Friday, December 27, 2013

"ကုလား"လို ့ပဲ ဆက္၍ေခၚမည္ ေဒၚစုၾကည္

ေရွးဦးစြာ အသိေပးလိုပါ၏။ ဆရာၾကီး တကၠသိုလ္ဘုန္းႏိုင္၏ "သူငယ္ခ်င္းလို ့ပဲ ဆက္၍ေခၚ
မည္ "ခိုင္" ၀တၳဳ၏ အမည္ကို သေဘာက်ပါ၏။ အတုလည္း ယူပါ၏။ ထို ့ေၾကာင့္ ဤ စာစုကိုလည္း "ကုလားလို ့ပဲ ဆက္၍ေခၚမည္ ေဒၚစုၾကည္" ဟု အမည္သညာ ေပးလိုက္ပါ၏။
ကုလား ဟူေသာ အသုံးအႏွဳန္း၏ အေၾကာင္းရင္းကို ရွင္းပါေတာ့မည္
ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမွဳ အစဥ္အလာသည္ ပင္ကိုယ္ကတည္းက လြတ္လပ္စြာ ေရးသား၊ ေျပာဆိုခြင့္ ကို ေပးထား၏။ထို ့ေၾကာင့္ ပင္ ျမန္မာမ်ားသည္ မည္သည့္ အမည္နာမ၊ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မဆိုို တရား ေဟာရာမွာလည္း လြတ္လပ္စြာ ေဟာ ၾကား အသုံးျပဳ၏။ စကားေျပာရာမွာလည္း လက္စြဲျပဳ၏။ စာေပ ေရးသားရာတြင္လည္း လက္လြတ္မခံ၊ ထိထိမိမိ ေခၚေ၀ၚ ေျပာဆို သုံးစြဲၾက၏။ ဤသို ့ ေခၚေ၀ၚ၊ သုံးစြဲ၊ ေျပာဆိုျခင္းကို ဆရာေတာ္မ်ား၊ စာေရးဆရာမ်ား၊ သာမာန္ အရပ္သူ အရပ္ သားမ်ားမွအစ သုံးစြဲ ေျပာဆိုၾက၏။ ျမန္မာစာ၊ ျမန္မာစကားကို တတ္သိ၊ နားလည္သူတိုင္း မည္သည့္ အဖုအထစ္မွ် မရွိပဲ သုံးစြဲ ၾက၏။ ဤသို ့ ပကတိ သဘာ၀အရ ေခၚေ၀ၚသုံးစြဲလာခဲ့သည္မွာ လြတ္လပ္သည္ ့ျမန္မာတို ့၏ သမိုင္းအစဥ္အလာ တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ပါ၏။ ျငင္းဆန္၊ ကန ့္ကြက္၍ မရႏိုင္ပါ။ ရလိမ့္မည္လည္း မဟုတ္ပါ။
ျမန္မာတို ့၏ ေန ့စဥ္ ဘ၀ထဲက "ကုလား" ဟူေသာ အသုံးအႏွဳန္း
ျမန္မာတို ့၏ ေန ့စဥ္ဘ၀တြင္လည္း "ကုလား"ဟူေသာ စကားလုံးကို အမည္နာမ အမ်ိဳး မ်ိဳးျဖင့္ ေခၚ ေ၀ၚ ေျပာဆို သုံးစြဲၾက ၏။ ဥပမာအားျဖင့္ "ကုလားမယား" "ကုလားမ" "ကုလားထိုင္" "ကုလား ဒံေပါက္" "ကုလားထမင္း" "ကုလားဟင္း" "ကုလားမုန္ ့"၊ "ကုလားကြမ္းယာ" ၊ " ကုလား ကား ေပရွည္"၊ "ကုလားေရႊ" ၊ "ကုလား စကား" " ကုလား စပါး"၊ "ကုလား ႏြား"၊ "ကုလားတက္" "ကုလားအုတ္" စသည္ျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ေခၚေ၀ၚ သုံးစြဲၾကပါ၏။ ကုလား မဟုတ္ေသာ္လည္း အသား မဲသူကို ကုလားဟု အခ်င္းခ်င္း ေခၚၾက၊ ေျပာၾက ႏွဳတ္ဆက္ၾက၏။ သိရသေလာက္ မည္သည့္ ျပ​ႆနာမွ် မေပၚေပါက္ခဲ့ပါ။
ျမန္မာစာေပထဲက "ကုလား" ဟူေသာ အသုံးအႏွဳန္း
ဥပမာအားျဖင့္ "ကုလား" ဟူေသာ အမည္နာမ အသုံး အႏွဳန္းကို ျမန္မာစာေပ သမိုင္းတြင္ အထင္ ကရ ျဖစ္ေသာ ဆရာၾကီး သခင္ ကိုယ္ေတာ္မွဳိင္းက "ကုလား အေရးကိုျဖင့္ ဓား မေသြး ေလာက္ပါ" စသည္ျဖင့္ ေရးသား သုံးႏွဳန္းခဲ့၏။ "ဦးကုလား ရာဇ၀င္" ဟူေသာ သမိုင္း၀င္ စကားတြင္လည္း "ကုလား" ဟူေသာ စကားလုံးကို သုံးစြဲထားပါ၏။ သို ့ေသာ္ ထိုရာဇ၀င္ ဆရာသည္ "ကုလား" မဟုတ္ေၾကာင္း သိရ၏။ ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမွဳ၏ ပင္ကိုယ္ လြတ္လပ္မွဳသဘာ၀အရ "ကုလား" ဟု  ေခၚေ၀ၚ သုံးစြဲ ျခင္းပင္ ျဖစ္တန္ရာ၏။

ျမန္မာအဘိဓာန္ အတြဲ(၁) ကၾကီးမွ စ လုံး၊ စာမ်က္ႏွာ(၁၂) တြင္လည္း "ကုလား" ကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရာတြင္ ဤသို ့ေတြ ့ ရပါ၏။
ကုလား =ကုလား-န/ကလား/
၁။အိႏိၵယႏိုင္ငံသားမ်ား၊
၂။သာမန္အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ဘက္ေဒသမွ လာသူမ်ား၊
-န၀ိ/ကလား/ ႏိုင္ငံျခားတြင္ျဖစ္ေသာ၊ ႏိုင္ငံျခားမွလာေသာဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ ပညာရွင္မ်ား ေရးသား ျပဳစု ထားသည့္ ဤျမန္မာအဘိဓာန္၏ ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ "ကုလား" မ်ိဳးေပါင္း ေျခာက္ဆယ္ ရွိေၾကာင္းသိရ၏။ ထုို "ကုလား" မ်ိဳး ေျခာက္ဆယ္ စာရင္းတြင္ ခုနစ္ (၇) ေယာက္ ေျမာက္သည္ "ဘဂၤါလီ"၊ ရွစ္(၈) ေယာက္ေျမာက္သည္ "ကုလားျဖဴ"၊ သုံးဆယ့္သုံး (၃၃)ေယာက္ ေျမာက္သည္ "အဂၤလိပ္" ျဖစ္ျပီး၊ ေလးဆယ့္တစ္(၄၁)ေယာက္ေျမာက္သည္"အာရပ္"ကုလား" ျဖစ္၏။ ဆရာ သိန္းေဖျမင့္၏ "ကုလား ဗမာ အဓိကရုဏ္း" စာအုပ္ႏွင့္ "အေရွ ့က ေန၀န္းထြက္သည့္ ပမာ" (ႏွစ္အုပ္တြဲ) တြင္လည္း "ကုလား" ဟူေသာ အသုံးအႏွဳန္းကို ေတြ ့ရပါ၏။ ဆရာ ဦးေအာင္သိန္းဟန္ (၀ိဇၨာ ဂုဏ္ထူး) ၏ "ျမန္မာႏိုင္ငံ သမိုင္းသစ္" စာအုပ္ထဲမွာလည္း "ကုလား" ဟူေသာ စကားကို သုံးႏွုန္းထားပါ၏။

