Tuesday, December 31, 2013

ႏိုင္ငံေရးပုဒ္မမ်ားျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရသူမ်ားအျပင္ ၾကားနာစစ္ေဆးဆဲခံေနရသူမ်ားႏွင့္ စုံစမ္းအေရးယူ ခံေနရဆဲသူအားလံုးကို သမၼတအမိန္႔ျဖင့္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳ

ႏိုင္ငံေရးပုဒ္မမ်ားျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ခံေန
ရသူမ်ားအျပင္ ၾကားနာစစ္ေဆးဆဲ
ခံေနရသူမ်ားႏွင့္ စုံစမ္းအေရးယူဆဲ 
ခံေနရသူမ်ားအား ႏိုင္ ငံေ တာ္သမၼတ႐ုံး 
(အမိန္႔အမွတ္၊ ၅၁/၂၀၁၃) ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ 
ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ႏို
င္ငံေတာ္သမၼတက အမိန္႔တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ 
ကာ ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ျပဳ
လုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။
ယင္းလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အမိန္႔တြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ႏွင့္ ထိုေန႔မတိုင္မီ မတရားအသင္း အက္ဥပေဒပါ ျပစ္ မႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ သစၥာေဖာက္ဖ်က္ပုန္ကန္မႈ (ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၂၂)၊ အၾကည္ညိဳပ်က္ေအာင္ ျပဳလုပ္မႈ (ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၂၄-က)၊ ႏိုင္ငံေတာ္အား ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးလိုသူမ်ား၏ ေဘးအႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒပါျပစ္ မႈမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပါျပစ္မႈမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူ၏ အက်ိဳးပ်က္စီးေစမႈ (ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၅၀၅)ႏွင့္ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္၊ အေရးေပၚစီမံမႈ အက္ဥပေဒပါျပစ္မႈမ်ားျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း ခံေနရ သူအား လုံးကို ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ တရား႐ုံးမ်ားရွိ ၾကားနာစစ္ေဆးဆဲ ျပစ္မႈ ဆိုင္ရာအမႈ မ်ားကို ပိတ္သိမ္း ၿပီး တရားခံမ်ားအားအမႈမွ ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စုံစမ္းအေရးယူဆဲျဖစ္ေသာ အမႈမ်ားကို ဆက္လက္ အေရးယူျခင္း မျပဳဘဲ ပိတ္သိမ္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဤအမိန္႔အရ ေပးအပ္ေသာ အခြင့္အေရးသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ေနာက္ပိုင္းတြင္ က်ဴးလြန္ေသာအပိုဒ္ (၃) ပါ ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိေစရဟုလည္း လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အမိန္႔တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ သမၼတအမိန္႔ျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုး လႊတ္ေပးမႈအေပၚ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မွ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူအ သီးသီးက ႀကိဳဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

"အခုလို ႏုိင္ငံေရးပုဒ္မနဲ႔ ေထာင္က်ေနတဲ့သူေတြေကာ၊ အမႈရင္ဆုိင္ဆဲသူေတြေကာ ျပန္လႊတ္ေပးလုိက္တဲ့ သမၼတႀကီးရဲ႕ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အမိန္႔ကို နံပါတ္တစ္ ႀကိဳဆိုတယ္။ နံပါတ္ႏွစ္ သမၼတႀကီးရဲ႕ အခုလိုေဆာင္ရြက္မႈကို သမိုင္းက အသိအ မွတ္ျပဳပါလိမ့္မယ္။ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို စြမ္းေဆာင္ဖို႔ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို လႊတ္ခ့ဲ တာေပါ့ ။ ေနာက္ တစ္ခုက ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားတင္မဟုတ္ဘူး။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားနဲ႔ ႏိုင္ငံသားအက်ဥ္းသားၾကား မွာ ေ၀၀ါးေနတဲ့ ပုဒ္မေ လးေတြ ရွိတယ္။ အဲလိုပဲ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပုဒ္မနဲ႔ ေထာင္ထဲေရာက္ေနတဲ့သူေတြလည္းရွိတယ္။ အဲေတာ့တို႔ တုိင္းျပည္မွာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားနဲ႔ ႏုိင္ငံသားအက်ဥ္းသားဆုိၿပီး တိက်တဲ့သတ္မွတ္မႈ မရွိတဲ့အခ်ိန္မွာ ႏုိင္ငံသား အက်ဥ္း သားေ တြကိုလည္း ေရွ႕ဆက္လႊတ္ေပးဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္" ဟု အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ဥကၠ႒ ဦးသိန္းညြန္႔ က ေျပာ ၾကားသည္။

ယခုပုဒ္မမ်ားျဖင့္ လႊတ္ေပးမႈတြင္ သာယာ၀တီေထာင္တြင္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသည့္ ဗိုလ္မွဴး၀င္းႏိုင္ေက်ာ္ ပါ၀င္လာမည္မဟုတ္ေ သးေၾကာင္းႏွင့္ သံေခ်ာင္း (ခ) စ၀္ခြန္ေက်ာ္လည္း ပါ၀င္လာမည္ မဟုတ္ေသးေၾကာင္း၊ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားလည္း ပါ၀င္မည္မ ဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဇန္န၀ါရီပထမပတ္အတြင္း ထပ္မံလႊတ္ေပးမည့္သေဘာရွိၿပီး ယင္းကာလတြင္မူ ၎တို႔အျပင္ သာမန္ျပစ္ မႈမ်ားျဖင့္ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္က်ခံခဲ့ရၿပီး ေကာင္းမြန္စြာ ေနထုိင္ခဲ့သည့္သူမ်ားပါ ျပန္လည္
တ္ေျမာက္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ (AAPP) မွ ကိုဘိုၾကည္ ကေျပာ ၾကားသည္။

"လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးတာေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးတာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လက္ခံပါတယ္။ အစကတည္းက ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြက ပံုသ႑ာန္အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ အဖမ္းခံရတာေလ။ ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ၾကံဖန္ၿပီး အဖမ္းခံရတာကိုး။ ဒါကိုေျပာထားတဲ့အတိုင္း ႏွစ္ကုန္မွာ လႊတ္ေပးမယ္ဆုိၿပီး လႊတ္ေပးလုိက္တဲ့အ တြက္ ေက်နပ္ ၀မ္း သာပါတယ္"ဟု NLD ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

လယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကၿပီး ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည့္ လယ္သမားမ်ားထဲမွ အခ်ဳိ႕မွာမူ က်န္ရွိေနႏုိင္ေ သးေၾကာင္း၊ အဆိုပါက်န္ရွိေနေသးသူမ်ားကို ဆက္လက္စိစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုုင္ရန္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စိစစ္ေရးေကာ္မတီမွာမူ ဆက္လက္ရွိေနဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ကိုဘုိၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

"အခုလို ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးကို လႊတ္ေပးတဲ့ သမၼတႀကီးရဲ႕အမိန္႔ကို ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ဒါဟာ တုိင္းျပည္အတြက္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ လကၡဏာတစ္ခုျဖစ္ပါ တယ္"ဟု ရခုိင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေအးသာေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ယခုပုဒ္မမ်ားျဖင့္ လႊတ္ေပးမႈအရ ေဒၚေနာ္အုန္းလွ၊ ကိုရဲမင္းဦး၊ ကိုထင္ေက်ာ္၊ ကိုတင္ထြဋ္ပိုင္၊ ဗိုလ္ႀကီးေဟာင္းေနမ်ဳိးဇင္၊ ဗိုလ္ႀကီးေနမ်ဳိးေဒြး စသူတို႔ ပါ၀င္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕မွ ကိုျမင့္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

No comments:

Post a Comment