘာအရ ပိုျပီး ရဲတင္းလာတယ္၊ အခ်ဳပ္ေျပာရရင္ ဥပေဒမဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကို အလြယ္တကူ လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္တာ ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒါက ျမန္မာျပည္မွာသာမဟုတ္ဘူး၊ ကမာၻအရပ္ရပ္မွာလည္း ဒီအတိုင္းပါပဲ။ လူအုပ္ႀကီး မ်ားလာျပီ ဆိုရင္ မေက်နပ္ခ်က္ေတြ ေရာေႏွာ ေဖာက္ခြဲျပီး အဖ်က္လုပ္ငန္းေတြ၊ အၾကမ္းဖက္တာေတြ လုပ္လာၾကတာ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ 

ပုဒ္မ(၁၈) ပယ္ဖ်က္လိုက္ျပီးတဲ့ေနာက္မွာ အႏွစ္ႏွစ္အလလ မေက်နပ္ခ်က္ေတြကို အလြယ္တကူ ေဖာ္ထုတ္ဆႏၵျပဖို႕ လြယ္ကူလာတဲ့အခ်ိန္မွာ ဘာေတြ ျဖစ္လာမလဲ စဥ္းစားၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။ အခုလို ပုဒ္မ (၁၈) ကန္႕သတ္ခ်က္ ရွိေနတဲ့အခ်ိန္မွာေတာင္ တမင္သက္သက္ ခ်ဳိးေဖာက္တာေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဒီခ်ဳိး ေဖာက္မႈမွာ ပါ၀င္လိုေပမယ့္ ဥပေဒ ရွိေနတယ္ ဆိုတဲ့အေတြးေၾကာင့္ ပါ၀င္ျခင္း မျပဳဘဲ ေနရသူေတြ ရွိပါ တယ္။ ပုဒ္မ(၁၈)ကန္႕သတ္ခ်က္ မရွိေတာ့ဘူး ဆိုတဲ့အခ်ိန္မွာ လူစုလူေ၀းနဲ႕ ဆႏၵျပအုံၾကြမႈေတြ ႀကီးထြား လာျပီ ဆိုရင္ေတာ့ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ ျပည္သူလူထု အသက္ အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို ကာကြယ္ေပးရမယ့္ လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ေတြနဲ႕ ထိပ္တိုက္ ေတြ႕လာေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ရခိုင္ျပည္နယ္က စတင္ ခဲ့ျပီး ႏုိင္ငံအႏွံ႕ ႀကဳိၾကားႀကဳိၾကား ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ဘာသာေရးကိုအေျခခံတဲ့ တင္းမာမႈေတြ ေပါက္ကြဲလာျပီ ဆိုရင္ သိျမင္ၾကျပီး ျဖစ္တဲ့အတိုင္း ဒီႏိုင္ငံနဲ႕ ဒီလူထု ဘာေတြ ျဖစ္လာမလဲ ေတြးၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။ အခုမွ စြမ္းရည္ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေန ရတယ္ လို႕ တရား၀င္ ၀န္ခံထားတဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြရဲ႕ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ စြမ္းနဲ႕ ပုဒ္မ(၁၈)ပယ္ဖ်က္ လိုက္မႈဟာ တုိင္းျပည္အတြက္ ဘယ္ေလာက္အထိ အႏၱရာယ္ႀကီးတယ္ဆိုတာ အေလးအနက္ထားျပီး သတိေပးခ်င္ပါတယ္။ အေမရိကန္နဲ႕ ျဗိတိန္ႏုိင္ငံေတြမွာ Occupy Wallstreet ဆႏၵ ျပမႈေတြ ျဖစ္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ အလုပ္လက္မဲ့ လူငယ္ေတြရဲ႕ ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ေတြ ဖ်က္ဆီးတာေတြ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒီလူ႕အဖြဲ႕အစည္း(၂)ခုစလုံးဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လက္ရွိ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းထက္ အမ်ားႀကီး ပိုျပီး ပညာတတ္ေတြမ်ားတယ္ ဆိုတာ သိရွိထားဖို႕ လိုပါတယ္။ မထိန္း ႏုိင္ မသိမ္းႏိုင္ မျဖစ္ေအာင္ လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕အင္အား လုံလုံေလာက္ေလာက္နဲ႕ ႏွိမ္နင္းျဖဳိခြင္းခဲ့တဲ့အတြက္ အခ်ိန္မီ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့တယ္ ဆိုတာ ေတြ႕ပါလိမ့္မယ္။ 

