Saturday, September 14, 2013

အယ္ဒီတာထံ အိတ္ဖြင္႔ေပးစာ

စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ ၂၀၁၃

KIA အၾကမ္းဖက္သမားတို႔၏ လက္နက္အားကိုးျဖင့္ ဝင္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္ တိုက္ခိုက္အႏိုင္က်င့္ျခင္း ကို     ခုခံ၍ မိမိတို႔၏ လြတ္လပ္         ခြင့္ကို ကာကြယ္ေနၾကသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အထူးေဒသ(၁)ေန ျပည္သူလူထုႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသို႔ ဦးဇခုန္တိန္႕ယိန္၏ အိတ္္ဖြင့္ေပးစာ
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ၊ (၂၉)ရက္
ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးရပါေသာ လူထုႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္ရဲေဘာ္အေပါင္းတို႔ ခင္ဗ်ား။
၁။ ႏိုင္ငံေတာ္က ကခ်င္လူမ်ိဳးစုထဲတြင္ ပါဝင္သည္ဟု သတ္မွတ္ေခၚေဝၚထားသည့္ ဂ်ိမ္းေဖာ၊ အဇီး(ေခၚ)ဇိုင္ဝါး၊ ေလာ္ေဝၚ၊ ရဝမ္၊ လီဆူ၊ လခ်ိတ္ေငါ့ခ်မ္းစေသာ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားသည္ မိသားစု

ႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ ေမချမစ္၊ မလိချမစ္၊ တႏိုင္းခ်င္းတြင္းျမစ္၊ တာပိန္ျမစ္ ႏွင့္ ေရႊလီျမစ္ဝွမ္း မ်ား ရွိ ေရၾကည္ရာျမက္ႏုရာေဒသမ်ားတြင္ ဇာတိေျမအျဖစ္ အေျချပဳ၍ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီ အတူ တကြ စည္းလံုး ညီညႊတ္စြာ၊လံုၿခံဳေအးခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္စြာေနထိုင္လုပ္ကိုင္ စားေသာက္လာ ခဲ့ၾက သည္။

KIA အဖြဲ႔အစည္းကိုအုပ္စိုးၿပီး အာဏာရႈးေနၾကသည့္ KIA စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ထုိသုိ႔သာ ယာေပ်ာ္ ရႊင္ဖြယ္ ေကာင္းလွေသာ မိသားစုေနထိုင္မႈဘဝမ်ားကို ဖ်က္ဆီးၿပီး ေဘးဒုကၡ အမ်ိဳး မ်ိဳးေပးကာ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသေၾကဆံုးရႈံးေစခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ငါးဆယ္ေက်ာ္ ခဲ့ၿပီးျဖစ္ ပါသည္။

သူတို႔သည္ ကခ်င္လူမ်ိဳး၊ ဂ်ိမ္းေဖာလူမ်ိဳး ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားတို႔၏ လံုၿခံဳမႈ၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈမ်ားကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကသည္။ လူမ်ိဳးေရးေယာင္ေယာင္၊ ဘာသာေရး ေယာင္ေယာင္၊ အခြင့္အေရးရလိုမႈ ေယာင္ေယာင္ ျဖင့္ ဘာတစ္ခုမွ်ရည္ရြယ္ခ်က္ ေရေရရာရာ မရွိဘဲ လက္နက္ကိုင္ ဆူပူမႈမ်ား ကို ဖန္တီးခဲ့ၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အဖိုးတန္ေသာ သားေကာင္းသမီးေကာင္းမ်ားစြာ ေသေၾကပ်က္စီးခဲ့ၾကရ သည္။ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရး၊ စီးပြားေရး အခြင့္အေရး၊ လူမႈဘ၀ တိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ အခြင့္အေရးေပါင္းမ်ားစြာကို လက္လႊတ္ဆံုးရံႈးခဲ့ၾကရသည္။ KIA အဖြဲ႕က လက္နက္ကိုင္ သတ္ျဖတ္ျခိမ္း ေျခာက္ျပီး ေဒသတြင္းရွိ အရြယ္ေရာက္သူ မေရာက္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးကာ စစ္ထဲ ဆြဲထည့္ခဲ့ၾကသည္။ ထို လူငယ္လူရြယ္ ေပါင္းမ်ားစြာသည္ ၄င္းတို႕၏ စည္းစိမ္ဥစၥာ ၾသဇာအာဏာအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရႏွင့္ စစ္ခင္းျပီး စစ္ေျမျပင္တြင္ အေသခံ ေပးေနၾကရသည္။

 

