Thursday, December 19, 2013

ၿဗိတိန္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ျမန္မာတပ္မေတာ္သားမ်ား၏ အရည္အခ်င္းသည္ကူညီအားေပးမႈ၊ ေထာက္ပံ့ေပးမႈတို႔ႏွင့္ ထိုက္တန္သည္ဟုဆိုကာ ေနျပည္ေတာ္တြင္ သင္တန္းလာပို႔ခ်ေပးမည္

ၿဗိတိန္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က
 ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား
၏ ႀကိဳးစားမႈႏွင့္ အရည္အခ်င္းသည္ 
ကူညီအားေပးမႈ၊ ေထာက္ ပံ့ေပးမႈတုိ႔ႏွင့္ 
ထုိက္တန္ေသာသူမ်ား ျဖစ္သည္ဟုဆိုကာ
 ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို ၿဗိတိန္က သင္တန္း
မ်ားလာေရာက္ပို႔ခ်ေပးမည္ဟု ဆိုသည္။
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္အဆင့္ ရွိသူမ်ားကို ၿဗိတိန္တပ္မေတာ္မွ သင္တန္းေပး ရန္ရွိသည္ ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ၿဗိတိန္သံ အမတ္ႀကီး အန္ဒ႐ူးပက္ထရစ္က ေျပာသည္။
ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္အဆင့္ရွိ တပ္မေတာ္သားမ်ားကို ဇန္န၀ါရီလ ၇ ရက္ေန႔မွ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ ၁၀ ရက္ၾကာ သင္တန္းပို႔ခ်မႈကို ေနျပည္ေတာ္ တြင္ ျပဳလုပ္ သြားမည္ျဖစ္သည္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသို႔ ဇူလိုင္လ

အတြင္း သြားေရာက္စဥ္ကလည္း ျမန္မာ့တပ္ေတာ္မွ အရာရွိ ၃၀ ကို ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသို႔ ေခၚယူေလ့ က်င့္ရန္ ကမ္း လွမ္းခဲ့သည္ဟု ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ၀ီလ်ံဟိတ္သ္ ၏ၿဗိတိန္ပါလီမံသို႔ တင္ျပ သည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၿဗိတိန္ကကမ္းလွမ္းထားသည့္ အဆုိ ပါသင္တန္းသည္ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈအတတ္ပညာႏွင့္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္သက္ ဆုိင္သည့္ သင္တန္းမ်ားျဖစ္သည္။

ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဆာေဒးဗစ္ရစ္ခ်က္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လအ တြင္း ျမန္မာ ျပည္ လာေရာက္ခဲ့စဥ္က ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ခါင္းေဆာင္မ်ားက ၿဗိတိန္ႏုိင္ ငံမွ လုံၿခံဳေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ဆုိင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား၊ ရဲ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ သင္တန္းေပး ရန္ ကုိ စိတ္အားထက္သန္ စြာ လက္ခံၾကသည္ဟု ၿဗိတိန္အေျခစိုက္ Financial Times သတင္းစာ ကုိ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment