Thursday, August 15, 2013

တစ္လအတြင္း တ႐ုတ္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ကုိရီးယားႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတို႔မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၄ သန္းေက်ာ္ ထပ္မံျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၂၉၅၀ သန္းေက်ာ္အထိ ရွိလာ

Photo: တစ္လအတြင္း တ႐ုတ္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ကုိရီးယားႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတို႔မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၄ သန္းေက်ာ္ ထပ္မံျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၂၉၅၀ သန္းေက်ာ္အထိ ရွိလာ
Thursday, August 15, 2013

တစ္လအတြင္း တ႐ုတ္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ကုိရီးယားႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၄  သန္းေက်ာ္ ထပ္မံျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ စုစုေပါင္းမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၂၉၅၀ သန္းေက်ာ္အထိ ရွိလာေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအရ ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ပမာဏမွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၃၀ ရက္အထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၂၉၂၆ ဒသမ ၄၄၇ သန္းရွိၿပီး ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၂၉၅၀ ဒသမ ၈၆၆ သန္း ရွိလာျခင္းေၾကာင့္ တစ္လအတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၄ ဒသမ ၄၁၉ သန္း တိုးလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၃ သန္းေက်ာ္ကုိ ထပ္မံျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ဇြန္လအတြင္း၌လည္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၁ သန္းေက်ာ္ကုိလည္း ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအျပင္ ေဟာင္ေကာင္ႏိုင္ငံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ ဒသမ ၈၇၉ သန္း၊ ကုိရီးယားႏိုင္ငံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၅ သန္းႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၁၄၀ သန္းတို႔အား အသီးသီး ထပ္မံျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ႏုိင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ က႑တြင္ အမ်ားဆံုး ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ ဇူလိုင္လအတြင္း၌ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအရ လုပ္ကုိင္မည့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္သည့္ Shanghai Dong-long Feather Manufacture ကုမၸဏီအား ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ လိႈင္သာယာ စက္မႈဇုန္၌ လက္ခစားစနစ္ျဖင့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားစြာ ရရွိသည့္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ က႑၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ က႑ႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး က႑တို႔တြင္ အမ်ားဆံုး ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ ရွိေသာ္လည္း ယခုေနာက္ပုိင္းတြင္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအား အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း ေပးႏုိင္သည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ က႑တြင္ ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven Media Group

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း တစ္ခုအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-၀င္းျမင့္ေက်ာ္)

တစ္လအတြင္းတ႐ုတ္၊
 ေဟာင္ေကာင္၊  ကုိရီးယားႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၄ သန္းေက်ာ္ ထပ္မံျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳ လုပ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ႏုိင္ ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ စုစုေပါင္းမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၂၉၅၀ သန္းေက်ာ္အထိ ရွိ လာေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။
ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအရ ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံ မႈ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ပမာဏမွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၃၀ ရက္အထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၂၉၂၆ ဒသမ ၄၄၇ သန္းရွိၿပီး ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၂၉၅၀ ဒသမ ၈၆၆ သန္း ရွိ လာျခင္းေၾကာင့္ တစ္လအတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၄ ဒသမ ၄၁၉ သန္း တိုးလာ ခဲ့ျခင္း  ျဖစ္သည္။
ယင္းကဲ့သုိ႔ ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၃ သန္းေက်ာ္ကုိ ထပ္မံျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ဇြန္လအတြင္း၌လည္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၁ သန္းေက်ာ္ကုိလည္း ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။
 တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအျပင္ ေဟာင္ေကာင္ႏိုင္ငံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ ဒသမ ၈၇၉ သန္း၊ ကုိရီးယားႏိုင္ ငံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၅ သန္းႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၁၄၀ သန္းတို႔အား အသီးသီး ထပ္မံျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
အဆိုပါ ႏုိင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ က႑တြင္ အမ်ားဆံုး ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ ဇူလိုင္လအတြင္း၌ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအရ လုပ္ကုိင္မည့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္သည့္ Shanghai Dong-long Feather Manufacture ကုမၸဏီအား ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအ တြင္းရွိ လိႈင္သာယာ စက္မႈဇုန္၌ လက္ခစားစနစ္ျဖင့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ယခင္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ အက်ဳိး အျမတ္ မ်ား စြာ ရရွိသည့္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ က႑၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ က႑ႏွင့္ သတၱဳ တူးေဖာ္ေရး က႑တို႔တြင္ အမ်ားဆံုး ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ ရွိေသာ္လည္း ယခုေနာက္ ပုိင္း တြင္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအား အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း ေပးႏုိင္သည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ က႑တြင္ ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

No comments:

Post a Comment