Wednesday, March 5, 2014

ဂုဏ္ျပဳထုိက္ေပ - တပ္မေတာ္ (ေရ)


၂၀၁၄ ခုနွစ္ မတ္လ(၁)
ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ့
တပ္မေတာ္(ေရ)မွ 
ကိုယ္တိုင္တည္ေဆာက္
ခဲ့ေသာ စစ္ေရယာဥ္-
အေနာ္ရထာသည္ 
ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္
အတြင္း တပ္မေတာ္
(ေရ)မွ ကြ်မ္းက်င္
ပညာရွင္မ်ား
ကိုယ္တိုင္ တပ္ဆင္

ထားေသာ ဒံုးပ်ံစနစ္
(Missile System)ျဖင့္ 
တရုတ္နိုင္ငံထုတ္ ေရယာဥ္မွ
ေရယာဥ္ပစ္ဒံုးပ်ံ (Anti Ship Missile)တစ္စင္းအား

မိုးကုတ္စက္ဝိုင္းလြန္(Over the Horizon-OTH) ပစ္မွတ္သို႔ တပ္မေတာ္(ေရ) လက္နက္ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ ေရယာဥ္မွ အရာရိွ/စစ္သည္မ်ား ပူးေပါင္း၍ ေအာင္ျမင္စြာ စမ္းသပ္ပစ္လႊတ္နိုင္ခဲ့ေႀကာင္းနွင့္ အဆိုပါပစ္ခတ္မူအား ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ)ကိုယ္တိုင္ အနီးကပ္ႀကည့္ရႈခဲ့ေႀကာင္း ႀကားသိရပါသည္။

ယင္းသည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္(ေရ)၏ Combat Power အတြက္ သမိုင္းမွတ္တိုင္တစ္ခုအျဖစ္ မွတ္ေက်ာက္တင္နိုင္ခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အတူ နိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးစြမ္းရည္ျမင့္မားေစရန္
ေဖဖဝါရီလ(၂၅)ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ႀကည္း၊ ေလ၊ အေျမာက္နွင့္သံခ်ပ္ကာ တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ Firing Power နွင့္ Manoeuvre တို႔ ဟန္ခ်က္ညီစစ္ဆင္လႈပ္ရွားမူမွ Timing and Synchronize ဝိေသသအနွစ္သာရ ျဖစ္ေပၚေစသည့္ ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးေလ့က်င့္ခန္း “အေနာ္ရထာ” ၏ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ သမိုင္းတြင္မည့္ Combat Power အေျချပဳ ေရတပ္
စစ္ေရးေလ့က်င့္ခန္းႀကီးတစ္ခုကိုလည္း (၆၉)နွစ္ေျမာက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေန႔ အခ်ိန္အခါသမယတြင္
ေလ့က်င့္ျပဳလုပ္နိုင္ဖြယ္ရိွေႀကာင္း ႀကားသိရပါသည္။

ေဖာ္ျပပါ စစ္ေရယာဥ္-အေနာ္ရထာသည္ ျပည္တြင္းပညာရွင္မ်ားကိုယ္တိုင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ Corvette အမ်ိဳးအစား စစ္ေရယာဥ္ျဖစ္ျပီး ၂၀၀၀ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလ (၁၇) ရက္ေန႔တြင္ တပ္ေတာ္ဝင္ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္(ေရ)မွ ေရတပ္သေဘၤာက်င္းတြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ Frigate အမ်ိဳးအစား စစ္ေရယာဥ္-ေအာင္ေဇယ် တပ္ေတာ္မဝင္ခင္အခ်ိန္ထိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္(ေရ)၏ Flag Ship အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ တည္ေဆာက္ေရးကာလ၊ တပ္ေတာ္ဝင္နွင့္ ပထမဆံုးစစ္ေရယာဥ္မႉးမွာ ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီး သူရသက္ေဆြ (ယခု ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရသက္ေဆြ) ျဖစ္ပါသည္။

ကနဦးစစ္ေရယာဥ္ပံုစံတြင္ ဒံုးပ်ံတပ္ဆင္ခဲ့ျခင္းမရိွေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းေျပာင္းလဲတိုးတက္လာေသာ စစ္နည္းဗ်ဳဟာနွင့္ နည္းပညာမ်ားေႀကာင့္ တပ္မေတာ္(ေရ)မွ ပညာရွင္မ်ားကိုယ္တိုင္ ေရယာဥ္တြင္္ ဒံုးပ်ံစနစ္မ်ား၊ ဆင္ဆာမ်ား၊ လက္နက္စနစ္မ်ား၊ အီလက္ထေရာနစ္စနစ္မ်ား အသစ္တပ္ဆင္ျခင္း
၊ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္တပ္ဆင္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္၍ Corvette အမ်ိဳးအစားမွ Light Frigate သို႔ အဆင့္ျမွင့္တင္နိုင္ခဲ့သည္။

စစ္ေရယာဥ္-အေနာ္ရထာသည္ ေရယာဥ္သက္တမ္း(၁၄)နွစ္အတြင္း နိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးအတြက္
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္(ေရ)၏ ရည္မွန္းခ်က္တာဝန္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေရတပ္သား အရာရိွ/စစ္သည္မ်ားနွင့္အတူ ေရွ႕တန္းက်က်ပါဝင္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ စစ္ေရယာဥ္တစ္စီးခ်င္းဆိုင္ရာ Combat Drill / Routine Drill / Emergency Drill မ်ားသာမက ေရယာဥ္အုပ္ Fleet လိုက္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ယေန႔ေခတ္ Coastal Navy အဆင့္ ေရတပ္တစ္ခုအတြက္ မရိွမျဖစ္လုိအပ္ေသာ Conventional Warfare အတြက္ ေလ့က်င့္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ရာ
တြင္လည္းေကာင္း အဓိကအခန္းက႑မွ ေရွ႕ေဆာင္ပါဝင္လ်က္ ရိွပါသည္။

သို႔ပါ၍ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ မိန္႔ႀကားခဲ့သည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ Standard Army တည္ေဆာက္ေရးလမ္းေႀကာင္းမွန္ေပၚမွ ဆင့္ပြားျဖာထြက္လာေသာ Standard Navy ျဖစ္တည္ေရးတြင္ ျမန္မာျဖစ္စစ္ေရယာဥ္-အေနာ္ရထာသည္ ျမန္မာ့ပင္လယ္
ကာကြယ္ေရးအတြက္ ျမန္မာ့ေရတပ္သားမ်ားနွင့္ ေသအတူရွင္မကြာ အသံုးေတာ္ခံလ်က္ရိွပါေႀကာင္း ဂုဏ္ျပဳေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ေမာင္မာဃ(Myanmar Navy)

No comments:

Post a Comment