Monday, January 13, 2014

ေဒၚစု၏ ကၽြန္းစုခရီးစဥ္ေနာက္ကြယ္မွ ဘိတ္သားတို႔၏ ေပါက္ကြဲသံမ်ား

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ 
ဥကၠဌေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ 
 ကံေမာ္-ကၽြန္းစု ခရီးစဥ္ အတြင္းမွာ 
ရန္ ကုန္ က လိုက္ပါလာတဲ့ 
 လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ဘိတ္ကလံုၿခံဳ ေ
ရး၊ျပန္ၾကားေရး အဖြဲ႕ေတြၾကားမွာ
 အဖုအ ဖိတ္ေ လးေ တြျဖစ္ခဲ့တယ္
လို႕သိရ ပါတယ္။
ရန္ကုန္ကလိုက္ပါလာတဲ့ လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕ေတြထဲမွာ အခ်ဳိးမေျပတဲ့အေကာင္ ေတြပါ လာၿပီးေဒၚေအာင္ ဆန္း စုၾကည္ရဲ႕ အနီးကပ္ လံုၿခံဳေရးမ်ား ၊အေမစုႏွင့္ တျခားတာ၀န္ရွိ သူေတြအၾကား ဘာမွမသိ လိုက္ၾကေပ မယ့္ျပႆနာ ကအေတာ္ ေလးကိုႀကီးက်ယ္ သြားတယ္လို႕သိရတယ္။ 

ရန္ကုန္က လံုၿခံဳေရးမ်ား လုပ္ရပ္ ေၾကာင့္ အေမစုရဲ႕ စည္းရံုးေရး ခရီးစဥ္ဟာ စည္းရံုးမွု မျဖစ္ေစဘဲ။ပါတီ ၀င္ေ တြ ၾကားမွာ ကို စိတ္ဓာတ္ က်မွုမ်ား ၊ေဒၚသထြက္ စရာမ်ားျဖစ္လာခဲ့ကာ တစ္ခ်ဳိ႕ ပါတီ ၀င္မ်ားမွာ ပါတီ မွႏုတ္ ထြက္ေတာ့မည္ ဟုေျပာၾကားေ နေၾကာင္းေပး ပို႕လာသည့္ မက္ေဆ့မ်ားအရ သိရွိရ တယ္ၿမိတ္ မွ လံုၿခံဳေ ရးမ်ား အေနျဖင့္အေမစု အတြက္ေန႕ မအား ညမ အားေစာင့္ၾကပ္ကာ လံုၿခံဳမွုေပးထားေ သာ္ လည္း ရန္ ကုန္မွ အေကာင္ မ်ားေရာက္လာသည့္ အခါေစ တနာ ထားကာ လုပ္ေပးထာသည့္ အရာမ်ား အား ေစာ္ ကားျခင္း၊ အေမစုစီး မည့္ေလွအား လိုက္ပါကာလံုၿခံဳေရးေဆာင္ ရြက္ေပးရ မည့္ေဒသခံမ်ားအား အ ထက္ စီးမွ စကားမ်ားေျပာ ကာေမာင္းထုတ္ လိုက္ျခင္း၊ မီဒီယာမ်ား အတြက္ လံုၿခံဳေရးႏွ င့္ျပန္ၾကားေရး မ်ား က စီစဥ္ေ ပးထာ သည္ မ်ားကို လံုၿခံဳေရးဟု အေၾကာင္းျပ ကာခရီုနိ မီဒီယာ မ်ားျဖစ္ေသာ ဒီလွုိုင္းႏွင့္ SKY NET မ်ား ကိုေလွေ ပၚသို႕ေခၚတင္သြားျခင္း၊ လမ္းခရီး တစ္ေလ်ာက္ မီဒီယာေလွ အား ေစာင့္ ဆိုင္းျ ခင္း မရွိဘဲ အျမန္ေရယာဥ္ကို အရွိန္ႏွင့္ေမာင္းခိုင္းကာ ကံေမာ္ကၽြန္း တြင္ မည္သည့္ မီဒီယာႏွင့္ ရိုက္ကူးေ ရး မပါ ( ခရီုနီမီဒီယာမ်ား မွလြဲၿပီး ) ပဲ အေမစု ၏ေဟာေျပာပြဲအား လုပ္ေစျခင္း၊ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္မွ အျပန္ တြင္ အျမန္ေ ရ ထဲ သို႕ အဆိုပါ ခရိုနီမီဒီယာ မ်ားသာ၀င္ခြင့္ေပးကာ က်န္မီဒီယာမ်ား အားသူေတာင္းစား သဖြယ္ ဆက္ ဆံျခင္း ( တစ္ကယ္ေတာ့ သူေတာင္းစားမွာ ရန္ကုန္ မွလိုက္ ပါလာေသာ အေကာင္ မ်ား သာျဖစ္ပါ တယ္ဥပဒိရုပ္မ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ မည္သူမဆို သိႏိုင္ေၾကာင္းၿမိဳ႕ သူ/ သားမ်ားၾကား မွာေ၀ဖန္မွု မ်ားရွိေန သည္။ )

