Thursday, September 12, 2013

ထိုင္းကရာေတးဒို ခ်န္ပီယံရွစ္ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာ ေရႊ(၇)ခုရ

Photo: ထိုင္းကရာေတးဒို ခ်န္ပီယံရွစ္ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာ ေရႊ(၇)ခုရ
Thursday, September 12, 2013

ထိုင္း နိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၌ စက္ တင္ဘာ ရရက္မွ ၁ဝရက္အထိ က်င္းပခဲ့သည့္ ဘန္ေကာက္အိုး ပင္း ကရာေတးဒို ခ်န္ပီယံရွစ္ ၂၀၁၃ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ေရႊတံဆိပ္ ရခု၊ ေငြ ၃၊ ေၾကး ၆ခု ဆြတ္ခူးနိုင္
ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ခတတစ္ဦးခ်င္းၿပိဳင္ပြဲ၊ အသင္း လိုက္ၿပိဳင္ပြဲ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳး သမီးႏွင့္ ကုမိတဲ့တစ္ဦးခ်င္းၿပိဳင္ပြဲ၊ အသင္းလိုက္ၿပိဳင္ပြဲ အမ်ိဳးသား၊အမ်ိဳးသမီးၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ၿပိဳင္ပြဲ ဝင္ခဲ့ၿပီး ခတအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ခ်င္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ ရီႏြယ္ထြန္းက ေရႊ တံဆိပ္၊ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးခ်င္း ၿပိဳင္ပြဲတြင္ မင္းဟိန္းက ေရႊတံဆိပ္ ႏွင့္ အသင္းလိုက္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး
ေရႊတံဆိပ္ဆြတ္ ခူးနိုင္ခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသမီး ကုမိတဲ့တစ္ဦး ခ်င္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ (-၅ဝကီလို)တန္း တြင္ ေအပရီေဖာ
က ေရႊတံဆိပ္၊ (-၆၁ကီလို)တန္းတြင္ ေႏြးေႏြး ေဇာ္ဝင္းက ေရႊတံဆိပ္၊ အမ်ိဳး သားတစ္ဦးခ်င္း(-၈၄ကီလို)တန္း တြင္ ေစာေက်ာ္သူက ေရႊတံဆိပ္ ဆြတ္ခူးခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသမီး ခတတစ္ဦးခ်င္း ၿပိဳင္ပြဲတြင္ သဇင္ေအးက ေငြတံ ဆိပ္၊ ကုမိတဲ့ တစ္ဦးခ်င္း (-၆၈ ကီလို)တန္းတြင္ ပိုးအိျဖဴက ေငြ တံဆိပ္၊ အမ်ိဳးသား
ကုမိတဲ့(-၅၅ ကီလို)တန္းတြင္ ျမင့္ေမာင္ေမာင္ ဟိန္းက ေငြတံဆိပ္ဆြတ္ခူး
ခဲ့သည္။

ေၾကးတံဆိပ္မ်ားကို အမ်ိဳး သားတစ္ဦးခ်င္း ခတၿပိဳင္ပြဲတြင္ သက္ထြဋ္ဦးႏွင့္
ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း ကလည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသား ကုမိတဲ့ တစ္ဦးခ်င္းၿပိဳင္ပြဲ
တြင္ (-၆၀ ကီလို)တန္းတြင္ စံတိုးက ရရွိခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးခ်င္း ကုမိတဲ့ၿပိဳင္ပြဲတြင္ (-၅ဝကီလို)တန္းတြင္ ဂ်ဴစီတီးနား၊ (-၅၅ကီ လို)တန္းတြင္ ဝင္းသူဇာမင္းႏွင့္ ခိုင္ခိုင္တင္တို႔က ဆုတံဆိပ္အသီး သီး ရရွိခဲ့ေၾကာင္း
သိရသည္။

Yangon Media Group
ထိုင္း နိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕            ၌ စက္ တင္ဘာ ရရက္မွ ၁ဝရက္အထိ က်င္းပခဲ့သည့္ ဘန္ေကာက္အိုး ပင္း က     ရာေတးဒို ခ်န္ပီယံရွစ္              ၂၀၁၃ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာ နိုင္ငံမွ ေရႊတံဆိပ္ ရခု၊                   ေငြ ၃၊ ေၾကး ၆ခု ဆြတ္ခူးနိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ယင္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ခတတစ္ဦးခ်င္းၿပိဳင္ပြဲ၊ အသင္း လိုက္ၿပိဳင္ပြဲအမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳး သမီးႏွင့္ ကုမိတဲ့ တစ္ဦးခ်င္းၿပိဳင္ပြဲ၊ အသင္းလိုက္ၿပိဳင္ပြဲ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ခဲ့ၿပီး ခတအမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး ခ်င္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ ရီႏြယ္ထြန္း က ေရႊတံဆိပ္၊ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးခ်င္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ မင္းဟိန္းက ေရႊတံဆိပ္ ႏွင့္ အသင္း လိုက္ၿပိဳင္ပြဲ တြင္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးေရႊတံဆိပ္ဆြတ္ ခူးနိုင္ခဲ့သည္။
အမ်ိဳးသမီး ကုမိတဲ့တစ္ဦး ခ်င္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ (-၅ဝကီလို)တန္းတြင္ ေအပရီေဖာက ေရႊတံဆိပ္၊ (-၆၁ကီလို) တန္း တြင္ ေႏြးေႏြး ေဇာ္ဝင္း က ေရႊတံဆိပ္၊ အမ်ိဳး သားတစ္ဦးခ်င္း(-၈၄ကီလို)တန္း တြင္ ေစာေက်ာ္သူက ေရႊတံဆိပ္ ဆြတ္ခူးခဲ့သည္။
အမ်ိဳးသမီး ခတတစ္ဦးခ်င္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ သဇင္ေအးက ေငြတံ ဆိပ္၊ ကုမိတဲ့ တစ္ဦးခ်င္း (-၆၈ ကီလို)တန္းတြင္ ပိုးအိျဖဴက ေငြတံဆိပ္၊ အမ်ိဳးသားကုမိတဲ့(-၅၅ ကီလို)တန္းတြင္ ျမင့္ေမာင္ေမာင္ ဟိန္းက ေငြတံဆိပ္ ဆြတ္ခူး ခဲ့သည္။
ေၾကးတံဆိပ္မ်ားကို အမ်ိဳး သားတစ္ဦးခ်င္း ခတၿပိဳင္ပြဲတြင္ သက္ထြဋ္ဦးႏွင့္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း ကလည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသား ကုမိတဲ့ တစ္ဦးခ်င္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ (-၆၀ ကီလို)တန္းတြင္ စံတိုးက ရရွိခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးခ်င္း ကုမိတဲ့ၿပိဳင္ပြဲတြင္ (-၅ဝကီလို)တန္းတြင္ ဂ်ဴစီတီးနား၊ (-၅၅ကီ လို)တန္းတြင္ ဝင္းသူဇာမင္းႏွင့္ ခိုင္ခိုင္တင္တို႔က ဆုတံဆိပ္အသီး သီး ရရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

No comments:

Post a Comment