Wednesday, January 8, 2014

FB သတင္းမ်ား ဝီရသူကုိယ္တုိင္ ေရးသားသည္

 
FB သတင္းမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ 
စာမူမ်ားကုိ ဝီရသူကုိယ္တုိင္
 ေရးသားပါတယ္။ဝီရသူမဟုတ္
လွ်င္ကေလာင္ အမည္မ်ားပါပါ
တယ္။ဥပမာဇာနည္ဘြား 
(NLDေဟာင္း)၊ဒုိင္းမြန္းေရႊၾကည္
(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသံတမန္ကြန္ယက္) 
စသည္တုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဝီရသူေနာက္ကြယ္မွာ ပါတီ၊ခရုိနီ၊လူအုပ္စု၊သံဃာအုပ္စု
မည္သူမွ်မရွိပါ။ဝီရသူကုိဝန္းရံေနသူမွာေထာင္ထြက္ ဦးဇင္းေလးမ်ားႏွင့္ လူပ်ံေတာ္အခ်ဳိ႕ျဖစ္ပါ တယ္။ NLD မွေဒၚႏွင္းပပႏွင့္ေဒၚၾကည္ၾကည္မာ တုိ႔ကေတာ့ နဂါး နီစုဘူးအသင္းကုိ တာဝန္ယူ ပါတယ္။ မိမိေနာက္မွာ ဖြတ္တစ္ေကာင္မွ မရွိသလုိ ေသြးစုတ္ ဖုတ္ေကာင္ေတြ လည္း လံုးဝမရွိပါ။
အကဲဆက္သည့္ ……………….. စာသားမ်ားကုိ ဝီရသူကုိယ္တုိင္ ေရးသားေၾကာင္း တာဝန္ယူပါ တယ္။
အကယ္၍ စစ္ေဆးေမးျမန္းလုိသူမ်ား၊ လက္ေတြ႔ေလ့လာလုိသူမ်ား ရွိပါက အစုအဖြဲ႔အလုိက္ စံုစမ္းႏုိင္ပါ တယ္။ စံုစမ္းၿပီးလွ်င္ “အေျဖ” ကုိ အမ်ားသိေအာင္ ခ်ျပေပးဖုိ႔ေတာ့ တာဝန္ယူရပါ မယ္။
ေလာေလာဆယ္ ဝီရသူ၏ လက္ေရးမူအခ်ဳိ႕ကုိ နမူနာ တင္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ ထုိထုိသုိ႔ေသာ သံသယကုိ လက္သီးပုန္းထုိးျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ၊ အတိအလင္း ထုတ္ေဖာ္ေရးသားေပးတဲ့အတြက္ V.W.J. ကုိ ေက်းဇူး တင္ေနမိပါတယ္။

ဦးပဥၥင္း
ဝီရသူ (မစုိးရိမ္)
6.1.2014
12:13 PM

“အရွင္ဝီရသူ”
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဒသအခ်ဳိ႕တြင္ ဘာသာေရးအသြင္ေဆာင္ ပဋိပကၡမ်ားခပ္စိပ္စိပ္ျဖစ္ပြားခဲ့ခ်ိန္တြင္ကမၻာေက်ာ္ TIME Magazine ႀကီးက “The face of Buddhist Terror” ဟု မ်က္ႏွာဖံုးတပ္ ေဖာ္ျပခံရ မႈေၾကာင့္ ျမန္မာ တြင္သာမက ကမၻာကပါ အထူးစိတ္ဝင္စားျခင္းခံရသူ ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းေတာ္ မႏၲေလးၿမဳိ႕ မစုိးရိမ္တုိက္ သစ္ နာယကဆရာေတာ္တစ္ပါးျဖစ္သည့္ အရွင္ဝိစိတၱာဘိဝံသ (ေခၚ) အရွင္ဝီရသူကုိ The Voice Weekly အေနႏွင့္ ၎၏ဘာသာေရးအယူအဆ ၊ ႏုိင္ငံေရး ခံယူခ်က္ႏွင့္ ေဟာေျပာမႈမ်ားကုိ သေဘာတူျခင္း မတူျခင္းထက္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းရွိ နယ္ပယ္အသီးသီးသာမက ျပည္ပမီဒီယာမ်ားအထိပါရုိက္ခတ္ မႈႀကီးမားသြားေစရန္စြမ္းေဆာင္ ႏုိင္သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ယခုႏွစ္အတြင္းထူးျခားထင္ရွားသူတစ္ဦး အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

