Monday, October 21, 2013

ခရက္ဒစ္ကတ္ ထုတ္ေပးေရး ဗဟိုဘဏ္ လက္တြန္႔ေန

ေခတ္မီ ဘဏ္စနစ္က အလံုးစံုနီးပါး လႊမ္းၿခံဳ
ထားသည့္ ကမာၻတြင္ ATM စက္မ်ားႏွင့္ 
အေၾကြး၀ယ္ကတ္မ်ား ကင္းမဲ့ေန ျခင္းသည္ 
စီးပြားေရးစနစ္ ေခတ္ေနာက္က်ေနေၾကာင္း
 ျပသေနျခင္းဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။
ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စီးပြားေရးတံခါး ပိတ္ေန ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံတခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ယခုအခါ ၿမိဳ႕ျပ၏ အခ်က္အ ခ်ာ ေနရာ အခ်ိဳ႕တြင္ ATM စက္အနည္းငယ္ ရွိေနၿပီး

အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ရရွိေနခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည့္ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈမ်ိဳး ေပး ေနၿပီ ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္လည္း ခရက္ဒစ္ အေၾကြး၀ယ္ကတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခုထက္ထိ ေရေရရာရာ သိႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။

ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသည္မ်ား ႏွင့္ ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္ေနရေသာ ဟိုတယ္ႀကီး အခ်ိဳ႕ႏွင့္ စတိုးဆိုင္ႀကီးမ်ား ကို သာလွ်င္ Visa သို႔မဟုတ္ Master ကဒ္မ်ား ျဖင့္ ေငြေပးေခ်ျခင္းကို လက္ခံခြင့္ျပဳရန္ သက္ဆိုင္ရာမွ စဥ္းစားခဲ့သည္။ ထိုကဒ္ အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အသံုးနည္းသည့္ အေၾကြး၀ယ္ကတ္မ်ား ျဖစ္သည့္ JCB ကဒ္ ႏွင့္ China Union Pay ကဒ္မ်ားကိုပါ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေအာက္တိုဘာလ အတြင္းမွာမွ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပလပ္စတစ္ကတ္မ်ားကို ေငြေပးေခ်သည့္ နည္းလမ္းတခုအျဖစ္ အသံုးျပဳရန္ ဘာေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႔ ေႏွာင့္ေႏွးေနရပါသနည္း။ အဓိက အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ ဘဏ္မ်ားသည္ ျပည္တြင္းရွိ စားသံုး သူမ်ားလက္သို႕ အေၾကြး၀ယ္ကဒ္မ်ား ထုတ္ေပးရန္ အခြင့္အာဏာ ယခုအခ်ိန္အထိ မရရွိေသးျခင္း ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္ႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗဟိုဘဏ္ကို တုန္လႈပ္ေစခဲ့ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ကလည္း ရွိခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ ေသြးလန္႔ေနဆဲဟု ေျပာႏိုင္သည္။

၂၀၀၃ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အဆိုးရြားဆံုးေသာ ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းႏွင့္ ႀကံဳေတြခဲ့ ရသည္။ ဘဏ္မ်ားကို အတိုးႏႈန္း ျမင့္မားစြာ ေပးေနသည့္ အမည္ခံ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ား ႐ုတ္တ ရက္ ၿပိဳကြဲသြားၾကသည့္ အခါ တရားမ၀င္ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသာမက အစိုးရ အသိအမွတ္ျပဳ တရား၀င္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားကိုပါ ျပင္းထန္စြာ ထိခိုက္ေစခဲ့သည္။

