Wednesday, April 24, 2013

သိမ္းသြင္းနည္း ေလးမ်ိဳး

လုဒၶံ အေတၳန ဂေဏွယ်၊
ထဒၶံ အၪၨလိကမၼဳနာ။
ဆႏၵာႏု၀တၱိယာ မူဠႇံ၊
ယထာဘူေတန ပ႑ိတံ။
အလိုရမၼက္ႀကီးေသာသူကို လက္ေဆာင္ပစၥည္းေပးျခင္းျဖင့္ သိမ္းသြင္းရာ၏။
မာန္ခက္ထန္ေသာ သူကို အ႐ိုအေသ ဆက္ဆံျခင္းျဖင့္ သိမ္းသြင္းရာ၏။
မသိမလိမၼာေသးေသာ သူကို အလိုလိုက္ေပးျခင္းျဖင့္ သိမ္းသြင္းရာ၏။
ပညာရွိကိုကား ဟုတ္တုိင္းမွန္ရာ ေျပာဆိုျခင္းျဖင့္ သိမ္းသြင္းရာ၏။

No comments:

Post a Comment