ဘုရားနဲ႕ တစ္ဂိုဏ္းတည္း ထားခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမေတြကိုေတာင္ ေက်ာင္းသားေတြက ျပန္ျပီး ဆႏၵျပေနတဲ့ တစ္ခါမွ မရွိဘူးတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာေနတဲ့ ဒီကေန႕ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဒီလို အုံၾကြမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္တဲ့ အားနည္းခ်က္ေတြမွာ ေျမယာကိစၥ၊ အလုပ္ သမားကိစၥ၊ လယ္သမားကိစၥ၊ စက္ရုံအလုပ္ရုံကိစၥ၊ စီမံကိန္းကိစၥ အမ်ားႀကီး အမ်ားႀကီး ရွိေနပါတယ္။ ဒီလို မႈိလိုေပါက္ေနတဲ့ ျပႆနာ ေတြကေန အုံၾကြမႈေတြ ျဖစ္လာခဲ့ရင္ အခု တက္တက္ၾကြၾကြ ေထာက္ခံခဲ့ၾကတဲ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ ဘာလုပ္ေပးမွာလဲ၊ ဘာလုပ္ေပးႏုိင္မလဲ စဥ္းစားစရာပါ။ အလြန္ဆုံး အစိုးရကို တိုက္တြန္းေၾကာင္း ေျပာ မွာလား၊ အစိုးရကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းတာ ညံ့ဖ်င္းတယ္ လို႕ ေျပာမွာလား၊ ထုံးစံအတိုင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ဓါတ္ျပားေဟာင္းႀကီး ဖြင့္မွာလား၊ ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အဲဒီအခ်ိန္မွာ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ၊ အုိးအိမ္ေပါင္း မ်ားစြာ ဆုံးရႈံးခဲ့ရျပီ ဆိုရင္ေတာ့ အဓိက လက္သည္ တရားခံဟာ ဒီလိုျဖစ္ေစမယ့္ အေျခအေနေတြ ဖန္တီး ေပးလိုက္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ေတြပဲ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ Lawmaker ဆိုတာ လက္ရွိ အေန အထားကိုပဲ မၾကည့္ဘဲ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအထိ ႀကဳိတင္ေမွ်ာ္ေတြးျပီး ဥပေဒျပဳၾကရသူေတြ ျဖစ္ ပါတယ္။ အရွည္ကိုေမွ်ာ္ေတြးတာမ်ဳိး အားနည္းျပီး ျပည္သူလူထု လက္ခုပ္သံ လြယ္လြယ္ရရွိေစမယ့္ ေပၚျပဴလာလမ္းစဥ္ကို လိုက္ေနမယ္ ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ ဘယ္အဆင့္ကိုမွ ေရာက္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ လူထုအႀကဳိက္ကိုပဲ လိုက္မေနဘဲ လူထုကို အတိုက္အခံလုပ္ျပီး လမ္းမွန္ကို ေလွ်ာက္ရဲၾကဖို႔ လိုပါတယ္။ လူမုန္းမ်ားမယ့္ ကိစၥဆိုရင္ ဘယ္ႏိုင္ငံေရးသမားမွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားတာမ်ဳိး မရွိၾကပါဘူး။

