Saturday, October 19, 2013

သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဘ႐ူႏိုင္းမွာေတြ႔စဥ္ ျမန္မာ့တိုးတက္မႈမ်ားကို ဘန္ကီမြန္း ခ်ီးက်ဴးေျပာဆို

ျမန္မာႏုိင္ငံက အသြင္ကူးေျပာင္းေရး
 လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ဘ႐ူႏုိင္းႏုိင္
ငံက အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေဝး
ပဲြေတြကုိ ေရာက္ရွိေနၾကတဲ့ သမၼတ
ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရး
မႉးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းတုိ႔ ေသာၾကာေန႔
က ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ေဆြးေႏြးရာမွာေတာ့

 ျမန္မာႏုိင္ငံက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္
ငန္းေတြ၊ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနေတြနဲ႔ 
အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားအသင္း (Asean) 
နဲ႔ ကုလသမဂၢတုိ႔ရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး
 ကိစၥေတြကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့အေၾကာင္း ကုလ
သမဂၢက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့တာပါ။
အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ


 မၾကာေသးခင္တုန္းက ေတြ႔ျမင္လာရတဲ့ 
ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အစီအစဥ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ခ်ီးက်ဴးသြားပါတယ္။

ေနၿပည္ေတာ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၁
ဘရူနိုင္းဒါရုဆလမ္နိုင္ငံ ဘန္ဒါဆရီဘီဂါဝန္ၿမိဳ႕၌ 
 ေရာက္ရိွေနေသာ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္
သည္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရမွဴးခ်ဳပ္္ မစၥတာ
 ဘန္ကီမြန္းနွင့္အတူ ယေန႔နံနက္ (၈)နာရီ (၁၅) 
မိနစ္တြင္ ေခတၲတည္းခိုသည့္ အစိုးရဧည့္ေဂဟာ၌  နံနက္စာ အတူတကြ သံုးေဆာင္ၿပီး ၿမန္မာနိုင္ ငံနွင့္ ကုလသမဂၢတို႔အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ၿမႇင့္တင္နိုင္ေရး၊ အာဆီယံဥကၠ႒ တာဝန္ကို ၿမန္မာနိုင္ငံက ထမ္းေဆာင္စဥ္ကာလအတြင္း အာဆီယံ- ကုလသမဂၢ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ၿမႇင့္တင္နိုင္ေရး၊ ၿမန္မာနိုင္ငံ အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈနွင့္ ပဋိပကၡေၿဖရွင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ကုလသမဂၢနွင့္ နိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက ပိုမိုပါဝင္ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေရး၊ ၿမန္မာနိုင္ငံတြင္ သဟဇာတၿဖစ္သည့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္တစ္ရပ္  တည္ေဆာက္နိုင္ေရး၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္ အယူအဆမ်ားၿဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား၊ ေသြးထိုး လံႈေဆာ္သူမ်ားအား ထိေရာက္စြာ အေရးယူေရး၊ ရာသီဥတု ေၿပာင္းလဲမႈ၏ အက်ိဳးဆက္မ်ား ကို ေၿဖရွင္းနိုင္မည့္ နိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ နွစ္ဖက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး တို႔နွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရင္းနီွးပြင့္လင္းစြာ အၿမင္ခ်င္း ဖလွယ္ခဲ့ၾကသည္။
အဆိုပါေဆြးေႏြးပဲြတြင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတက မိမိတို႔အစိုးရအဖြဲ႕၏ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္း စဥ္မ်ား စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခိ်န္မွစၿပီး ယေန႔အထိ ကုလသမဂၢက ပါဝင္ကူညီ ေဆာင္ ရြက္ေပးမႈမ်ား အေပၚ ေက်းဇူးတင္ရိွပါေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢ၏ အႀကံဉာဏ္မ်ားကိုလည္း မိမိတို႔ အေလးအနက္ ထားပါေၾကာင္းနွင့္ အနာဂတ္တြင္လည္း ကုလသမဂၢနွင့္ ပိုမိုပူးေပါင္း ေဆာင္ ရြက္သြားမည္ၿဖစ္ပါေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း အတည္ၿပဳ ေၿပာၾကားခဲ့သည္။
ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္္က သမၼတႀကီး၏ ေခါင္းေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ၿမန္မာနိုင္ငံ၌ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈကို နိုင္ငံတကာက အသိအမွတ္ၿပဳ ခီ်းက်ဴးေနသကဲ့သို႔ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီးကလည္း အသိအမွတ္ၿပဳ ဂုဏ္ၿပဳပါေၾကာင္း၊ ယခင္က မိမိတို႔အေနၿဖင့္ ၿမန္မာနိုင္ငံ အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည့္အခါ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကိုသာ ေၿပာၾကားခဲ့ ရပါေၾကာင္း၊ သမၼတႀကီး၏ အစိုးရ သစ္လက္ထက္တြင္ ၿမန္မာနိုင္ငံအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည့္အခါ အနာဂတ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ တက္ၾကြစြာ ေဆြးေႏြးနိုင္ၾကၿပီ ၿဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အနာဂတ္တြင္ ကုလသမဂၢနွင့္ နိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း အေနၿဖင့္ ၿမန္မာနိုင္ငံနွင့္ ပိုမို ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္သြားမည္ၿဖစ္ပါေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းအတည္ၿပဳ ေၿပာၾကားခဲ့ သည္။
အဆိုပါေတြ႕ဆံုပဲြအခမ္းအနားသို႔ နိုင္ငံေတာ္သမၼတနွင့္အတူ ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝဏၰေမာင္လြင္နွင့္ ဦးစိုးသိန္း၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးတင္ဦးလြင္နွင့္ ဦးရဲထြဋ္တို႔ တက္ေရာက္ၾကၿပီး ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္္ နွင့္အတူ ကုလသမဂၢ အႀကီးတန္း အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ Mr. Jeffrey Feldman နွင့္ Ms. Noeleen Heyzer၊ ေၿပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ Mr. Martin Nesirky ၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူ၊ ဘရူနိုင္းနိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ ဌာေနညိႇနိႈင္းေရးမွဴး Ms. Michelle Gyles- Mc Donnough တို႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။      

No comments:

Post a Comment