Thursday, May 30, 2013

ေဒၚလာေစ်း ဘယ္လဲ

ေဒၚလာေစ်း ဘယ္လဲ
မလဒုတိယပတ္အတြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အၾကား တြင္ လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရး ပညာရွင္မ်ား အၾကား တြင္ လည္းေကာင္း၊ မီဒီယာ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ က်ပ္ေငြႏွင့္ ေဒၚလာ ေငြေစ်း လဲလွယ္ႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မ်ားစြာ ေျပာဆို/ ေ ဆြးေႏြး/  ေရးသား ၾကသည္ကို ဖတ္႐ႈ ရပါသည္။ ေမလအတြင္း ေန႔စဥ္ ေဒၚလာ ေစ်းႏႈန္းမ်ား တရိပ္ရိပ္ တက္လာ ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ ေမလ တတိယပတ္ အတြင္း အေျခခံ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားလည္း တျဖည္းျဖည္း တက္လာသည္ ကိုလည္း ေတြ႕ရွိ လာရပါသည္။
ကြၽန္ေတာ္သည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦး မဟုတ္သကဲ့သို႕ စီးပြားေရး ပညာရွင္ တစ္ဦးလည္း မဟုတ္္ပါ၊ သာမန္ျပည္သူူတစ္ဦီးသာျဖစ္ပါသည္္။ သို႔ျဖစ္ရာ သာမန္ျပည္သူ တစ္ဦးအေပၚ ႐ိုက္ခတ္ လာေသာ ကုန္ေစ်းႏႈန္း မ်ားေၾကာင့္ ေဒၚလာေစ်း တက္လာမႈ အေပၚ စိတ္ဝင္စားမိ ပါေတာ႔သည္။ လက္လွမ္းမီသမွ် ဖတ္႐ႈ ေလ႔လာ ၾကည့္ရာတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႕ရွိ ရပါသည္ ျမင္ကြင္
ျမင္ကြင္း (၁)
၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မ ပံုမွန္ အစည္းအေဝး (၁၃) ရက္ ေျမာက္ေန႔၌ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း၏ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အမ်ဳိးသား စီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္သို႔ ေဆြးေႏြး တင္ျပရာတြင္ ႏိုင္ငံစီးပြားေရး အတြက္၊ ျပည္သူလူထု အက်ဳိးစီးပြား အတြက္ ဘဏ္စနစ္ ေကာင္းမြန္ဖို႔ လိုသလို ေငြေၾကးမူဝါဒ Monetary Policy ႏွင့္ ဘ႑ာေရး မူဝါဒ Fiscal Policy ဟာလည္း အလြန္ အေရးႀကီး ပါတယ္။ ထို႔အတူ ႏိုင္ငံစီးပြားေရး အတြက္ သင့္တင့္ မွ်တေသာ ေငြလဲႏႈန္းမ်ား ရွိဖို႔ အထူးသျဖင့္ ကိုယ့္ႏုိင္ငံ အက်ဳိး စီးပြားရွိဖို႔ အတြက္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ ထြက္ကုန္၊ ထုတ္ကုန္မ်ား အေပၚ ႏုိင္ငံသံုးေငြ ထိုက္တန္စြာ ရရွိဖို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ ေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ ေငြေၾကးတန္ဖိုး မလိုအပ္ဘဲ ျမင့္မားေအာင္ ဖန္တီး ျပဳလုပ္မႈကို မခံဘဲ ႏိုင္ငံ စီးပြားေရး ဆက္လက္ ေကာင္းေနေအာင္ ေငြလဲႏႈန္းမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သလို ထိန္းညႇိေပးလို႔ စီးပြားေရး ေကာင္းလာၿပီး ဆက္လက္ ေကာင္းေအာင္လည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံမ်ားကို သိသာ ထင္ရွားစြာ ေတြ႕ျမင္ ေနပါလ်က္နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံဟာ ထိုႏုိင္ငံမ်ား ကဲ့သို႔ ဘာလို႔ မက်င့္သံုး ႏိုင္ရတာလဲ ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ေမးစရာ ျဖစ္လာပါတယ္။ ႏိုင္ငံ ဝန္ထမ္းႏွင့္ အလုပ္သမား မ်ား၏ ဝင္ေငြ၊ တစ္ဦးခ်င္း ဝင္ေငြ၊ Per Capital Income ကို ႏိုင္ငံျခားေငြႏွင့္ ေဖာ္ျပရာမွာ အျမင္ေကာင္းေအာင္၊ ကိန္းဂဏန္း မ်ားေအာင္ တစ္ေဒၚလာ ေငြလဲႏႈန္း ၈၅ဝ က်ပ္ ဝန္းက်င္မွာပဲ ထားေနတာလား၊ တစ္ေဒၚလာ ၉၅ဝ-၁ဝဝဝ ႏႈန္း ဝန္းက်င္ ထားရွိ ေဆာင္ရြက္မွ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူအတြက္ ေကာင္းမွာကို သိလ်က္ႏွင့္ မ်က္ကြယ္ျပဳ ေနၾကတာလား ဆိုတဲ့ အသံေတြ၊ ျပည္တြင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး သမားမ်ား သာမက ကုန္ထုတ္လုပ္သူ CMP လုပ္ခ လစာစား ေနသူမ်ားဟာ ေငြလဲလွယ္ ႏႈန္းေၾကာင့္ အခက္အခဲေတြ ေရာက္ေနတာကို မ်က္ကြယ္ျပဳ ထားၾကတာဟာ ေကာင္းၾကသလား၊ တာဝန္ေက် သလား ဆိုတဲ့ ညည္းတြားသံေတြ ၾကားသိေနရၿပီး ဒီအသံေတြဟာလည္း မွန္ေနၿပီ ဆိုရင္ တကယ္လို႔ တာဝန္ယူဖို႔၊ တာဝန္ခံဖို႔ အခက္အခဲ ရွိေနၾကလွ်င္လည္း ျပည္သူ႔ဆႏၵ၊ ျပည္သူ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ေဖာ္ေဆာင္ ေပးပါမယ္လို႔ ခံယူထားတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္က တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ လိုပါၿပီ၊ လိုၿပီလို႔ဆိုရင္ လိုအပ္ေသာ ညႇိႏိႈင္း ဆံုးျဖတ္ ေဆာင္ရြက္မႈေတြ အျမန္လုပ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္ဟု ေဆြးေႏြး ခဲ့ပါသည္။