ရခိုင္အေရးႏွင့္ ဘဂၤါလီ ကုလား
ရခိုင္အေရးအခင္း စုံစမ္းေရး ေကာ္မရွင္တြင္ ပါ၀င္ေသာ ေဒါက္တာ ေဒၚရင္ရင္ႏြယ္၏ ေျပာျပ ခ်က္အရ (၉၀) ရာခိုင္ႏွဳန္း ေက်ာ္အထိ ရွိေနေသာ "လူနည္းစု" ဆိုသူ ဘဂၤါလီ "ကုလား"မ်ားသည္ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာျပည္၏ အေနာက္တံခါး ရခိုင္ ျပည္နယ္ကို ခ်ိဳးေဖာက္၀င္ေရာက္ ေႏွာက္ယွက္ လ်က္ရွိ၏။ သို ့ေသာ္...ေဒၚစုၾကည္က "လူနည္းစု" ဆိုသူဘဂၤါလီ "ကုလား" မ်ားကို လူမ်ားစု အမည္ ခံ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားတို ့က ညွာတာရမည္ဟု ဆိုျပန္၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။ လြတ္လပ္စြာ ေျပာ ဆိုခြင့္အရ ပြင့္လင္း ျမင္သာစြာ၊ ညွာညွာ တာတာ ေျဖဆိုရပါမူ "ကုလားျဖဴႏွင့္ "အဂၤလိပ္ ကုလား" သည္ ေဒၚစုၾကည္၏ အသဲစြဲျဖစ္၏။ ေဒၚစုၾကည္သည္ "ကုလား ျဖဴ" "အဂၤလိပ္ ကုလား" ႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်ခဲ့၏။ သားႏွစ္ဦးပင္ ေမြးဖြားခဲ့၏။ မၾကာေသးမီ ရက္မ်ားအတြင္းက ရခိုင္ေဒသႏၱရ အမိန္ ့အရ ဗူးသီးေတာင္၊ ေမာင္းေတာ ေဒသမ်ားတြင္ ကေလး (၂) ေယာက္သာ ယူရမည္ဟု ၾကားသိလိုက္ ရ၏။ ေဒၚစုၾကည္က ထို ေဒသႏၳရအမိန္ ့ကို တစ္ခါလာ မဲျပာပုဆိုးဟူေသာ လူ ့ အခြင့္အေရး စကားလုံးႏွင့္ ကိုင္ေပါက္၏။ ေဒၚစုၾကည္သည္ လူ ့ အခြင့္အေရးတည္း ဟူေသာ မ်က္မွန္စိမ္းတပ္ျပီး ၾကည့္ေန သမွ် ဘဂၤါလီ ကုလားဟူေသာ ေကာက္ရိုးေျခာက္ ကို ျမက္စိမ္း ပင္ထင္ျပီး ဆက္၍ စားေနလိမ့္ဦးမည္ဟု ခန္ ့ မွန္းရ၏။ သတင္းေထာက္ ပီတာ ေပါ့ (ပ္)ဟန္ (ေဒၚစု ၾကည္၏ ဘ၀သမိုင္းေၾကာင္းကို စာအုပ္ေရးသား ထုတ္ေ၀သူ)၏ ေျပာဆိုခ်က္ အရ ေဒၚစုၾကည္ သည္ ပါကစ္စတန္ "ကုလား" ႏွင့္လည္း ထိခဲ့၊ ညိခဲ ့၊ ရိခဲ့ဘူး ေၾကာင္းသိရ၏။ ပို၍ ဆိုးသည္ မွာ ေပါ့ပ္ဟန္ ၏ စကားအရ ေဒၚစုၾကည္သည္ မ်က္ရည္ စက္လက္ႏွင့္ က်န္ရစ္ခဲ့ရသည္ဟု သိရ၏။ အဆီကို စား၊ အသားကို မ်ိဳသြား၍ တငိုငို က်န္ရစ္ခဲ့ ရသူဟုလည္း ဆိုသင့္ပါ၏။ ဤ စကားဆက္တြင္ ကဗ်ာစာေပသေဘာအလို ေျပာရလွ်င္ ခ်န္ခဲ့သူက "ကုလား"၊ က်န္ခဲ့သူ က"ေဒၚစုၾကည္" ပင္ျဖစ္ ၏။  ဘယ္သူ၊ ဘယ္၀ါ၊ ဘယ္ကလာ၍ ျငင္းႏိုင္ပါမည္နည္း။
သို ့ေသာ္ ... ေဒၚစုၾကည္က စိတ္မနာ။ ကုလားကိုသာ အထာေပးေနဆဲ ျဖစ္၏။ ထို ့ေၾကာင့္လည္း ကုလားကို ထိတယ္လို ့ ထင္တိုင္း၊ကုလားကို ရိတယ္လို ့ ျမင္တိုင္း ဆပ္စလူးခါေအာင္ နာက်င္ေပး တတ္၏။ လူနည္းစု လို ့ အမည္တပ္ေပး၏။ "လူနည္းစုကို ညွာတာပါ" ဟုလည္း ဆိုတတ္ျပန္၏။ တကယ္ေတာ့ ေဒၚစုၾကည္သည္ ေဒါင္း ေယာင္ေဆာင္ေသာ က်ီးလို ျဖစ္ျပီး၊ ျမန္မာကို ခ်စ္ဟန္ေဆာင္ ကာ မုန္းေနသူသာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ဆိုတန္ေကာင္းပါ၏။ ဆရာေတာ္ ဦး၀ီရသူ ကေတာ့ ေဒၚစုၾကည္၏ ဦးေဆာင္ပါတီကို ခြပ္ေဒါင္းပါတီ မဟုတ္၊ မြတ္ေဒါင္းပါတီ ဟု ပို၍ တိက်၊ မွန္ကန္စြာ မိန္ ့ဆိုထားပါ၏။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ "ကုလား" ဟူေသာ အသုံးအႏွဳန္း
၁၉၄၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႕၊ ဖဆပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီး၏ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ညီလာခံႀကီးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ကလည္း၊ ဖဆပလ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ၾကီး၏ ဥကၠ႒တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္စဥ္က သူ၏ မိန္ခြန္းတြင္ ဤသို ့ သုံးႏွဳန္းေျပာဆိုခဲ့ပါ၏။

