Friday, April 26, 2013

ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေၾကာင္းျပ တစ္ႏုိင္ငံလံုး မီးဟုန္းဟုန္းေတာက္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ား


ျပည္တြင္းေ ရး တြင္ အၾကီးက်ယ္ဆံုး ရင္ဆိုင္ရ မည့္ အေျခအေနဟာ တည္ရွိေနတဲ့ အစိုးရကို လက္နက္ ျဖင့္ ပုန္ကန္ျခား နားျခင္းဘဲ ဆိုသည္ ကေတာ့ ၂၀-၉-၁၉၄၆ခုႏွစ္တြင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္း ေရးသား သည့္ စစ္အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးဆို တာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္းပါးမွ ျဖစ္သည္။ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေျပာ သကဲ့ သို႔ လြတ္လပ္ေရး ရျပီး ၃ လ အၾကာတြင္ ကြန္ျမဴ နစ္မ်ားမွ  ဆိုရွယ္လစ္ အရိုးမ်ား ေတာင္လုိ ပံုေစရမည္ဆို၍အစိုးရကိုလက္နက္ကိုင္စတင္တိုက္ခိုက္သည္။
အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႔တို႔ ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားမွ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ မ်ားလည္း ေပၚထြက္ လာခဲ့သည္။ ထိုမီးစသည္ မည္သည့္အခါမွ် မျငိမ္းခဲ့။ကခ်င္ျပည္ နယ္ တြင္ KIA ႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ေနာက္ ပါ၀င္လာသည္က တိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္ မ်ား ေပါင္းစပ္ထားသည့္ UNFC ဆိုသည့္ အဖြဲ႔ ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္ အဖြဲ႔မွန္ သမွ်အား လိုက္လံစုစည္းသည္။ UN,US,UK အစရွိသည့္ အေနာက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ဖို႔ ၾကိဳး စားသည္။ ျငိမ္း ခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေရး ဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွ အဖြဲ႔မ်ား ဆက္တိုက္ စုစည္း လာသည္မွာ KIO ေခါင္းေဆာင္မ်ား အဓိက ပါ၀င္သည့္ UNFC သည္ တပ္ေပါင္းစု အသြင္ျဖစ္လာသည္။
တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ေကအိုင္ေအမွ လက္နက္မ်ား ျပန္လည္စုစည္း တပ္ဆင္သည္။ အရန္တပ္ အျဖစ္ ရခိုင္ တပ္ မေတာ္ အမည္ခံ AA အဖြဲ႔ လိုင္ဇာတြင္ ေခၚထားသည္။ ခံစစ္စခန္းမ်ား ျပင္ဆင္ သည္။ အနီးပတ္ ၀န္းက်င္ ေဒသမ်ားမွ လူငယ္မ်ားကို ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သည္။ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မ်ားတြင္ တပ္ မေတာ္မွ ၀င္ေရာက္ ပါ၀င္လာျခင္း မရွိေစရန္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ SSA အဖြဲ႔မ်ားျဖင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ ထားသည္။ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ား အၾကားတြင္ မည္သည့္တပ္ဖဲြ႔ကို တိုက္ခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း သတင္း မွားမ်ား ထုတ္လႊင့္ သည္။ မည္သည့္ေန႔တြင္ ဆံုးရံႈးခဲ့ေသာ ခံစစ္ စခန္းမ်ားကို ျပန္လည္ တိုက္ ခိုက္မည္လဲ။

အင္အား ေတာင့္တင္းသည့္ ၀ တပ္ဖြဲ႔သည္လည္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ အဆင့္မွ ၀ တိုင္း အဆင့္ တိုးျမွင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုေနသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ သမားရိုးက် စစ္ပြဲ တစ္ခု ဆင္ႏႊဲႏိုင္သည့္ ေျမျပင္ ပစ္ လက္နက္ၾကီး၊ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား အခ်ိန္ျပည့္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ ၀ ေဒ သ အတြင္း က်ား၊မ အမ်ိဳးသမီး အားလံုးအား တိုက္ပြဲတစ္ခု ျဖစ္လာပါက ပါ၀င္ႏုိင္ေစရန္ ေလ့က်င့္ထား သည္။ နယ္နိမိတ္ ပိုင္ဆိုင္မႈကို အေၾကာင္းျပ၍ မည္သည့္ေန႔တြင္ စတင္တိုက္ခိုက္မည္လဲ။

ျငိမ္းခ်မ္းေရး ယူသည္ဟု အေၾကာင္းျပသည့္ SSA အဖြဲ႔၏ လြယ္တိုင္းလ်န္တြင္ လူအင္အား ၈၀၀ ပါသည့္ တပ္သား သစ္ သင္တန္း ျပဳလုပ္သည္။ ယခင္ ရွိျပီးေသာ အင္အားမ်ားကို ျဖန္႔ခြဲထားသည္။ အခ်ိဳ႔ေနရာ မ်ား တြင္ ေသြးတိုးစမ္း တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသကဲ့သို႔ UNFC ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ အခြင့္အေရးမ်ား ေတာင္း ဆိုလွ်က္ ရွိသည္။ တစ္ေနရာတြင္ ျပင္းထန္ေသာ တိုက္ပြဲ တစ္ခု စတင္သည္ႏွင့္ ၄င္းတို႔ ပါ၀င္ လာမည္မွာ မလြဲပင္။