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ မိဘျပည္သူလူထုမ်ား
သည္ စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္ခံရျခင္းေၾကာင့္ အိုးပ်က္အိမ္ပ်က္ အလုပ္အကိုင္ပ်က္ကာ အေန ဆင္းရဲ၊ အစားဆင္းရဲျခင္းျဖင့္ ဘ၀ပ်က္ေနၾကရသည့္ အေျခအေနဆိုးမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကံဳေနၾကရသည္။ ထိုအေျခ အေနေၾကာင့္ ပညာေရး၊ က်မ္းမာေရး၊ လူမႈဘ၀ ဖြံ႕ျဖိဳးသာယာေရး တို႕တြင္ အဘက္ဘက္မွ ေနာက္က်က်န္ ေနရစ္ခဲ့ၾကရသည္။ မဖြံ႕ျဖိဳး မတိုးတက္ႏိုင္ေတာ့။

ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ေျမဆီၾသဇာေကာင္းသည့္ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ထိုေျမမ်ားကို အသံုးျပဳျပီး ေကာင္းက်ိဳး ေကာင္းမႈ မခံစားၾကရေတာ့ပါ။ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား ၾကြယ္၀စြာရွိေနေသာ္လည္း အက်ိဳးမခံစားၾကရပါ။ ဤကဲ့သို႕ေသာ မေရမတြက္ႏိုင္ေတာ့သည့္ နစ္နာဆံုးရံႈးမႈမ်ားအားလံုးသည္ KIA အဖြဲ႕၏ လက္နက္ကိုင္ေသာင္းက်န္းမႈ လမ္းစဥ္ အမွားမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ရပါသည္။

ေရွးပေ၀သဏီကတည္းကပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ခင္မင္စြာ ခ်စ္ၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ထားခဲ့ျပီးျဖစ္သည့္ အျပန္အလွန္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏိုင္သည့္ အိမ္နီးခ်င္း ညီေနာင္ လူမ်ိဳးမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ခ်စ္ခင္မႈကို ပ်က္ျပား ေစခဲ့သည္။ လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းၾကား ရန္စြယ္ရန္မီးမ်ား ပြားမ်ားလာေစခဲ့သည္။ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ ၀ိုင္းပယ္ကာ အမုန္းပြားေစလာသည္။ ထိုအေျခအေန ေအာက္တြင္ ကခ်င္ဂ်ိမ္းေဖာလူမ်ိဳး အေျမာက္အမ်ားသည္ ဇာတိေျမကို စြန္႕ခြာ သြားခဲ့ၾကရသည္။ အျခားေသာေဒသမ်ားတြင္ အေျခခ်ေနထိုင္ၾကရင္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ၾကရၿပီျဖစ္သည္။


၂။ KIA စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအဆက္ဆက္က ဖိတ္ေခၚလက္ကမ္းၾကိဳဆိုခဲ့ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို မတည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ၾက။ အမ်ိဳးသား တန္းတူအခြင့္အေရးႏွင့္ တိုးတက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအရ ညိႈႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရး ဖိတ္ေခၚ မႈမ်ားကိုလည္း ကဖ်က္ယဖ်က္ ျပဳလုပ္လာခဲ့ၾကသည္။ ျပည္သူတို႔၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို အၾကိမ္ၾကိမ္ သဲထဲေရသြန္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ တရားမဲ့၊ ဥပေဒမဲ့၊မင္းမဲ့စရိုက္မ်ားကိုသာ ဆက္ခံလာခဲ့ၾကသျဖင့္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသား လူထုမ်ားသည္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား စစ္ေဘးဒုကၡ ခံစားေနသူမ်ားဘ၀သို႕ ေရာက္ရွိသြားၾကသည္မွာ အလြန္ထိခိုက္စရာ ရင္နာဘြယ္ရာျဖစ္ေနပါျပီ။

KIAထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ေနရာသို႕ ေရာက္ရွိလာသူ ပုဂၢိဳလ္မွန္သမွ်သည္ ကိုယ့္အမ်ိဳးသား ကိုယ့္ျပည္သူတို႕ ေကာင္းက်ိဳး အတြက္ အက်ိဳးျပဳရန္စိတ္ဆႏၵ လံုး၀မရွိၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ သမိုင္း၏ အေတြ႕အၾကံဳ သင္ခန္းစာကို လံုး၀မယူၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ တစိုက္မတ္မတ္ ေဖာက္ျပန္ေသာလုပ္ရပ္မ်ားျဖင့္သာ မိမိလူမ်ိဳး မိဘျပည္သူမ်ားကို ကခ်င္လူမ်ိဳးျဖစ္ရသည့္ ဘ၀ ဆံုးရံႈး ေစေရးအတြက္ ေသြးေျမက်လမ္းခင္းျပီး ကိုယ့္အမ်ိဳးကို ကိုယ္ျပန္ျဖဳတ္ေနၾကသည္။