စသျဖင့္ ခရိုနီမီဒီယာ မ်ားအား အေလးေ ပးကာ လံုၿခံဳေရး မပီသစြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ ေၾကာင္းသိရ ပါ တယ္။ဦးေစာ ဂ်က္ၿခံ၀င္း အတြင္း အေမစု မိန္႕ ခြန္းေျပာၾကားေန စဥ္ အဲဒီရန္ကုန္က လံုၿခံဳေရးမ်ားဆို တဲ့ အေကာ င္ေ တြၾကား ကေနေ စာက္ရည္မူး တစ္ေကာင္တက္ လာတာကို မသိလိုက္ေၾကာင္း သိရတယ္။အဲဒီေစာက္ ရည္ မူး ကအေမစုအနား ကိုေရာက္ေတာ့မွာ ဟိတ္ဟန္လုပ္ကာ ရပ္ေနေသာ သူေတာင္း စားထမင္း ၀မ်ား က သိ လိုက္ကာ ရုတ္ပ်က္ ဆင္းပ်က္စင္ေပၚတြင္ ထိုးလားႀကိတ္ လားလုပ္ၾကေတာ့ေၾကာင္း သိရတယ္။ အေမ စုမွ ၀င္တားလိုက္ေတာ့ မွၿငိမ္သြား ၾကၿပီး အဲဒီတ က္လာေသာ အမူး သမား မွာ လည္း အေမစု ကိုေလးစား ၾကည္ ညိဳ လြန္းအားႀကီးကာ ေခါင္းစည္း လက္ေဆာင္ လာေပးေၾကာင္း သိရေ တာ့တယ္။

ေခါင္း စည္းေနရာမွာ တစ္ခုခု ပါလာလို႕ကေတာ့ အေမအတြက္ မေတြးရဲ စရာေပါ့။ ကဲမင့္တို႕ လံုၿခံဳေရး ဆိုတာ ဘာေတြ လည္း.. ဘိတ္ ကိုေစာက္ခ်ဥ္လို ႕သေဘာထား ေနတဲ့ အဲဒီအေကာင္ေတြေၾကာင့္ ယခု ခရီးစဥ္ အတြင္း ပါတီ၀င္မ်ားၾကားမွာ စိတ္ ဆင္းရဲ စရာမ်ားျဖစ္ လာကာ ပါတီ မွႏုတ္ထြက္ေတာ့မည့္ သူမ်ားလည္း ရွိလာ ေၾကာင္း သိရတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ကလည္းေ နရာလိုေသာေ ၾကာင့္လုပ္ေ နသူမ်ား ရွိေန သလို တစ္ခ်ဳိ႕ကလည္း အေမစုမ်က္ႏွာ ကေလးတစ္ခု တည္းေၾကာင့္လုပ္ေနသူ မ်ားလည္း ရွိေနေၾကာင္း သိရတယ္။ 

