Friday, August 16, 2013

အႏၱရာယ္ႏွင့္ ၾကံဳလွ်င္ အလိုအေလ်ာက္ဘရိတ္အုပ္ေသာကားတီထြင္


ေနာက္ဆံုးေပၚ Volvoကားတြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ အာရံုခံ ကိရိယာမ်ားတြင္ လမ္းသြားလမ္း လာမ်ားနွင့္ လမ္းေပၚရိွ လူမ်ားကို သာမက အရာ၀တၳုမ်ားကိုပါ မ     တိုက္ခင္ ၾကိုတင္အာရံုခံျပီး အလို အေလ်ာက္ ဘရိတ္အုပ္သြား မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသို့အာရံုခံနိုင္ရန္ ကားမွန္မ်ားတြင္ ကင္မရာမ်ားကို တပ္ဆင္ထားသည္ ဟုသိရသည္။ အဆိုပါကားမ်ားတြင္ ေရဒါအခ်က္ျပ နည္းပညာကို သံုးစဲြထားျပီး ကင္မရာနွင့္
အာရံုခံကိရိမ်ားကို ကြန္ပူ်တာမ်ားနွင့္ ခိ်တ္ဆက္ထားသည္။ ထို့ေၾကာင့္ယာဥ္ေမာင္းသူ အေနျဖင့္ ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္္မည့္အခိ်န္တြင္ ဘရိတ္အုပ္ရန္ သတိေမ့ခဲ့လွ်င္ ကြန္ပူ်တာစနစ္မ်ားနွင့္ ခိ်တ္ဆက္ ထားေသာ အာရံုခံကိရိယာမ်ားက အလိုအေလ်ာက္ ဘရိတ္အုပ္ေပးသြား မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယာဥ္တိုက္မႈအနၱရာယ္ ကို ေလွ်ာ့ခ်နိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ သို့ေသာ္ယင္းသို့ ကြန္ပူ်တာစနစ္ျဖင့္ အလိုအေလ်ာက္ ဘရိတ္မအုပ္မီ ယာဥ္ေမာင္းသူကိုအသံျဖင့္ သတိေပးမည္ ျဖစ္သကဲ့သို့ မီးနီ မ်ားျဖင့္လည္း ၾကိုတင္အခ်က္ျပမည္ျဖစ္သည္။ ထို့ျပင္ ေလကာမွန္မ်ားနွင့္ ကားေလကာမွန္မ်ားနွင့္ ကားစက္ဖံုးမ်ားေပၚတြင္လည္း အခ်က္ျပစက္ဖံုးမ်ား ေပၚတြင္လည္း အခ်က္ျပသေကၤတ မ်ား ေပၚ လာ မည္ျဖစ္သည္။

By ျပည္ျမန္မာ

No comments:

Post a Comment