Monday, April 29, 2013

ေသာက္သံုးေရ ရွားပါးသည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းမ်ား၊ သီလရွင္ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေ က်းရြာမ်ားသို႔ ေသာက္သံုးေရမ်ား ျဖန္႔ေဝ လွဴဒါန္းလ်က္ရွိ

ေသာက္သံုးေရ ရွားပါးသည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းမ်ား၊ သီလရွင္ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေ က်းရြာမ်ားသို႔ ေသာက္သံုးေရမ်ား ျဖန္႔ေဝ လွဴဒါန္းလ်က္ရွိ မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ
 ေသာက္သံုးေရရွားပါးသည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းမ်ား၊ သီလ ရွင္ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာ
 ေဒသမ်ားသို႔နယ္ေျမခံ တပ္မေတာ္ သားမ်ားက တပ္ပိုင္ေရ သယ္ယာဥ္ မ်ားျဖင့္ ေသာက္သံုးေရ
မ်ားဆက္လက္ ျဖန္႔ေဝလွဴဒါန္း
လ်က္ရွိရာ ဧၿပီ ၂၇ ရက္တြင္ ရမည္း သင္း ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရႊျမင္တင္ေတာင္ ဘုရားတြင္ ေရကန္ ဆယ္တင္ျခင္း အား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အျပင္ ေညာင္ပင္အိုင္ေက်းရြာရွိအိမ္ေထာင္စု၅၂ဝစုအ တြက္ ေသာက္ သံုး ေရဂါလန္ ၄၈ဝဝ အား လည္းေကာင္း၊ မႏၲေလး တပ္နယ္ရွိ ပုသိမ္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ သီလရွင္ ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ေရသန္႔ဘူးႀကီး ၁ဝဝ ဘူးႏွင့္ ေသာက္ သံုးေရ ဂါလန္ ၉၂ဝဝ အား လည္းေကာင္း၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ၿမိဳ႕နယ္ ေပါက္သစ္ ေက်းရြာရွိ အိမ္ေထာင္စု ၂၅ဝ စု
အတြက္ ေသာက္သံုးေရ ဂါလန္ ၃၂ဝဝ ႏွင့္ ေခ်ာင္းဖ်ား ေက်းရြာ အတြင္းရွိ အိမ္ေထာင္စု ၉ဝ စု အတြက္ ေသာက္သံုးေရ ဂါလန္ ၁၆ဝဝ အား လည္းေကာင္း၊ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ မင္းနန္သူ ေက်းရြာ အတြင္းရွိ အိမ္ေထာင္စု ၁၁၈ စုအတြက္ ေသာက္သံုး ေရဂါလန္ ၃ဝဝဝ အား လည္းေကာင္း အသီးသီး ျဖန္႔ေဝ လွဴဒါန္းသည္။
အလားတူ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး မလြန္ၿမိဳ႕နယ္ ဥယ်ာဥ္ေက်းရြာရွိ အိမ္ေထာင္စု ၄၂၁ စု အတြက္ ေသာက္သံုး ေရဂါလန္ ၃၂ဝဝ အားလည္းေကာင္း၊ ကုန္းႀကီး ေက်းရြာရွိ အိမ္ေထာင္စု ၈၆၈ စု အတြက္ ေသာက္သံုးေရ ဂါလန္ ၁ဝဝဝဝ အားလည္းေကာင္း၊ ပဒါန္း တပ္နယ္ရွိ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္ မ႐ိုးကန္ေက်းရြာ၊ မာန္ေအာင္ေက်းရြာ၊ စည္သာ ေက်းရြာႏွင့္ ဆူးပေဒါင္း ေက်းရြာမ်ားမွ အိမ္ေထာင္စု၂၄ဝစုစီအတြက္ ေသာက္သံုးေရဂါလန္၁၂ဝဝစီအားလည္းေကာင္း၊ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္   ေရလယ္ (ေျမာက္) ေက်းရြာအတြင္းရွိ အိမ္ေထာင္စု ၆ဝ စု အတြက္ ေသာက္သံုး ေရဂါလန္ ၁၆ဝဝ အား လည္းေကာင္း နယ္ေျမခံ တပ္မေတာ္သားမ်ားက တပ္ပိုင္ ေရသယ္ယာဥ္ မ်ားျဖင့္ အသီး သီး ျဖန္႔ေဝ လွဴဒါန္း ေပးသည့္ အျပင္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ရွိ ေသာက္သံုးေရ ရွားပါး သည့္ ေဒသမ်ားသို႔ ေရ မ်ား ေပးပို႔ လွဴဒါန္းျခင္း၊ ေရတြင္း၊ ေရကန္မ်ား တူးေဖာ္ ဆယ္ ယူျခင္းမ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
From..... ျမ၀တီ

No comments:

Post a Comment