တစ္ကယ့္ကို အျဖဴထည္ျဖင့္ ကူညီလုပ္ကိုင္ ေပးေနသူမ်ား ဟာမင့္တို႕ သူေတာင္းစား ထမင္း၀မ်ားေၾကာင့္ စိတ္ဓာတ္ က်ဆင္း ကာ ပါတီအလုပ္မ်ား ရပ္နားေတာ့မည္လို႕ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနပါတယ္။ မိမိ ေဒသမွ လမ္းေၾကာင္း အေနထားမ်ား ကိုေဒသခံမ်ားမွ လြဲၿပီးမည္သူမွ် ကၽြမ္းက်င္ မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ရန္ ကုန္ လံုၿခံဳေရး လို႕ အမည္ တပ္ထားတဲ့ မီဒီယာ ခရိုနီမ်ား အတြက္ လမ္းေၾကာင္း ရွင္းေပးရတဲ့ သူေတာင္း စား မ်ားေ ၾကာင့္ေဒသခံ မ်ားကို မ်ား စြာေစာ္ကား ရာၾကေနေၾကာင္း သိရတယ္။ အဲဒီသူေ တာင္စား လို႕ ပဲေခၚေခၚ မီဒီယာ ခရိုနီမ်ားအတြက္ လမ္းေၾကာင္းရွင္းေပး ရတဲ့လဒေတြ ပဲေခၚ အဲဒီအဖြဲ႕ ကို အဓိက ဦးေဆာ င္ေန သူႏွစ္ေယာက္ ကေတာ့ ျမင့္ေဌးဆိုတဲ့ သူေတာင္စားႏွင့္ သန္းထြန္း ဆိုတဲ့ လဒႏွစ္ေ ကာင္ျဖစ္ေ ၾကာင္း ဓာတ္ပံုႏွင့္ တကြေပးပို႕လာတဲ့အ တြက္ News 0f Myeik ကေနျပန္တင္ေပး လုိက္ပါတယ္။ 
အဲဒီသတင္းေ တြလည္း ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မတို႕ ကိုယ္တိုင္မရွိႏိုင္ေသာ္ လည္းၾကားသိၿပီးျဖစ္ တဲ့အ တြက္ တင္ေပး လိုက္ျခင္းျ ဖစ္ပါ တယ္။ ဘာမွ နားမလည္ ပဲေဒသခံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေ ဆာင္ ရြက္ျခင္းမရွိ ဘဲေ စာက္ တလြဲ လုပ္သြားသည္မ်ားကို ပါတီ၀င္မ်ား ကအံႀကိတ္ မွိတ္ကာ လိုက္ လံၿပီးအေနာက္ ကေဆာင္ ရြက္ေ ပး ခဲ့ရတာကိုအဲဒီ သူေတာင္းစား ထမင္း၀မ်ား မသိလိုက္ၾကေၾကာင္း သိရတယ္။ အေမစုႏွင့္အနီး ကပ္ လံုၿခံဳေ ရး မ်ား ကိုဘိတ္သူ/သားမ်ား အေနျဖင့္ရွိရင္း စြဲေလး စာစိတ္ ကေလး မွာနည္းနည္း မွေလ်ာ့ သြားျခင္း မရွိဘဲ. .ေ နာက္ေနာင္ အေမစုရဲ႕ လမ္းေၾကာင္း` ခရီးလမ္း တစ္ေလ်ာက္မွာ မည္သည့္ၿမိဳ႕၊ မည္ သည့္ေဒသ မဆိုသြားေရာက္ ပါ ကအဲဒီမီဒီယာခရိုနီလမ္းေၾကာင္းရွင္းရေသာ၊ အေမ အတြက္ လံုၿခံဳေရး ဟုအေၾကာ င္းျပ ကာသူေတာင္းစား ထမင္း၀အလုပ္ကို သာအေလး ထားေသာ ျမင့္ေဌးႏွင့္ သန္းထြန္း ဆိုေသာ လ ဒႏွစ္ေကာင္အား လားပင္စင္ေပးပါ ရန္သင့္ေတာ္ၿပီျဖစ္ေ ၾကာင္း ဘိတ္သူ/ဘိတ္သား မ်ားမွ အေမ ကိုေတာင္းဆို လိုက္ပါတယ္...

ဓာတ္ပံုကေတာ့ ျမင့္ေဌးႏွင့္သန္းထြန္းဆိုတဲ့လဒႏွစ္ေကာင္ပံုပါ..အဖြဲ႕ခ်ဳပ္တိုက္ပံုကိုမွအားမနာ..

No comments:

Post a Comment