အမွားသရုပ္ျပ အႏၱရာယ္

မၾကာေသးခင္က ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ NLD ပါတီရဲ႕ ေနျပည္ေတာ္ အေျခခံဥပေဒ ရွင္းလင္းပြဲမွာ ဘယ္သူ ကမွ ၾကားအျမင္နဲ႕ ေထာက္ျပတာမ်ဳိး မေတြ႕ရေသးပါဘူး။ အဓိကအားျဖင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္ေနတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ လက္ေရွာင္ၾကတာလည္း ပါပါလိမ့္မယ္။ ဒီကိစၥဟာ လည္း ပုဒ္မ(၁၈)နဲ႕ အဓိကပတ္သက္ေနပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီက ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ေပးဖို႕ ထုတ္ တယ္၊ NLD က လက္မခံဘဲ မူလအတိုင္း ဆက္လုပ္သြားမယ္ ဆိုျပီး ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္တယ္။ စကားေျပာ ၾကပါ၊ ညွိႏႈိင္းၾကပါ လို႕ တဖြဖြ ေျပာေနတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ရဲ႕ မိန္႕ခြန္းေျပာၾကားခ်က္နဲ႕ အခု လုပ္ ေဆာင္ခ်က္ဟာ အေျပာနဲ႕ အလုပ္ အလြဲႀကီး လြဲေနပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီရဲ႕ အေၾကာင္းျပခ်က္ က အမ်ားျပည္သူသြားလာမႈ ထိခိုက္ေစႏိုင္တယ္ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္၊ NLD ရဲ႕ အေၾကာင္းျပခ်က္က အေျခခံဥပေဒပါ အခြင့္အေရး၊ ဒီေတာ့ NLD ဟာ ျငိမ္းစီလွည့္ဥပေဒကို အသိအမွတ္မျပဳ မလိုက္နာဘူး ဆိုတဲ့ သေဘာသက္ေရာက္ေနပါတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ကလည္း ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီက သက္သက္မဲ့ညစ္တာ ဆိုျပီး နားလည္ေနၾကပါတယ္။ ဒီကိစၥဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အင္အားအေကာင္းဆုံး၊ စြမ္းရည္အရွိဆုံး၊ ျပဳိင္ ဘက္မရွိ ဆိုျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ NLD ပါတီရဲ႕ အမွားသရုပ္ျပ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ လို႔ပဲ ပြင့္ပြင့္လင္း လင္း ေျပာခ်င္ပါတယ္။ တည္ဆဲဥပေဒကို လုိက္နာရန္ တာ၀န္ရွိတာကို ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကိုယ္တိုင္ လက္ပံေတာင္းခရီးစဥ္မွာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုပ္ေဆာင္ ခ်က္ဟာ ဒီမိုကေရစီ ဆန္တဲ့ စံနမူနာျပလုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ္ သေဘာမ်ဳိး က်န္တဲ့ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြ မွတ္ယူသြားခဲ့ျပီ ဆိုရင္ေတာ့ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ ေရွ႕ေလွ်ာက္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို မနည္း ႀကဳိးစားတည္ေဆာက္ရပါ လိမ့္မယ္။ 