"ကုလား၊ တရုတ္ စတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားေတြကို သတိေပးလိုတာက ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ ႏိုင္ငံတြင္းေရး မွာ သူတစ္ထူးက စစ္တု ရင္ အရုပ္လုပ္ျပီး ကစားျခင္းကို မခံရေအာင္ သတိထားဖို႕ ျဖစ္တယ္…. ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ အခ်ိဳ႕ေသာ သူတို႕ဟာ ယခုအခါ၌ ကုလား၊ တရုတ္စတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသား မ်ားနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕ တိုင္းရင္းသားေတြကို ကတုန္းကတုိက္ လုပ္ပါ လိမ့္မယ္…… ရွင္းရွင္းေျပာရ မယ္ဆိုရင္ ကုလား၊ တရုတ္ စတဲ့ႏိုင္ငံျခားသားတို႕ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ တိုင္းရင္း သားမ်ားရဲ႕ မိတ္ေဆြမ်ားအျဖစ္နဲ႕ ေနထိုင္မလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ရန္သူမ်ားအျဖစ္နဲ႕ ေနထိုင္ၾကမလားဆိုၿပီး ဆံုးျဖတ္ရန္ လိုပါတယ္….."

ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ အထက္ပါ မိန္ ့ခြန္းစာပိုဒ္ ခတ္တိုတိုေလးထဲမွာပင္ "ကုလား" ဟူေသာ ေ၀ါဟာရကို သုံးၾကိမ္ ထပ္၍ ေခၚေ၀ၚ၊ သုံးႏွုန္း ေျပာဆိုခဲ့ပါ၏။

