Thursday, January 2, 2014

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေရဒီယိုမွတစ္ဆင့္ ျပည္သူမ်ားသို႔ ေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္း(၂.၁.၂၀၁၄)

မိဘျပည္သူမ်ား ခင္ဗ်ား
ယခုလ ေရဒီယိုကေန ျပည္သူလူထုထံ ဆက္သြယ္ေျပာ ၾကားတဲ့ အစီအစဥ္မွာ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ထြန္း ေန တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ တဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ ရဲ႕ သေဘာထားႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားရင္း အစျပဳသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုန္လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာ့ လူ႔အဖြဲ႔အည္း အဓိကရရွိခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္ထြန္း တိုးတက္မႈ ကေတာ့ မတူညီတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြ အခ်င္းခ်င္း ၾကားမွာ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေရး နည္းလမ္းမ်ားကို ေရွာင္ ရွားႏိုင္ခဲ့ၿပီး ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကို ေဆြးေႏြး ညွိႏွိဳင္းျခင္း နည္းလမ္းနဲ႔ ႀကိဳးပမ္းေျဖရွင္း ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈသစ္တစ္ရပ္ကို အသင္ဝင္ ရွင္သန္ေစခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိစၥရပ္ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္စဥ္ဟာ အားေကာင္း ခိုင္မာလာခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တစ္ခုကို လေပါင္း(၃၀)ေက်ာ္ၾကာ အတူတကြျဖတ္သန္းၿပီးခ်ိန္မွာ ယခင္က အခ်င္း ခ်င္းၾကား မွာ ရွိခဲ့တဲ့ သံသယႀကီးမႈေတြ၊ မယုံၾကည္မႈေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ႏို္င္ခဲ့ျခင္းသည္ပင္လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလုံးႀကိဳးစား ေဖာ္ေဆာင္ေနၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈသစ္တစ္ရပ္ရဲ႕ ေအာင္ျမင္ မႈမွတ္တိုင္မ်ားအျဖစ္ သက္ေသထူ ေနတယ္လို႔ နားလည္လက္ခံထားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို စတင္ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးရလဒ္တစ္ခု ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အားလုံး ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားခဲ့ရတဲ့ (၂၇)ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲႀကီးကို ဒီဇင္ဘာလအတြင္းမွာ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားစြာ က်င္းပျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း(၄၄)ႏွစ္ၾကာမွ ျမန္မာ့ေျမေပၚမွာ ျပန္လည္က်င္းပခြင့္ရတဲ့ (၂၇)ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲႀကီးကို ယခုလို ျပည္သူေတြအားလုံး သိုက္ သိုက္ဝန္းဝန္းနဲ႔ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္လည္း ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အဝန္းမွာ ဂုဏ္ သိကၡာရွိေသာ ႏိုင္ငံတစ္ရပ္အျဖစ္ ျပန္လည္ဝင္ဆံ့လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲႀကီးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကၽြန္ေတာ္အဓိက ေျပာၾကားလိုတဲ့ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ရွိပါတယ္။ ပထမတစ္ခ်က္ကေတာ့ ယခုလို အမိေျမမွာ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ လက္ခံက်င္းပခြင့္ရတဲ့ ၿပိဳင္ပြဲႀကီး မွာ ႏိုင္ငံရဲ႕ ေဒသအသီးသီးက တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံပါဝင္တဲ့ အားကစားသမားမ်ားဟာ ထိုက္တန္ တဲ့ ဆုတံဆိပ္ေတြနဲ႔ ေအာင္ပြဲေတြရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ အမ်ိဳးသားေရး တာဝန္ေက်မႈ တစ္ရပ္ အျဖစ္ ေမာ္ကြန္းတင္ လိုပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွာရွိၾကတဲ့ ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီအေန နဲ႔ေရာ ျပည္ပမွာ ေရာက္ရွိေနၾကတဲ့ ျမန္မာျပည္သူေတြအားလုံးပါ သက္ဆိုင္ရာက႑အသီးသီးမွာ ပါဝင္အားျဖည့္ပံ့ပိုးေပးခဲ့ၾကတာေၾကာင့္ဒီလိုဆုတံဆိပ္ေတြရရွိလာဖို႔ႀကီးမားတဲ့တြန္းအားေတြ  ျဖစ္ေစ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ေလးေလး နက္နက္ ယုံၾကည္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အာကစား ပြဲေတြရဲ႕ အႏိုင္အရႈံးရလဒ္ေတြထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံအတြက္ ပိုမိုတန္ဖိုးႀကီးတဲ့ အက်ိဳးရလာဒ္ကေတာ့ ျမန္မာတစ္မ်ိဳးသားလုံးရဲ႕ စုစည္းမႈအားကို ျပသႏိုင္ခဲ့ျခင္း ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယအေနနဲ႔ ေျပာၾကားလိုတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ဒီအားကစားပြဲေတာ္ႀကီး ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ပါဝင္တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတဲ့ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္း လူငယ္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအားကစား ပြဲေတာ္ႀကီးကေန ေစတနာ့ဝန္ထမ္း လူငယ္ေတြ ပဲ  ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအားကစားပြဲေတာ္ႀကီးကေန ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလူငယ္ေတြ အေနနဲ႔ ရရွိလိုက္တဲ့ အနစ္နာခံမႈ၊ ပရဟိတစိတ္ရွိမႈ၊ တာဝန္ယူလိုစိတ္ရွိမႈ၊ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ေဆာင္ရြက္ တတ္မႈ၊  ႏိုင္ငံ တကာႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တတ္မႈ စတဲ့ အေတြ႔အႀကံဳေတြဟာ တိုင္းျပည္အနာဂတ္ တည္ေဆာက္ေရးမွာ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေရွ႕ေတာင္အာရွ အားက စားၿပိဳင္ပြဲႀကီးကေန မိမိတို႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းေတြအတြက္ ဂုဏ္ယူၾကရမွာျဖစ္ၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ား ကိုလည္း သင္ခန္းစာယူ ျပင္ဆင္ သြားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တဆက္တည္းမွာပဲ မိမိတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္အလဲမ်ားကို ေလ့လာသုံးသပ္ၾကည့္မယ္ ဆိုပါ က ၂၀၀၈ ဖြဲ႔အစည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ မူေဘာင္မ်ားထဲက အစျပဳေပၚေပါက္လာတဲ့ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွား ခြင့္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုအသီးသီးက အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ိဳးနဲ႔ ထိေရာက္စြာ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတဲ့ အတြက္ အခ်ိန္တိုအတြင္း အဆင့္ဆင့္ တက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို ေတြ႔ျမင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုအေျခအေနသစ္တစ္ရပ္ကို ပကတိအရွိတရားအျဖစ္ မွတ္ယူၿပီး ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ ပိုမိုအသက္ဝင္လာေစေရး အတြက္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား ပိုမိုပါ ဝင္လာေစေရး၊ ျပည္သူမ်ားအားလုံး ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ား ပိုမို ရရွိလာေစေရးတို႔ကို အတူတကြ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အထက္ပါ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအက်ိဳးဆက္အေနနဲ႔ မိမိတို႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း အျပဳသေဘာ ေဆာင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးျငင္းခုံေဆြးေႏြးညွိႏွိဳင္းျခင္းဓေလ့ကို အားေကာင္းရွင္သန္ လာေစခဲ့ပါတယ္။ ဒီကိစၥရပ္မ်ားကို သက္ေသထူတဲ့အေနနဲ႔ မိမိတို႔ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအခက္ အခဲ အၾကပ္အတည္းမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို နားလည္မႈရွိရွိ၊ စိတ္ေစတနာမွန္မွန္ျဖင့္ ခက္ခဲ စြာေက်ာ္ျဖတ္ ခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ ရရွိတဲ့ အက်ိဳးရလာဒ္ကေတာ့ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိစၥ ကဲ့သို ႔ေသာ ႏိုင္ငံေရးစိန္ေခၚမႈမ်ိဳးကို ျပည္သူလူထု အၾကားမွာ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံ လာႏိုင္သည္အထိ ႏိုင္ငံေရးတုိုးတက္မႈေတြ ရွိလာပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုအသီးသီးရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ေတြ႔ရွိလာရၿပီ ျဖစ္ပါ တယ္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳ ပါတီစုံမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ တပ္မေတာ္ သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ေသာ “အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ေလ့လာသုံး သပ္ေရးေကာ္မတီ” ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး လူထုလူတန္းစားအသီးသီး၊ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးရဲ႕ သေဘာ ဆႏၵမ်ား ရယူေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔လည္း ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျပင္ ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ေကာ္မတီ ကို ေပးပို႔ထား ၿပီး  ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။
တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အဓိကက်တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစု တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ NLD ပါတီ အပါအဝင္ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားဟာလည္း ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လူထုေတြ႔ဆုံပြဲမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို အားသြန္ ခြန္စိုက္ ေဆာင္ရြက္ေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ယခုလို ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို လြတ္လပ္ပြင့္လင္း စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခြင့္ရွိျခင္းကပင္ မိမိတို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးရင့္က်င္မႈေရခ်ိန္ ျမင့္တက္ လာေၾကာင္းကို ညြန္ျပေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီနဲ႔ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕ သေဘာဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ေဆြးေႏြး မႈမ်ား ကို သတင္းမီဒီယာမ်ိဳးစုံကစလို႔ အင္တာနက္ လူမႈကြန္ယက္မ်ားအထိပါ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို ေဆြးေႏြး ခြင့္ ရွိေနျခင္း ကလည္း အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ျဖစ္ထြန္းမႈဟု ဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေခတ္မီတဲ့ ဒီမိုကေရစီလူ႔ဖြဲ႔အစည္းကို တည္ေဆာက္ရာမွာ အေရးအႀကီးဆုံး သြင္ျပင္လကၡ ဏာျဖစ္ တဲ့ ႏို္င္ငံေရး ကို လြတ္လပ္စြာ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံမႈမ်ား အားေကာင္းေမာင္းသန္ျဖစ္လာျခင္းကို ကၽြန္ေတာ္ တို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ အထင္အရွား ေတြ႔ျမင္ေနရၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖြဲ႔အစည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးလည္း ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ သေဘာထားရပ္ တည္ ခ်က္ အခ်ိဳ႕ကို ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ အသက္ဝင္တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ကို ပိုင္ဆို္င္ဖို႔ဆိုရင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္လုံးရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားနဲ႔ သဟဇာတ ျဖစ္ေအာင္ အေျခအေန အခ်ိန္အခါအလိုက္ ျပင္ဆင္ေရးသားရမယ္ဆိုတဲ့ အေျခခံမႈကို ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဆုပ္ကိုင္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီးလည္း ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အဓိက အစိတ္အပိုင္း သုံးခုရွိတယ္လို႔ ရႈ႕ျမင္ပါတယ္။ ပထမပိုင္း ကေတာ့ လက္ရွိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးပမ္းတည္ေဆာက္ေနရတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို အေျချပဳတဲ့၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးအတြက္ မျဖစ္မေန ျပဳလုပ္ၾကရမယ့္၊ ႏိုင္ ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ ကေန ေပၚေပါက္လာမယ့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတြက္ လိုအပ္သလို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊  ျဖည့္စြ္ေရးသားျခင္းေတြ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အပိုင္ျဖစ္ပါတယ္။
ဒုတိယအပိုင္းကေတာ့ မိမိတို႔ တည္ေဆာက္လိုတဲ့ ပြင့္လင္းလြတ္လပ္တဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ ပီျပင္ လာေစေရး အတြက္ လိုအပ္မယ့္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ား၊ တန္ဖိုးမ်ား ျပည့္မီလာေစဖို႔ လိုအပ္သလို ျပင္ဆင္ရမည့္ အပိုင္ဆိုၿပီးေတာ့ ခြဲျခားေတြ႔ျမင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းမ်ား၊ တန္ဖိုးမ်ားျပည့္မီေအာင္ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ လုပ္ေဆာင္ရာမွာ ႏိုင္ငံေရးမွာ ပါဝင္ပတ္ သက္သူ အားလုံးရဲ႕ အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားမႈ၊ ဥာဏ္ပညာ ၾကြယ္မဝမႈႏွင့္ စိတ္ရင္းေစတနာ မွန္ကန္ မႈ တို႔က အဆုံးအျဖတ္ ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တတိယပိုင္းကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္မႈအတြက္ လိုအပ္မည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ကိစၥရပ္ပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ သေဘာထားကေတာ့ မည္သည့္ျမန္မာႏိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသားတစ္ဦးကိုမွ် ျမန္မာႏိုင္ ငံကို ႏိုင္ ငံေရး အရ ဦးေဆာင္ႏိုင္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္တာျမစ္တာမ်ိဳး မျဖစ္ေစလိုတဲ့ ႏိုင္ငံေရးေစတနာရွိသလို တစ္ဖက္ကလည္း မိမိတို႔ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ မိမိတို႔ႏို္င္ငံရဲ႕ အခ်ိဳပ္အခ်ာအာဏာ တည္တံ ခိုင္ၿမဲေရးကို မထိပါးေစမည့္ သင့္တင့္ ေလ်ာက္ပတ္ တဲ့ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္သည့္ အေျခခံမႈမ်ား ရွိရန္လည္း လိုလားပါတယ္။ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဝိေရာဓိမ်ား ကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာမွ ႏိုင္ငံေရးအၾကပ္အတည္းတစ္ခုဆီသို႔ဦးတည္မသြားေစႏိုင္ဖို႔အတြက္ ႏိုင္  ငံေရးေရြးခ်ယ္မႈ မွန္ကန္ေစဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလုံးမွာ တာဝန္ရွိ ပါတယ္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ကို အေျချပဳတဲ့ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ လိုအပ္တဲ့ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရာမွာ မိမိတို႔အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈအေပၚ အေျခခံတဲ့ ေဆြးေႏြးညွိႏွိဳင္းမႈေတြ၊ ထားရွိႏိုင္မယ့္ သေဘာထားႀကီး မႈေတြ၊ ေတာင္းဆို မႈေတြကို အျပန္အလွန္ နားလည္ လက္ခံေပးႏိုင္တဲ့ အေျခအေနေတြ၊ ဒါေတြက အဆုံးအျဖတ္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တဆက္တည္းမွာပဲ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္း မ်ား၊ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း အာ လုံးတို႔ စိတ္ရင္းေစတနာမွန္ျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနမႈကို ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ အထူးဂုဏ္ယူ ဝမ္းေျမာက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ယခုလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ အေသးစိတ္ ညွိႏွိဳင္းမႈမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္ၿပီး မ်ားမၾကာမီကာလတြင္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပြဲမ်ား စတင္ႏိုင္ရန္ကိုလည္း ေတြ႔ျမင္လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။
လာမည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ႀကီးမားတဲ့တာဝန္ႀကီးတစ္ခုကေတာ့ အာဆီယံဥကၠဌ အျဖစ္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား ပါဝင္တဲ့အဖြဲ႔အစည္းႀကီးကို ဦးေဆာင္ဦးရြက္ ျပဳရမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ေဒသ တြင္း ႏိုင္ငံတကာ ကိစၥရပ္မ်ား တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆက္ႏြယ္မႈ တိုးလာျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ အေျပာင္းအလဲနဲ႔ အာရွေဒသနဲ႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား၏ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခုံတြင္ အေရးပါျမင့္တက္ လာျခင္းတို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အာဆီယံဥကၠဌအျဖစ္ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳရမယ့္ အခ်ိန္မွာ မိမိတို႔၏ ဦးေဆာင္မႈ တာဝန္ကို ပိုမိုအေရးႀကီးလာေစမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ (၂၇)ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲႀကီးမွာ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး ပူးေပါင္းပါဝင္မႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့သလို အာဆီယံဥကၠဌတာဝန္ကိုလည္း ႏိုင္ ငံေရးအင္အားစုမ်ားအားလုံးႏွင့္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံး အတူတကြ ပူးေပါင္းပါဝင္ၿပီး ေအာင္ျမင္ စြာ ထမ္းေဆာင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အာဆီယံဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ ယူခ်ိန္မွာ အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသ၏ အက်ိဳးကို သယ္ပိုးခြင့္ရမွာ ျဖစ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ပုံရိပ္ကိုလည္း ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားၾကားမွာ ျမွင့္တင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ စတင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ေန႔မွစၿပီး ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံးရဲ လိုလား ခ်က္ မ်ားကို ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထုိက္တဲ့အေျခအေနနဲ႔ လက္ေတြ႔ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနႏွစ္ရပ္အၾကား သဟဇာတ ျဖစ္ေအာင္ တစိုက္မတ္မတ္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။