ဒီမိုကေရစီသေဘာမွာ လြတ္လပ္ခြင့္ကို အျပည့္အ၀ လိုခ်င္ပါတယ္။ လိုက္နာရမယ့္ တာ၀န္ကို ေတာ့ လ်စ္လ်ဴရႈတတ္ၾကပါတယ္။ အေမရိကန္လို ဒီမိုကေရစီဘိုးေအႏုိင္ငံႀကီးမွာ ဆႏၵ ျပခ်င္တိုင္း ျပလို႕ မရပါဘူး။ ျပည္နယ္တစ္ခုနဲ႕တစ္ခုလည္း ဥပေဒေတြက မတူပါဘူး။ တစ္ခ်ဳိ႕ျပည္နယ္ေတြမွာ တစ္ေယာက္ တည္း ဆိုရင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မလိုပါဘူး။ ငါးေယာက္ထက္ေက်ာ္လာရင္ေတာ့ ခြင့္ျပဳခ်က္လိုလာပါျပီ။ အာဏာ ပိုင္ေတြဘက္ေတာ့ အမ်ားျပည္သူကို ထိခိုက္ေစမယ့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႕မႈျဖစ္ေစမယ့္ လုပ္ရပ္ လုံး၀ လက္မခံပါဘူး။ အဲဒါမ်ဳိးဆိုရင္ေတာ့ ပိတ္ပင္ပါတယ္။ လိုက္နာမႈ မရွိရင္ အေရးယူပါတယ္။ ဆႏၵျပရာမွာ အမ်ားျပည္သူသြားလာမႈကို ထိခိုက္ေစမႈနဲ႕ ဒီမိုကရက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ (၇)ေယာက္ ေလာက္ ကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က လက္ထိပ္ခတ္ျပီး ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့တဲ့ ဓါတ္ပုံေတြ၊ သတင္းေတြ ေတြ႕ျမင္ရတာ သိပ္မၾကာေသးပါဘူး။ ဒါဟာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ တာ၀န္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားျပည္သူကို ထိခိုက္နစ္နာလာေစ မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္လည္း ခြင့္လႊတ္မေပးပါဘူး။ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို ထိခိုက္လာျပီ ဆိုရင္ေတာ့ ျပတ္ျပတ္သားသား အေရးယူၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိး ဖမ္းဆီးခံရတဲ့အတြက္ အစိုးရကို လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက ဘာျပန္လုပ္ခဲ့ပါသလဲ။ လႊတ္ေတာ္အမတ္ဆိုတာ ဥပေဒကို စံနမူနာျပ လုိက္နာ ဖို႕ တာ၀န္ရွိပါတယ္။ ျပည္သူလူထုကို အမွားသရုပ္ျပဖို႕ မဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာႏုိင္ငံလို မရင့္က်က္ေသးတဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွာ ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ လူထုဆႏၵ၊ လူထု အႀကဳိက္ေတြနဲ႕ လမ္းမွားကို ေခၚေဆာင္ မသြားဖို႕ သိပ္ကိုအေရးႀကီးပါတယ္။ 

လူထုဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္မႈအတြက္ အစိုးရတိုင္းရဲ႕ စိုးရိမ္မႈက Public Order ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ Public Order ကို ထိခိုက္ျခင္း ရွိ၊ မရွိကိုလည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြက အဆုံးအျဖတ္ျပဳၾကရပါတယ္။ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္တဲ့ အေၾကာင္းရင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ေပၚမူတည္ျပီး ဘယ္ေလာက္အထိ သက္ေရာက္မႈ ရွိလာႏိုင္တယ္ဆိုတာ ကိုလည္း စဥ္းစားၾကရပါတယ္။ အီတလီႏုိင္ငံမွာဆိုရင္ လူထုက်န္းမာေရးနဲ႕ ကိုယ္က်င့္တရားကို ထိခိုက္ ေစႏိုင္တယ္ ဆိုရင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ပိတ္ပင္ပိုင္ခြင့္ ရွိပါတယ္။ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံမွာဆိုရင္ တရားမ၀င္လႈပ္ရွားမႈေတြ ကို ေထာက္ခံအားေပးတာမ်ဳိးဆိုရင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခြင့္ မေပးပါဘူး။ ျပင္သစ္၊ အစၥေရး ႏိုင္ငံေတြမွာဆိုရင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈကို ပိတ္ပင္တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ဆႏၵျပပြဲမတိုင္မီ ထုတ္ျပန္ႏုိင္ပါတယ္။ ႀကဳိတင္အသိေပး တင္ျပျခင္းမရွိတဲ့ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈေတြကို တရားမ၀င္ ဘူးလို႕ သတ္မွတ္ျပီး တရားမ၀င္ ဆႏၵျပမႈေတြကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က လူစုခြဲႏိုင္သလို ဆႏၵျပပြဲစီစဥ္တဲ့သူေတြကို တရားစြဲဆို အေရးယူႏုိင္ပါတယ္။ ကေနဒါႏုိင္ငံမွာ ဆိုရင္ ဆႏၵျပပြဲ ျပဳလုပ္ဖို႕ (၂၁)ရက္အထိ ႀကဳိတင္တင္ျပရတာ ရွိပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က မဟုတ္ဘဲ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီေတြကေန ျမဳိ႕ေတာ္သန္႕ရွင္းမႈကို ထိခိုက္ေစတဲ့အတြက္ ပိတ္ပင္ တာမ်ဳိးေတြ အေမရိကန္မွာ ရွိေနပါတယ္။ စေကာ့တလန္နဲ႕ ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံေတြမွာ ျမဴနီစပယ္ အာဏာပိုင္ေတြကို တင္ျပရျပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ ေဒသဆိုင္ရာရဲတပ္ဖြဲ႕ကို တင္ျပရတာ ေတြ႕ရွိပါတယ္။ ကေနဒါနဲ႕ အေမရိကန္ႏုိင္ငံေတြမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ စီးပြားေရး အရင္းအျမစ္ေတြကို ထိခိုက္ျခင္း ရွိ-မရွိကို အေျခခံျပီး အခ်ိန္နဲ႕ ေနရာကို ခြင့္ျပဳေပးၾကတာ ရွိပါတယ္။ နယူးေယာက္ျမဳိ႕ေတာ္မွာဆိုရင္ ကုသမဂၢ အေဆာက္အဦေရွ႕မွာ ျဖတ္ျပီး ဆႏၵျပတာကို ပိတ္ပင္ထားပါတယ္။ ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ လႊတ္ေတာ္နဲ႕ အစိုးရရုံးေတြလို အေရးႀကီးတဲ့ေနရာေတြမွာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခြင့္ ပိတ္ပင္ထားပါတယ္။ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံမွာဆိုရင္လည္း ႏိုင္ငံ့အႀကီးအကဲေတြ၊ အေရးႀကီးႏိုင္ငံျခားဧည့္သည္ေတြကို ဆႏၵမျပႏုိင္ ေအာင္ ပိတ္ပင္ထားပါတယ္။ လုံျခဳံေရးကိုလည္း အထူးအားျဖင့္ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ခ်ထားေလ့ ရွိပါ တယ္။ ဒါေတြဟာ ဘာျဖစ္လို႕လဲ စဥ္းစားၾကည့္ရင္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ မျဖစ္ေပၚ ေရး၊ ျပည္သူလူထုအသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကို အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အစိုးရက အဓိက တာ၀န္ရွိတာေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ျခင္း မရွိေအာင္ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္လာခဲ့ရင္ တစ္ကယ္လို႕ ထိခိုက္ဆုံးရႈံးမႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာရင္ အစိုးရေတြအတြက္ အက်ပ္အတည္းျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုအေနအထားမ်ဳိး ေရာက္ရွိလာရင္ေတာ့ လူထုအေနနဲ႕ မလုံျခဳံမႈကို အစဥ္အျမဲခံစားေနေစမယ့္ မင္းမဲ့ စရိုက္နဲ႕ ပုံပ်က္ပန္းပ်က္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိး ျဖစ္လာမွာ ေသခ်ာပါတယ္။