ျမင္ကြင္း (၂)
၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း ဦးေဆာင္၍ လႊတ္ေတာ္ေရးရာ ေကာ္မတီမ်ားမွ ဥကၠ႒မ်ား၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ အသီးသီး တက္ေရာက္ၾကေသာ အစည္းအေဝး တစ္ရပ္ကို ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္႐ံုးတြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းအစည္းအေဝးသို႔ စီးပြားေရး နယ္ပယ္ အသီးသီးမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘဏ္မ်ား အသင္းႏွင့္ အသင္း အဖြဲ႕အသီးသီးမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား စံုညီစြာ တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကပါသည္။ အဆိုပါ အစည္းအေဝးတြင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ အခ်ိဳ႕မွ မိမိတို႔ လုပ္ငန္း ကုန္က်စရိတ္ သက္သာေစရန္ ဘဏ္ေခ်းေငြ အတိုးႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးေရး၊ ပို႔ကုန္ လုပ္ငန္းရွင္ အခ်ဳိ႕က က်ပ္ေငြတန္ဖိုးကို တစ္ေဒၚလာလွ်င္ က်ပ္ေငြ ၁ဝဝဝ က်ပ္ ဝန္းက်င္သို႔ ေျပာင္းလဲ ျမႇင့္တင္သင့္ေၾကာင္း အသားေပး ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကပါသည္။
ျမင္ကြင္း (၃)
၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၁ ရက္ေန႔ထိ ေဒၚလာေစ်းမွာ တည္ၿငိမ္ ခဲ့ေသာ္လည္း သႀကၤန္ ေနာက္ပိုင္း ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ေန႔မွစ၍ အတက္ဘက္သို႔သာ ဦးတည္ ေျပာင္းလဲလ်က္ ရွိရာ ဧၿပီလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ တစ္ေဒၚလာ ၈၇၄ က်ပ္မွ သႀကၤန္ၿပီးေနာက္ ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ၈၈၅ က်ပ္ထိ တက္ခဲ့ပါသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ျမင့္မားစြာ ေစ်းတက္ျခင္းသည္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္-
(၁) သႀကၤန္မက်မီ ဧၿပီလ ၁၁ ရက္ေန႔မတိုင္မီ ျမန္မာျပည္သို႔ ဝင္လာေသာ ဓာတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္ဆီ၊ စားအုန္းဆီႏွင့္ ယာဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အျခားပစၥည္း မ်ားသည္ ျမန္မာဆိပ္ကမ္းသို႔ ေရာက္ရွိေနရာ သႀကၤန္ၿပီးေနာက္ ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ေန႔မွ စ၍ ေရြးထုတ္ရန္ အေျခအေန ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ဆိပ္ကမ္းခြန္ Demurrage ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ပစၥည္းမ်ား ေရြးထုတ္ၿပီးပါက တစ္လအတြင္း ေငြအေက်ေခ် ရမည္ ျဖစ္၍ ေဒၚလာမ်ား လိုအပ္လာပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒၚလာမ်ား ရွာေဖြ ဝယ္ယူၾကရာမွ ဝယ္လိုအား (Demand) မ်ားလာပါသည္။
(၂)ႏိုင္ငံေတာ္၏ ကုန္သြယ္ေရး မူဝါဒအရ အတားအဆီးမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ ၿပီးေနာက္ ပါမစ္ မလိုေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက တင္သြင္း လာၾကရာမွ ေဒၚလာ ဝယ္လိုအားမ်ား ပိုမို လာပါသည္။
(၃)ေစ်းႏႈန္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ား၏ ေဒၚလာ လိုအပ္ခ်က္အရ ရွာေဖြ ဝယ္ယူေနၾကရ သျဖင့္ ေဒၚလာမ်ား ေစ်းတက္ လာပါသည္။
(၄) FEC မ်ားကို ျပန္လည္ သိမ္းဆည္း ေနၿပီျဖစ္ရာ အခ်ဳိ႕ေသာ ဌာနမ်ားသို႔ ေပးသြင္းရသည့္ အခြန္အခ မ်ားကို FEC ျဖင့္ ေပးေခ်ေနရာမွ ေဒၚလာျဖင့္ ေျပာင္းလဲ ေပးေခ် ရသျဖင့္ ေဒၚလာ ဝယ္လိုအား (Demand) ပိုလာပါသည္။
ျမင္ကြင္း (၄)