ဆရာေတာ္အရွင္ဝီရသူမွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ဘာသာျခားမ်ား ထိမ္းျမားလက္ထပ္မႈကုိ ကန္႔သက္ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ “မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒ”ေပၚထြက္လာေရး ဦးေဆာင္ ႀကဳိးပမ္းေနသူ တစ္ဦးျဖစ္ သည့္ အျပင္ ကမၻာကေစာင့္ၾကည့္ခံထားရသည့္ “၉၆၉” လႈပ္ရွားမႈတြင္ ေရွ႕တန္းက ပါဝင္ေနသူ တစ္ဦးျဖစ္ သည္။

အထူးသျဖင့္အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္ပတ္သက္၍အကဲဆက္သည့္ ေဟာေျပာေရးသားမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ားက သားေကာင္တစ္ဦးသဖြယ္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးသားေဖာ္ျပခံရသည့္ News Maker တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။

ေက်ာက္ဆည္ဇာတိအရွင္ဝီရသူမွာပရိယတၱစာေပအားျဖင့္တိပိဋကစာေမးပြဲမ်ားေနာက္ဒုတိယ ေျဖဆုိေအာင္ျမင္ရန္ အခက္ခဲဆံုးဟုသတ္မွတ္ခံရသည့္ပရိယတၱိသာသနဟိတ(သက်သီဟ)စာေမးပြဲကုိထူးျခားစြာ ေျဖဆုိေအာင္ျမင္ၿပီး “အဘိဝံသ”ဘဲြ႔ ရရွိသူျဖစ္သည့္အျပင္ရဟန္းရွင္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးက ေလးစားၾကည္ညဳိရသည့္မႏၲေလးၿမဳိ႕ ရွိနာမည္ေက်ာ္မစုိးရိမ္တုိက္သစ္ကဲ့သုိ႔ ေက်ာင္းတုိက္မ်ဳိးတြင္အသက္ငယ္ရြယ္သူနာယကအဆင့္ဆရာေတာ္ တစ္ပါးအျဖစ္ သာသနာ့ဦးေသွ်ာင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ အေရးေပးဆက္ဆံမႈကုိ ခံယူထားရသူ တစ္ဦးျဖစ္ သည္။

ယခင္၂ဝဝ၃ခုႏွစ္ကတပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရးက ေခတၱဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရကာကုိးႏွစ္အၾကာ၂ဝ၁၂ခုႏွစ္ က ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာၿပီး ေနာက္ပုိင္းအရွင္ဝီရသူ၏ပုဂၢဳိလ္ေရးအျမင္ႏွင့္ဗုဒၶဘာသာ၏အျမင္သေဘာ ထားကုိ ဘာသာျခားမ်ားႏွင့္ ျပည္ပပုဂၢဳိလ္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက ေရာေထြး မွတ္ယူမႈမ်ားလည္း ႀကဳံေတြ႔ ရသည့္ အနက္ TIME Magazine ၏ ေရးသားေဖာ္ျပမႈမွာ အထင္ရွား ဆံုးျဖစ္သည္။

အစၥလာမ္မစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ (OIC) ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ရံုးစုိက္လာမည့္အေရး ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပခဲ့သူ၊ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာမွ တစ္ဆင့္ ၎ကုိယ္တုိင္ေလာ၊ ၎၏ေနာက္ကြယ္ရွိ အုပ္စုကေလာ ကြဲျပားစြာမသိႏုိင္ေသာအကဲဆက္သည့္လူမ်ဳိးေရး၊ဘာသာေရးဆုိင္ရာမွတ္ခ်က္စာသားမ်ား ေရးသားေဖာ္ျပေနသူ၊ တစ္ၿပဳိင္နက္တြင္ ဘာသာေပါင္းစံုခ်စ္ၾကည္ေရး စည္းရံုးမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနသူ၊ ဘာသာေရးမၿငိမ္သက္မႈ မ်ားကုိ ျပည္တြင္းမြတ္ဆလင္ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ပူးတြဲ၍ ကူညီထိန္းသိမ္းေနသည္ဟု ၎ကုိယ္တုိင္ေျပာ ဆုိထားသူ စသည့္ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားေၾကာင့္ အရွင္ဝီရသူကုိ ယခုႏွစ္အတြင္း ထူးျခားထင္ရွားသူ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

The Voice Weekly (6.1.2014) ထုတ္ဂ်ာနယ္ အခ်ပ္ပုိ ©မွာ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

Wira Thu

No comments:

Post a Comment