သဟဇာတျဖစ္ေရးဆိုရမွာလည္း လက္ရွိႏို္င္ငံေရးအေျပာင္းအလဲနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ ရွင္သန္ခိုင္ မာေရး၊ ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈ ရွိေရးႏွင့္ ညင္သာေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကု မ်ိဳး ဆက္္သစ္မ်ားသို႔ လက္ဆင့္ကမ္းႏိုင္ေရးအတြက္ အစဥ္ႏွလုံးသြင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေတာင္းဆိုးခ်က္မ်ား အတြက္လည္း အဖြဲ႔အစည္းေပါင္းစုံကို အစဥ္တံခါးဖြင့္ လက္ခံေတြ႔ဆုံခဲ့ပါတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရး ေဆာင္ ရြက္တဲ့ေနရာမွာ မတူညီတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားရဲ႕ ကြဲျပားတဲ့ လိုလားခ်က္မ်ား၊ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို နက္နဲသိမ္ေမြ႔စြာ ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္း၊ တည့္မတ္ေပးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနရေတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုခ်င့္ခ်ိန္ ေဆာင္ရြက္ရတာေၾကာင့္ တခါတေလမွာ ႏိုင္ ငံေရး အင္အားစုအခ်ိဳ႕ရဲ႕ အားမလိုအားမရျဖစ္မႈေတြ ရွိလာတာကို သဘာဝက်တယ္လို႔ နားလည္ လက္ခံထားပါတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနေတြအားလုံးကို ႏိုင္ငံေရး အရွိတရားအေနျဖင့္ခံယူၿပီး တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ အျပန္အလွန္နားလည္မႈ စြမ္းရည္ ျမွင့္တင္ၾကဖို႔လည္း တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ သမၼတတာယန္ယူသည့္ေန႔မွစၿပီး တာဝန္ကို ေရွာင္လႊဲလိုတဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳး မရွိခဲ့သလို လက္ရွိႏိုင္ငံေရး အေျခအေနက ခြင့္ျပဳတဲ့ အတိုင္းအတာအရ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထုိက္သည့္ ႏိုင္ ငံေရးဆႏၵမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႔ျဖစ္ႏိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား အစဥ္ေပါင္းစပ္ၿပီး သဟဇာတျ ဖစ္ျဖစ္ ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ အထူးေျပာၾကားလိုသည့္ ကိစၥရပ္ကေတာ့ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္ သည့္ ႏိုင္ငံေရးဆႏၵမ်ားကို လက္ရွိႏိုင္ငံေရး အေျခအေနက ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သည္ထက္ ပိုမိုေမွ်ာ္မွန္းေဆာင္ရြက္ပါက ႏိုင္ငံေရးအၾကပ္အတည္းတစ္ခု ျဖစ္ေပၚၿပီး လက္ေတြ႔ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိ သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားပင္ ဆုံးရႈံးသြားႏုိင္သည္ကို သတိခ်ပ္ၿပီး ဥာဥ္အေျမာ္ အျမင္ရွိေသာ ႏိုင္ ငံေရးေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကရန္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုပါတယ္။

အမ်ိဳးသားျပန္လည္စည္းလုံးညီညြတ္ေရးကို ေရွ႕ရႈ႕ၿပီး လက္က်န္ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား စိစစ္ေရးေကာ္မတီရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းမႈနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ကတိေပးထားတဲ့အတိုင္း ဒီႏွစ္ကုန္မွာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ မက်န္ရွိ ေစဖို႔ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း မိဘျပည္သူမ်ားကို အသိေပးေျပာၾကားလိုပါတယ္။

လာမည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏွစ္သစ္မွာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးဟာ အေတြးသစ္၊ အျမင္သစ္မ်ားျဖင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ယခင္ႏွစ္ကထက္ တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္သြားၾကရန္ တုိက္တြန္း ေျပာၾကားရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။

မိဘျပည္သူမ်ား က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။

No comments:

Post a Comment