Thursday, September 12, 2013

GSM/WCDMA (UMTS) လိုင္း ၁ သန္း အသစ္ တပ္ဆင္ တိုးခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္ လိုင္း ၃ သန္းကို အစားထိုးေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိ

GSM/WCDMA (UMTS) လိုင္းတစ္သန္း                  အသစ္         တပ္ဆင္ တိုးခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္ လိုင္း             သံုးသန္းကို အစားထိုး ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း                 ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္               သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ သိရသည္။
အဆိုပါ ကိစၥရပ္အတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပ                 ကုမၸဏီ      မ်ားအား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ                          တြင္ တင္ဒါစ တင္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း၊      ၎ေနာက္လုပ္ငန္း လို အပ္ခ်က္ႏွင့္                   ကိုက္ညီသည့္ Huawei Technologies Co.,                     Ltd ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုကာ လိုအပ္သည္                        မ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္                        ရွိေၾကာင္း မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရးဌာန           အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးခင္ေမာင္ထြန္းက ေျပာၾကားေၾကာင္း စက္တင္   ဘာလ ၃ ရက္ေန႔ ျမန္မာ့ အလင္း သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။ ၎လိုင္းေလးသန္း တိုးခ်ဲ႕စီမံကိန္းအတြက္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီး၌ လိုလာ မည့္ ေရဒီယိုစခန္းသစ္ ေလးရာ အတြက္ေျမေန ရာရယူျခင္း၊ ကြင္းဆင္းတိုင္းတာျခင္း၊ စက္မႈ အေဆာက္အဦးႏွင့္တာဝါတည္ေဆာက္ျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားစနစ္တည္ေဆာက္ျခင္း၊    ေလေအးေပးစက္ တပ္ဆင္ျခင္း စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လည္း ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ လုပ္ငန္းအတြက္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းႏွ င့္အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ မတိုင္မီ တင္ဒါတင္သြင္းရန္ ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္း သိရသည္။ ၎အဆိုျပဳလႊာ တင္သြင္းရန္ အတြက္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား၊ ပံုစံမ်ားကို အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္႐ံုး၊ ႐ံုးခ်ဳပ္အေျခစိုက္ မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရးစခန္း၊ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဝယ္ယူႏုိင္ေၾကာင္း၊ တင္သြင္းသူသည္ က်ပ္သိန္းငါးဆယ္ကို စိတ္ဝင္စားေၾကးအျဖစ္ ဌာနသို ႔ေပး သြင္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ေၾကညာခဲ့သည္။

From: Internet Journal

No comments:

Post a Comment