Wednesday, March 5, 2014

လံုၿခံဳေရးအသိ လံုၿခံဳေရးသတိရွိေစလို

မႏၱေလး ဗလီ အတြင္း၌ သိမ္းဆည္း ရမိသည္႔ ပစၥည္းမ်ား
ရဲေက်ာ္သူရ
၂၀၀၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁ ရက္ ည ၉နာရီ မိနစ္ ၂၀ ခန္႔တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္၊ ကူမင္း ဘူတာရံု၌ အၾကမ္း ဖက္သမား အုပ္စုတစ္စု၏ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား

 ေသေၾက၊ ဒါဏ္ရာရခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ေတြ႕ျမင္လာရသည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္း မြတ္ဆလင္အမ်ားစုေနထိုင္သည့္ ရွင္က်န္းျပည္နယ္မွ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားဟု ယူဆရသည့္ အဖြဲ႔ဝင္ ၁၀ ဦးပါ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔က ကူမင္းဘူတာရံုတြင္ ဓားမ်ားျဖင့္တိုက္ခိုက္ခဲ့သျဖင့္ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူ ၂၉ ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ၁၃၀ ေက်ာ္ ဒါဏ္ရာရကာ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏

ပစ္ခတ္ႏွိမ္ႏွင္းမႈေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္သမား ၄ ဦး ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာမ်ား တြင္ ေဖၚျပခဲ့ၾကသည္။

အစၥလာမ္ဘာသာကိုးကြယ္သူမ်ားၾကား အၾကမ္းဖက္မႈကိုအားေပးေသာဘာသာႏွင့္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား မဟုတ္ၾကေသာ္လည္း လက္ရွိကမၻာေပၚတြင္ျဖစ္ပြားေနသည့္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈအမ်ားစုမွာ မြတ္ဆလင္ အစြန္းေရာက္မ်ား၏ လက္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ႕အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းဆိုလွ်င္ မိမိတို႔၏အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားကို ဂုဏ္ ယူဝင့္ၾကြားစြာပင္ ထုတ္ေဖၚေၾကညာေနတာ
ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။

စက္တင္ဘာ ၁၁ ျဖစ္စဥ္မတိုင္ခင္က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ မြတ္ဆလင္မ်ားခရီးသြားလွ်င္ အျခားခရီးသည္ မ်ားႏွင့္မျခား ဆက္ဆံေလ့ရွိေသာ္လည္း စက္တင္ဘာ ၁၁ ေနာက္ပိုင္းတြင္ မြတ္ဆလင္ဆိုလွ်င္ ေလဆိပ္အဝင္ ကတည္းက တင္းက်ပ္စြာစစ္ေဆးေၾကာင္း အလုပ္ကိစၥျဖင့္ အေမရိကန္သို႔ မၾကာခဏသြားေလ့ရွိသည့္ မိတ္ေဆြ တစ္ေယာက္က ေျပာျပဖူးသည္။

ျဖစ္ျဖစ္သမွ် အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွာ သာမန္ရိုးသားသည့္ မြတ္ဆလင္ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ မည္သို႔မွ် မသက္ဆိုင္ေသာ္ လည္း အၾကမ္းဖက္သမားအမ်ားစုမွာ မြတ္ဆလင္အစြန္းေရာက္မ်ားျဖစ္သည့္ အေလွ်ာက္ ဘုန္းႀကီးအမႈရြာပတ္သကဲ့ မြတ္ဆလင္ဘာသာဝင္ျဖစ္ရံုမွ်ႏွင့္ သံသယႏွင့္အၾကည့္ခံ
ရပါေတာ့သည္။

အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမားတို႔မွာ ၄င္းတို႔ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုခုကို အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ရာ၌ သာမန္ျပည္သူ မ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကိုသာမက မြတ္ဆလင္ဘာသာဝင္မ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္
စည္းစိမ္တို႔ကိုပါ ထည့္သြင္း စဥ္းစားေလ့မရွိပါ။အစြန္းေရာက္ဆိုသည့္အတိုင္း အစြန္းေရာက္တို႔၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ဆင္ျခင္တံုတရားမရွိပါ။