ေဒၚစုၾကည္၏ အျမင္ႏွင့္ "ကုလား" ဟူေသာ အသုံးအႏွဳန္း

ကုလား ဟု ေခၚေ၀ၚ၊ သုံးႏွဳန္း ေျပာဆိုျခင္းအေပၚ၊ ေဒၚစုႀကည္က ခါးခါးသီးသီး တုန္ ့ျပန္ ေျဖၾကားခဲ့ ဖူး၏။ အခ်ိန္၊ အေၾကာင္း အရာႏွင့္ ေနရာကေတာ့ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၂) ရက္၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ အယ္လ္ေအျမိဳ ့ေန၊ ျမန္မာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ ႏႈတ္ဆက္ပြဲျဖစ္၏။ ထိုပြဲတြင္တီေကာင္ ကို ဆားႏွင့္ အတို ့ခံရသည့္ အလား ေဒၚစုၾကည္ (သို ့) "ကုလားမယား"က မဟားဒယား ကက္ကက္ လန္ေအာင္ ရန္ေထာင္ခဲ့ပါ၏။ မာန္ေစာင္ခဲ့ပါ၏။ ကိုးကားေတာ့မည့္ ေအာက္ ပါ စာပိုဒ္မ်ားကို စာဖတ္သူမ်ား ဆက္၍သာ ရွဳေစခ်င္ပါ၏။ အနီေရာင္ စာပိုဒ္မ်ား အားလုံးသည္ ေဒၚစုၾကည္၏ စကားလုံး မ်ားသာျဖစ္ပါ၏။ သူမကိုယ္တိုင္ ေျပာထားသည့္ စကားလုံးမ်ားကို အသံဖိုင္ တစ္ခုမွ ကူးျပီး ထပ္မံ ေဖာ္ျပလိုက္ပါ၏။ ေ၀ဖန္ သုံးသပ္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါ၏။ ေဒၚစုၾကည္က "ကုလား" အသုံးအႏွဳန္းအေပၚ တုန္ ့ျပန္ေျဖဆိုရာတြင္...
"ဒါ မိဘေတြက မသင္တာပဲ။ ဒါက ပညာေရးမွာ ေက်ာင္းကကို သင္သြားရမွာ။ ဥပမာဆိုရင္ ကုလားေပါ့ေနာ္။ က်မတို႔ မိတ္ ေဆြေတြက ဒီလို ကုလား လို႔ေခၚတာ မႀကိဳက္ဘူးဆိုတာ က်မသိတယ္။ က်မ ဘယ္ေတာ့မွ မေခၚဘူး။ က်မက အိႏၵိယ မ်ဳိးႏြယ္လို႔ေခၚရင္ ေခၚတယ္။ မြတ္ဆလင္မ္ လုိ႔ ေခၚရင္ ေခၚတယ္။ ဘာသာေရးအရ ဟိႏၵဴလို႔ေခၚရင္ ေခၚတယ္။ ဒီ ဘာျဖစ္ လို႔ သူတစ္ပါးမႀကိဳက္တဲ့ အသုံးအႏႈန္းကို သုံးၾကရတာလဲ။"

"ကိုယ္မႀကိဳက္တဲ့ အသုံးအႏႈန္းကို သုံးရင္၊ ကိုယ္ဘယ္လို ထိခိုက္မလဲ၊ ကိုယ္ခ်င္းစာတဲ့စိတ္ ရွိသင့္ပါတယ္။ အဲဒီလို က်မ ကေတာ့ အားလုံးကို ကိုယ္ခ်င္းစာတဲ့စိတ္ ရွိေစခ်င္တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ တစ္ပါးသူကို ေစာ္ကားၿပီး ေျပာတာဟာ ကိုယ့္ သိကၡာ က်တယ္ဆိုတာလဲ နည္းနည္းေလးေတာ့ စဥ္းစားေစခ်င္ပါတယ္။ ဒါ သိကၡာမဲ့တဲ့ သူေတြသာ သူမ်ားကို ေစာ္ကား ၿပီးေတာ့ေျပာတာ။ အဲဒီလို မသင္တာဟာ မိဘေတြကလဲ မသင္တာပါတယ္။ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကလဲ မသင္တာပါတယ္။"


ေဒၚစုၾကည္၏ အဆင္ျခင္ ကင္းမဲ ့ေသာ အထက္ပါ စကားရပ္မ်ားကို အေပၚယံ အျမင္ က်ဥ္းက်ဥ္း ကေလးျဖင့္ ၾကည့္လွ်င္ ဟုတ္သေယာင္ ထင္ရပါ၏။ သို ့ေသာ္...သို ့ေသာ္...ကုလားဟု သုံးႏွဳန္းခဲ့ၾက၊ သုံး ႏွဳန္းေနၾကေသာ ျမန္မာ သမိုင္းဆရာ မ်ား၊ စာေပ ေက်းဇူးရွင္ၾကီးမ်ား၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အပါအ ၀င္ ျမန္  မာႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရး ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ား၊ ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္ မ်ား၊ အနႏၱဂိုဏ္း၀င္ ေက်းဇူးရွင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ ေဒၚစုၾကည္ ထင္သလို၊ မိ-မဆုံးမ၊ ဖ-မဆုံးမ သား-သမီးမ်ား မဟုတ္ၾက ပါ။ မိေကာင္း-ဖခင္၊ သား-သားသမီးမ်ား ျဖစ္ၾကပါ ၏။ ေဒၚစုၾကည္ ျမင္ သလို ကိုယ္ခ်င္းစာနာ စိတ္ ကင္းမဲ့သူမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ လူသားဆန္စြာ အမ်ိဳး-ဘာသာ-သာသနာ ကို အၾကင္နာ ေမတၱာ ျပည့္၀စြာျဖင္ ေစာင့္ေရွာက္ သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါ၏။ ေဒၚစုၾကည္ ယူဆသလို သိကၡာမဲ ့သူမ်ားလည္း မဟုတ္ၾကပါ။ အမ်ိဳးဂုဏ္၊ ဇာတိဂုဏ္ကို ေစာင့္-ထိန္း ရင္း သိကၡာ သမာဓိ  ျပည့္၀စြာျဖင့္ ျမန္မာကို ကမၻာ့ အလယ္မွာ ထည္၀ါစြာ ျမွင့္တင္ခဲ့ၾကပါ၏။ ျမွင့္တင္ေနပါ၏။ လက္ရွိ သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစိုးရသည္ ခိုင္မာေသာ သက္ေသတစ္ ခုပင္ ျဖစ္ပါ၏။ ေဒၚစုၾကည္ သုံးသပ္ သလို ၊ လူမ်ိဳး တစ္စုက အျခားလူမ်ိဳး တစ္စုကို ေစာ္ကားျခင္း လည္း မဟုတ္ပါ။မိမိတို ့၏ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမွဳႏွင့္ သမိုင္း ေၾကာင္း အရွိကို အျပည့္အ၀ လက္ခံ က်င့္သုံးျခင္းသာျဖစ္ပါ၏။ လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာမ်ားပင္ မဟုတ္ပါလား။ေဒၚစုၾကည္ ဆုံးျဖတ္သလို ၊ ျမန္မာမ်ားသည္ စဥ္းစား ဆင္ျခင္ဥာဏ္ ကင္းမဲ့သူမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ ျမန္မာမ်ားသည္ ဆင္ျခင္တုံ တရား လက္ကိုင္ထားျပီး အရွိတရားကို သတိထား၍၊ အသိမ်ားႏွင့္ ျမန္မာတို ့၏ ဘ၀ခရီး ကို ျမန္မာ့ မူဟန္အတိုင္း ေလွ်ာက္လွမ္း ေနသူမ်ားသာ ျဖစ္ပါ၏။ ထိုခရီးတြင္ ေဒၚစုၾကည္တစ္ေယာက္ေတာ့ ပါလာလိမ့္မည္ မထင္ပါ။ ျမန္မာမ်ားသည္ သူတစ္ပါး မၾကိဳက္တဲ ့ အသုံးအႏွဳန္းကို သုံးျခင္းမ ဟုတ္ပါ။ မိမိတို ့၏ စာေပ စကားလာ သမိုင္းကို လက္ခံျခင္းသာျဖစ္ပါ၏။ သုိ ့ပါ ေသာ္ လည္း... ေဒၚစုၾကည္က ျမန္မာ့သမိုင္းကို ဥေပကၡာျပဳ၍ "ျမန္မာကို ဘာမား" ဟု ေခၚေ၀ၚျခင္းကသာ သိကၡာက်သည့္ လုပ္ရပ္ျဖစ္ပါ၏။ ျမန္မာပညာရွင္မ်ားကလည္း မၾကိဳက္၊ သမိုင္းႏွင့္လည္း မကိုက္ ညီသည့္ "ဘာမား" အသုံးအႏွဳန္းကို ရပ္တန္းက ရပ္သင့္ပါ၏။ေဒၚစုၾကည္သည္ ျမန္မာကို "ဘားမား" ဟု မေခၚသည့္ အခ်ိန္ကစျပီး္၊ ေဒၚစုၾကည္ကိုလည္း "ကုလား မယား" ဟု ေခၚလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း ၾကိဳတင္၍ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္စကား လက္ေဆာင္ပါးလိုပါ၏။ သို ့ေသာ္... ကုလား မယားဟု မေခၚေသာ္ျငားလည္း "ကုလား"လို ့ပဲ ဆက္၍ေခၚမည္ ေဒၚစုၾကည္" လို ့သာ သႏၷိ ႒ာန္ ခ်လိုက္ရပါေတာ့သည္။
U Khin Maung Saw(Berlin)၏ (Mis)Interpretations of Burmese Words: Part I. In the case of the term Kala
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=45fXhgPZFxY
https://soundcloud.com/#giggs77/mhlfrbfyh9bv?in=giggs77/sets/loz1qgbgvz6e
ပါရမီရွင္ (U.S.A)

1 comment:

  1. ကလားကိုကလားလို႔ေခၚတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင္လိုခ်င္ပါသည္ ဒီ ကိုၾကီး ေဖ့ဘုတ္အေကာက္ထဲပို႔ေပးလို႔ရမလားခင္ဗ်ား

    ReplyDelete