Thursday, October 31, 2013

လိုင္ဇာ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲသို႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔

ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕(KIO) ဌာနခ်ဳပ္၌ ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္မွ ႏို၀င္ဘာ ၁ ရက္အထိ ျပဳလုပ္ေနေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား၏ လိုင္ဇာ ထိပ္သီးေဆြးေႏြး ပြဲသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က သ၀ဏ္လႊာ ေပးပို႔ခဲ့သည္။
ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က လက္မွတ္ထိုးၿပီး ေပးပို႔ခဲ့ေသာ အဆိုပါ သ၀ဏ္လႊာတြင္ လုိင္ဇာ ေဆြးေႏြးပြဲသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအရ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္ တုိ႔ အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္သူမ်ားကို "တိုင္းရင္းသား ညီေနာင္မ်ား"ဟု သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေခၚေ၀ၚ သံုးစြဲခဲ့ၿပီး တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ကခ်င္ျပည္နယ္ လုိင္ဇာ အစည္းအေ၀း တြင္ ေဆြးေႏြး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရွ႕တြင္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္ လည္ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္း သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထုိးႏိုင္ရန္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္တုိ႔အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္ဟု သ၀ဏ္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
ထို႔အျပင္ ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး၊ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ တည္တ့ံခုိင္ျမဲေရး တုိ႔အတြက္ ႏုိင္ငံအတြင္း မွီတင္း ေနထုိင္ၾကေသာ တုိင္းရင္းသားအားလုံးက စည္းလုံး ညီညြတ္စြာျဖင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္မွသာ ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္မည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္းႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ လုိင္ဇာအစည္းအေ၀း ေအာင္ျမင္ပါေစေၾကာင္း သမၼတက ဆုေတာင္းခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment