Thursday, May 30, 2013

ျမန္မာပုိ႕စ္ ဂ်ာနယ္ပါ ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္ ရွင္းပါ

ႏိုင္ငံေတာ္အလံ ေဇာက္ထိုးျဖစ္တာနဲ႕ပတ္ သက္ လို႕ယခုအ ပါတ္ ထုတ္  ျမန္မာပို႕စ္ ဂ်ာ နယ္မွာ ေဖာ္ျပ  ထား တာ တစ္ခု ေတြ႕ရွိရ ပါ တယ္။ ျဖစ္စဥ္က ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၂ ရက္၊ မြန္းလြဲ ၂ နာရီအခ်ိန္မွာ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအုံ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ဧည့္ခန္း
မေဆာင္မွာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယ က၊အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးခင္ေအာင္ျမင့္ ဆြစ္ဇာ လန္ႏုိင္ငံ အထက္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ မစၥတာဖိလစ္ပိုလြန္ဘာဒီနဲ႕အဖြဲ႕ကိုလက္ခံေတြ႕ ဆုံတဲ့ သတင္းမွာ ႏုိင္ငံေတာ္အလံ ေဇာက္ထိုး ျဖစ္ေနတာ နဲ႕ပတ္သက္ျပီးသေဘာထား အျမင္ေတြ ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။
အဲဒီေန႕က အဲဒီေတြ႕ဆုံပြဲကို တက္ေရာက္ခဲ့သူေတြက

(၁) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ဦးခင္ေအာင္ျမင့္၊
(၂) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠဌ ဦးျမညိမ္း၊

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီဥကၠဌမ်ား ျဖစ္ၾကတဲ့
(၃) ဦးေဇာ္ျမင့္ေဖ၊
(၄) ဦးသိန္းဝင္း၊
(၅) ဦးေအာင္ထြန္း၊
(၆) ဦးစံထြန္း၊
(၇) ဦးညြန္႕တင္၊
(၈) ဦးေအာင္ျငိမ္း၊
(၉) ေဒၚခင္ဝိုင္းၾကည္၊
(၁၀) ဦးေနဝင္းထြန္း၊
(၁၁) ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေမာင္ထူး၊
(၁၂) လႊတ္ေတာ္ရုံးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန၊ ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ကို လည္း ေဖာ္ျပ ထား ပါတယ္။"အခုလို ႏို္င္ငံျခားသားေတြ လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အလံကို ေဇာက္ထိုး ထိုးျပတယ္ ဆိုတာ ေျပာရမယ္ ဆိုရင္ အစိုးရအဖြဲ႕က ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဆြဲႀကဳိးခ်ေသတာပဲ။ ေကာင္းတာကေတာ့ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္တို႕ အစိုးရတစ္ဖြဲ႕လုံး ႏႈက္ထြက္ျပီးေတာ့ တာဝန္ရွိတဲ့သူကို တရားစြဲေပးဖို႕၊ အေရးယူဖို႕ လိုတယ္။""အင္မတန္မွ တိုင္းျပည္အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့အလံတစ္ခုကို ဂုဏ္ က်က္သေရ ညွိဳးႏြမ္းေအာင္ ျပဳလုပ္တယ္ဆိုတဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အလံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၄၊ ပုဒ္မခြဲ (စ)အရ ဂုဏ္က်က္သေရ ပ်က္ျပားေစရန္ တမင္သက္သက္ျပဳျခင္း၊ မျပဳရလို႕ တားျမစ္ခ်က္ကို ခ်ဳိးေဖာက္တာ ျဖစ္ေတာ့ႏိုင္ငံေတာ္အလံဥပေဒပုဒ္မ(၁၆)အရသုံးႏွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ ဒဏ္ ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္သုံးသိန္းထက္မပိုေသာ ေငြဒဏ္ ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလုံး ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမယ္ လို႕ ဆိုထားတယ္။"

ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္ခင္ဗ်ား-

တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနလို႕ ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို နားလည္ပါသလား။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအႀကီးအကဲပါ။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကဟာ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ဳိင္ကပါ။ မ႑ဳိင္ႀကီး(၃)ရပ္ တတ္ႏိုင္သမွ် ခြဲျခားက်င့္သုံးျပီး အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းတဲ့ စနစ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ႏုိင္ငံက အခု သြားေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္မွာ ျဖစ္တဲ့ကိစၥ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတနဲ႕ အစိုးရတစ္ဖြဲ႕လုံးႏႈတ္ထြက္ေပးရမယ္ ဆိုတဲ့ စကား ဟာ ဘာအဓိပၸါယ္နဲ႕ ေျပာၾကားခဲ့ပါသလဲ။