ျမန္မာ ေမဖလား၀ါးဘဏ္ႏွင့္ အာရွဓန ဘဏ္တို႔သည္ အမ်ားဆံုး ထိခိုက္ဆံုး႐ံႈးသူမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံျခား ေလ့လာသူမ်ား ယူဆၾကသလို ယခင္စစ္အစိုးရႏွင့္ ဆက္သြယ္ေနေသာ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈမ်ားကို ဦးတည္၍ အေမရိကန္၏ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ ဒဏ္ခတ္မႈေၾကာင့္ဟု ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ထိုအခ်ိန္က အဆိုပါဘဏ္ႏွစ္ခုသည္ ျပည္တြင္းမွ ေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ ATM စက္မ်ား၊ အေၾကြး၀ယ္ကတ္မ်ား ႏွင့္ အြန္လိုင္းဘဏ္စနစ္ စသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို စတင္ မိတ္ဆက္ ေပးေနသူမ်ားျဖစ္သည္။

ဘဏ္မ်ားတြင္ ေငြမရွိေတာ့ဟု သံသယၾကီးထြားလာျပီး ေငြအပ္ႏွံသူမ်ားက ဘဏ္မ်ားအေပၚ ယုံၾကည္မႈ ကင္းမဲ့ကာ ေငြမ်ားကို ျပန္ထုတ္ၾကေသာအခါ အာရွဓနႏွင့္ ေမဖလား၀ါးဘဏ္မ်ားအား ဗဟိုဘဏ္က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ မေပးခဲ့ပါ။ “(သိပ္မၾကာခင္က ျဖစ္ခဲ့သလို) ကေမာၻဇဘဏ္လို မဟုတ္ဘူး။ ကေမာၻဇဘဏ္က ဗဟိုဘဏ္မွာ ဒီအတြက္ သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ အာမခံေငြ တင္ထားတယ္။ သူတို႕ကေတာ့ တင္မထားတဲ့ အတြက္ ကိုယ့္ဖာသာပဲေျဖရွင္းခဲ့ရတယ္” ဟု အာရွစိမ္းလန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (AGD)၏ ဦးေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးရဲမင္းဦးက ဧရာဝတီသို႕ ေျပာျပသည္။

AGD ဘဏ္ကိုမူ အေမရိကန္က ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းခြင့္ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳလိုက္ျပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ပိတ္ဆို႔မႈ စာရင္း၀င္ေနေသးေသာ ပုဂၢိဳလ္တဦးျဖစ္သူ ဦးေတဇ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ AGD ဘဏ္မွ ဦးရဲမင္းဦးက ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေငြေၾကးျပႆနာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘဏ္လုပ္ငန္း ေခတ္မီ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ထိခိုက္ေစခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

“အရင္ အစိုးရက အေၾကြး၀ယ္ကတ္ေတြေၾကာင့္ ဒီလိုျပႆနာျဖစ္တာလို႔ ယူဆခဲ့တယ္။ အမွန္ကေတာ့ ဒါေတြအားလံုးက တရားမ၀င္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ေငြေခ်းလုပ္ငန္းေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ခဲ့ရတာပါ” ဟု မၾကာေသး မီက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း မႈ တခုတြင္ သူက ေျပာသည္။

အကယ္၍ အေၾကြး၀ယ္ကတ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူသိမ်ားေသာ ဘဏ္ႏွစ္ခုကို ပ်က္စီးေစသည့္ အေၾကာင္းမဟုတ္ဟု ဆိုလွ်င္ပင္ ျဖစ္ခဲ့ရေသာ အက်ပ္အတည္းသည္ ၀န္ေဆာင္မႈအသစ္တခုကို ျပည္တြင္း ေစ်းကြက္သို႔ စတင္ မိတ္ဆက္ရာမွ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ျမင္သာေစခဲ့သည္ဟု ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေငြေၾကး အက်ပ္အတည္းတြင္ မၿပိဳလဲဘဲ က်န္ေနႏိုင္ခဲ့သည့္ ႐ိုးမဘဏ္၏ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးျမတ္သင္းေအာင္ က ဆိုသည္။

“အေၾကြး၀ယ္ကတ္ စနစ္ က်ဆံုးရျခင္းအေၾကာင္း အားလံုးက ဘဏ္ေတြရဲ႕ အမွားပါ။ သူတို႔က သူတို႔ရဲ႕ ေဖာက္သည္ေတြကို အယံုလြန္ခဲ့တဲ့အတြက္ လံုေလာက္တဲ့ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ေတြ မယူထားၾက ဘူး။ မဆင္မျခင္ သံုးစြဲတာကိုလည္း ေနာက္ကေနလိုက္ၿပီး မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့ဘူး” ဟု သူကရွင္းျပသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အတိတ္မွာ အမွားေတြရွိခဲ့သည့္တိုင္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွာ အေၾကြး၀ယ္ကဒ္သည္ အေရး ပါသည့္ အစိတ္ အပိုင္းတခု ျဖစ္ေနသလိုမ်ိဳး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း ရွိေစခ်င္သည္ဟု ဦးျမတ္သင္းေအာင္ က ေျပာသည္။

“ဗဟိုဘဏ္က ျပည္သူေတြကို အေၾကြး၀ယ္ကဒ္ ကိုင္ခြင့္ျပဳေစခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စြန္႔စားမႈ အနည္းဆံုး နည္းလမ္းနဲ႔ ေတာ့ ျဖစ္ရပါမယ္” ဟု သူက ဆိုသည္။ သံုးစြဲသူမ်ားက မိမိတို႔သည့္ အေၾကြးယူရန္ ထိုက္တန္ေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္ လာသည့္ အခ်ိန္အထိ စုေငြထုတ္ကတ္ (Debit Card) စနစ္ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သံုးစြဲလာေအာင္ ျပဳလုပ္ ေပးျခင္းသည္ အေၾကြး၀ယ္ကတ္ (Credit Card) စနစ္သို႔ ေရာက္ရန္ ေကာင္းမြန္ေသာစတင္ျခင္း ျဖစ္မည္ဟုလည္း ဦးျမတ္သင္းေအာင္က အႀကံျပဳသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေငြစကၠဴမ်ားကို အေျခခံကာ ျပဳလုပ္ရသည့္ အေပးအယူ စနစ္ကို ေက်ာ္လြန္သြားႏိုင္ဖို႔ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနသည္ဟုလည္း သူကဆိုသည္။

“ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ကစၿပီး တစ္ေသာင္းတန္ ေငြစကၠဴေတြ စထုတ္ခဲ့ေပမယ့္ ဘယ္သူကမွ ညစ္ေပေနတဲ့ ေငြစကၠဴေတြ အမ်ားႀကီး ကို သယ္မသြားခ်င္ၾကဘူး။ က်ေနာ္ဆိုရင္ က်ေနာ့္ရဲ႕ စီးပြားဖက္ မိတ္ေဆြေတြကို စားေသာက္ဆိုင္မွာ ညစာေကၽြးခ်င္တဲ့ အခါဆို ဒီတိုင္းပဲ လုပ္ေနရတယ္” ဟု ဦးျမတ္သင္းေအာင္ က ေျပာသည္။

စားသံုးသူမ်ားကို ၀ယ္ယူရာတြင္ လြယ္ကူေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းသည္ ၀ယ္လိုအားကို တိုးတက္လာေအာင္ လံႈ႔ေဆာ္ေပးရာလည္း ေရာက္ေၾကာင္း သူက ထပ္ေျပာသည္။

“ဘဏ္ေတြ အေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ေဖာက္သည္ေတြကို ထိန္းေက်ာင္းထားႏိုင္တာနဲ႔ အမွ် ေငြပိုုသံုးလာေစျခင္းဟာ ေခတ္မီ ထုတ္ကုန္ေတြကို ၀ယ္ႏိုင္ဖို႔ လူေတြကို အလုပ္ပိုႀကိဳးစားလုပ္လာေအာင္ အားေပးရာလည္း ေရာက္ ပါတယ္” ဟု ႐ိုးမ ဘဏ္၏ ဒုတိယဥကၠဌ ႏွင့္ လိႈင္သာယာ စက္မႈဇုန္၏ ဥကၠဌလည္း ျဖစ္သူ ဦးျမတ္ သင္းေအာင္ ကဆိုသည္။

