Tuesday, December 24, 2013

တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မွတ္ပုံတင္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း၏ ရွင္းလင္းခ်က္အျပည့္အစုံ

No comments:

Post a Comment