ေဒၚလာက်ပ္ ေငြလဲလွယ္ ႏႈန္းကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကး ရန္ပံုေငြ အဖြဲ႕၏ အႀကံေပးခ်က္ အရ ဗဟိုဘဏ္မွ ျပဳလုပ္သည့္ ေန႔စဥ္ ေလလံေပၚ အေျခခံ၍ ႏႈန္းရွင္ (Managed Float) သတ္မွတ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားေငြ ေရာင္းဝယ္ခြင့္ လိုင္စင္ (Authorized Dealer licence) ရရွိေသာ ဘဏ္မ်ားက မိမိတို႔ ေရာင္းဝယ္လိုေသာ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ပမာဏကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗဟိုဘဏ္သို႔ တင္သြင္း ရပါသည္။ ဗဟိုဘဏ္မွ တစ္ဖန္ ျပင္ပ ဝယ္ေစ်း၊ ေရာင္းေစ်းမ်ားႏွင့္ ဘဏ္မ်ားက တင္သြင္းသည့္ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ပမာဏတို႔ကို အေျခခံ၍ သတ္မွတ္ ပါသည္။ ဗဟိုဘဏ္မွ ေန႔စဥ္ သတ္မွတ္သည့္ႏႈန္း (Reference Rate) ေပၚ အေျခခံ၍ (+ဝ.၈%) ေဘာင္အတြင္း ပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ားအား ေဒၚလာမ်ားကို တရားဝင္ ေရာင္းဝယ္ ခြင့္ျပဳပါသည္။ ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ ပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ား၏ ေဒၚလာ ဝယ္/ေရာင္း ေစ်းႏွင့္ ျပင္ပေဒၚလာ ေစ်းကြက္ရွိ ဝယ္ေစ်းမ်ားေပၚ မူတည္၍ ေဒၚလာ/က်ပ္ လဲလွယ္ႏႈန္း ျဖစ္ေပၚ ပါသည္။ Exchange Rate မ်ားကို CBM Auction တြင္ ဝင္ေရာက္ လာသည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားေပၚ မူတည္၍ ေန႔စဥ္သတ္မွတ္ျခင္း ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ဘဏ္ကဲ့သို႔ေသာ ဘဏ္မွ ေန႔စဥ္ ေစ်းႏႈန္း တက္၍ ေလလံဆဲြဝယ္ ေအာင္ျမင္ေနရာ ဗဟိုဘဏ္၏  Reference Rate မွလည္း ေန႔စဥ္ တက္ေနရာ US $ ေစ်းႏႈန္း တက္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္း တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။
၄/၂ဝ၁၃ မွ ၂၇-၅-၂ဝ၁၃ ထိ ဝယ္ေစ်း/ ေရာင္းေစ်း ေျပာင္းလဲမႈကို ပူးတဲြ ပံုစံျပ ဂရပ္မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပ အပ္ပါသည္။
ျမင္ကြင္း(၅)
သာမန္ေစ်းကြက္ အတြင္းရွိ ကုန္စည္မ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းကို ေစ်းကြက္အတြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဝယ္လိုအားႏွင့္ ေရာင္းလိုအား တို႔က ျပ႒ာန္း သတ္မွတ္ ေပးပါသည္။ ဝယ္လိုအားႏွင့္ ေရာင္းလိုအား အနည္း/အမ်ား အေပၚ မူတည္၍ ေစ်းႏႈန္းတက္ျခင္း/ က်ျခင္းႏွင့္ ေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္ျခင္း တို႔မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ေပၚေလ့ ရွိပါသည္-
(၁) ဝယ္လိုအား > ေရာင္းလိုအား ေစ်းႏႈန္း
(၂) ဝယ္လိုအား < ေရာင္းလိုအား ေစ်းႏႈန္း
(၃) ဝယ္လိုအား = ေရာင္းလိုအား ေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္ပါမည္။
ထို႔အျပင္ ေစ်းကြက္ အတြင္းရွိ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား၏ အတက္/အက်သည္ ေဒၚလာေစ်း ေပၚတြင္ အေျချပဳ ေနရပါသည္။
ေဒၚလာေစ်း အတက္/အက်သည္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို တက္ျခင္း/က်ျခင္း ျဖစ္ေပၚ ေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒၚလာေစ်းသည္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား၏ မိခင္ ေစ်းႏႈန္းဟုလည္း ေျပာဆိုၾကပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိႏႈန္းရွင္ မေပၚမီ (၁-၁ဝ-၂ဝ၁၁) ရက္မတိုင္မီ အထိ ေဒၚလာ ေစ်းသည္ က်ပ္ ၁ဝဝဝ ေက်ာ္၊ က်ပ္ ၁၃ဝဝ ခန္႔အထိ ရွိခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္က ကုန္ေစ်းႏႈန္း မ်ားသည္ အစဥ္တစိုက္ တက္ေနျခင္း ( Inflation) ေၾကာင့္ စားသံုးသူမ်ား (ျပည္သူမ်ား) ထိခိုက္ ခဲ့ရပါသည္။ ဝင္ေငြ ကန္႔သတ္ခ်က္ ရွိေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လက္လုပ္ လက္စားမ်ား (ပ်ံက်မ်ား) ကို ပိုမို ထိခိုက္ ေစခဲ့ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ (၁-၁ဝ-၂ဝ၁၁) ရက္ေန႔မွစ၍ ႏိုင္ငံျခား ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းကို ဗဟိုဘဏ္မွ ႏႈန္းရွင္ အျဖစ္ စတင္သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းခဲ့ရာ တစ္ေဒၚလာသည္ ဝယ္ေစ်းက်ပ္ ၈၃ဝ ႏွင့္ ေရာင္းေစ်း က်ပ္ ၈၃၅ ရွိခဲ့ပါသည္။ ထ႔ိုေၾကာင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား အတန္အသင့္ ေလ်ာ့က်/ တည္ၿငိမ္ ေနခဲ့ပါသည္။
အထက္ပါ ျမင္ကြင္း အသီးသီးအရ ေဒၚလာေစ်း ျမင့္တက္လာျခင္းသည္ ပို႔ကုန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ထုတ္လုပ္သူမ်ား၊ ေဒၚလာျဖင့္ လစာ ရရွိၾကေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား အတြက္ အက်ဳိး ရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိ ရပါသည္။
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား တင္ျပခ်က္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း အသီးသီးတြင္ အမွန္တကယ္ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ား လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္၍ ၄င္းတို႔ ႐ႈေထာင့္မွ ၾကည့္လွ်င္ သဘာဝ က်ပါေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ သို႔ရာတြင္ စီးပြားေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ ေငြေရးေၾကးေရး ႐ႈေထာင့္မ်ား သံုးသပ္လွ်င္ ႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ စီးပြားေရး အေျခအေနမ်ား ကိုပါ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
စီးပြားေရး မူဝါဒ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ- (၁) စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏႈန္း (GDPgrowth) ျမန္ဆန္ေရး (၈.၉%)
(၂)အလုပ္အကိုင္မ်ား ျဖစ္ထြန္း ေပၚေပါက္ေရး (Employment)
(၃) ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး (Poverty Reduction) ႏွင့္ ဝင္ေငြ ကြာဟမႈ ေလ်ာ့နည္း ေစရန္ႏွင့္ မွ်တေသာ ဝင္ေငြမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေရး (Income Distribution) စသည္တို႔မွာ အေရး
ႀကီးပါသည္။ အဓိက စီးပြားေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ရရွိေအာင္ မွန္ကန္ေသာ ဘ႑ာေရး မူဝါဒ (Fiscal Policy) ႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရး မူဝါဒမ်ား (Monetary Policy) ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ လိုအပ္လ်က္ ရွိပါသည္။
ဘ႑ာေရး မူဝါဒတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အပါအဝင္ အသံုးစရိတ္ပိုင္း ျပည္တြင္းျပည္ပ ေခ်းေငြမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲမႈ အပိုင္းႏွင့္ အခြန္စနစ္၊ အခြန္ ေကာက္ခံမႈတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ အခြန္ေကာက္ခံမႈ ဂ်ီဒီပီ အခ်ဳိး (Tax/GDP ratio) မွာ အျခား ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ အလြန္နည္း ေနပါသည္။ လက္ရွိ (၅-၆) ရာခိုင္ႏႈန္းမွ အနည္းဆံုး (၁ဝ-၁၅) ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ တိုးတက္လာ ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ ရပါမည္။ အခြန္ေရွာင္မႈ၊ အခြန္မေဆာင္မီ (Tax Avoidance/Tax Evasion) အခြန္ေကာက္ခံမႈတြင္ မသမာမႈ၊ လာဘ္စားမႈမ်ား (Corruption) ပေပ်ာက္ေအာင္ အထူး စီမံကိန္း တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
စီးပြားေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ ေငြေရးေၾကးေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း အလ်င္စလို ဆႏၵေစာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပကတိ အေျခအေန အရပ္ရပ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြ ျဖစ္ေစရန္ လက္ေတြ႕က်က် ေဆာင္ရြက္ သင့္ပါသည္။
က်ပ္ေငြ လဲလွယ္ႏႈန္းကို ခ်ျခင္းျဖင့္ (Devaluation) ပို႔ကုန္မ်ား တိုးတက္ လာဖြယ္ရာ ရွိသည္ဟု တင္ျပခ်က္မွာ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ စီးပြားေရး သေဘာတရား တစ္ခုအေနႏွင့္ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရာ ရွိေသာ္လည္း အျခား တစ္ဖက္တြင္ က်ပ္ေငြျဖင့္ သင့္သည့္ သြင္းကုန္ ပစၥည္းအားလံုး၏ (စားသံုးကုန္၊ ၾကားကုန္၊ ရင္းႏွီးကုန္မ်ား) က်ပ္ေငြ ကုန္က် စရိတ္မ်ား ပိုမိုတိုးလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သြင္းကုန္မ်ား၏ က်ပ္ေငြ ကုန္က်စရိတ္ တိုးတက္လာ၍ ႏိုင္ငံပိုင္ႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑မ်ားမွ ထုတ္လုပ္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ေလာင္စာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာလည္း ကုန္က်စရိတ္ အခ်ဳိးအစားထက္ ပို၍ တိုးျမင့္ လာပါမည္။ ဤအခ်က္မွာ မေရွာင္လႊဲ ႏိုင္ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္း သတ္မွတ္ျခင္း သေဘာတရား ျဖစ္ပါသည္။ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ (ဧၿပီ- ဒီဇင္ဘာ) အထိ ကာလ အတြင္း သြင္းကုန္ တန္ဖိုး ေဒၚလာ ၆၇၇၄.၄ သန္း၊ ပို႔ကုန္တန္ဖိုး ၆၆၄၁.၃ သန္းရွိၿပီး သြင္းကုန္ တန္ဖိုးမ်ားမွာ ပို႔ကုန္ တန္ဖိုးထက္ ေဒၚလာ ၁၃၃ သန္း ပိုမို မ်ားျပားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ သြင္းကုန္ တန္ဖိုး ပိုမိုမ်ားျပားေနေသာ အေျခအေန မ်ဳိးတြင္ ေဒၚလာ/က်ပ္ေငြ တန္ဖိုး ေျပာင္းလဲမႈ (Devaluation/ Depreciation) မွ ေပၚထြက္ လာမည့္ အက်ဳိးအျမတ္ႏွင့္ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာမည့္ အက်ဳိးဆက္ မ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ခ်ိန္ ထိုးရန္ လိုအပ္မည္ဟု ယူဆပါသည္။
ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ဘက္စံု ႐ႈေထာင့္ အေထြေထြမွ ဓမၼဓိ႒ာန္ က်က် (Holistic Approach) စဥ္းစား သံုးသပ္ရပါမည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း တစ္စု၊ လုပ္ငန္းစုတစ္စု (Interest Group) အက်ဳိးစီးပြား အတြက္ ကြက္၍ စဥ္းစားျခင္းမ်ဳိး မျဖစ္သင့္ပါ။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး လူမႈအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုလံုး စီးပြားေရးစနစ္ တစ္ခုလံုး အတြက္ ၿခံဳငံုစဥ္းစားမွ သာလွ်င္ ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲၿပီး တရားမွ်တမႈ ရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရး မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ မက္ခ႐ို-မိုင္ခ႐ို (Macro-Micro) ႐ႈေထာင့္မ်ားမွ ျပည့္ျပည့္စံုစံု စဥ္းစားၿပီးမွ ေဆာင္ရြက္ သင့္ပါသည္။
ပို႔ကုန္မ်ားမွ ရရွိလာမည့္ က်ပ္ေငြမ်ား တိုးတက္လာမည္ ျဖစ္၍ က်ပ္ေငြအျမတ္ အစြန္းမ်ား ပိုလာၿပီး လယ္ယာထြက္ သီးႏွံဝယ္ေစ်းမ်ား ပိုမိုေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား လယ္ယာထြက္ သီးႏွံ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ေစ်းပိုရ၍ ပိုမို စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း ပို႔ကုန္မ်ား တိုးတက္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။
လယ္ယာထြက္ သီးႏွံမ်ား ထုတ္လုပ္မႈ တိုးတက္သင့္သေလာက္ မတိုးတက္ျခင္းတြင္ လယ္ယာ ထြက္သီးႏွံမ်ား ဝယ္ေစ်း၊ ပို႔ကုန္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ သက္ဆိုင္ပါသည္။ လယ္ယာသီးႏွံမ်ား ထုတ္လုပ္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္သည့္ မ်ဳိးေစ့၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား ရရွိမႈ၊ ေရရရွိမႈ၊ လယ္လုပ္ ကိရိယာမ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး နည္းစနစ္မ်ား၊ နည္းပညာ အသံုးျပဳမႈ တို႔ႏွင့္ ပို၍ သက္ဆိုင္ပါသည္။ ထုတ္လုပ္ၿပီးေသာ သီးႏွံမ်ား တင္ပို႔ရာတြင္ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေရးႏွင့္ ေစ်းကြက္ ရရွိေရးသည္ အဓိက က်ပါသည္။ ေဒၚလာေစ်း မည္မွ်ပင္ ရွိေနေစကာမူ၊ ဆန္ေစ်း မည္မွ်ပင္ ေကာင္းေန ေစကာမူ ေစ်းကြက္ မရရွိပါက တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ေရာင္းခ်ရာတြင္ ေစ်းေကာင္း ရရွိမႈသည္ အရည္အေသြးႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ပါသည္။
သာဓက တစ္ခုမွာ မၾကာမီက ဆန္တန္ခ်ိန္ တစ္သန္းေက်ာ္ ပို႔ႏိုင္ပါသည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ ေနာက္ပိုင္း ဆန္ပို႔ကုန္ စံခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။ ေစ်းကြက္ ရရွိသျဖင့္သာ တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ႏိုင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ၿပိဳင္ဘက္ႏိုင္ငံ မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္ ကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္မႈ၊ အရည္အေသြး ေကာင္းမႈ၊ ပို႔ကုန္ တိုးျမႇင့္လာမႈ တို႔တြင္ အေျခခံ က်ေသာ ျပႆနာမ်ား (Structural Problems) ႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈပိုင္း ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား (Supply Side Problems) အေရးပါမႈ တို႔သည္ အဓိက အခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ပါ၍ ပို႔ကုန္ တိုးတက္ရန္ အတြက္ ထုတ္လုပ္မႈ အရည္အေသြး၊ ေစ်းကြက္ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ႏိုင္မႈမ်ား၏ အတိမ္အနက္ကို သုေတသနျပဳ၍ ဓမၼဓိ႒ာန္ က်က် သံုးသပ္ အေျဖရွာ သင့္ပါသည္။ ပို႔ကုန္တိုးတက္ ထုတ္လုပ္၊ တင္ပို႔ႏိုင္ေရး အတြက္ ေဒၚလာေစ်းအား ဆဲြတင္ျခင္းမွာ အေျဖမွန္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။
ေဒၚလာေစ်း ျမင့္တက္ျခင္းသည္ ပို႔ကုန္ လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ ထုတ္လုပ္သူမ်ား အတြက္ အက်ိဳး ရွိေသာ္လည္း သြင္းကုန္ တင္သြင္းသူမ်ားႏွင့္ စားသံုးသူမ်ား အတြက္ ထိခိုက္ေစပါသည္။ သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္သည္ ေဒၚလာေစ်း တက္ျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈ မ်ားလာလွ်င္ ၄င္းတို႔၏ သြင္းကုန္မ်ားအေပၚ ေစ်းတင္ ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ ထိခိုက္မႈကို ကာကြယ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခါတြင္ ေဒၚလာေစ်း ျမင့္တက္ျခင္းေၾကာင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္လာသည့္ ဒဏ္ကို စားသံုးသူမ်ား ကသာ အဓိက ခံစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
စားသံုးသူဟု ဆိုရာတြင္ ပို႔ကုန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ျပည္တြင္း ထုတ္လုပ္သူ၊ သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္ တို႔သည္လည္း ပါဝင္ပါသည္။ ပို႔ကုန္ လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ ျပည္တြင္း ထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္ ေဒၚလာေစ်း တက္လာသည့္ အက်ိဳးကို ခံစားရၿပီး ျပည္တြင္း ကုန္ေစ်းႏႈန္း တက္ျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈကိုလည္း ခံစားရသျဖင့္ မွ်တ ႏိုင္ပါသည္။ သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္သည္ ေဒၚလာေစ်း တက္ျခင္းေၾကာင့္ သြင္းကုန္ ေစ်းကိုတင္၍ ျပန္လည္ ေရာင္းခ် ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္လည္း ထိခိုက္မႈကို နည္းေအာင္/မရွိေအာင္ ကာကြယ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
သို႔ပါ၍ ေဒၚလာေစ်းမ်ားစြာ ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈကို အမ်ားဆံုး ခံစားရမည့္ သူမ်ားမွာ ဝင္ေငြကန္႔သတ္ခ်က္ ရွိေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ လက္လုပ္ လက္စားမ်ား၊ ေအာက္ေျခ လူတန္းစားမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ ယခု ေဒၚလာေစ်း တက္ရျခင္းသည္ ေစ်းကြက္ အတြင္းရွိ ဝယ္လိုအားႏွင့္ ေရာင္းလိုအားက ျပ႒ာန္း သတ္မွတ္ျခင္းေၾကာင့္ ေစ်းတက္ရျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ
ဆဲြတင္သကဲ့သို႕ လုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ မ်ားစြာ တက္ရျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ေနပါသျဖင့္ ေစ်းကြက္ တည္ၿငိမ္မႈကိုလည္း ထိခိုက္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဒၚလာေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္မႈ လ်င္ျမန္ေနပါက ပို႔ကုန္/ သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္လည္း ေရာင္းမွား/ဝယ္မွား ျဖစ္ႏိုင္သျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား တုံ႕ဆိုင္း ေႏွးေကြး လာႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေငြေၾကး ေစ်းကြက္တြင္ သာမက ေဒၚလာႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနေသာ ကုန္စည္ ေစ်းကြက္ အတြင္းရွိ စားေသာက္ကုန္၊ လူသံုးကုန္၊ ေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္းမ်ား၊ စက္သံုးဆီ စသည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားပါ တက္လာမည့္အျပင္ ဝန္ေဆာင္မႈ က႑ ေစ်းႏႈန္းမ်ားပါ တက္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သာဓက အေနျဖင့္ ေမလဆန္းမွ ေမလ တတိယပတ္ ကာလအတြင္း ငစိန္ဆန္ တစ္ျပည္ ၆၂ဝ က်ပ္မွ ၆၅ဝ က်ပ္သို႔ လည္းေကာင္း၊ စားအုန္းဆီ တစ္ပိႆာ ၁၄ဝ၃ က်ပ္မွ ၁၅၅ဝ က်ပ္သို႔ လည္းေကာင္း၊ ဓာတ္ဆီ တစ္ဂါလန္ ၃၇၈၅ က်ပ္မွ ၃၉၁ဝ က်ပ္သို႔ လည္းေကာင္း၊ ဘိလပ္ေျမ တစ္အိတ္ ၅၆ဝဝ က်ပ္မွ ၆၃ဝဝ က်ပ္သို႔ လည္းေကာင္း ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္လာသည္ကို ေတြ႕ရွိ ရပါသည္။
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လစာေငြတြင္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွစၿပီး ေထာက္ပံ့ေၾကး ၃ဝ,ဝဝဝ က်ပ္အား ႏိုင္ငံေတာ္မွ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ရာ ဝန္ထမ္းမ်ား မ်ားစြာ အဆင္ေျပခဲ့ပါသည္။ ထိုစဥ္ ကာလတြင္ ေဒၚလာေစ်း/ ကုန္ေစ်းႏႈန္း မွာလည္း အထိုက္အေလ်ာက္ တည္ၿငိမ္မႈ ရွိေနခဲ့ပါသည္။ ထပ္မံ၍ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွစၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လစာေငြအား ၂ဝ,ဝဝဝ က်ပ္ တိုးျမႇင့္ ေပးခဲ့ျပန္ပါသည္။ ဧၿပီလကုန္ လစာထုတ္စဥ္ လစာတြင္ ၂ဝ,ဝဝဝ က်ပ္ ပိုမို ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေမလတြင္ပင္ ေစ်းႏႈန္းတက္သည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ ႀကံဳႀကိဳက္ ေနသျဖင့္ လစာက်ပ္ ၂ဝ,ဝဝဝ တိုးေပးျခင္းကို အျပည့္အဝ မခံစားရသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။
၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ဘဏ္ေခ်းေငြ အတိုးႏႈန္း ၁၇ % ရွိရာမွ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ား၏ ေစ့ေဆာ္မႈေၾကာင့္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ၁၅ % သို႔လည္းေကာင္း၊ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ၁၃% သို႔ လည္းေကာင္း အတိုးႏႈန္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ် ေပးခဲ့သျဖင့္ ဘဏ္မ်ားတြင္ ေခ်းေငြမ်ား ပိုမို ထုတ္ယူခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေမွ်ာ္လင့္ ထားသကဲ့သို႔ လုပ္ငန္း ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မႈ (Competitiveness) မွာ တိုးတက္လာျခင္း မရွိပါ။ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ/ ပို႔ကုန္ မ်ားလည္း သိသာစြာ တိုးတက္လာျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ ျပည္ပ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္မွာ နည္းပညာ ရရွိမႈ၊ ကြၽမ္းက်င္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ကုန္ပစၥည္း အရည္အေသြးႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မႈ၊ ေစ်းကြက္ သုေတသန စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ စသည့္ သြင္းအားစုမ်ား အေပၚမူတည္ပါသည္။ ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ က်ဆင္းေရးမွာ ဘဏ္အတိုးႏႈန္း တစ္ခုတည္းေပၚတြင္ မူမတည္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။
အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာပါ ေဒၚလာ ေစ်းတိုးတက္ျခင္း အေပၚ သူတို႔အျမင္ ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္တြင္ စီးပြားေရး ပညာရွင္မ်ား၊လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းသက္၊  ေဒါက္တာ ေအာင္ကိုကို၊   ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ေလး၊ ေဒါက္တာ    ေမာင္ေမာင္စိုး ၊ ဦးၾကည္ျမင့္ (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္)၊ ဦးခ်စ္ခိုင္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္း ဥကၠ႒)၊ ဦးဝင္းေအာင္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္ မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒) တို႔၏ အျမင္မ်ားကို ေကာက္ႏုတ္ ေဖာ္ျပ ထားရာတြင္ ေဒၚလာေစ်း ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ပိုေကာင္းေၾကာင္း၊ ေဒၚလာႏွင့္ လစာရသူမ်ားအတြက္ပိုေကာင္းေၾကာင္းသို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံသားအမ်ားစုအတြက္ မေကာင္းေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား အတြက္ မည္သည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမွ် မရွိေၾကာင္း၊ ေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေနပါက ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ မွ်တၿပီး အက်ိဳးရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရး လုပ္ရာတြင္ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္း ႏိုင္မႈ အေနအထား ခက္ခဲေသာေၾကာင့္ တစ္ခုမွ် မေကာင္းေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ မ်ား အတြက္ အတြက္အခ်က္ မွားႏုိင္ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးအျမင္ အရ မေကာင္းေၾကာင္း ကိုသာ အေလးထား ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။
အထက္ ေဖာ္ျပပါ ျမင္ကြင္းမ်ား၊ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၊ သာဓကမ်ားအရ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္တို႔မွ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ ျဖစ္ထြန္း ေပၚေပါက္လာေစရန္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္မွ ေဆြးေႏြး၍ (Security Exchange Law) ကို ျပ႒ာန္း အတည္ျပဳရန္ ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ဗဟိုဘဏ္မွ IMF ၏ အႀကံျပဳခ်က္အရ ရန္ကုန္ ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြ ေစ်းကြက္ (Yangon Foreign Exchange Market) ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ေနခ်ိန္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ေဒၚလာက်ပ္ေငြ လဲလွယ္ႏႈန္း မ်ားကို ကစားျခင္း (Manipulate)၊ လူတန္းစား တစ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ လူဦးေရ အနည္းစု အက်ိဳး ေမွ်ာ္ ကိုးၿပီး ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းကို ဆဲြတင္ျခင္း၊ ဗဟိုမွ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ စီမံျခင္း စသည့္ လုပ္နည္း လုပ္ဟန္မ်ား ကို ျပန္လည္ အသက္မသြင္း သင့္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ ရပါသည္။
သို႔ျဖစ္ပါ၍ ယခု ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေဒၚလာေစ်းႏႈန္း လ်င္ျမန္စြာ ျမင့္တက္ေနျခင္းကို အခ်ိန္မီ ထိန္းသိမ္း ႏိုင္ မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြ၍ လူဦးေရ အမ်ားစု အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး ရည္မွန္းခ်က္ကို အေထာက္အကူ ျပဳႏုိင္မည့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေစ်းႏႈန္းသို႔ ေရာက္ရွိေရး ေဆာင္ရြက္ သြားသင့္ပါေၾကာင္း ေရး သား လိုက္ရပါသည္။
ေမာင္ေမႊး

No comments:

Post a Comment