Monday, December 30, 2013

ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပုိင္း သွ်မ္းနီလူငယ္တစ္ဦး၏ သေဘာထားအျမင္

From :ဧရာ၀တီျမစ္ဖ်ားဆီက
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိ ျပည္နယ္ ၇ ခု၊ 
တိုင္း ၇ ခုရွိသည္ ဆိုတာေတာ့ အားလံုး
သိေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ျပည္နယ္
ထဲတြင္ တစ္တိုင္းထဲတြင္ ဘယ္လူမ်ိဳးမ်ား 
ရွိသည္ကိုမူ လူတိုင္းမသိၾကသည္မွာ 
အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံ
လြတ္လပ္ေရး ရသည့္ (1948)မွသည္ ယခုခ်ိန္အထိ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးခ်င္းစီ၏ အမည္အဓိပၸါယ္ သမိုင္း ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ရိုးရာကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ စၿပီး ေအာက္ေျခ ျပာ
တာ အထိ အားလံုးမသိၾကသည္မွာကား မဟာျဖစ္ေရးမူေၾကာင့္ ဝမ္းနည္းစရာ အမွန္ပင္ျဖစ္ သည္။ ေက်ာင္းစာမွာလည္းေဖၚျပျခင္းမရွိ၊ စာအုုပ္စာေပလည္းထုုတ္ေ၀ခြင့္ေပးျခင္းလည္းမရွိေပ၊ ဒုုိ႔ဘာေသာေၾကာင့္ အဘယ္မွာ ျပည္ေထာင္စု ဆိုႏိုင္ပါသနည္း။ ယခုလက္ရွိကခ်င္ျပည္နယ္ တြင္ ကခ်င္သာေနသည္ဟု ေျမျပန္႔မွ ေသြးခ်င္းတို႔က အတိတ္ေကာက္လြဲေနတုန္း ပင္။ ေရာက္ေအာင္ လည္းမသြား ေလ့လည္းမေလ့လာ.. မဟာ့မဟာဒီမိုကေရစီမ်ားက သွ်မ္းမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား ဆႏၵျပသည္ ကိုအပိုအလုပ္ ေသြးကြဲေအာင္ျပဳသည္အစိုးရေနာက္လိုက္စသညသ္စသည္အမနာပါးမနာ ေျပာေန  ၾက သည္မွာ ပထဝီဝင္ႏိုင္ငံေရး အေတာ္သိၾကပါကလားဟု အံ႔ၾသပါ၏။ ယေန႔ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ သွ်မ္းမ်ားေနထိုင္လာသည္မွာ ျမန္မာႏုုိင္ငံဟုုမေပၚေပါက္ခင္ ကခ်င္လူမ်ဳိး ထုုိေဒသကုုိ မေရာက္ လာမွီ BC-364မတိုင္မီ ကပင္ျဖစ္သည္။ ေရၾကည္ရာ မ်က္ႏုရာေျပာင္း ေတာင္ယာခုတ္ လူေခါင္းျဖတ္  ကာ ေနခဲ႔သည္မဟုတ္။ အတည္တက် ၿမိဳ႕ရြာ ဥယဥ္ၿခံမ်ားႏွင့္အတူ လက္နက္ ႏိုင္ငံ ငယ္မ်ား အျဖစ္တည္ေထာင္ေနခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။
'တိုင္လူမ်ိဳးတာကြမ္းႏွင့္ ေကာ္က်န္ပိမင္းႏိုင္ငံ သုေတသန ျပဳခ်က္ စာတမ္း'တြင္ ရႈပါေလ။ ေနာက္ နန္ခ်ိဳအင္ပါယာ ေခတ္ မိုင္းေမာ အင္ပါယာေခတ္ တြင္လည္း တကယ့္ယဥ္ေက်းမႈျမင့္ မာေသာ ႏိုင္ ငံငယ္မ်ား အျဖစ္ တည္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ တိုင္းခမ္းတီ သမိုင္းသုေတသနစာတမ္း တြင္လည္း အသိ အလင္းေရးသား ေဖၚျပထားပါသည္။ သိက်ခုုိင္မွာေသာ သက္ေသအေထာက္မ်ားကေတာ့ ယေန႔ လက္ရွိ ၿမိဳ႕ရြာ အမည္မ်ားကုုိ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ပါဦးဆုုိ႔။ သွ်မ္းနီတုုိ႔တည္ေထာင္ၿပီး သွ်မ္းနီ ေစာ္ဘြား တုုိ႔အုုပ္ခ်ဳပ္လာေသာ မင္းဆက္္မ်ားလည္းရွိသည္။
ယေန႔တုုိင္လည္း သွ်မ္းနီမ်ားေနထုုိင္ေနပါသည္။

