Saturday, April 27, 2013

ျပည္ပရံပံုေငြကုိလက္ခံၿပီး ျပည္တြင္းမွာပါတီေထာင္ႏုိင္ငံေရးလုပ္မည္ဆုိပါကပါတီဖ်က္သိမ္းသည္အထိ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒မွ ေျပာၾကား

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရံုးခ်ဳပ္မွာမေန႔ကက်င္းပတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူ႕အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တုိ႔ရဲ႕ သံုးပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပဲြ မွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီ မ်ား ရံပံုေငြရယူသည့္က႑ ေဆြးေႏြးၾကရာမွာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္ သက္ၿပီး ျပတ္သားစြာေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိ္င္ငံေရးပါတီမ်ား ၏ လက္ေအာက္ ရွိ အဖဲြ႕အစည္း၊ ကြန္ရက္ မ်ားက ျပည္ပမွရံပံုေငြ ရယူျခင္းဟာလည္း ပါတီကရ ယူျခင္း ဟု သတ္မွတ္မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္ မွစၿပီး ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းေတြက ပံ့ပုိးတဲ့ရံပံုေငြ ကုိ ဆက္လက္လက္ခံျခင္းမျပဳ ရန္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားရွိလာပါက ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ သတိေပး တားျမစ္ သြားမွာျဖစ္ၿပီး လုိက္နာမႈမရွိပါက ပါတီဖ်က္သိမ္းသည္အထိ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ သြား မွာျဖစ္ေၾကာင္း လည္း ေျပာၾကားခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
ဒီကေန႔ လက္ရွိျမန္မာျပည္တြင္းမွာျဖစ္ပြားေနတဲ့ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ေတြဟာ ျပည္ပ  ပေယာဂေတြပါတယ္။ ျပည္ပအဖဲြ႕အစည္းတခ်ိဳ႕ ရဲ႕ အားေပးအားေျမွာက္မႈေတြပါ တယ္။ ေနာက္ က ေထာက္ ပံ့ေၾကးေပးၿပီး ဆူပူမႈေတြကုိ ပံုေဖာ္ေနၾကတာလည္း ေတြ႕ရတယ္။အထူးသျဖင့္  ျပည္ေထာင္ စု အစုိးရကိုယ္ တုိင္ဦးေဆာင္ၿပီး  ေကအုိင္ေအနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္စဥ္ေတြ တိုးတက္မလာေသး တာဟာ တစ္ဖက္ အဖဲြ႕အစည္းေတြကုိ ျပည္ပအစုိးရေတြက ေသြးထုိးေျမွာက္ပင့္၊ေထာက္ပံ့မႈေတြေၾကာင့္အလံုးစုံမေျပ လည္ေသး၊  မၿငိမ္းခ်မ္းေသးတာကုိ ေတြ႕ရမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။
ေကအုိင္ေအေခါင္းေဆာင္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ကကခ်င္လူထုနဲ႔ေတြ႕ဆံုရာမွာဒီသေဘာဆန္ဆန္ေတြ   ေျပာ သြားတာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေတြ႕လုိက္ရတယ္။ ေသခ်ာတာက ေကအုိင္ေအအဖြဲ႕ကုိ အိမ္နီးခ်င္း အစုိးရက သူတုိ႔ ရဲ႕ေနာက္ထပ္ၿခံစည္းရုိးတစ္ခုအျဖစ္ အသံဳးခ်ခ်င္ေနတာေတြကုိ ေတြ႕ရတယ္။ ၀ အဖဲြ႕ဟာ ပထမၿခံစည္းရုိး ဆုိရင္ ေကအုိင္ေအဟာ ဒုတိယၿခံစည္းရုိးအျဖစ္ ပံုေဖာ္ခ်င္ေန တာေတြ ကုိလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ႕ရတယ္။
ဒီေတာ့တုိင္းျပည္နဲ႔လူမ်ိဳးအက်ိဳးအတြက္ေရာ၊ ႏုိင္ငံရဲ႕ဒီမုိကေရစီေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးကာလမွာဒီလုိတုိင္းျပည္အတြက္ဆုိးက်ိဳးျဖစ္ေစမယ့္အဖြဲ႕အစည္းေတြ ျပည္ပမွာေရာ၊  ျပည္ တြင္း မွာေရာ၊ နယ္စပ္မွာေရာ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚမွာေရာ၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေပၚမွာေရာ ရွိတယ္။ အထူး သျဖင့္ မီဒီယာေလာကထဲေတာင္ စိမ့္၀င္ေနတာေတြကုိ ေတြ႕ရတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ျပည္ပရံပံုေငြနဲ႔အေထာက္အပံ့ကုိလက္ခံရယူၿပီးတုိင္းျပည္ရဲ႕ျဖစ္ထြန္းမႈကုိပုိမုိရႈပ္ေထြးေအာင္ လုပ္မယ့္ အဖဲြ႕အစည္းေသာ္လည္းေကာင္။ ကြန္ရက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပါတီေသာ္ လည္းေကာင္း ထိေရာက္ တဲ့တရားဥပေဒစုိးမုိးတဲ့ အေရးယူမႈေတြကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူတာ မ်ိဳး လည္း ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ အျမင္ကပ္လုိ႔၊ ငါနဲ႔မတည့္လုိ႔၊ ငါ့ကုိအတုိက္အခံလုပ္လုိ႔၊ ငါ့ကုိႏုိင္သြား မွာစုိးလုိ႔ ဆုိတဲ့ အျမင္ကပ္ပုဒ္မတပ္ၿပီး အေရးယူေဆာင္ရြက္တာမ်ိဳးကုိေတာ့ လက္မခံဘူး။ တကယ့္ကုိ တုိင္းျပည္ အ တြက္ ေကာင္းက်ိဳးထက္၊ ဆုိးက်ိဳးျဖစ္ဖုိ႔မ်ားတဲ့လုပ္ရပ္ေတြ ကုိ ျပည္ ပေထာက္ပံ့ေၾကးေမွ်ာ္ၿပီး လုပ္ေနတဲ့အဖြဲ႕ အစည္းေတြကုိေတာ့ အေရးယူသင့္ပါတယ္။ ဒီလုိပဲ ျပည္၊ ခုိင္၊ ၿဖိဳးပါတီအေနနဲ႔ေရာ ဘယ္လုိ ရံပံုေငြ ရယူေန သလဲ။ ဘယ္က ရံပံဳေငြေတြရေနသလဲဆုိတာ ထင္သာျမင္သာရွိတဲ့ရွင္းလင္းမႈမ်ိဳးကုိလည္း လုပ္ျပဖုိ႔လုိအပ္ တယ္လုိ႔ ၀ါရင့္ႏုိင္ငံေရးသမားႀကီး သခင္လြင္က ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ရဲ႕ ေျပာ ၾကား ခ်က္ အေပၚ အခုလိုထပ္ဆင့္မွတ္ခ်က္ေပးေဆြးေႏြး တင္ျပလာတာကုိလည္း သိရွိရပါတယ္။

The First Media Group 

No comments:

Post a Comment