ယခု အခါ KIA ၏ ဦးေဆာင္ထိပ္သီး ေနရာအဆင့္မ်ားတြင္ ရွိေနသူမ်ားသည္ ယခင္က ပ်က္စီးေပ်ာက္ကြယ္ သြားၾကျပီျဖစ္ေသာ KIA ကိုစတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သူ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေဇာ္ဆိုင္း၊ လေထာ္ေဇာ္တူး၊ လေထာ္ေဇာ္ဒန္ႏွင့္ လမာလရိန္တို႕၏ ေခတ္ ျဖစ္သည့္ ပထမ မ်ိဳးဆက္ထက္ ပိုဆိုးၾကသည္။ ဦးတည္ခ်က္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ ပိုကင္းမဲ့ၾကသည္။

ဦးမရန္ဘရန္ဆိုင္းေခါင္းေဆာင္ေသာ ဒုတိယ မ်ိဳးဆက္ထက္လည္း ပိုဆိုးလာသည္။ ဦးအင္ခြန္မလိဇြပ္ေဇာ္မိုင္ ဦးစီးေသာ တတိယမ်ိဳးဆက္ထက္လည္း ပိုိဆိုးျပီး ပိုမိုက်ဆင္းေနသည္။
KIA စတုထၳမ်ိဳးဆက္ကို ထူေထာင္ခဲ့သည့္ အင္ဘန္လႏွင့္ ၄င္းတို႕ေခါင္းေဆာင္ တစ္စုသည္ ရသမွ် အျမတ္ထုတ္ယူျပီး ျပည္ပတြင္ ကခ်င္လူမ်ိဳးအမည္ခံကာ ေနထိုင္သည္။ ၄င္းတို႕ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ကခ်င္ တိုင္းရင္းသား ညီေနာင္တို႔၏ အသက္ ေသြးမ်ား စြန္႕လႊတ္ေနရသည့္အျဖစ္ကို လံုး၀ အေလးမထားဘဲ ေရွာင္ကြင္းထြက္ခြာသြားၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား၊ ကခ်င္ျပည္နယ္သားမ်ား ဆင္းရဲ ဒုကၡ ေရာက္ေန ၾကရျခင္းအတြက္ သူတို႕ ေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကျပီ။

မစားရ အေညွာ္ခံလုပ္ေသာ ဦးလမုန္တူးဂ်ိဳင္ ဦးေဆာင္သည့္ ပဥၥမမ်ိဳးဆက္ KIA ေခါင္းေဆာင္အုပ္စုသည္ သြားရမည့္လမ္း ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ေလျပီ။ ယခုလက္ရွိ KIA ေခါင္းေဆာင္မႈအဖြဲ႕သည္ ဆ႒မႏွင့္ သတၱမ မ်ိဳးဆက္သို႕ ေရာက္ေနျပီ။ ပိုမို အၾကမ္းဖက္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္ အမည္ေက်ာ္ၾကား ေနလိုၾကသည္။ ၄င္းတို႕ စိုးမိုးႏိုင္သမွ် ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းရွိ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ အသက္အရြယ္ မေရြးႏိုင္ေတာ့၊ ဂရုမစိုက္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ စစ္ဓားဆာခံမ်ားအျဖစ္ ဖမ္းယူ ေနေတာ့သည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုက္ေနရသည့္ စစ္ပြဲမ်ားတြင္ ထိုဓားဆာခံမ်ား၏ ေသြးႏွင့္အသက္ကို စြန္႕ပစ္ေနၾကသည္။ သူတို႕၏ မိသားစုကိုလည္း စစ္ဒုကၡသည္မ်ားဘ၀ကို ခံယူေစျပီး ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ေနၾကေလျပီ။

မီဒီယာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးရန္အတြက္ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ဟစ္ေၾကြးေနေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးေျပာင္းလဲ ရပ္တည္မႈမလုပ္။ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လမ္းစဥ္ေပၚလစီမ်ား ေျပာင္းလဲခ်မွတ္ျခင္းမရွိ။ အမွန္တကယ္ႏိုင္ငံေရးအက်ိဳးကို ေဖၚ ေဆာင္ႏိုင္မည့္ လူၾကီးလူေကာင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းတာ၀န္ေပးအပ္ မႈ မလုပ္ခဲ့။ ဦးတည္ခ်က္ေပ်ာက္ေနေသာ ဆင္ကန္း ေတာတိုး စစ္ေရးအရဲစြန္႕၀ါဒသည္ သမိုင္းတရားခံ ျဖစ္ေတာ့မည့္ KIA ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ကယ္တင္ႏိုင္လိမ္မည္မဟုတ္ပါ။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ စစ္ေရးယွဥ္ျပိဳင္တိုက္ခိုက္ျပီး မႏိုင္ခဲ့တဲ့ ေသေၾကပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈမ်ားစြာ ၾကံဳခဲ့ရေသာ KIA ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေသြးတူသားစားသည့္ အေရးအခင္း ေနာက္တစ္ခုကို ထပ္မံဖန္တီးလာျပန္သည္။ ထုိအေရးအခင္းသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ(၂၅)ရက္ေန႕တြင္ စတင္လႈပ္ရွားျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးသာယာဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္ေရးကို ေဖၚေဆာင္ေနျပီျဖစ္သည့္ NDAK ေဒသ၊ ပန္၀ါျမိဳ႕ငယ္ေလးအား သိမ္းပိုက္ေရးအစီအစဥ္ ျဖစ္သည္။ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း အသြင္ေျပာင္းသြားသည့္ နယ္ျခား ေစာင့္တပ္ရင္း (၃)ရင္းအား ေခ်မႈန္းေရး၊ NDAK ေဒသမွ ျပည္သူမ်ားအား အဓမၼဖမ္းဆီးျပီး စစ္ေျမျပင္တြင္ ေျမဇာပင္အျဖစ္ နင္းေျခဖ်က္ဆီးျပစ္ႏိုင္ေရးကို တိုးခ်ဲ႕ၾကိဳးစားလာျခင္းျဖစ္သည္။ ယခု NDAK စစ္ေျမျပင္တြင္ စစ္ပြဲျဖစ္ျပီး တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ကာလအတြင္း အသက္ေပါင္းရာဂဏန္းအထိ ေသေၾကဆံုးရံႈးပ်က္စီးခဲ့ရျပီးျဖစ္သျဖင့္ KIA စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ၀မ္းေျမာက္ ဂုဏ္ယူ ေၾကနပ္ေနၾကပါလိမ့္မည္။

ျခိမ္းေျခာက္အႏိုင္က်င့္မႈ၊ မတရားမႈအားလံုး ခ်ဳပ္ျငိမ္းေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ လက္နက္ကိုင္ခုခံမႈ ရွိရမည္ဟု ယံုၾကည္သည္။ တရားမ၀င္ မင္းမဲ့၀ါဒႏွင့္ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ခုတံုးလုပ္မႈမွန္သမွ် ခ်ဳပ္ျငိမ္းသည္အထိ စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကရက္တစ္၀ါဒ ခံစားရသည္အထိ ရပ္တည္ၾကိဳးပမ္းသြားရမည္ျဖစ္သည္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕သည္ KIA အဖြဲ႕အား လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား ကူညီခဲ့ဖူးသည္။ KIA သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ထံမွ ေပးအပ္သည့္ အကူ အညီကိုလည္း ယူသည္။ မရိုးမသားခိုး၀ွက္ျပီးလည္းယူသည္။ စစ္တပ္ေစလႊတ္ေပးျပီး အစိုးရ တပ္မေတာ္ကို ကူညီ တိုက္ခိုက္ေပးခဲ့သည္အထိ ပူးတြဲစစ္ဆင္မႈမ်ားရွိခဲ့ဖူးသည္။ KIA အဖြဲ႕၏ မရိုးသားမႈ၊ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲမႈကို ေကာင္းေကာင္း သိထားသည္။ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားက KIA ကို အထပ္ထပ္ပိတ္ဆို႕ထားသျဖင့္ ေငြေၾကး အၾကပ္အတည္း ၾကီးစြာခံေနရသည့္ အခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္ ဇခုန္တိန္႕ယိန္းႏွင့္ အဖြဲ႕က အခက္အခဲေပါင္းမးစြာကို ေက်ာ္ျဖတ္၍ အေရွ႕ဘက္တြင္ ငတ္ျပတ္ေနေသာ KIA ဌာနခ်ဳပ္ ပါေက်ာင္မွာေနသည့္ ဥကၠဌ ဦးဘရန္ဆိုင္းလတ္သို႕ က်ပ္ေငြ သိန္းေလးရာ ေရာက္ေအာင္ ပို႕ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။