ကရင္ျပည္နယ္တြင္ေတာ့ ေကအန္ယူ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို အျပည့္အ၀ ေဖာ္ေဆာင္ မည္ဟု ကတိ ေပးထားၾကသည္။ ျပည္နယ္ တိုးတက္ ေကာင္းစားေရးကို အဓိက လုပ္ေဆာင္ မည္ ဟု လည္း ေၾကြးေၾကာ္ ၾကသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ကရင္လက္နက္ကိုင္  အဖြဲ႔မ်ား စုစည္းေရးကို ၾကိဳးစားေနသည္။ သာမန္ အခ်ိန္ တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အျပည့္အ၀ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဖယ္ဒရယ္ကို အေၾကာင္းျပဳျပီး စစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ လာခ်ိန္တြင္ အင္အားစုအားလံုး၊ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔လိုက္ ပါ၀င္လာမည္သာ ျဖစ္သည္။ ျပီးခဲ့သည့္ ကာလ ျမ၀တီျမိဳ႔တြင္း လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ လွည့္လည္သည့္ အျဖစ္က ရွိေနသည္။

ဘဂၤလီမ်ား အေရးကလည္း မေသးေပ။ ျပည္တြင္းေရး မျငိမ္မသက္ ျဖစ္သည္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ပါကစၥ တန္ တို႔မွ တစ္ဆင့္ အေထာက္အပံ့ ရထားသည့္ လက္နက္မ်ားျဖင့္ လွိမ့္၀င္လာႏိုင္သည္။ လူမ်ား အဆင္ သင့္ ရွိျပီး ျဖစ္၍ အဆင္သင့္ လက္နက္တပ္ဆင္ႏိုင္ပါက အင္အား သိန္းႏွင့္ ရွိေသာ ေၾကာက္စရာ အေ ကာင္း ဆံုး ရန္သူ ျဖစ္လာမည္မွာလဲ အေသအခ်ာ ျဖစ္သည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ေရပိုင္နက္ အျငင္းပြားမႈေၾကာင့္ ဆက္ဆံေရး တင္းမာလွ်က္ ရွိေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ UNFC ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ ထိေတြ႔ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိသည္။ တရုတ္ နယ္စပ္ အသီးသီးရွိ တို္င္းရင္း သား လက္နက္ ကိုင္မ်ား အား တရုတ္အေပၚ မွီခိုမႈ လြတ္ကင္းေစရန္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အတူ အေထာက္အပံ့မ်ားအား ေခါင္း စဥ္ အမ်ိဳးမ်ုိးျဖင့္ ေထာက္ပံ့လွ်က္ ရွိသည္။ လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုမ်ား စုစည္း၍ စစ္ပြဲမ်ား စတင္သည္ႏွင့္ ေနရာ တိုင္း၌ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ေစရန္ UNFC အား တြန္းအားေပးလွ်က္ ရွိသည္။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ား သက္ဆိုင္ရာ ေဒသအလိုက္ လူသစ္မ်ား စုျခင္း၊ ဆက္ေၾကးေငြမ်ား ေကာက္ ခံျခင္း၊ စစ္ေရး ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္မွာမူ ရွိရင္း အင္အားျဖင့္ တစ္စံု တစ္ခု ျဖစ္လာပါက တုန္႔ျပန္သြားႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္လွ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ မီးစ တစ္ခု ထေလာင္ပါက ေနရာ တိုင္း တြင္ တပ္မေတာ္မွ အခ်ိန္မီ ပါ၀င္ႏိုင္မည္ မဟုတ္။
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ဖယ္ဒရယ္ စနစ္ ေတာင္းဆိုသည္။ ကိုယ္ပိုင္  အုပ္ ခ်ဳပ္ မည္။ ကိုယ္ပိုင္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ထားမည္။ထုိေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို အတိုက္ အခံမ်ားႏွင့္ သမၼတရံုး ၀န္ ၾကီး တို႔မွ အျပည့္အ၀ ေထာက္ခံျပီး ကတိမ်ား ေပးထားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို က်င္းပ ႏိုင္ ျခင္း မရွိသကဲ့သို႔ ရုတ္တရတ္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ လာ ပါက မည္သို႔ ေျဖရွင္းမည္ ဆိုသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ ညိွႏိႈင္း တိုင္ပင္ထားျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။
ေသခ်ာသည္ကား ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္မည့္ ရက္မ်ားအား ဆက္တိုက္ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း၊  ျပည္ပ ၏ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ မ်ားလာျခင္း၊ လက္နက္ လူသူမ်ား စုေဆာင္းမႈ မ်ားလာျခင္း၊ ေလ့ က်င့္ေရး သင္ တန္းမ်ား ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံအတြင္း အစိုးရအေပၚ ဖိအားေပးႏိုင္ရန္ အဓိက ရုဏ္း မ်ား ဆက္ တိုက္ ဖန္တီးေနျခင္း တို႔သည္ကား သာမန္ အေျခအေန တစ္ခုေတာ့ မဟုတ္ ပါ။

မီးစ တစ္ခု စတင္ေပါက္ကြဲျခင္းျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး မီးဟုန္းဟုန္း ေတာက္ႏိုင္သည့္ အေျခအေန ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေပၚ စိုးရိမ္စကား ေျပာမည့္သူ၊ တုန္႔ျပန္ကာကြယ္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္မည့္သူ၊ ထုိအေျခအေန အား မျဖစ္ေပၚ ရေလေအာင္ တားဆီးမည့္သူမွာ မည္သူျဖစ္ေလမလဲ။ သမၼတၾကီး လား၊ သမၼတရံုး ၀န္ၾကီးလား၊ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌမ်ား လား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ေပလား ။ ဒါမွမဟုတ္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလး အပါ ျပည္နယ္ေျမ မ်ား မပါသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုသာ အုပ္ခ်ဳပ္ၾကဖို႔ ဆက္ျပီး ၾကိဳးစား ၾကေလ မလား။

No comments:

Post a Comment