လြတ္လပ္မႈ အႏၱရာယ္

ျပန္ျပီး ခ်ဳပ္ရရင္ အခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ ေပးဖို႕ လိုသလို ပုံပ်က္ပန္းပ်က္ မျဖစ္ေစဖို႕ ဘယ္ ေလာက္ အထိ ထိန္းမလဲ ဆိုတဲ့အခ်က္က အေရးႀကီးပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံလို ျပႆနာေပါင္းစုံ ဗြက္ေပါက္ ေနတဲ့ ႏုိင္ငံမ်ဳိးမွာ ပုဒ္မ(၁၈) လို ကန္႕သတ္ခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ဖို႕ စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ အာဏာပိုင္ေတြ ဘက္ကလည္း ဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာအထိ ေျဖေလွ်ာ့မလဲ ဆိုတာ ၀ိုင္းစဥ္းစားဖို႕ လိုပါတယ္။ ရဲတပ္ ဖြဲ႕ဘက္က သက္သက္ညစ္တာမ်ဳိး မျဖစ္ေအာင္လည္း သတ္မွတ္အခ်က္ေတြနဲ႕ ကိုက္ညီရင္ ဆႏၵေဖာ္ ထုတ္မႈကို ျငင္းပယ္ျခင္း မရွိေစရ ဆိုတဲ့ ျပဌာန္းခ်က္မ်ဳိး၊ အခ်ိန္နီးကပ္ေနျပီ ဆိုလွ်င္ သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႕ ကိုက္ညီလွ်င္ အျမန္ဆုံးခြင့္ျပဳေပးရမည္ ဆိုတဲ့ ျပဌာန္းခ်က္မ်ဳိး၊ သာမန္အားျဖင့္ (၃)ရက္အတြင္း ခြင့္ျပဳေပး ရမည္ ဆိုတဲ့ ျပဌာန္းခ်က္မ်ဳိး ျပင္ဆင္ႏုိင္ပါတယ္။ အေလွ်ာ့အတင္း ေကာင္းေကာင္း လုပ္လို႕ရပါတယ္။ အလားတူပဲ ျပစ္ဒဏ္ကိုလည္း (၇)ႏွစ္ အျမင့္ဆုံးခ်မွတ္တာထက္ အမ်ားျပည္သူကို ထိခိုက္ေစတာနဲ႕ ဆက္ႏြယ္ျပီး ဘယ္ကိစၥမ်ဳိးဆိုရင္ ဘယ္ႏွစ္ႏွစ္ စတဲ့ ျပစ္ဒဏ္မ်ဳိးေတြ ျပင္ဆင္ျပဌာန္းသင့္ပါတယ္။ အဓိက အခ်က္ကေတာ့ ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းမႈမွာ ျမန္မာျပည္သူေတြ ဥပေဒနဲ႕အညီ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္မႈေတြ လုပ္ ေဆာင္ႏုိင္ဖို႕ ဥပေဒနဲ႕ ထိန္းေက်ာင္းတာမ်ဳိး ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႕ ျမန္မာျပည္သူေတြဟာ ႏွစ္ ေပါင္းမ်ားစြာ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာ ေနထိုင္လာခဲ့တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ လြတ္လပ္ခြင့္ အျပည့္အ၀ ေပးတာထက္ ေျဖေလွ်ာ့တဲ့အဆင့္ကို တစ္ဆင့္ျပီးတစ္ဆင့္ ေပးအပ္သြားျပီး ဥပေဒနဲ႕အညီ ေနထိုင္ က်င့္ ၾကံႏုိင္ေအာင္ ၀ိုင္း၀န္းထိန္းသိမ္းသင့္ပါတယ္။ ပုဒ္မ(၁၈)ပယ္ဖ်က္ျခင္းရဲ႕ ေဘးထြက္ ဆိုးက်ဳိးေတြကို တစ္ ကယ္တမ္း နင့္နင့္နဲနဲ ခံစားရမွာက ဒီႏိုင္ငံနဲ႕ ဒီျပည္သူေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လူထုလႈိင္းကို မစီးဘဲ လမ္းမွန္ျပဖို႕ လမ္းမွန္ဆြဲေခၚဖို႕၊ ပုံပ်က္ပန္းပ်က္ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ေပၚမလာေအာင္ တားဆီးဖို႕ လူထုကို ဦးေဆာင္မယ့္ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြမွာ တာ၀န္ရွိတယ္ ဆိုတာကိုပဲ ေျပာပါရေစ။  


ဘုန္းေအာင္

No comments:

Post a Comment