Thursday, May 16, 2013

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးရဲ႕ အိမ္ျဖဴေတာ္ခရီးအေပၚ Asia Society ရဲ႕ ရႈျမင္ခ်က္

မၾကာခင္ သြားေရာက္ေတာ့မယ့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ႀကီးရဲ႕ အိမ္ျဖဴေတာ္ခရီးနဲ႕ ပတ္သက္လို႕ Asia Society က ဒုတိယဥကၠဌ Suzanne DiMaggio ရဲ႕ သေဘာထား အျမင္ေတြကို ေျပာျပထားတဲ့ ဗီဒီ ယိုျဖစ္ပါတယ္။SuzanneDiMaggioရဲ႕ခန္႕မွန္း ေျပာ ၾကားခ်က္ေတြထဲကအဓိကအခ်က္ေတြကေတာ့
  ေအာက္ ပါအတိုင္း ျဖစ္ ပါတယ္-
(၁) ပထမဦးဆုံး ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးရဲ႕ ယခုခရီးစဥ္ဟာ ႏွစ္ေပါင္း(၅၀) နီးပါး အတြင္း ျမန္ မာႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးရဲ႕ ပထမဦး ဆုံးေသာ အိမ္ျဖဴေတာ္ခရီးစဥ္ ျဖစ္ပါတယ္။

(၂) ႏုိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ေလွ်ာက္လွမ္းေနတဲ့ ဒီမိုကရက္တစ္ကူးေျပာင္းေရးလမ္းေၾကာင္းကို သမၼတ
အိုဘားမားအေနနဲ႕ ခိုင္ခုိင္မာမာေထာက္ခံေနတယ္ဆိုတာကို အထင္အရွား ျပသလိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါ တယ္။
(၃) အိမ္ျဖဴေတာ္ေတြ႕ဆုံမႈဟာ ျမန္မာ-အေမရိကန္ႏွစ္ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္(၂)ဦးအေနနဲ႕ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ ဆံေရး ပုံမွန္အဆင့္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ပိုမိုခိုင္မာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ လိုက္ျခင္း လည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးအေနနဲ႕သူရဲ႕ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစီအစဥ္ေတြကိုအေသးစိတ္ရွင္းလင္း ေျပာၾကား ႏိုင္ မွာ ျဖစ္သလို ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနတဲ့ တုိင္းရင္းသားေဒသ ပဋိပကၡေတြ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႕ ဘယ္လို ကိုင္တြယ္ ေျဖ ရွင္းေန ရတာေတြ ေဆြးေႏြးဖြယ္ရွိတယ္လို႕ သူမက ေျပာထားပါတယ္။

အလားတူ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖဳိးတိုးတက္မႈဟာ အိမ္ျဖဴေတာ္ေဆြးေႏြးပြဲမွာ မပါမျဖစ္ ပါဝင္လာမယ္၊ ျမန္မာ့ စီးပြားေရး အရွိန္အဟုန္နဲ႕ တိုးတက္ဖို႕ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အကူအညီေတြ ေတာင္းခံဖြယ္ရာ ရွိတယ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အေမရိကန္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြ လာေရာက္ဖို႕ ဖိတ္ေခၚသြားႏုိင္တယ္၊ အရပ္ရပ္ နယ္ပယ္စုံစြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရး Capacity Building အတြက္လည္း ေထာက္ပံ့ကူ ညီမႈေတြ ေဆြးေႏြးၾက ဖြယ္ရာ ရွိတယ္ လို႕လည္း ခန္႕မွန္းထားပါတယ္။

သိသာျမင္သာတဲ့ ရလဒ္တစ္ခုအေနနဲ႕
(၁) စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ (၂)ႏိုင္ငံသေဘာတူညီခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္၊(၂) သဘာဝ ပတ္ဝန္း က်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးနယ္ပယ္ေတြမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႕ စတာေတြ ထြက္ေပၚလာ ႏုိင္တယ္ လို႕လည္းသူမက ခန္႕မွန္းထားပါတယ္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးရဲ႕ ဒီခရီးစဥ္ဟာ
သူရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေတြကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက အခိုင္အ မာေထာက္ခံမႈ ျပသလိုက္တာ ျဖစ္တယ္၊ ဒါဟာ သိပ္ကို သိသာျမင္သာတဲ့ ျပယုတ္တစ္ခုပဲ ျဖစ္တယ္လို႕ သူမက ဆိုပါတယ္။
သမၼတအိုဘားမားအေနနဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္လွမ္းဖို႕ ဘာေတြ ဘယ္လို ကူညီပံ့ပိုးေပးႏုိင္ မလဲ၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလမ္းစဥ္မွာ ဘာေတြ ကူညီေပးသင့္သလဲ ဆိုတာေတြကို လည္းေဆြးေႏြးႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာအေနနဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေတြကို အကဲျဖတ္ၾကရာမွာ ႀကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကိုလည္း သတိျပဳၾကဖို႕၊ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသား ပဋိပကၡေတြ၊ ဘာသာေရးႏြယ္တဲ့ ပဋိပကၡေတြ၊ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း ျမင့္မားေနတာေတြ၊ အေျခခံလူတန္းစား ျပည္သူမ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္း မြန္ တဲ့ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးစနစ္ လိုအပ္ ခ်က္ေတြ ဒါေတြကို သတိျပဳၾကဖို႕၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသြားေနတဲ့ ဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္းနဲ႕ ဒီလမ္းေၾကာင္းရဲ႕သေဘာ တရားေတြကို အေလးဂရုျပဳဖို႕ ထည့္သြင္းေျပာၾကား သြားခဲ့ပါတယ္။

View Original Source : http://asiasociety.org/video/policy/thein-sein-white-house-what-look

opportunity for both leaders to "further solidify the normalization process of U.S.-Myanmar relations."

Hmuu Zaw

No comments:

Post a Comment