ဝိုင္းေမာ္-ဝိင္းမာဝ္= ၿမိဳ႕သစ္
မိုးေကာင္း-မိူင္းေကာင္= စည္ေတာ္ၿမိဳ႕
မိုးညွင္း=မိူင္းယန္း= ဗ်ိဳင္းၿမိဳ႕
တႏိုင္း/မိူင္းခြန္း - တရုတ္ျပည္ မိုင္းခြမ္ေဒသကို အမွတ္ရ၍ တည္ေသာၿမိဳ႕ ဗန္းေမာ္-မန္ေမာ္= အိုးၿမိဳ႕
မိုးေမာက္- မိူင္းေမာက္= ႏွင္းပြင့္ၿမိဳ႕
မန္စီ -မန္ေစ့- ေစ်းၿမိဳ႕
ပူတာအို-ပူတာဝ္- အဖိုးေမွ်ာ္ၿမိဳ႕
ေနာင္မြန္း- ေနာင္မြမ္း =ပိန္းပင္ေပါေသာ အင္းေဒသ
ကဲ ဘယ္မလဲ ကခ်င္နာမည္။ ေနာက္မွတည္လွ်င္ေတာ့ မေျပာတတ္ေခ်။

ကခ်င္လူမ်ဳိးကုုိေစာကားေနတာမဟုုတ္ပါ သမုုိင္းမွန္ကုုိေရးသား တင္ျပတာပါ ကခ်င္ျပည္နယ္ လုုိ႔ျဖစ္ လာမွ ဌာေနလူမ်ဳိးမ်ားက ေနရာေရြ႕ေပးရမည္ဆုုိလွ်င္ တရားပါသလား ျပည္ေထာင္စုု လုုိ႔ေခၚႏုုိင္ပါသလား.. ႏွစ္၁၀၀သက္တမ္းရွိ ကခ်င္ၿမိဳ႔ကို ဆြဲထုတ္၍ ျပစမ္းပါဦး။ က်န္တာမေျပာ ပါႏွင့္ AD-225တြင္ ခမ္းတီးလံုေဒသကို ခမ္းတီးသွ်မ္းမ်ားက တည္ေထာင္ၿပီးေနေလၿပီ။ သွ်မ္းၿမိဳ႕ သွ်မ္းရြာ သွ်မ္းေဒသ မ်ားသာျဖစ္ေပသည္။ ကဲ ဒါဆိုဘာလို႔ သွ်မ္းျပည္နယ္ထဲပါမလာရတာလဲ။

အားမနာတမ္းဆိုရလွ်င္ လႊတ္လပ္ေရးယူသည့္ ဖဆပလ အစိုးရသည္ သွ်မ္းမ်ားအေပၚ မရိုးသား ခဲ႔ေသာေၾကာင့္ဟု ေျပာပါရေစ။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္း က အတည္ျပဳမေပးခဲ႔ေပ။ ပင္လံုစစ္တမ္း ေလ့လာႏုုိင္ပါသည္။ ၁၉၄၇ အက္ဥ ပေဒသည္တရားျခင္းမရွိခဲ႔ေပ။သ်ွမ္းေဒသႀကီးကိုပိုင္းစိပ္ခြဲျခမ္းကာလုပ္ခ်င္သလိုလုပ္ခဲ႔သည္ဟု ေျပာ လိုသည္။ ခ်န္ထြန္ဥပေဒလည္း ထူးမျခားနားပါေပ။

အခ်ိဳ႕သွ်မ္းေဒသသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္းသို႔လည္းေကာင္း အခ်ိဳ႕မွာ စစ္ကိုင္းတိုင္းသို႔ လည္းေကာင္း ခြဲေဝကာထဲ႔ခဲ႔သည္မွာ ဖဆပလ ပင္ျဖစ္ေပသည္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းတြင္လည္း ကေလးေစာ္ ဘြားနယ္ ေသာင္သြပ္ေစာ္ဘြားနယ္ ခမ္းတီးေစာ္ဘြားနယ္ ဝန္းသိုေစာ္ဘြားနယ္ဟူ၍ ရွိခဲ႔သည္ကို မသိေက်းကြ်န္ျပဳခဲ႔သည္။ ယခင္ကဤသို႔ျပဳခဲ႔ေသာ အမွားမ်ားေၾကာင့္ သွ်မ္းမ်ား၏ ဒုကၡသည္ လူမသိသူမသိဘဝေရာက္ခ်င္တိုင္း ေရာက္ခဲ႔ရသည္။ KIAတို႔၏ ဆိုးေမြ တပ္မေတာ္၏ ဆိုးေမြ ဤႏွစ္ေထြမွာ ေျမဂရမ္ေပ်ာက္ သွ်မ္းတို႔၏ ရာသက္ပန္ ဒုကၡမ်ား ျဖစ္ခဲ႔သည္။

KIAတပ္ထဲ အတင္းအဓမၼခြဲသြင္းျခင္းခံရသည္။ မဝင္လွ်င္ ေသေပေတာ့။ မူးယစ္ေဆးဝါးလုပ္ သည္ ဟု မတရားျပႆနာရွာကာ KIAက သတ္သည္။ (စေပါ့လူသတ္ပြဲ ႏွင့္ ဥရုျမစ္ရိုးေဒသ) ရြာဖ်က္ခံရ ရြာေျပာင္းခံရသည္။ မုဒိန္းက်င့္ခံရသည္မွာလည္း ေႏြဦး၏ အက်ည္းတန္ရက္ဆိုးမ်ား ျဖစ္ခဲ႔သည္။ ဆက္ေၾကးေတာင္းျခင္း မွာေတာ့ ရိုးေနေပၿပီ။ KIAကို မေထာက္ခံလွ်င္ ကခ်င္ျပည္နယ္ မေနႏွင့္ ဟုအေျပာခံရသည္မွာလည္း အႀကိမ္ေရမ်ားလွၿပီ။

စစ္ေၾကာင္းလာလွ်င္ သွ်မ္းရြာတြင္းမွ ကာဘာယူကာတိုက္သည္။သွ်မ္းရြာနား မိုင္းေထာင္သည္။ စစ္တပ္ဘာလုပ္ပါသနည္း။ဟုတ္ကဲ႔ သွ်မ္းမ်ားကို KIAအားေပးဆိုကာ ဖမ္းသည္။သတ္ သည္။ ကင္းေစာင့္ခိုင္းသည္။ ေစတနာဆိုးေကာင္းေတာ့မသိ ျပည္သူ႔စစ္ဖြဲ႕ေပးသည္။ထိုသွ်မ္းျပည္သူ႔စစ္ ဘဝသည္KIAႏွင့္တပ္မေတာ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးယူေသာအခါ ေသဒဏ္က်လူတန္းစားျဖစ္လာခဲ႔ေပသည္။ KIAဖမ္းသြားလွ်င္ မေမွ်ာ္ပါေလႏွင့္ အမွ်သာေဝပါေတာ့။ကံေကာင္းမွ အေလာင္းျပန္ေတြ႕မည္။

လက္နက္ကိုင္ျပႆနာမ်ားၾကားတြင္ ေဒသ ေပ်ာက္ သွ်မ္းတို႔မွာ ဘာတတ္ႏိုင္ပါမည္ နည္း။ ျပဳသ မွ်ႏုေနရေပေတာ့သည္။ လုပ္သမွ်ခံေနရေပေတာ့သည္။ ကခ်င္စစ္တြင္ ကခ်င္သာဒုကၡသည္ စာရင္းေပါက္သည္။ ဘယ္မွာလဲ သွ်မ္းဒုကၡသည္။ မီဒီယာ တန္ခိုးကား မ်က္ႏွာရွိရာ ႀကီးပါေလစြ။ တစ္မ်က္ႏွာပင္မျပခဲ႔။ ဝိုင္းဖိ ဝိုင္းဖုံးေပးသလားေတာ့ မေျပာတတ္ေပ။ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ သွ်မ္း မရွိ။ သွ်မ္းမ်ားသည္ ဒုကၡသည္စာရင္းပင္ ေပါက္ခြင့္မရရွာေပ။

ကဲ ခုလံုးဝမေက်နပ္ႏိုင္လို႔ ဆႏၵျပျပန္ေတာ့ ေျပာၾကျပန္ၿပီ။ ေၾသာဘာသံျပဳၾကသည္။တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးမႈကို ဖ်က္သတဲ႔။ ဦးႏုစကားကိုငွါးသံုးပါရေစ။ 'ေၾသာ္ လက္စသတ္ေတာ့ ဒီလိုကိုး' ခြင့္တူညီမွ် ဝါဒ ျဖဴစင္ႏိုင္ၾကပါေစ

ေဆခမ္းဖ မန္းတကၠသိုလ္

No comments:

Post a Comment