မိမိတို႕ (၁၀၁) စစ္ေဒသ ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ ျပီးေနာက္၊ ယြမ္ေငြငါးသိန္းတိတိကိုလည္း ယခုဥကၠဌ ဦးေဇာင္းခရား၊ ထိုစဥ္က ဒုတိယ ဦးစီးခ်ဳပ္ မဂ်ီေဇာ္အိမ္ႏွင့္ စစ္ဦးစီးအရာရွိခ်ဳပ္ ဦးပန္းေအာင္တို႕အား ပန္၀ါတြင္ ထုတ္ေပးခဲ့ဖူးသည္။

ေနာက္ထပ္ႏွစ္လအၾကာတြင္ ေနာက္ထပ္ယြမ္ေငြႏွစ္သိန္းကို လဖိုင္တြင္ ဂိတ္မွဴးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဦးလေအာင္မွ တစ္ဆင့္ အကူညီေပးခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ စိတ္ထားျဖဴစင္စြာျဖင့္ ေပးသည့္ အကူအညီ မွန္သမွ်ကို ယူမည္။ မရိုးမသား ေကာက္က်စ္ေသာနည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳျပီးလည္း အျမတ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ လဂ်ားယန္ေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ တုိက္ပြဲ ျဖစ္စဥ္အတြင္း တပ္မေတာ္က သိမ္းယူရရွိထားသည့္ ၁၂၀ မမ အေျမာက္ၾကီးသည္လည္း ပစ္ခတ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ အတူ အငွားေပးလိုက္သည္ကို တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအား အမ်ိဳးမ်ိဳး ၾကံစည္ျဖဳတ္ထုတ္ျပီး KIA က အပိုင္သိမ္းယူခဲ့သည္။ KIA သည္ ၄င္းတုိ႕ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား အခ်င္းခ်င္းၾကား တြင္လည္း မရိုးမသားေကာက္က်စ္ေသာ ၾကံစည္မႈမ်ိဳးစံု ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ တပ္ဖြဲ႕အတြင္းသို႕လည္း ျဖိဳခြဲေရးသမားမ်ား ေစလႊတ္ခဲ့သည္္။ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္လည္း မိုင္းဗံုးေထာင္ ေဖာက္ခြဲလုပ္ၾကံခဲ့ေသးသည္။ ဦးမထုေနာ္ကိုလည္း ေကာင္းခါးေနအိမ္အထိ လက္ဗစ္ဗံုး ပစ္ေဖာက္ လုပ္ၾကံခဲ့သည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ေနရမႈသည္လည္း KIA အဖြဲ႕တြင္ တာ၀န္ရွိေနသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႕သည္ KIA အၾကမ္းဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအာ-

- လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားအား မလိုအပ္သည့္ အေသခံ စစ္တိုက္ခိုင္းေနမႈမ်ားအား ရပ္တံ့ပါ။

- အပစ္အခတ္ရပ္စဲျပီး လက္နက္ကိုင္ စစ္ပြဲမ်ားကို ခ်ဳပ္ျငိမ္းေစပါ။

- ႏိုင္ငံေရးအရေခါင္းေဆာင္ၾကမည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ထာ၀ရတည္တံ့ေစႏိုင္မည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ိဳးသား အခြင့္အေရး၊ (ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ျဖစ္သည့္ Federal မူအထိ) တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးပါ။

- လက္နက္ကိုင္အဖ်က္လုပ္ရပ္မ်ားအား ခ်က္ျခင္းရပ္ဆုိင္းပါဟု ထပ္ေလာင္း ေတာင္းဆိုလိုပါသည္။ ဂုဏ္သိကၡာမဲ့စြာျဖင့္ မရပ္မျဖစ္ ရပ္ရေတာ့မည့္ေန႕ရက္ကို ေစာင့္ဆိုင္းမေနၾကပါရန္ အၾကံျပဳလိုပါသည္။

ကခ်င္လူမ်ိဳးတိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ၾကရသည့္ ညီေနာင္လူမ်ိဳး ျပည္သူ အားလံုး၏ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳၾကမည့္ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ထာ၀ရ မညိႈးႏြမ္းသည့္ ျငိမ္းခ်မ္းတည္ျငိမ္ေရးပန္း လက္ေဆာင္မ်ား အခ်င္းခ်င္းေပးအပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။

ျမစ္မခ
Photo - ၂၈.၄.၂၀၁၂ ရက္ေန ့တြင္ ဆဒံုးျမိဳ ့နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံး မွ အရပ္သား ၀န္ထမ္းမ်ားအား ေကအိုင္ေအအဖြဲ ့မွ ပစ္သတ္သြားစဥ္

FROM-YE MOE       

No comments:

Post a Comment