Thursday, March 6, 2014

ဦးေရႊမန္း ဘယ္ေျခကို လွမ္းသလဲ......

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
 ရန္ပုံေငြ ဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္က 
အတည္ျပဳလိုက္တယ္…… ဒါနဲ႔ ပါတ္သက္
လို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က
 “ဥပေဒၾကမ္းပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမွ လုပ္
ပိုင္ခြင့္ကို လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
 မွ လုပ္ေဆာင္ရန္ ျပ႒ာန္းထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရွိေၾကာင္း” ဆိုၿပီးမွတ္ခ်က္ ျပဳထားခဲ့တယ္…… ေဒသဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြက လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ေယာက္ သိန္း ၁၀၀၀ ေပးၿပီး သူတို႔ တာဝန္က်ရာ မဲဆႏၵနယ္မွာ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေတြ လုပ္ခိုင္းတဲ့ ကိစၥ…….. ဒါေပမယ့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြပဲ လုပ္လို႔ အဆင္မေျပတဲ့အခါ သက္ဆုိင္ရာ ေဒသ အာဏာပိုင္ေတြက ပူးေပါင္းပါဝင္လုပ္ေဆာင္ရတယ္…….
သက္ဆုိင္ရာ ေဒသ အာဏာပိုင္ေတြက ပူးေပါင္း ပါဝင္ လုပ္ေဆာင္မႈ မရွိရင္ လႊတ္ေတာ္ကေန ျပန္ၾကပ္ေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတြက လုပ္လက္စ အလုပ္ေတြေဘးဖယ္ပီး လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြရဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို ဦးစားေပးလုပ္တဲ့အခါ လုပ္လက္စ အလုပ္ေတြက တန္းလန္း နယ္ေျမခံေတြရဲ႔ မေက်လည္မႈေတြ၊ အလုပ္ကို ၿပီးေအာင္မလုပ္ပဲ တန္းလန္းထားတယ္ ဆိုတဲ့ အျမင္မၾကည္မႈေတြ ျဖစ္လာတယ္…..

လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက သူတို႔ ေဒသဆုိင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္တာ ဘာျဖစ္လဲဆိုရင္ လုပ္မယ့္ ကိစၥမွန္သမ ွ်မွာ လစ္မစ္က ရွိေနတယ္…… တစ္ခုကို သိန္း ၅၀ ထက္ မပိုေစရဘူး……. ဒီေတာ့ ေထာ္ေလာ္ကန္႔လန္႔ ျဖစ္ေနတယ္…… တို႔တိ တို႔တိ လူျမင္ေကာင္းေအာင္ လုပ္ခုိင္းသလို ျဖစ္ေနတယ္…….

လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေဒသဆုိင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔ကို လႊတ္ေတာ္ကေန သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရကို ဖိအားေပးရမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ ကိုယ္တုိင္ကိုယ္ၾက ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္တာဟာ အစိုးရ ယႏၱရားကို ဝင္ေရာက္ ခ်ယ္လွယ္တာနဲ႔ မကြာျခားလွဘူး…….. တနည္းအားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္က ေဒသဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို တစ္ပိုင္းတစ္စ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္မႈပဲ….. ဒါဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းအရ ရႈပ္ေထြးမႈကို ျဖစ္ေစတယ္…..

ဒီဥပေဒကို ဘာလို႔ ဦးေရႊမန္းက အတည္ျပဳလဲ ေမးစရာ ရွိလာတယ္…….. မႏွစ္က လႊတ္ေတာ္မွာ ကိုယ္ပိုင္ လံုၿခံဳေရး ေတာင္းခံခဲ့တယ္…… လႊတ္ေတာ္ ဝန္ထမ္းေတြကိုလည္း ကိုယ့္သေဘာနဲ႔ကိုယ္ ရာထူးေတြတစ္ဆင့္ တိုးေပးခဲ့တယ္…….. အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆုိင္ရာက ဝန္ထမ္း ေရြးခ်ယ္ ေလ့က်င့္ေရးက ထံုးတမ္းစဥ္လာေတြကို ဂရုမစိုက္ မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး ကိုယ္လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္သလို ျဖစ္ေနတယ္…….. လႊတ္ေတာ္ကိုယ္တုိင္က စည္းကမ္း စေဖာက္တာ ေကာင္းတဲ့ အမူအက်င့္ေတာ့ မဟုတ္ဘူး……

လႊတ္ေတာ္ ဝန္ထမ္းေတြကို ကိုယ့္ဘက္ပါေအာင္ ထိမ္းခ်ဳပ္တယ္၊ လႊတ္ေတာ္ကို ကိုယ့္ေျခကိုယ့္လက္ျဖစ္ေအာင္ ကိုယ္ပိုင္လံုၿခံဳေရးထားဖုိ႔ ႀကိဳးစားတယ္……. လႊတ္ေတာ္ရဲ႔ နယ္ေျမ တည္ေဆာက္ပံုကလည္း က်ံဳးပါတ္လည္ ကာရန္ထားသလို ျဖစ္ေနတယ္…… ကိုယ္ပိုင္လံုၿခံဳေရး အဆင္မေျပတဲ့အခါ ေဒသဆုိင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြကို ထိမ္းခ်ဳပ္တဲ့အျပင္ ဥပေဒပါ အတည္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္လိုက္တယ္………

လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြအေနနဲ႔လည္း ေဒသဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ရံပံုေငြ ေခါင္းစဥ္ ဥပေဒနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆုိင္ရာကို စြက္ဖက္ခြင့္ ရွိတဲ့အတြက္ အာဏာျပေစဖို႔ အခြင့္အလမ္း တစ္ခုလို ျဖစ္ေနတယ္……. ဒါေတြဟာ ေဒသခံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆုိင္ရာနဲ႔ ၿငိစြန္းႏိုင္မယ့္ အေျခအေနေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္…….

လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြကို ဒီလိုနည္းလမ္းနဲ႔ ခါးပိုက္ထဲ ဆြဲထည့္ထားသလို၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးမႈ အျပည့္ရွိေနတဲ့ ဦးေရႊမန္းရဲ႔ နားလည္မႈ ေျခလွမ္းေတြဟာ စဥ္းစားစရာ ေတာ္ေတာ္ေလး မ်ားလာတယ္…… သမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ႏွစ္ဦးေဆြးေႏြးပြဲမွာေတာင္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရာရွိ ေဒါက္တာ ဇင္မာေအာင္ပါမွ ေဆြးေႏြးခန္းကို ဝင္ခဲ့တဲ့ ေဒၚစုဟာ ဦးေရႊမန္းနဲ႔ ႏွစ္ဦး ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ေဒါက္တာ ဇင္မာေအာင္ အျပင္ထြက္ေနရတဲ့အထိ ယံုၾကည္မႈနဲ႔ လ ွ်ိုဳ႔ဝွက္မႈကို တည္ေဆာက္ယူထားတဲ့ ေနာက္ကြယ္က အေၾကာင္းျခင္းရာဟာ ဘာေတြလဲ……..

ေဒသဆုိင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ရံပံုေငြ ေခါင္းစဥ္ေအာက္က လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြကို ထိမ္းခ်ဳပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားမႈ ေနာက္ကြယ္မွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုပါ အခန္း ၉ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း၊ ပုဒ္မ ၃၉၆ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တာဝန္မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းျခင္း အပိုဒ္ (က) အပိုဒ္ခြ (၃) အက်င့္သိကၡာ ပ်က္ျပားျခင္း ဆိုတာဟာ အညွာတစ္ခု ျဖစ္ေနမလား စဥ္းစားမိတယ္…..

သိပ္မၾကာေသးခင္ကပဲ ၾကံ႕ဖြံ႔ အစည္းအေဝးမွာ လာမယ့္ ၂၀၁၅ ၾကံ႕ဖြံ႕ႏိုင္ရမယ္လို႔ ေၾကြးေက်ာ္ခဲ့သူ တစ္ေယာက္၊ လႊတ္ေတာ္ကို လိုသလို ပံုေဖၚေနသူတစ္ေယာက္၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြကို ခါးပိုက္ေထာင္ထဲ ဆြဲထည့္ေနသူတစ္ေယာက္၊ ဒီမိုကေရစီ အုိင္ကြန္ကို ယံုၾကည္မႈအျပည့္ ရွိလာေအာင္ လုပ္ထားသူတစ္ေယာက္၊ ၂၀၁၅ မွာ သမၼတ ျဖစ္ခ်င္သူ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ လွမ္းလာမယ့္ ေျခလွမ္းေတြက ဘာျဖစ္မလဲ ေတြးစရာပါ…….

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေတာင္ အခန္း (၁၂) ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္း ဆိုတာကိုေတာင္ လိုသလို ျပန္ျပင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနခ်ိန္မွာ လႊတ္ေတာ္ကို ထိမ္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္တာ အခရာလို႔ပဲ ဆိုရမယ္…… ဒါမွလည္း လႊတ္ေတာ္ကေန အစိုးရကို ေကာင္းေကာင္း ၾကပ္လုိ႔ ရမယ့္ သေဘာမွာ ရွိတယ္…….. တစ္ခ်ိန္မွာ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ရံပံုေငြေခါင္းစဥ္နဲ႔ ဥပေဒဟာ ရည္ရွည္အတည္ျဖစ္ မလား၊ ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းမလား ဆိုတာလည္း စိတ္ဝင္စားစရာပဲ…..

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ကေတာ့ ဒီလို စနစ္တက် Terriority တည္ေဆာက္ေနမႈ ေနာက္ကြယ္မွာ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ပြတ္တိုက္မႈ၊ ထိရွမႈ၊ ေျခလွမ္းေတြဟာ အင္မတန္ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းတယ္ပဲ ဆိုရမယ္…….. ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို မလိမ့္တပါတ္လုပ္ရင္း လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြကို ကိုင္ပိုင္ Terriority ထဲဆြဲထည့္ထားတဲ့ ေျခလွမ္းဟာ အင္မတန္ ရဲတင္းလြန္းတယ္ ဆိုရမယ္…… ကၽြမ္းက်င္လွပါတယ္ဆိုတဲ့ မုဆိုးဟာ ေလာဘေဇာတက္လာတဲ့အခါ ကိုယ္ဆင္ထားတဲ့ ေထာင္ေျခာက္ကို ကိုယ္ျပန္ေရာက္သြား တာမ်ိဳး ျဖစ္လာမလား၊ ကိုယ္တုိင္ သမၼတ ျဖစ္လာခ်ိန္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားကို ေျခထိုးခံတဲ့ ဒီလို လုပ္ရပ္ေတြကို ျပန္လည္ရုတ္သိမ္းမလား ဒါေတြဟာ စိတ္ဝင္စားစရာေတြပဲလို႔ ေတြးရင္း ၂၀၁၅ မေရာက္ခင္ အေျခအတင္ေတြေၾကာင့္ စစ္တပ္ အာဏာ ျပန္မသိမ္းပါေစနဲ႔လို႔ပဲ ဆုေတာင္းပါေစလား……….

No comments:

Post a Comment