ဗဟိုဘဏ္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေၾကြး၀ယ္ကတ္ အသံုးျပဳခြင့္ေပးရန္ တြန္႔ဆုတ္ေနေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရွိ ပုဂၢလိကဘဏ္ ၁၉ ခု အနက္မွ ၁၄ ခုက ပူးေပါင္းတည္ေထာင္ထားသည့္ Myanmar Pay Union (MPU) က ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ JCB ပူးေပါင္း၍ ျပည္တြင္း စုေငြထုတ္ကတ္ အသံုးျပဳသူမ်ား ကြန္ရက္ကို တိုးခ်ဲ႕ရန္ ဗဟိုဘဏ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပားတြင္ MPU ကဒ္ အသံုးျပဳသူ ၂၀၀၀၀၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း MPU မွ စာရင္းဇယားမ်ား အရ သိရွိရသည္။

AGD ဘဏ္မွ ဦးရဲမင္းဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ JCB ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ ယခုအခ်ိန္အထိ JCB ကဒ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သူတို႔၏ အေၾကြး၀ယ္ကတ္မ်ားကို အသံုးျပဳခြင့္ရေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးရန္သာ ဦးတည္ခ်က္ ထားေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္ တဆင့္ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ပူးတြဲ စုေငြထုတ္ကတ္မ်ား ထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနသည္ ဟုလည္း ဆိုသည္။

“ဥပမာ ေျပာရရင္ က်ေနာ္တို႔က AGD-JCB ကဒ္ ထုတ္ေပးမယ္” ဟု သူကဆိုသည္။ China Union Pay ကလည္း အလား တူ အစီအစဥ္မ်ိဳး စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္သည္ ဟုလည္း ဦးရဲမင္းဦးက ထပ္ေျပာ သည္။

MPU ကဒ္ကို လက္ခံေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေရအတြက္လည္း သိသိသာသာ တိုးတက္လာေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတ၀ွမ္း ေနရာ ၇၀၀ ခန္႔တြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။ JCB ကဒ္ကို ကုန္သည္မ်ား ကလည္း လက္ခံၿပီး ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉၀ ေက်ာ္တြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

ေနာက္တဆင့္ တက္၍ အျပည့္အ၀သံုးႏိုင္ေသာ အေၾကြး၀ယ္ကတ္ကို ထုတ္ေပးျခင္းျဖင့္ ႀကီးမားေသာ သက္ေရာက္မႈ ကို ရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

“ဗဟိုဘဏ္က က်ေနာ္တို႔ကို အေၾကြး၀ယ္ကတ္ ထုတ္ေ၀ခြင့္ျပဳလိုက္မယ္ ဆိုရင္ အငယ္စားနဲ႔ အလတ္စား လုပ္ငန္းေတြ ဖြံ႕ ၿဖိဳးလာမွာ ေသခ်ာတယ္။ စီးပြားေရးလည္း ေကာင္းလာမယ္လို႔ က်ေနာ္ယံုၾကည္တယ္” ဟု ဦးရဲမင္းဦး က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ စုေငြစာရင္းမ်ား အေပၚတြင္ပင္ တင္းက်ပ္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး တပတ္လွ်င္ တႀကိမ္သာ ထုတ္ယူခြင့္ျပဳထားေသာ ဗဟိုဘဏ္ အေနျဖင့္ အေၾကြး၀ယ္ကဒ္ ကိစၥတြင္လည္း စြန္႔စားျခင္းအစား လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ လမ္းေၾကာင္းကိုသာ ေရြးခ်ယ္မည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပလပ္စတစ္ေငြေၾကးအသိုင္းအ၀ိုင္းတခု ျဖစ္လာေရးႏွင့္ အဆင္သင့္ ေစာင့္ ေနၾကသည့္ ထိပ္တန္း အေၾကြး၀ယ္ကတ္ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား ျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ အေျခစိုက္ American Express ႏွင့္ Diners Club International တို႔ ၀င္ေရာက္လာႏိုင္မည့္အေျခအေန ေဝးေနေစေတာ့သည္။

No comments:

Post a Comment