သို႔ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ သာမန္မြတ္ဆလင္ျပည္သူမ်ားမွာ အၾကမ္းဖက္သမားအစြန္းေရာက္မူဆလင္
မ်ားႏွင့္ ကြဲျပား ရန္လိုအပ္လာပါေတာ့သည္။

မြတ္ဆလင္ျပည္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားကို ဆန္႔က်င္ဖို႔လိုပါသည္။
သို႔မွသာ သာမန္မြတ္ဆလင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္သမားမြတ္ဆလင္မ်ားကို ကမၻာေပၚရွိအျခား
ျပည္သူမ်ားက ခြဲျခားျမင္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ားစုေနထိုင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အျခားဘာသာဝင္မ်ားမွာလည္း မိမိတို႔ ႏွစ္သက္ရာ
ဘာသာကို လြပ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ရွိၿပီး ရာသီအလိုက္က်င္းပေလ့ရွိသည့္ ဗုဒၶဘာသာဆိုင္ရာ ပြဲလမ္းသဘင္ အခမ္းအနားမ်ား တြင္ အျခားဘာသာဝင္မ်ား လည္း ဝင္ေရာက္ဆင္ႏႊဲေလ့ရွိသကဲ့သို႔ အစၥလာမ္ဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာႏွင့္ ဟိႏၵဴ ဘာသာဝင္တို႔၏ ဘာသာေရး အခမ္းအနား ပြဲေတာ္မ်ားတြင္လည္း ျမန္မာဗုဒၶဘာသာအခ်ိဳ႕တို႔ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲၾကတာ လည္း ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ေအးခ်မ္းသာယာေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အဓိကရုဏ္းမ်ား၊ မိတၳီလာအေရး အခင္း၊ လားရိႈးပဋိပကၡႏွင့္ ဥကၠံပဋိပကၡတို႔ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ သာမန္ျပည္သူမ်ားမွာ မိမိတို႔လံုၿခံဳေရးအတြက္ စိုးရိမ္ ပူပန္လာၾကသည္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအခ်င္းခ်င္း သူ႔ကိုယ္မယံု၊ ကိုယ့္သူမယံုႏွင့္ သံသယေတြပြားလာၾကသည္။

ပဋိပကၡတို႔ထံုးစံအတိုင္း သက္ဆိုင္ရာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအလိုက္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္စြပ္စြဲေျပာဆိုၾကသည္။

တစ္ခါက လည္ပင္းဖက္ေပါင္းလာေသာ မိတ္ေဆြအခ်င္းခ်င္းလည္း ခပ္တန္းတန္းျဖစ္ကုန္ၾကသည္။

ထိုကဲ့သို႔ သံသယႏွင့္သြားေနၾကသည့္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ဒုခ်ီးယား ေက်းရြာ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔မွ တပ္ၾကပ္ႀကီးတစ္ဦးအသတ္ခံခဲ့ရသည့္ ျဖစ္စဥ္၌ တစ္ဘက္ႏိုင္ငံရွိ အၾကမ္းဖက္သမားတို႔ ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္ဟု သိရျပန္သည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔က မႏၱေလးတိုင္း၊ ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္ ဗလီဝင္းအတြင္း ဂ်င္ကလိမ်ား၊ ေလးခြမ်ား၊ ဓားမ်ား၊ သံခၽြန္မ်ား၊ သံဆူးပါေသာ တုတ္မ်ားႏွင့္ ဓားကာအင္းက်ီတို႔ ေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ေနာက္ဆက္တြဲသတင္းအရ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကံသာယာရပ္ၿမိဳ႕သစ္၊ ဗ/၁ ရပ္ကြက္ ေနအိမ္တစ္လံုးအား ဆက္ လက္ရွာေဖြရာ အႏၱရာယ္ရွိေစႏိုင္ေသာ လက္နက္မ်ား ထပ္မံရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမီဒီယာမ်ားကတစ္ဆင္႔ သိရပါသည္။

