Sunday, August 4, 2013

တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္အမွတ္စာရင္းမ်ားထုတ္ျပန္

ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၱေလးတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ ခြင္႔ျပဳမည့္
ထူးခၽြန္ေက်ာင္းသားမ်ား ၏ဝင္  ခြင္႔ မ်ားေလွ်ာက္ထားရာတြင အနိမ္႔ ဆံုး ဝင္ခြင္႔မ်ားသတ္မွတ္ ရာ၌ အသက္ေမြးဝမ္းေက် ာင္း တကၠသိုလ္ မ်ားထက္ျမင္႔ မားေၾကာင္း သိရသည္။ ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၱေလးတကၠသိုလ္   မ်ား တြင္ယခုႏွစ္ပညာသင္ႏွစ္မွ စၿပီးဝိဇၨာႏွင့္သိပၸံဘာသာရပ္၂၀ အတြက္ ဘာသာရပ္တစ္ခု ကိုေက်ာင္းသား ၁၅ ဦးစီႏွင့္ တကၠသိုလ္ တစ္ခုတြင္ေက်ာင္းသား ၃၀၀ ဦးစီ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင္ႏွစ္၌လက္ခံသင္ၾကားေပး
သြား မည္ျဖစ္ သည္။
ထိုတကၠသိုလ္မ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္မည့္ဝိဇၨာႏွင့္သိပၸံဘြဲ႔မ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္ အလိုက္ အနိမ္႔ဆံုးဝင္ခြင္႔သတ္မွတ္ခ်က္မွာရူပေဗဒ ၊ ဓါတုေဗဒ ၊သခ်ာၤ၊ သတၱေဗဒ၊ရုကၡေဗဒ၊ ဘူမိေဗဒ ႏွင့္ ကုန္ထုတ္ဓါ တုေဗဒဘာသာတို႔၏ရမွတ္ ေပါင္း(၄၉၀)၊  ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး ပညာ၊ ဥပေဒ၊ ျမန္မာစာ ၊ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံ ဘာသာတို႔၏ရမွတ္ေပါင္း(၄၇၀)၊ပထဝီဝင္၊သမိုင္း၊ စိတ္ပညာ၊ ဒႆနိကေဗဒ၊ မႏုႆေဗဒ၊ေရွးေဟာင္းသုေတသန၊ အေရွ႕တိုင္းဘာသာတို႔၏ ရမွတ္ေပါင္း(၄၃၀) ၊အဂၤလိပ္စာရမွတ္(၅၀၀)၊ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံရမွတ္ (၄၈၀) သတ္မွတ္ထားရာ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္း တကၠသိုလ္မ်ားမွာ ယခင္ႏွစ္က ဝင္ခြင္႔အမွတ္မ်ားထက္ ပိုမိုျမင္႔မားေန သည္။
ယခင္ႏွစ္ကေက်ာင္းဝင္ခြင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ အမွတ္အျမင္႔ဆံုးျဖစ္ခဲ႔ၿပီးထိပ္ ဆံုးကရပ္တည္ ခဲ႔ေသာ ရန္ကုန္ နည္းပညာတကၠသိုလ္(အဆင္႔ျမင္႔) ထက္ပင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးတကၠသိုလ္ တို႔မွ ဝင္ခြင္႔ သတ္မွတ္ခဲ႔သည့္ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္ကပိုေနခဲ႔သည္။ထူးခၽြန္ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုသာေရြးခ်ယ္ ဝင္ခြင္႔ျပဳမည့္ ရန္ကုန္ မႏၱေလးတကၠသိုလ္ မ်ားတြင္တက္ေရာက္ခြင္႔ရရွိရန္ေက်ာင္း သူေက်ာင္ း သား  အမ်ားစုသည္ စိတ္ဝင္စားလ်က္ရွိၾကသည္။
တကၠသိုလ္အမည္မ်ားႏွင့္ အနိမ္႔ဆံုးဝင္ခြ င္႔ရမွတ္မ်ားမွာ ေဆးတကၠသိုလ္က်ား(၄၉၀) ၊မ( ၅၀၈)၊ သြားဘက္ဆိုင္ရာ ေဆးတကၠသိုလ္က်ား(၄၆၉) ၊မ( ၅၀၁) ၊ ေဆးဝါးတကၠသိုလ္္က်ား၊မ (၄၆၇)၊ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာနညး္ပညာတကၠသိုလ္္က်ား၊ မ(၄၅၉) ၊ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္ (အဆင္႔ျမင္႔) က်ား(၅၀၀) ၊မ (၅၀၄) ၊ မႏၱေလးနည္းပညာတကၠသိုလ္(အဆင္႔ျမင္႔) က်ား(၄၈၅) ၊မ( ၄၉၇) ၊ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတ ာတကၠသိုလ္(အဆင္႔ျမင္႕)က်ား၊မ (၄၇၃)၊ မႏၱေလးကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္ (အဆင္႔ျမင္႔)က်ား၊မ (၄၅၀) ၊နည္းပညာတကၠသိုလ္က်ား(၃၆၀) ၊မ (၃၇၀) ၊ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္္ က်ား ၊မ (၃၆၅) ၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္(ရတနာပံုဆိုက္ဘာစီးတီး) က်ား(၄၆၇)၊မ (၄၇၀) ၊ျမန္မာႏိုင္ငံေ ရေၾကာင္းပညာတကၠသိုလ္က်ား(၄၈၇)၊မ (၄၉၇) ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေလေၾကာင္းႏွင့္အာ ကာသပညာတကၠသိုလ္ က်ား ၊မ (၄၅၀) ၊ ရန္ကုန္စီးပြားေရး တကၠသိုလ္ က်ား၊မ (၃၈၃) ၊ ရန္ကုန္ ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ (အဂၤလိပ္) က်ား၊ မ (၄၉၂)၊ ရန္ကုန္ရွိႏိုင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္ မ်ားျဖစ္ၾကေသာ (ဂ်ပန္) က်ား၊မ(၄၆၉) ၊ (တရုတ္္)က်ား၊ မ (၄၆၆) ၊ (ျပင္သစ္)က်ား၊မ (၄၅၈) ၊ (ကိုရီးယား) က်ား ၊မ (၄၅၅)၊ (ဂ်ာမန္) က်ား၊မ (၄၅၃)၊ (ထိုင္း) က်ား၊မ (၄၄၇)၊ ၊ (ရုရွား) က်ား၊မ (၄၃၇)၊ တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

FROM-NEWS OF MYANMAR

No comments:

Post a Comment