Thursday, October 24, 2013

KIA မွ ရွမ္းရြာ(၁၀၀)ေက်ာ္အား ဆက္ေၾကးေပးေဆာင္ရန္ စာပုိ႔ထား

KIA မွ ဗန္းေမာ္၊ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ရွမ္းရြာ (၁၀၀)ေက်ာ္အား တအိမ္လွ်င္ ေငြက်ပ္(၂၀၀၀၀ိ) စီကုိ ဒီဇင္ဘာလ ေနာက္ဆံုးထား၍ ဆက္ေၾကးေပးေဆာင္ရန္ စာမ်ားေပးပို႔ထားေၾကာင္း ဗန္ေမာ္ေဒသခံ တစ္ဦးမွ သတင္းေပးပို႔ထားပါသည္။...ေအာက္တိုဘာလ (၈၊၉၊၁၀) ရက္ေန႔မ်ားက ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ မဂၽြယ္ခန္းမတြင္ အစိုးရႏွင့္ KIO တို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ သေဘာတူညီခ်က္ ပူးတြဲ(၂)(ဃ)တြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေပၚ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိးမျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ႏွစ္ဘက္လုိက္နာရန္ အခ်က္မ်ားပါ(င)တြင္ ျပည္သူလူထုထံမွ တရားမ၀င္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း၊ အတင္းအဓမၼ ေငြေၾကးပစၥည္းမ်ား ရယူျခင္းမျပဳလုပ္ရ ဟု သေဘာတူပါရိွ တာကုိ ေတြ႕ရပါသည္။
ရွမ္းနီ သတင္းဌာန

No comments:

Post a Comment