ဖမ္းဆီးရမိေသာ လူ ၆ ဦးအား ဆက္စပ္သတင္းမ်ားေဖၚထုတ္ႏိုင္ရန္ စစ္ေဆးလ်က္ရွိၿပီး လက္နက္ကိုင္ေဆာင္သည့္ ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ တရားစြဲဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေကာလဟလေပါင္းစံုႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအရ အကဲဆတ္သည့္ ယခုလိုအခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ဤသတင္းမ်ိဳးမွာ သတင္းေကာင္း မဟုတ္ပါ။ မြတ္ဆလင္ ေတြက လက္နက္ေတြစုေဆာင္းေနသည္ဆို ၿပီး ျမန္မာေတြကလည္း လက္နက္ေတြ စု ေဆာင္းမည္၊ သာမန္ လူမႈေရး ျပႆနာမ်ိဳးေလးကအစ ဆတ္ဆတ္ထိမခံျဖစ္ၾကမည္ဆိုလွ်င္ ဘာျဖစ္မည္နည္း။

သို႔ျဖစ္ရာ သက္ဆိုင္ရာ လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက သံသယျဖစ္ဖြယ္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွန္သမွ် မ်က္ေျခမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ရန္လိုအပ္သလို ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း မသကၤာဖြယ္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ား
ေတြ႔ရွိၾကားသိပါက သက္ဆိုင္ ရာသို႔ အခ်ိန္မီ သတင္းေပးပို႔ရန္လိုအပ္ပါသည္။

ထုိျပည္သူမ်ားဆိုသည္မွာ မြတ္ဆလင္ဘာသာဝင္မ်ားအပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအားလံုးကို ဆိုလိုပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေနထိုင္သည့္ လူမ်ိဳးဘာသာမေရြး ျပည္သူအားလံုး လံုၿခံဳေရးအသိ၊ သတိရွိမွသာ အၾကမ္းဖက္သမား အုပ္စု ထိုးေဖါက္ဝင္ေရာက္မႈကို ကာကြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အၾကမ္းဖက္သမားႏွင့္ပါလာတတ္သည္မွာ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားေသေၾကပ်က္စီးမႈ၊ အမုန္းတရားႏွင့္ အာဃာတ တို႔သာျဖစ္ပါသည္။ အာဖဂန္ နစၥတန္ႏွင့္ အီရတ္တို႔မွာ ယေန႔တိုင္ အၾကမ္းဖက္သမားတို႔ဒါဏ္မွ မလြတ္ ကင္းႏိုင္ၾက။

ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာ အပါအဝင္ ရွိသမွ်ဘာသာဝင္ျပည္သူအားလံုး လံုၿခံဳေရးသတိရွိဖို႔လိုသလို သက္ဆိုင္ရာ လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္
ႏိုင္ငံသားစိတ္ဓာတ္အျပည့္ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုသည္။

အထူးသျဖင့္ မြတ္ဆလင္ဘာသာဝင္မ်ားက လံုၿခံဳေရးသတိပိုရွိသင့္သည္ဟုထင္ပါသည္။

အစြန္းေရာက္ မြတ္ဆလင္ မ်ားမွာ မြတ္ဆလင္အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ခိုလႈံေလ့ရွိသျဖင့္ မြတ္ဆလင္ျပည္သူ
မ်ား၏တာဝန္သိစိတ္အျပည့္ျဖင့္ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွာ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ အလြန္အေရး
ပါသည္ဟု ထင္ျမင္မိပါေၾကာင္း…။ ။

ရဲေက်ာ္သူရ

No comments:

Post a Comment