Thursday, August 1, 2013

သမၼတႀကီး ယေန႔ေျပာၾကားေသာ ၾသဂုတ္လအတြက္ ေရဒီယိုမိန္႔ခြန္း

မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား
ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို မိဘျပည္သူမ်ားထံ ေရဒီယိုကေနတစ္ဆင့္ အသိေပး ေျပာၾကားေနက်ျဖစ္တဲ့ အတိုင္း ဇူလိုင္လအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္း
လဲမႈ မ်ားကို ေျပာၾကားရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
မိဘျပည္သူမ်ားသိၾကၿပီးျဖစ္တဲ့အတိုင္း ကၽြန္ေတာ္ဟာ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံနဲ ႔ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ မ်ားကို ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္ေန႔ကေန ၂၀ ရက္ေန႔ထိ အလုပ္ သေဘာခရီးသြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ သမိုင္းေၾကာင္းရွည္ၾကာ ပတ္သက္မႈေတြရွိခဲ့ၾကတဲ့ ၿဗိတိန္နဲ႔ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ သမိုင္းအလွည့္အေျပာင္းျဖစ္ တဲ့ယခုလိုအခ်ိန္မွာသြားေရာက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။အစိုးရအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊လႊတ္ေတာ္ေခါင္းေဆာင္ မ်ားနဲ႔ ေတြ႕ဆုံ ၿပီး ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကိစၥေတြ၊
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ တဲ့ ကိစၥေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားကိစၥေတြနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လတ္တေလာျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ထိေရာက္တဲ့ေဆြးေႏြး မႈေတြ  ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ထဲမွာ အဓိက လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ လုံၿခဳံေရး ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိစၥရပ္ေတြအတြက္ တပ္မေတာ္အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မယ့္ ကိစၥေတြကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ စီးပြားေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားနဲ႔လည္း ေတြ႕ဆုံၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အလိုအပ္ဆုံးျဖစ္တဲ့ တာဝန္သိၿပီး တာဝန္ယူမႈရွိတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ ကုန္သြယ္မႈေတြ တိုးတက္ေစဖို႔ ေဆြးေႏြးေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ျပည္သူမ်ားအၾကား ရင္းနီးခ်စ္ၾကည္မႈ တိုးတက္ေစဖို႔အတြက္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါတယ္။
အေျပာင္းအလဲကာလမွာလိုအပ္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီေတြ၊ ေထာက္ခံမႈေတြနဲ႔ နားလည္ေပး မႈေတြကို ရရွိဖို႔အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ ႏိုင္ငံျခားခရီးစဥ္မ်ားကိုလည္း ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အခ်ိန္ေပး သြားေရာက္ေနျခင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။
ဇူလိုင္လဟာဆိုရင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းမွာ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းတဲ့ အခ်ိန္ကာလတစ္ရပ္ျဖစ္ပါ တယ္။ ဝမ္းနည္းစရာေတြ၊ သံေဝဂရစရာေတြ ရွိေနသလို တိုင္းျပည္ရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ သမိုင္း သင္ ခန္းစာယူစရာေတြ လည္း အျပည့္ရွိေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းေတြကို အၾကမ္းဖက္ တဲ့နည္းလမ္းနဲ႔ ေျဖရွင္းဖို႔ ႀကိဳးပမ္းတာေတြကို ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရၿပီး ေနာက္ဆုံးမွာ တိုင္းျပည္အတြက္ ဘယ္ေလာက္ထိခိုက္နစ္နာေစခဲ့တယ္ဆိုတာ မိဘျပည္သူမ်ားအသိပဲျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္ မာ့ႏိုင္ငံေရး သမိုင္းမွာ ဒီမိုကေရစီ အေလ့အထရဲ႕ အဓိက စံတန္ဖိုးေတြျဖစ္တဲ့ မတူညီတဲ့ အယူအဆေတြကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ ၊ လြတ္လပ္စြာ သေဘာထားကြဲလြဲပိုင္ခြင့္ ၊ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံခြင့္ေတြကို လက္မခံႏိုင္တဲ့သူမ်ား အစြန္းေရာက္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားရဲ႕ အႏၲရာယ္ဟာ တိုင္းျပည္အတြက္ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ဆိုးက်ိဳးႀကီးမားႏိုင္တယ္ဆိုတာကို အၿမဲသတိေပးေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
