Monday, April 29, 2013

သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ေလ့လာမႈ စတင္ေန

ရန္ကုန္တိုင္း၊ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ 
စီမံကိန္းအတြက္ သိမ္းဆည္းထားေသာ လယ္ ယာေျမမ်ားအတြက္ေလ်ာ္ေၾကးေျဖရွင္း မႈ မရွိေသးေသာ္လည္း သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ (EIA) ကို မတ္လ ၂၉ ရက္မွ စတင္ေကာက္ယူေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ Resource and Environment Myanmar ၏ ဒါရိုက္တာ ဦးဝင္းႏုိင္ထြန္း က  ေျပာသည္။
ဇီဝ မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ၊ အပင္မ်ိဳးစိတ္မ်ား ၊ စီမံကိန္းပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ေလ အရည္အေသြး၊ ေရ အရည္အေသြး၊ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး၊ အသံ

ဆူညံမႈမ်ားကို ၇ လ အတြင္း အၿပီးေကာက္ယူမည္ ျဖစ္သည္။
“အခုကေတာ့ EIA လုပ္ဖုိ႔ပဲ သေဘာတူထားေသးတယ္။ SIA ကေတာ့ မစေသးဘူးေပါ့” ဟု ၎ကဆုိသည္။
SIA (လူမႈ အက်ိဳးစီးပြားဆုိင္ရာ ေလ့လာစမ္းစစ္မႈ) ႏွင့္ HIA (က်န္းမာေရး ဆုိင္ရာ ေလ့လာ ဆန္း စစ္မႈ) ကိုပါ ဆက္လက္ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ျပီး EMP (သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ဆြဲကာအျပီးသတ္အစီရင္ခံစာကိုပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သစ္ေတာေရး ရာ ဝန္ၾကီးဌာနထံ တင္ျပသြားမည္ဟု ဦးဝင္းႏုိင္ထြန္း က ေျပာသည္။
ထိုေလ့လာမႈမ်ားလုပ္ရန္ဂ်ပန္အေျခစိုက္ ႏုိင္ငံတကာ ေဆာက္လုပ္ေရးအၾကံေပးကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Nippon Koei ကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ၿပီး ကုန္က်စရိတ္ကိုမူ မေျပာႏိုင္ေသးေၾကာင္း ဦးဝင္းႏုိင္ထြန္း က ဆိုသည္။
ထိုဇုန္သည္ ျမန္မာႏွင့္ ဂ်ပန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအစိုးရ၏ သေဘာတူညီမႈျဖင့္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီတည္ေထာင္ သြားမည္ျဖစ္သည္။ ယခုကဲ့သုိ႔ EIA ၊ SIA ၊ HIA ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ကို ေဖာ္ျပေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဝင္းႏုိင္ထြန္း က ဆိုသည္။
စီမံကိန္းအတြက္ လိုအပ္ေသာေျမမ်ားကို သန္လ်င္ျမိဳ႕နယ္မွ ၂,၆၆၅ ဒႆမ ၃၉ဧကႏွင့္ ေက်ာက္ တန္းျမိဳ႕နယ္မွ ၄,၂၃၃ ဒႆမ ၁၉ ဧကကို (ရြာ ေျခာက္ရြာထံမွ) သိမ္းဆည္းခဲ့သည္။
သိမ္းဆည္းခံ လယ္ယာမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ၊ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ေနရာႏွင့္ပတ္သက္၍ မတ္လ ၂၂ ရက္က သမၼတ အႀကံေပး ဦးျမင့္ အပါအဝင္ ဂ်ပန္သံအမတ္ ၊ JICA မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား က ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာေျဖရွင္းေပးမည္ဟု ကတိေပးခဲ့ေသာ္ လည္း ယခု အခ်ိန္ထိ အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ဆိုသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္ေန႔ကလည္း ေလ်ာ္ေၾကးေငြႏွင့္ပတ္သက္၍ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥကၠ႒ ဒုဝန္ၾကီး ဦးဆက္ေအာင္ က ညိွႏိႈင္းေပးမည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္။
“ေလ်ာ္ေၾကးကိစၥက ညိွႏိႈင္းတုန္းပဲ ရွိေသးတယ္။ ဂ်ပန္သံအမတ္နဲ႔ ဦးျမင့္ကေတာ့ ေဒသ ခံေတြ ေတာင္းဆုိတာကို အၾကမ္းဖ်င္း သေဘာတူတယ္ ေျပာတယ္။ အစိုးရဘက္ကေတာ့ ဘာတခုမွ လုပ္ေပးတာလည္း မရိွေသးဘူး” ဟု သန္လ်င္ျမိဳ႕နယ္၊ အလြမ္းဆြတ္ရြာမွ ဦးျမလိႈင္ က ေျပာသည္။
ေက်ာက္တန္းျမိဳ႕နယ္၊ ကရပ္ရြာက ဦးေအးေဌးကလည္း “အိမ္ကြက္ေပးဖို႔ ကိစၥကိုေတာ့ ဦးျမင့္က တာဝန္ ယူတယ္လို႔ ေျပာသြားတယ္။ ေလ်ာ္ေၾကးေပးဖို႔ ကိစၥကေတာ့ ျပန္တင္ျပေပးမယ္လို႔ ေျပာ တယ္” ဟု ဆိုသည္။
အဆင့္အဆင့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူျပီး အျပီးသတ္ အစီရင္ခံစာ တင္ရမည္ျဖစ္၍ ေလ်ာ္ေၾကးကိစၥ ကဲ့သို႔ျပႆနာမ်ားပါ ေျဖရွင္းႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း REM မွ ဦးဝင္းႏုိင္ထြန္း က ေျပာဆိုသည္။
“အဲဒါကေတာ့ ဒီဟာကို အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ သူနဲ႔ ေဒသခံၾကားမွာ ေျဖရွင္းရမယ့္ကိစၥေပါ့။ ဒီလိုမ်ိဳး ပေရာဂ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္တာက လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ ေဖာ္ခ်င္သလို လုပ္ခ်င္သလို လုပ္လို႔ရတာ မဟုတ္ဘူးေလ။ သူက အဆင့္ဆင့္ဆုိိေတာ့ သတင္းအခ်က္အလက္ တိတိက်က် မရဘဲ စိုးရိ္မ္သလို ျဖစ္ေကာင္းမွ ျဖစ္မယ္။ ႏုိင္ငံႏွစ္ႏုိင္ငံရဲ႕ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီနဲ႔ လုပ္မွာဆုိေတာ့ ဒါေတြကို သူတို႔ အဆင့္ဆင့္ ေျဖရွင္းပါလိမ့္မယ္” ဟု ေျပာသည္။
“သူတို႔ဟာသူတို႔ EIA ပဲလုပ္လုပ္၊ ဘာပဲလုပ္လုပ္ မုိးရြာရင္ လယ္ကေတာ့ ထြန္ရေတာ့မယ္” ဟု အလြမ္းဆြတ္ရြာမွ ဦးျမလိႈင္ က ဆိုသည္။
စီမံကိန္းကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ပထမအဆင့္ အျပီးေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး အက်ယ္အဝန္း ဧက ၅,၉၃၀ လ်ာထားထား သည္။ ပထမအဆင့္တြင္ ေမာ္ေတာ္ကားစက္ရံု၊ အီလက္ထေရာနစ္ စက္ရံုမ်ား ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ျပီး ဒုတိယ အဆင့္တြင္ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုႏွင့္ စားေသာက္ကုန္ စက္ရံုစီမံကိန္းမ်ား ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။

From : ..mizzima

No comments:

Post a Comment