ေနျပည္ေတာ္ကို ေရာက္ဖူးပါသလား။ ဒါမွမဟုတ္ ေရာက္ဖူးတဲ့သူေတြရဲ႕ စကားေတြကို နားေထာင္ဖူးပါသလား။ သမၼတအိမ္ေတာ္က သတ္သတ္၊ လႊတ္ေတာ္ကသတ္သတ္၊ တစ္ျခားစီပါ။
လႊတ္ေတာ္မွာ ျဖစ္တဲ့ကိစၥ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးနဲ႕ မဆီေလးရယ္တယ္မွ အို မဆိုင္ပါ။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ေသေသခ်ာခ်ာ ဖတ္ၾကည့္ပါ။ ပုဒ္မ-၁၇ မွ "ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီး အကဲႏွင့္ ႏို္င္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအႀကီးအကဲသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ျဖစ္သည္"၊ ပုဒ္မ-၅၇ မွာ "ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ကို ကိုယ္စားျပဳသည္" ၊ ပုဒ္မ-၅၈ မွာ "ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္တစ္ဝန္းလုံးတြင္ ႏုိင္ငံသားအားလုံး ၏ အထြတ္အထိပ္ေနရာ ရရွိသည္" လို႕ အတိအလင္း ျပဌာန္းထားပါတယ္။ ေရွ႕ေနျဖစ္တဲ့ ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္အေနနဲ႕ ဒီျပဌာန္းခ်က္ေတြဟာ ဘာအဓိပၸါယ္လဲ ဆိုတာကို ေသေသခ်ာခ်ာ နားလည္မယ္ ထင္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္အလံလိုပါပဲ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ကိုယ္စားျပဳေနပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးကို ယခုလို မဆီမဆိုင္ ကိုယ္ထင္ျမင္ရာ ဆြဲျပီး ေျပာၾကားတာဟာ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ဘယ္လိုဆိုတာကို လူႀကီးမင္းတို႕ ပိုျပီးနားလည္လိမ့္မယ္ လို႕ ယုံၾကည္ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ဟာ အစိုးရလက္ေအာက္ခံ မဟုတ္ပါဘူး။ သီးျခားတည္ရွိေနတဲ့ မ႑ဳိင္ တစ္ရပ္ ျဖစ္ ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အလံ ေဇာက္ထုိးျဖစ္တဲ့ကိစၥဟာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတနဲ႕ အစုိးရတစ္ဖြဲ႕လုံး မွာ တာဝန္ရွိတယ္ လို႕ ေျပာၾကားလိုက္ျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကို မေျပာဘဲ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးနဲ႕ အစိုးရအဖြဲ႕ကို ေျပာၾကားလိုက္ျခင္းဟာ ေတာ္ေတာ္ေလးကို လြဲမွားေနတယ္လို႕ ယူဆပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အလံေဇာက္ထုိး ျဖစ္တဲ့ ကိစၥမွာ တာဝန္ရွိသူက ဘယ္သူလဲ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ မသိစရာ အေၾကာင္း မရွိဘူးလို႕လည္း ယုံၾကည္ ပါတယ္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ႏုိင္ငံသားတိုင္းဟာ လြတ္လပ္စြာ ေျပာၾကားခြင့္ ေပးထားပါတယ္။ အလားတူပဲ ႏိုင္ငံသားေတြ လုိက္နာရမယ့္ တည္ဆဲဥပေဒေတြ ရွိပါတယ္။

ဘာျဖစ္ရင္ ဘယ္လို ဆိုတာေတြကိုလည္း တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ လူႀကီး မင္းအေနနဲ႕ ပိုျပီး နားလည္ ထားမယ္လို႕လည္း အခိုင္အမာ ယုံၾကည္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႕ ေတာင္းဆိုခ်က္ (၂)ရပ္ကေတာ့ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္-

(၁) ဆရာ ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္အေနနဲ႕ လႊတ္ေတာ္နဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ဒီလို မွားယြင္း ေျပာၾကား ခ်က္အတြက္ တာဝန္ယူပါ။ ဒီဂ်ာနယ္မွာပဲ ေျဖရွင္းခ်က္ ျပန္ထည့္ေပးပါ။

(၂)ၿမန္မာပို႕စ္ဂ်ာနယ္အေနနဲ႕ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ဒီေရးသားေဖာ္ျပခ်က္ကိုလာမယ့္ အပါတ္ထုတ္  ျမန္မာ ပို႕စ္  ဂ်ာနယ္မွာ အျပည့္အစုံ ေဖာ္ျပေပးပါ။
(ရည္ညႊန္း-ျမန္မာပို႕စ္ဂ်ာနယ္၊ Vol.5, No.21, Wednesday, May 29, 2013)


From:Hmuu Zaw'
www.mmdailystar.com

No comments:

Post a Comment