တိုင္းျပည္ လြတ္လပ္ေရးရေအာင္ ေဆာင္ၾကည္းေပးခဲ့တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔တကြ အာဇာနည္ႀကီးေတြက်ဆုံးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႔ဟာ ဆိုရင္ ျမန္မာ့ သမိုင္း မွာ မေမ့ထိုက္တဲ့ ေန႔တစ္ေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္နဲ႔ အာဇာနည္ႀကီးမ်ား၊ က်ဆုံးေလၿပီးတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕ ေက်းဇူးတရားေတြကိုအၿမဲအမွတ္ရေနရမယ့္ ေန႔ရက္တစ္ရက္ လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုဂုဏ္ျပဳထိုက္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို အစိုးရအေနနဲ႔လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္  ခမ္းခမ္း နားနား ဂါရ၀ျပဳခဲ့သလို အမ်ားျပည္သူလူထုကလည္း အထူးသျဖင့္ လူငယ္ေတြကိုယ္တိုင္ တက္တက္ႂကြႂကြနဲ႔ တစ္ခဲနက္ ဂုဏ္ျပဳႏိုင္ခဲ့တာ ဟာလည္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲေတြ ရဲ႕ ေအာင္ျမင္ မႈတစ္ရပ္လို႔ ဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။ျပည္သူအမ်ားသိရွိၿပီး ျဖစ္တဲ့ အတိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားခရီးစဥ္မထြက္ခြာမီမွာ တစ္ႀကိမ္၊ ႏိုင္ငံျခား ခရီးစဥ္က ျပည္ေရာက္ ခ်င္း ၂၂ ရက္ေန႔မွာ တစ္ႀကိမ္ဘာသာေပါင္းစုံခ်စ္ၾကည္ညီၫြတ္ေရးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္လူႀကီးမ်ား၊  လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီဥကၠ႒၊ လူ႕အခြင့္ အေရးေကာ္မရွင္က တာဝန္ရွိသူမ်ားနဲ႔ ေတြ႕ဆုံၿပီး ဘာသာေပါင္းစုံခ်စ္ၾကည္ညီၫြတ္ေရးနဲ႔ပဋိပကၡကာကြယ္တားဆီးေရးကိစၥေတြကို ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။
အေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္တဲ့အတြက္ ဒီေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းရဲ႕ အလယ္ ပစၥယံ ညီလာခံမိန္႔ခြန္းကို ကိုးကားၿပီး ေျပာၾကားလို ပါတယ္။ အဲ့ဒီမိန္႔ခြန္းမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က လြတ္လပ္ စြာ ဘာသာကိုးကြယ္ႏိုင္မႈဟာ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္တယ္ဆိုတာ ႁမြက္ၾကားခဲ့ တဲ့အျပင္ ဘာသာတရားက သစၥာ ၊ ေမတၱာ နဲ႔ သမၼာ အာဇီဝ၊ သမၼာကမၼႏၲတို႔ကို ဓမၼအေနနဲ႔ေဟာ ၾကားၿပီး လူမႈမွာလည္း ဒီဓမၼေတြကိုေလးစားေၾကာင္း လူမႈတိုးတက္ေရး နဲ႔ ဘာသာေရးတို႔ဟာ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ဆန္႔က်င္ဘက္သေဘာ မေဆာင္ေၾကာင္း၊ ဒါေပမယ့္ ဘာသာတရားရဲ႕နာမကို အလြဲသုံးစားလုပ္ၿပီး၊ ဆင္ျခင္တုံတရား ကင္းမဲ့ျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး၊ မတရားတဲ့အမႈေတြ ကိုျပဳ ရင္ေတာ့ လူ႕အဖြဲ႕ အစည္းက အဲဒီမတရားမႈကိုလ်စ္လ်ဴ႐ႈႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ အတိအလင္း ေျပာ ၾကား ခဲ့ပါတယ္။
လူအမ်ားကို နစ္နာေစမယ့္ တရားဓမၼျဖစ္ေလဟန္ ေဟာေျပာမႈေတြ၊ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကိုလည္း တားျမစ္သြားရမယ္လို႔ အဲဒီမိန္႔ခြန္းမွာ ထင္ထင္ရွားရွားႀကီးေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ အဲသလိုပဲ လြတ္လပ္ စြာ ဘာသာကိုးကြယ္ႏိုင္မႈ ဆိုတဲ့ အခြင့္အေရးကို ေပးတဲ့ေနရာမွာေတာ့ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာေရး ႏွစ္ဌာန စပ္ၾကား စည္းတားရေပလိမ့္မည္လို႔ ဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဘာသာေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး ကို ေရာစပ္ပါမူ ဘာသာေရး၏သေဘာတရားကို ဆန္႔က်င္ရာေရာက္ေပ ၏လို႔ဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ အလယ္ပစၥယံ ညီလာခံမိန္႔ခြန္းဟာ ဒီကေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံအေျခအေနမွာ မ်ားစြာ စဥ္းစားစရာ၊မ်ားစြာသင္ခန္းစာယူစရာ ျဖစ္တယ္လို႔ဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး  ျဖစ္ စဥ္ နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တိုးတက္လာမႈအခ်ိဳ႕ကိုလည္း  အသိေပးေျပာၾကားလိုပါတယ္။ လတ္တေလာအေျခအေနမွာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားဟာ SSPP/SSA အဖြဲ႕နဲ႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈေတြ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ “ဝ” အထူးေဒသ (၂) ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕နဲ႔လည္း ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့သလို ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီခ်က္ေတြလည္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မွာလည္း ေကအိုင္ေအ အဖြဲ႕ရဲ႕ နည္းပညာအဖြဲ႕ အႀကံေပး႐ုံးကိုလည္း ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္တဲ့ အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရာမွာ ထိထိေရာက္ေရာက္ရွိေစမယ့္ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းေတြ ပြင့္လင္းလာၿပီးလို႔ ဆိုရမွာျဖစ္ ပါတယ္။။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားအားလုံးနဲ႔ လိုအပ္တဲ့ ေဆြးေႏြးၫွိႏိုင္းမႈေတြ ဆက္ လက္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး မၾကာမီမွာ တစ္တိုင္းျပည္လုံး အတိုင္းအတာနဲ႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ယုံၾကည္ပါ တယ္။ ေနာက္တစ္ ဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈေတြျပဳလုပ္တဲ့အခါ မွာလည္း သက္ဆိုင္တဲ့အင္အားစုေတြအားလုံးပူးေပါင္း ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ ဖို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့ ျပင္ဆင္မႈေတြကို ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိေန ပါ တယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ့ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ အဓိကက်တဲ့ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္စည္းလုံး ညီၫြတ္ေရးကို ေရွး႐ႈၿပီး လက္က်န္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္း သားစိစစ္ေရး ေကာ္မတီ ကေန ႏိုင္ ငံေရး အက်ဥ္းသား ၇၃ ဦးကို လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ကတိ ေပးထားတဲ့အတိုင္း ဒီႏွစ္ကုန္မွာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား တစ္ဦးတစ္ေယာက္ မွ မက်န္ရွိေစဖို႔ ေဆာင္႐ြက္သြားမွာျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း မိဘျပည္သူမ်ားကို အသိေပးေျပာၾကား လိုပါ တယ္။
ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင္လအတြင္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးေျမာက္ပိုင္း၊ မႏၲေလးနဲ႔ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး တခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ မိုးေခါင္မႈေတြေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးထားတဲ့ သီးႏွံအခ်ိဳ႕ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈ ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား မ်ား ဆုံး႐ႈံးနစ္နာမႈမရွိေစရန္ႏွင့္ သီးႏွံအသစ္ မ်ား  ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေရးအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရ အဖြဲ႕အေနနဲ႔ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၿပီး လိုအပ္သည္မ်ားကို ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ျပည္ တြင္းၿငိမ္း ခ်မ္းေရးရေအာင္၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့က်ၿပီး စီးပြားေရး ျပန္လည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ေတြ အတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အနာဂတ္ေတြ ဖန္တီးေပးႏိုင္ဖို႔ တစိုက္မတ္မတ္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိတဲ့ အေၾကာင္း ေျပာၾကားရင္းနိဂုံးခ်ဳပ္ပါတယ္။
မိဘျပည္သူမ်ား ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။

No comments:

Post a Comment